ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > ประเทศไทย


Loading...
ราชบุรี

 ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม  ตลาดน้ำดำเนิน

เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

                ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-สหภาพพม่า

จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง    ของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี      พ.. ๒๑๘ โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับสหภาพพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนหลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง   ราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ ทอถักจักสาน ถ้ำธารป่าเขา และธรรมชาติที่งดงามท้าทายการมาเยือนของผู้คน

                จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี  อำเภอโพธาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  อำเภอปากท่อ  อำเภอจอมบึง  อำเภอบางแพ  อำเภอวัดเพลง  อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่งและอำเภอบ้านคา

อาณาเขต

                ทิศเหนือ                                 ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

                ทิศใต้                                      ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

                ทิศตะวันออก                        ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และนครปฐม

                ทิศตะวันตก                           ติดต่อประเทศสหภาพพม่า

   

การเดินทาง

                รถยนต์ 

- เส้นทางสายเก่า สายเพชรเกษม  ทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านบางแค-อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี

- เส้นทางสายใหม่ ถนนบรมราชชนนี เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้าถนนเพชรเกษมบริเวณอำเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมาณ ๑๖ กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี

                รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถ จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีไปจังหวัดราชบุรีทุกวัน มีรถปรับอากาศชั้น ๑ และรถปรับอากาศชั้น ๒ วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องจำหน่ายตั๋ว โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๒๒ หรือ www.transport.co.th และ บริษัทราชบุรีกลุ่ม ๗๖ (ราชบุรี) จำกัด โทร.     ๐ ๓๒๓๓ ๘๔๓๙, ๐ ๓๒๓๒ ๒๗๗๖, ๐ ๓๒๓๒ ๕๑๕๒, ๐ ๓๒๓๓ ๘๒๗๖      รถปรับอากาศชั้น ๑ (ราชบุรี) โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๘๗ มีรถออกทุก ๒๐ นาที  (เที่ยวแรกออกจากกรุงเทพฯเวลา ๐๖.๐๐ น. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๒๓.๐๐ น.)  (เที่ยวแรกออกจากราชบุรีเวลา ๐๔.๐๐ น. เที่ยวสุดท้ายเวลา ๒๑.๐๐ น.)

นอกจากนี้จากสถานีขนส่งราชบุรีมีบริการรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ นครปฐม กาญจนบุรี  สมุทรสงคราม  และเพชรบุรี

                รถไฟ  การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. ๑๖๙๐ หรือ ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔, ๐ ๒๖๒๑ ๘๗๐๑ สถานีรถไฟธนบุรี โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๑๐๒,              ๐ ๒๔๑๘ ๔๓๑๐ และสถานีรถไฟราชบุรี โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๐๒ หรือ  HYPERLINK "http://www.railway.co.th" www.railway.co.th

 

สถานที่น่าสนใจ

                    อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

อำเภอเมืองราชบุรี 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   อยู่ในบริเวณบ้านพักทหารช่างราชบุรี ค่ายภาณุรังษี ห่างจากตัวเมืองประมาณ  ๖๐๐  เมตร      เป็นหลักเมืองเก่าที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และภายในบริเวณเดียวกันมี พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ตั้งอยู่ตำบลโคกหม้อ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของทหารช่าง ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในอดีต เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๒๖๗

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี  ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง ใกล้กับหอนาฬิการิมแม่น้ำแม่กลอง อาคารพิพิธภัณฑ์เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดมาก่อน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อปี พ..๒๔๖๕ และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ..๒๕๒๖ และบูรณะเรื่อยมาจนในปี พ..๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับราชบุรีในทุกด้าน อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี เช่น ลาวโซ่ง  กะเหรี่ยงและไท-ยวน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด โบราณวัตถุที่โดดเด่นนอกจากพระแสงดาบราชศัสตราประจำมณฑลราชบุรีแล้ว ยังมี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ศิลปะขอมแบบบายน เป็น ๑ ใน ๕ องค์ที่ขุดพบในประเทศไทยซึ่งมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท (เด็กเข้าชมฟรี) ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๕๑๓ โทรสาร               ๐ ๓๒๓๒ ๗๒๓๕ 

หลวงพ่อแก่นจันทน์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดช่องลม ใกล้บริเวณเมืองเก่า ริมถนนวรเดช ใจกลางเมืองราชบุรี เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร สร้างด้วยโลหะทองคำสัมฤทธิ์ ส่วนล่างแกะสลักจากไม้จันทน์ซึ่งเป็นไม้เนื้อหอม สูงประมาณ ๒.๒๖ เมตร เป็นพระพุทธรูปที่เคารพนับถือกันมาก

วัดมหาธาตุวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่  ตั้งอยู่ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖  ไล่เลี่ยกับการสร้างเมืองราชบุรีเก่า ต่อมาได้มีการสร้างปราสาทศิลปะเขมรหรือลพบุรีซ้อนทับ ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เพื่อเป็นศูนย์กลางของเมือง   ตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาลของเขมร ต่อมาปราสาทที่สร้างขึ้นอาจจะหักพังลง จึงมีการสร้างปรางค์ใหม่ต้นสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐–๒๑ ดังปรากฎรูปแบบสถาปัตยกรรมปัจจุบันซ้อนทับ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ วิหารหลวง ประดิษฐานพระมงคลบุรี พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘ ศอก ๑ คืบ  ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น พระพักตร์สุโขทัย พระองค์ยาว พระชาณุสั้น (ตัวยาวเข่าสั้น) หันหน้าสู่ทิศตะวันออก  ด้านหลังสร้างพระหันหลังให้กันอีกองค์หนึ่ง  หันหน้าสู่ทิศตะวันตก  หมายความถึง อาราธนาให้ช่วยระวังภัยพิบัติหน้าหลัง เรียกพระรักษาเมือง ตามความเชื่อของคนสมัยอยุธยา  ด้านหน้าวิหารมีกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลง

   

 

ปรางค์ องค์พระปรางค์มีความสูง ๒๔ เมตร ปรางค์ประธานและปรางค์บริวารทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ส่วนทางทิศตะวันออกมีมุขยื่นออกมา มีบันไดขึ้น ฐาน เรือนธาตุและส่วนยอดประดับด้วยลายปูนปั้น ภายใน      องค์ปรางค์ประธานมีคูหาเชื่อมถึงกัน ผนังส่วนบนเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้าในซุ้มเรือนแก้วเป็นแถวเรียงต่อกัน ตอนล่างเป็นพุทธประวัติ สันนิษฐานว่าเขียนพร้อมกับการสร้างองค์ปรางค์และซ่อมแซมพร้อมกับองค์ปรางค์ในเวลาต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ บริเวณฐานระเบียงมีทางเดินได้รอบ วิหารคตรอบลานพระปรางค์ มีพระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี สมัยลพบุรีและสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่โดยรอบ  ด้านหน้าพระปรางค์มีอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น สร้างในสมัยอยุธยา มีความยาว ๑๒๗ คืบ ๙ นิ้ว และที่วัดนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโอ่ง ไห แบบต่าง ๆ

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ ๒๐๐ เมตร 

                วัดเขาวัง  ตั้งอยู่บนเขาสัตตนาถ ซึ่งเป็นภูเขาลูกย่อม ๆ สูงประมาณ ๔๔ เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒ กิโลเมตร มีทางรถยนต์ขึ้นถึงยอดเขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังบนเขานี้เมื่อ พ..๒๔๑๖ เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับสั่งให้สร้างนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่เมืองลพบุรี แต่พระองค์เคยเสด็จไปประทับเพียงครั้งเดียวเมื่อ พ.. ๒๔๒๐ เพื่อออกรับราชทูตโปรตุเกส หลังจากนั้นไม่ได้เสด็จไปประทับอีกเลยจนตลอดรัชกาล ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ อุทิศให้เป็นธรณีสงฆ์ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้ซ่อมแซมบางส่วนดัดแปลงตำหนักต่าง ๆ เป็นโบสถ์ กุฏิสงฆ์ และต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัด  ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีโดยรอบ

                เมืองโบราณบ้านคูบัว  ตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัว เป็นโบราณสถานที่ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างซึ่งชี้ให้เห็นว่า ดินแดนราชบุรีแห่งนี้ เคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดี สถาปัตยกรรมในเมืองโบราณคูบัวได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะ ประเทศอินเดีย และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมามากกว่า ๑,๐๐๐ ปี ส่วนโบราณวัตถุสำคัญต่าง ๆ ที่ค้นพบโดยเฉพาะเศียรพระพุทธรูปสมัยโบราณ เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองโบราณบ้านคูบัวพบหลักฐานกระจัดกระจายทั่วบริเวณหลายแหล่ง อาทิ โบราณสถานวัดโขลง  ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดโขลงสุวรรณคีรี ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศใต้ตามถนนท้าวอู่ทองประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีมุขยื่นออกมาทางด้านทิศเหนือและด้านใต้ด้านละ ๓ มุข ทางด้านตะวันออกมีมุขยื่นออกมาเป็นบันไดทางขึ้น  ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน มีมุขยื่นออกมาจากฐานด้านข้างด้านละ ๓ มุม ฐานชั้นที่สองเป็นฐานบัวโค้ง ถัดขึ้นไปเป็นอิฐก่อเป็นช่องซุ้มรูปสี่เหลี่ยมประดับ      ปูนปั้นรูปบัวฟันยักษ์ ชั้นถัดไปเป็นฐานหน้ากระดานรองรับซุ้มสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหนือขึ้นไปเป็นเสาอิงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่   ระหว่างเสาเจาะเป็นซุ้มจระนำยอดแหลมสลับกับเสาอิงไปตลอดผนัง ส่วนบนของฐานโบราณสถานเป็นลานประทักษิณ  ในการขุดแต่งได้พบปูนปั้นรูปเศียรเทวดา คนแคระ เชิงเทียนสำริดและลวดลายปูนปั้นอื่น ๆ

โบราณสถานหมายเลข ๘ ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนวัดคูบัว มีลักษณะเป็นฐานเจดีย์ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างยาวด้านละ ๒๐.๘๐ เมตร ความสูง ๕.๔๐ เมตร ฐานชั้นล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ก่ออิฐสอปูน ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวโค้งรองรับหน้ากระดานมีช่องซุ้มสี่เหลี่ยมโดยรอบ ด้านบนเป็นลานประทักษิณ ชั้นที่สองเป็นฐานขององค์เจดีย์ มีฐานบัวโค้งรองรับหน้ากระดานซึ่งมีซุ้มสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กรององค์เจดีย์ มีร่องรอยของปูนฉาบ ที่ฐานบัวโค้งแต่ไม่ปรากฏร่องรอยการประดับประติมากรรมปูนปั้น

                จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว  ตั้งอยู่หมู่ ๖ ตำบลคูบัว บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านคูบัว ด้วยความริเริ่มของชุมชนหลายองค์กรในพื้นที่  ภายในอาคารแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น จัดแบ่งออกเป็นห้อง ๆ ชั้นล่างจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณสมัยทวารวดี หุ่นขี้ผึ้งจำลองการริเริ่มโครงการพิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงวิถีชีวิตของชุมชุนไท-ยวนที่ได้เคลื่อนย้ายจากเมืองเชียงแสนเมื่อปี พ.. ๒๓๔๗ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองราชบุรี อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพทำนา การเกษตร  ชั้นบนจัดแสดงภูมิปัญญาการทอผ้าจกไท-ยวนเชียงแสน ห้องแสดงผ้าจกไท-ยวน เชียงแสนดั้งเดิมที่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี จนถึงปัจจุบันและผ้าจกของลูกหลานไท-ยวน  และห้องแสดงการแต่งกายของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี อาทิ ยวน โซ่ง ลาวเวียง มอญ กระเหรี่ยง จีน ไทยพื้นถิ่น เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ควรติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อุดม สมพร  โทร๐๘ ๑๗๖๓ ๑๙๘๙

สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแก่นจันทน์ ริมถนนเพชรเกษม เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อันเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อสักการะและรำลึกถึงพระองค์

                เขาแก่นจันทน์  เดิมชื่อ เขาจันทน์แดง  มีความสูงประมาณ ๑๔๑ เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา บนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ ๑ ใน ๔ องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่าง ๆ สี่เมือง ได้แก่ ราชบุรี ลำปาง สระบุรี และพัทลุง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ด้านบนสามารถมองเห็น      วิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้

                เขาหลวง อยู่ในเขตตำบลอ่างทอง บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี มักมีผู้มานมัสการองค์พระนับเป็นเวลากว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้

             อุทยานหินเขางู ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๘ กิโลเมตร ตำบลเกาะพลับพลา ลักษณะเป็นถ้ำหรือศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำ เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรมเทศนา ตามแบบพุทธศิลป์สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๓) รู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อ่านว่า ปุญกรรมชระศรีสมาธิคุปตะ แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ  นับเป็นร่องรอยศิลปะสมัยทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง  ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์  บริเวณอุทยานหินเขางูมีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่

รอยพระพุทธบาท  ทำด้วยศิลาแลงประดิษฐานอยู่ในวิหาร  ตั้งอยู่บนยอดเขางูสูงประมาณ  ๑๒๘  เมตร ลักษณะเป็นซากอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน

ถ้ำฝาโถ  ห่างจากถ้ำฤาษีเขางูไปทางตะวันตกราว ๒๕๐ เมตร มีภาพสลักบนผนังทิศใต้ ได้แก่ ภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ เหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ ด้านทิศเหนือเป็นภาพสลักพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ถ้ำจาม คือ เป็นภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพพาน มีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  บริเวณเทือกเขางูนี้ยังมีถ้ำระฆัง และเขาพระบาท ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เทือกเขางู

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ถนนสายราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๖ กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าไปยังถ้ำ

                เขาน้อยเทียมจันทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทอง อยู่เลยเขาหลวงไปตามถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐ กิโลเมตร พระอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ๒ องค์ ทำด้วยศิลาแลง ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเขาน้อย เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ด้านบนมีรอยพระพุทธบาทจำลองและสามารถมองเห็น        วิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้

                วัดหนองหอย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาแร้ง บนยอดเขาแร้ง เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง ๑๖ เมตร หน้าตักกว้าง ๙ เมตร และอีกด้านหนึ่งของยอดเขาประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก เปิดระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. มีงานประจำปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน  การเดินทาง รถยนต์  วัดอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนสายเขางู–เบิกไพร ประมาณ ๕ กิโลเมตร และสามารถขับรถยนต์ขึ้นไปถึงบริเวณวิหารได้ รถโดยสารประจำทาง  สามารถนั่งรถประจำทางจากตลาดในตัวเมืองหน้าธนาคารออมสิน สายราชบุรี-หนองหอย มาลงที่หน้าวัด

อำเภอปากท่อ

          อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  ตั้งอยู่ที่ ๑๑๐ หมู่ ๕ บ้านไทยประจัน ในเขตพื้นที่ครอบคลุมของตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ ตำบลตะนาวศรี ตำบลท่าเคย  อำเภอสวนผึ้ง และตำบลบ้านคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๖,๒๕๐ ไร่  ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาซับซ้อน ปกคลุมไปด้วยป่าต้นน้ำของห้วยประจัน             จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสำคัญ ภายในประกอบด้วย น้ำตกแม่ประจัน บ่อพุน้ำร้อนบ้านโป่งกระทิง (บ่อน้ำพุร้อนบ้านบึง) อ่างเก็บน้ำที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนเที่ยวศึกษาธรรมชาติ                                                                                                                                

สถานที่พัก ทางอุทยานมีบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง และมีสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการให้นักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์ไปเอง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  โทร. ๐๘ ๗๑๖๕ ๓๒๗๘

                การเดินทาง  จากจังหวัดราชบุรีเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๐๖ ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านไทยประจัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

อำเภอวัดเพลง

             วัดเพลง เป็นอำเภอเล็ก ๆ อยู่ติดกับอำเภอเมือง เดิมมีชื่อว่า “บ้านเพลง” ในสมัยก่อนอยู่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม         มีบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อม ๆ แต่มีนักร้องร้องเพลงพวงมาลัยกันเสมอ มีพ่อเพลงแม่เพลง ร้องเพลงแก้กัน ร้องสู้กันได้สามวัน    สามคืน หรือเจ็ดวันเจ็ดคืน โดยไม่แพ้ชนะกัน จึงได้ชื่อว่าบ้านเพลง  ปัจจุบันยังคงบรรยากาศสงบ ร่มเย็น ตามวิถีชนบทบ้านสวนริมคลองเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจ บางครั้งหากมีโอกาสดี ๆ อาจพบเห็นชาวสวนเก็บมะพร้าวร้อยพวงยาวลากตามร่องสวน กรรมวิธีขนส่งพืชผลแบบพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก แวะไปชมโบสถ์คริสต์วัดพระหฤทัยอายุ ๑๐๐ ปี สวยเด่นสง่างดงามตามสไตล์ตะวันตก (ควรติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๙๙๑๓ ๙๓๘๓, ๐ ๓๒๓๙ ๙๒๗๗ 

การเดินทาง  จากถนนมนตรีสุริยวงศ์ เลียบแม่น้ำแม่กลองไปจนสุดถนนสาย ๓๐๘๘ เลียบแม่น้ำอ้อมผ่านสวนมะพร้าวที่ร่มครึ้ม

อำเภอดำเนินสะดวก

รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๐ หมู่ ๖ อยู่เลยจากแยกบางแพไปประมาณ ๑๑ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ กิโลเมตรที่ ๑๕ เป็นศูนย์แกะสลักไม้สักเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประดับตกแต่งและเป็นเฟอร์นิเจอร์ อาทิ ภาพไม้แกะสลัก ชุดโต๊ะรับแขก ตู้ใส่ไวน์ ม่านกันห้อง มีสาธิตการทำกระดาษสา การแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่าง ๆ และมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้สำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ กระเป๋า โคมไฟ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๓๐๑๐-๑๔ หรือ  HYPERLINK "http://www.royalthairtc.co.th" www.royalthairtc.co.th

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ตั้งอยู่ที่ตำบลแพงพวย ถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก  หากเดินทางมาจากบางแพ วัดอยู่ขวามือก่อนถึงแยกดำเนินสะดวก ๑๐ กิโลเมตร พระอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายและเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปหยกปางต่าง ๆ  ภายในวัดมีอุทยานการศึกษาและสวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่กว่า ๒๐๐ ไร่  วัดนี้ได้รับรางวัลสวนป่าดีเด่นจากกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๓๙  นอกจากนี้ยังเป็นสำนักเรียนภาษาบาลีประจำจังหวัด  มีนิทรรศการเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และมีการสอนปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. และมีการอบรมธรรมปฏิบัติทุกปี ๆ ละ ๒ รุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๓๖๓๒ ต่อ ๑๙๑, ๒๒๐ หรือ  HYPERLINK "http://www.concentration.org/" www.dhammakaya.org

                ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว ๘๐ กิโลเมตร ในราวปี พ.. ๒๔๐๙ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองดำเนินสะดวกระยะทางกว่า ๓๒ กิโลเมตร เชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนที่ประตูน้ำบางยาง และมีคลองซอยเล็ก ๆ มากมาย ทำให้ชาวบ้านในราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สามารถเดินทางติดต่อกันทางน้ำได้สะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.. ๒๕๑๐ ในภาพของตลาดลอยน้ำที่เต็มไปด้วยเรือพายลำย่อม บรรทุกสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ พ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้าโทนสีเข้มแบบชาวสวน         ใส่หมวกงอบใบลาน พายเรือเร่ขายแลกเปลี่ยนสินค้าในยามที่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหัวใจหลัก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก   เริ่มค้าขายตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงประมาณ ๑๒.๐๐ น. ส่วนตลาดน้ำวัดปราสาทสิทธิ์ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่ยังคงวิถีชีวิตเดิม ๆ อยู่มากจะเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ และจะวายตั้งแต่ก่อน ๐๘.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอดำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๐๒๓

ล่องคลองชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก

                ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มี เรือพาย บริการนำเที่ยวพาไปดูสวน การทำน้ำตาลสด และมีเรือหางยาว  บริการนำเที่ยวพาไปคลองดำเนินสะดวก ชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ราคา ๔๐๐ บาท นั่งได้ประมาณ ๘ คน สอบถามข้อมูลได้ที่  ท่าเรือยุวันดา โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๓๙๒, ๐๘ ๖๖๖๘ ๙๔๗๑, ๐๘ ๙๑๖๑ ๐๙๐๙

                ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า (คลองลัดพลีตั้งอยู่บริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม มีการจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ก๋วยเตี๋ยวเรือ และกาแฟโบราณที่พายเรือกันมาขาย  ล่องเรือชมวิถีชีวิตตลาดน้ำและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๘ เผ่า การนวดแผนโบราณ อบ ประคบสมุนไพร และสินค้าโอทอป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๒๐๔

การเดินทาง

รถยนต์  จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ ๒ เส้นทาง คือ

. เดินทางไปตามถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านบางแค สวนสามพราน นครชัยศรี นครปฐม เลยกิโลเมตรที่ ๘๓ ไปเล็กน้อย จะพบแยกบางแพ เลี้ยวซ้ายมือไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ อีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ข้ามสะพานธนะรัชต์เลยไป ๒๐๐ เมตร แล้วแยกขวาเข้าไปอีก ๑  กิโลเมตร

. เดินทางไปตามสายธนบุรี-ปากท่อ เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระยะทาง ๖๓ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๖ ผ่านตัวเมืองสมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ไปประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  ทางเข้าตลาดน้ำอยู่ก่อนถึงสะพานธนะรัชต์ ๒๐๐ เมตร และแยกซ้ายเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง  มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี เที่ยวแรกออกตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง ลงรถบริเวณตลาดเชิงสะพานธนะรัชต์  จากนั้นสามารถโดยสารรถสองแถวบริเวณตลาดเชิงสะพานธนะรัชต์ เข้าไปถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นระยะทางอีก ๑ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้ (ห้องจำหน่ายตั๋วดำเนินสะดวก) โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๓๕๕

นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปกับรถโดยสารสายอื่นได้ เช่น สายกรุงเทพฯ-ราชบุรี, กรุงเทพฯ-เพชรบุรี (สายเก่า) แล้วลงตรงสี่แยกบางแพ ต่อจากนั้นต่อรถสองแถวซึ่งวิ่งระหว่างทางแยกบางแพไปดำเนินสะดวก มีรถออกทุก ๑๐ นาที

 

อำเภอบางแพ

                อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม  ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดหลวง ตำบลวังเย็น               อยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เส้นทางสายบางแพ-ดำเนินสะดวก ภายในอุทยานฯ จัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ ครูมนตรี  ตราโมท, ..ปิ่น  มาลากุล, แม่ชีเทเรซ่า, ประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิง, ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุง เป็นต้น  และมีลานพระ ๓ สมัย เป็นปฏิมากรรมพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองรมดำ หมู่เรือนไทยเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งพระสุปัฏิปันโน ถ้ำชาดก บ้านไทยตามลักษณะสถาปัตยกรรม ๔ ภาค ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า ๔๒ ไร่ มีธรรมชาติที่ร่มเย็น และมีน้ำตกจำลองด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย  ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก ๑๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๘ ๑๔๐๑-๓  HYPERLINK "http://www.scppark.com" www.scppark.com

               

อำเภอบ้านโป่ง

             ในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ บ้านโป่งเคยเป็นค่ายทหารญี่ปุ่น เป็นจุดเริ่มต้นทางรถไฟสายมรณะ ณ สถานีรถไฟหนองปลาดุก ก่อนผ่านเข้าสู่กาญจนบุรี เพื่อขยายกำลังไปสู่พม่า ปัจจุบันอำเภอบ้านโป่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมประกอบรถบัสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับขนานนามว่า “ดีทรอยต์เมืองไทย”

                บึงกระจับ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกบ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและที่บึงนี้มีการเล่นเจ็ตสกี พายเรือแคนู มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม  การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ก่อนถึงอำเภอบ้านโป่งประมาณ ๓ กิโลเมตร จะเห็นวัดบึงกระจับอยู่ทางขวามือ เข้าไปประมาณ ๑ กิโลเมตร   

อุทยานบ้านปลาและสวนผีเสื้อมนชิดา   ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ตำบลหนองอ้อ ทางไปโครงการส่งน้ำนครชุม อยู่ติดหมู่บ้านกรุณาการ์เด้นวิลล์ จัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามแปลก ๆ มากมาย ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ อาทิ จากทวีปอเมริกา-ทวีปอัฟริกา มีการจัดแบ่งบริเวณในพื้นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ทำให้สามารถเดินเที่ยวชมได้สะดวก เช่น อาคารแสดงพันธุ์ปลาสวยงาม อาคารปลาหางนกยูง อาคารปลาเทวดา อาคารปลาทอง อาคารแสดงพันธุ์ปลาหมอแคระ เป็นต้น  และมีการจำลองน้ำตก บ่อปลาและตู้ปลาของพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีสวนผีเสื้อมนชิดา ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของผีเสื้อในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น การกินน้ำหวาน การวางไข่ หรือ แม้กระทั่งการออกจากดักแด้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๘.๐๐ น.) อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก ๔๐ บาท ชาวต่างชาติ  ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๒๐๔๒ 

การเดินทาง  รถยนต์ ใช้เส้นทางสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หรือ ถนนเพชรเกษม ผ่านจังหวัดนครปฐม ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔  จากนั้นแยกไปทางอำเภอบ้านโป่ง ก่อนถึงอำเภอบ้านโป่ง ประมาณกิโลเมตรที่ ๗๔–๗๕ จะเห็นแยกเลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๑ กิโลเมตร เข้าอุทยานบ้านปลามณชิดา (อยู่ติดกับตลาดสหกรณ์ปลาสวยงามบ้านโป่งรถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพฯ-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี มาลงที่อำเภอบ้านโป่ง แล้วต่อรถโดยสารมาที่อุทยานบ้านปลา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง  ตั้งอยู่ภายในวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง ริมแม่น้ำแม่กลอง วัดม่วงเป็นวัดเก่าแก่ ตามประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ใบลานเขียนด้วยอักษรมอญว่า มีอายุอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลานั้น ชุมชนบ้านม่วงและบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมอญ อยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนอื่น เช่น ไทย จีน ลาว ญวน เขมรและกะเหรี่ยง มีการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นและความที่ชุมชนบ้านม่วงมีวิถีชีวิตผูกผันอยู่กับประเพณีและความเชื่อดั่งเดิม ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ด้านมอญศึกษาแก่ผู้สนใจมากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งการจัดแสดงออกเป็นห้องต่าง ๆ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายโดยเริ่มจาก ห้องโถง มอญในตำนาน มอญในทางประวัติศาสตร์ ภาษามอญและจารึกภาษามอญ ประเพณีวัฒนธรรมมอญ มอญอพยพ มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม  มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยอักษรมอญมีอายุกว่า ๓๐๐ ปี  เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้านม่วงกับชุมชนในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม

นอกจากนั้นภายในวัดยังมีศูนย์มอญศึกษา เปิดสอนภาษามอญให้กับบุคคลทั่วไปทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงเปิดให้เข้าชมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. โดยไม่เสียเข้าชม (หากสนใจเข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม และเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าหรือทำหนังสือเรียนเจ้าอาวาส    วัดม่วง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๗ ๒๕๔๘, ๐๘ ๖๐๐๔ ๐๗๘๖, ๐๘ ๙๘๘๕ ๘๘๑๗ หรือ  HYPERLINK "http://www.monstudies.org" www.monstudies.org  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงขอเชิญชวนผู้เข้าชมที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปลองลิ้มชิมรสอาหารคาวหวานพื้นบ้านแบบมอญ เช่น แกงบอน น้ำปลายำ แกงมะตาด ในราคาเป็นกันเอง ติดต่อล่วงหน้าที่คุณสอางค์ พรหมอินทร์ บริเวณวัดยังมีศูนย์ทอผ้าพื้นบ้าน จำหน่ายผ้าทอมือ ผ้าขาวม้าฝีมือชาวบ้าน เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. โทร.        ๐๘ ๖๑๑๑ ๑๓๖๗

การเดินทาง รถยนต์ จากตัวเมืองราชบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ แล้วแยกเข้าอำเภอบ้านโป่ง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๙ เส้นโคกสูง-เบิกไพร (ทางไปถ้ำเขาช่องพราน) จากนั้นข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองตรงไปประมาณ ๗ กิโลเมตรและจากปากทางแยกเข้าไปอีก ๒.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์  รถโดยสารประจำทาง  จากกรุงเทพฯ นั่งรถสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรีมาลงที่อำเภอบ้านโป่ง  แล้วนั่งรถโดยสารประจำทางสายบ้านโป่ง-โพธาราม  มาลงที่หน้าวัดม่วง

 

อำเภอโพธาราม

                วัดพระศรีอารย์  ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลือก ภายในมีพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน รูปแบบอุโบสถเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น จิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก ทศชาติพระเจ้าห้าพระองค์ พระประธานในพระอุโบสถเป็น     ปางมารวิชัย ศิลปะพม่า สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า  นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปคู่วัด คือ พระศรีอารย์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่พิมพ์พระศรีอารย์ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีตาลปัตรอยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูป จีวรจับกลีบคล้ายพระพุทธลักษณะสมัยคันธาระ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้  ภายในวัดยังมีต้นสาละที่นำมาจากประเทศอินเดีย และมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน คือ การเข้าค่ายพระพุทธ และต้องออกค่ายยุววาทะศิลป์

                การเดินทาง   ใช้เส้นทางไปอำเภอโพธาราม เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๐ ห่างจากสี่แยกบางแพไปประมาณ ๕๐๐ เมตร

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตั้งอยู่ที่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า ริมแม่น้ำแม่กลอง อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ลักษณะเป็นเรือนไทย จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน ๓๑๓ ตัวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์  ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ แบ่งเป็นชุด  หนุมานถวายแหวน ชุดสหัสสกุมาร และเผากรุงลงกา ชุดศึกอินทรชิตครั้งที่ ๑  เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะหนังใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการละเล่นชั้นสูง ตัวหนังมีการแกะสลักลวดลาย ใช้วงมโหรีปี่พาทย์เป็นเครื่องดนตรีประกอบ พร้อมกับลีลาของคนเชิดประกอบบทพาทย์และ  บทร้อง  ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยกันอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ ซึ่งท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) อดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้สร้างขื้น ด้วยท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านช่างและประกอบกับในขณะนั้นมีตัวหนังอยู่บ้างที่วัด ท่านจึงมีความคิดที่จะสร้างตัวหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมจึงได้ชักชวนครูอั๋งผู้เคยเป็นโขนคณะเจ้าเมืองราชบุรี  ช่างจาดและช่างจ๊ะชาวราชบุรี และช่างพ่วงชาวบ้านโป่งมาช่วยกันสร้างตัวหนัง ชุดแรก คือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวมเก้าชุด นับเป็นสมบัติของวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมา ทางวัดจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น นับเป็นวัดเดียวที่มีมหรสพของวัด ตัวหนังและคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดและยังคงมีการจัดการแสดงหนังใหญ่สืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ . ทางวัดได้จัดแสดงเชิดหนังใหญ่ทุกวันเสาร์เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. เพียงรอบเดียว โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดขนอน (สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะในวันธรรมดาควรติดต่อล่วงหน้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายรอบละ ๒,๕๐๐ บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดขนอน โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๓๓๘๖, ๐๘ ๑๗๕๓ ๑๒๓๐ โทรสาร ๐ ๓๒๓๕ ๔๒๗๙

                การเดินทาง  รถยนต์  ใช้เส้นทางหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษมผ่านนครปฐม สู่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากนั้นเลี้ยวขวาที่สี่แยกอำเภอบางแพ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ เข้าสู่อำเภอโพธาราม ข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๙ ประมาณ ๓ กิโลเมตร วัดขนอนอยู่ทางขวามือ รถโดยสารประจำทาง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่ท่ารถโพธาราม แล้วจากท่ารถนั่งรถสองแถวสายบ้านโป่ง-โพธารามมาลงที่หน้าวัดขนอน หรือใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที 

จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข ๔ ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๐ อีก ๑ กิโลเมตร เป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี  แต่เดิมเรียกว่า “วัดกลาง” หรือ “เภี้ยโต้” รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดคงคาราม”  ประกอบด้วยพระอุโบสถ มีเจดีย์ทรงรามัญ ๗ องค์รายรอบ  ภายในอุโบสถมีพระประธาน แกนในทำด้วยศิลาแลงและปิดทองฐานชุกชีทำเป็นบัวคว่ำบัวหงาย และภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน ภาพแต่ละภาพเหมือนถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีชีวิตจริง เขียนขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ ที่หาชมยาก นอกจากนี้ยังมีกุฏิเรือนไทย ๙ ห้องสร้างในสมัยธนบุรี  ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. หากนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะในวันจันทร์-ศุกร์ควรติดต่อก่อนล่วงหน้า           ๑ สัปดาห์ อัตราค่าเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคา ๑๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๗๗๐, ๐๘ ๑๕๒๗ ๕๓๐๘

การเดินทาง  รถประจำทาง  จากกรุงเทพฯ นั่งรถที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่หน้าไปรษณีย์       โพธาราม แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาลงที่หน้าวัดคงคาราม

             ค่ายหลวงบ้านไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต เป็นค่ายเสือป่าในอดีต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ ๗ กิโลเมตร รัชกาลที่ ๖ เคยเสด็จมาฝึกอบรมเสือป่าภาคปฏิบัติ เช่น ฝึกซ้อมรบ ฝึกขุดสนามเพลาะ หัดเพลงอาวุธ ฯลฯ ณ ที่แห่งนี้ถึง ๙ ครั้ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลและทางราชการเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล  ที่ ๖ ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย ณ ค่ายหลวงบ้านไร่แห่งนี้ ปัจจุบันค่ายหลวงบ้านไร่แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อน มีหอนิทรรศการถาวรของ ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ณ อยุธยา นอกจากนั้นยังมีแคมป์ลูกเสือ-เนตรนารี เรือนพักไว้สำหรับ    รับน้อง เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๒๘๒๘, ๐๘ ๑๘๘๐ ๓๖๗๒ 

                ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน อยู่ที่ตำบลเตาปูน ห่างจากตัวอำเภอโพธารามไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๙ กิโลเมตร ถ้ามาจากตัวเมืองราชบุรี ใช้เส้นทางเขางู-เบิกไพร ไปประมาณ ๑๗ กิโลเมตร บริเวณเขาช่องพรานมีถ้ำที่สวยงามคือ “ถ้ำพระนอน” มีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์และมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ความยาว ๙ เมตร แต่สิ่งที่สร้างชื่อให้เขาช่องพราน คือ ฝูงค้างคาวนับล้านตัว ที่กรูกันบินออกจากถ้ำพวยพุ่งเป็นสายสีดำ นานนับชั่วโมงทุกเย็นในช่วงใกล้พลบค่ำ ประมาณ ๑๗.๓๐ น. ในช่วงฤดูร้อนฝูงค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันออก ในช่วงฤดูหนาวฝูงค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันตก

                ถ้ำสาริกา อยู่ในเขตตำบลธรรมเสน จากเขาช่องพรานจะมีทางแยกซ้ายมือไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร จะเห็นภูเขาลูกเล็ก ๆ อันเป็นที่ตั้งของถ้ำสาริกาซึ่งมีความสวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อเมื่อคราวเสด็จประพาส และทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ไว้บริเวณปากถ้ำ

อำเภอจอมบึง

ถ้ำเขาบิน  ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง ในเทือกเขาบิน มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่เศษ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความลึกจากปากถ้ำถึงบริเวณลึกสุดประมาณ ๓๐๐ เมตร แบ่งออกเป็นคูหาตามลักษณะหินงอกหินย้อยวิจิตรตระการตา ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น ๘ คูหา คือ ศิวสถาน โถงอาคันตุกะ ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา เทวสภาสโมสร กินนรทัศนา พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ ภายในถ้ำมีการจัดระเบียบทางเดินอย่างดีและจัดแสงไฟตามกลุ่มหินย้อยต่าง ๆ เพื่อเสริมจินตนาการให้แก่ผู้มาเที่ยวชม  จัดเป็นถ้ำแรกที่มีการจัดแสงสีภายในถ้ำเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ชื่อ ถ้ำเขาบิน เชื่อว่ามาจากหินงอกหินย้อยรูปพญาอินทรีย์กางปีกดูสง่างาม  และภายในถ้ำยังมีบ่อน้ำแร่เล็ก ๆ ที่ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๐ บาท เด็ก ๕ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๙๒๒๖   การเดินทาง  อยู่ห่างจากจังหวัดไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ สายราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง ระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๐ มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ ๑.๖ กิโลเมตร

             สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้าง  ตั้งอยู่เชิงเขาประทับช้าง ตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน มีพื้นที่อยู่ในเขตตำบลดินกอง อำเภอเมือง และตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง เป็นสวนป่าร่มรื่น รวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีหายากหลายชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายนจะเป็นช่วงที่ดอกอรพิมบานสะพรั่งสีขาวบริสุทธิ์ เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนและศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้ และนอกจากนั้นยังได้จัดทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชื่อเส้น “พฤกษานานาพรรณ” มีทั้งหมด ๑๓ สถานี ระยะทาง ๙๐๐ เมตร ใช้เวลาในการเดิน ๔๕ นาที ตลอดเส้นทางผ่านแปลงพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย เช่น พืชสมุนไพร พรรณไม้ประจำจังหวัด และสัตว์ป่าที่พบ เช่น เสือ กวาง เก้ง เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๘๐๗, ๐๘ ๕๒๖๕ ๓๗๙๒ หัวหน้างาน โทร. ๐๘ ๑๘๖๖ ๙๓๓๘  ทุกปีประมาณเดือนมกราคมและมิถุนายน ทางสวนพฤกศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมวิ่งและขี่จักรยานเสือภูเขา ชมสวนมวลไม้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร๐ ๓๒๒๖ ๑๗๙๐ ต่อ ๖๐๐๙

การเดินทาง  รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถสายกรุงเทพฯ-จอมบึงมาลงที่หน้าถ้ำเขาบิน สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้างอยู่ฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่อง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ เส้นราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง กิโลเมตรที่ ๑๘ อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ภายในบริเวณมีผืนป่าธรรมชาติบนเขาประทับช้าง และอ่างเก็บน้ำเชิงหน้าผา เหมาะสำหรับเป็นจุดชมวิวและดูนก ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่อง เป็นสถานีเดียวในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่มีการเพาะเลี้ยงและแพร่พันธุ์เสือ นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่น ๆ เช่น  เลียงผา  ไก่ต๊อก กวาง ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ได้รับการบริจาคหรือถูกจับยึดมาได้ นำมาอภิบาลและขยายพันธุ์ ให้อาศัยอยู่ในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง มีพื้นที่ราว ๒๖ ไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ยินดีรับการบริจาค เพื่อใช้เป็นค่าอาหารสัตว์และค่าบำรุงสวนสัตว์

                ถ้ำจอมพล ตั้งอยู่ที่ตำบลจอมบึง อยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป ๑๑ กิโลเมตร ในบริเวณสวนรุกขชาติ ทางเข้าถ้ำจอมบึงอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำมุจลินทร์” เมื่อปี พ..๒๔๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ทรงพอพระทัยความงามของหินงอกหินย้อยโดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามถ้ำใหม่ว่า “ถ้ำจอมพล” นอกจากหินงอกหินย้อยที่สวยงามแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีงานฉลองเป็นประจำทุกปีในหน้าแล้ง

อำเภอสวนผึ้ง

                สวนผึ้งเป็นอำเภอบนพื้นที่สูงในโอบล้อมของขุนเขาติดชายแดนไทย-พม่า จึงมีสภาพอากาศที่เย็นสบายคล้ายกับภาคเหนือ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก แค่เพียงระยะเวลาขับรถประมาณ ๒ ชั่วโมง

                โป่งยุบ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๙๙ หมู่ ๖ บ้านท่าเคย ตำบลท่าเคย อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน ก่อนถึงตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ ๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา ในเนื้อที่ประมาณ ๖๐ ไร่ เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินทำให้เกิดลักษณะโตรกผาคล้ายกับแพะเมืองผีจังหวัดแพร่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย พร้อมรถยนต์คันละ ๓๐-๘๐ บาท ชาวต่างชาติ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนละ ๒๐ บาท หากมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๒๕๖ ๒๕๕๐

การเดินทาง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ เส้นจอมบึง-สวนผึ้ง บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๖-๒๗ ก่อนถึงตัวอำเภอสวนผึ้ง ๕ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ ๓.๖ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปอีก ๕๐๐ เมตร

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน  จากหน้าสถานีตำรวจสวนผึ้งแยกซ้ายไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ผ่านวัดสวนผึ้งแล้วแยกขวาข้ามสะพานไปก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ลักษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ รวบรวมวัตถุโบราณ  ในอดีต รถม้า รวมทั้งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของไทยชนิดต่าง ๆ เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐ บาท มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๑๑๘๙, ๐ ๓๒๒๙ ๕๑๙๒, ๐๘ ๑๒๕๕ ๔๕๔๗, ๐๘ ๖๑๗๑ ๘๔๐๐

             ธารน้ำร้อนบ่อคลึง  เดินทางจากตัวอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ ๕ กิโลเมตร จะพบแยกเข้าสู่ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรงไปอีก ๑๐ กิโลเมตร บ่อคลึงเป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ อุณหภูมิของน้ำประมาณ ๑๒๐-๑๓๖ องศาฟาเรนไฮต์  ในช่วงฤดูหนาวยามเช้าไอน้ำร้อนจะลอยกรุ่นเป็นหมอกสวยงาม มีบ่อน้ำร้อนและสระน้ำสำหรับอาบน้ำร้อนธรรมชาติ วันจันทร์-ศุกร์เปิดเวลา ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์เปิดเวลา ๐๘.๐๐–๑๘.๐๐ น. อัตราค่าผ่านประตู ๕ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๙๐๒๕

อุทยานธรรมชาติวิทยา  อยู่ที่เลขที่ ๒๕๔ หมู่ ๗ บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ ๑๓๒,๙๐๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี สร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า สำรวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพและทางชีวภาพ      เพื่อจัดทำเป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงพบว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พร้อมพัฒนาพื้นที่  ภายในอุทยานฯ มี ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์ กายภาพและทางชีวภาพโดยจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วีดีทัศน์   และมี ห้องสมุด ที่สามารถค้นหาข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้ และยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือ โปสการ์ดเกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยาและหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริด้วย   นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ยังได้จัดทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ๒ เส้นทาง เส้นทางแรก  เริ่มจากสำนักงานผ่านธารน้ำร้อน     บ่อคลึงแล้ววนกลับมายังสำนักงาน ใช้เวลาในการเดิน ๑ ชั่วโมง เส้นทางที่สอง  เริ่มจากสำนักงานเดินเลาะน้ำตก ผ่านธารน้ำร้อนบ่อคลึงแล้ววนกลับมายังสำนักงาน ใช้เวลาในการเดิน ๓ ชั่วโมง แต่ละเส้นมีป้ายสื่อความหมายไว้ด้วย ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้ให้สำหรับนักวิชาการและเยาวชนที่เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน ๓ หลัง พักได้ ๒-๓๐ คน มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒ คน หรือนักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มาเองได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๖๑๗๒ ๔๒๓๒ กรุงเทพฯ ติดต่อ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑, ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑

                น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจนตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ ๗ ตำบลผาผึ้ง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ ๑ กิโลเมตร  เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูง ๙ ชั้น ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมากในชั้นบน ๆ  หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต แต่เดิมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.. ๒๔๘๔  ต่อมาเมื่อหมดสัมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่         การเดินไปชมน้ำตก  จากลานจอดรถเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกชั้นล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ายได้ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง ค่าเข้าชม รถยนต์ รถตู้ รถปิกอั๊พ คันละ ๓๐ บาท รถบัส ๑๐๐ บาท

             ไร่กุหลาบอุษาวดี ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนผึ้ง อยู่เลยจากน้ำตกเก้าชั้นไปอีก โดยเดินทางจากตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ ๑๙ กิโลเมตร  แล้วแยกไปทางบ้านห้วยน้ำใสอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นไร่เอกชนซึ่งปลูกกุหลาบต่างประเทศพันธุ์ต่าง ๆ และพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดกลางหุบเขา สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะงดงามเป็นพิเศษ และสามารถเดินเที่ยวชมน้ำตกผาเตยซึ่งอยู่ห่างจากแปลงกุหลาบประมาณ ๑ กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.            ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๖๒, ๐ ๘๑๐๑๖ ๕๐๐๔

บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง เดินทางไปใช้เส้นทางหมายเลข ๓๒๐๖ ตามถนนสายโป่งกระทิง-พุน้ำร้อนประมาณ ๑ กิโลเมตรจะเห็นป้ายเลี้ยวเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็ก กว้างประมาณ ๕ เมตร เมื่อยืนล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือหรือเคาะทำเสียงดัง น้ำในบ่อจะผุดเป็นฟองขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ใกล้กันมีบ่อน้ำเล็ก ๆ สำหรับอาบน้ำร้อนได้

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ตั้งอยู่เชิงเขาตะนาวศรี ตำบลตะนาวศรี ริมถนนสายสวนผึ้ง-บ้านห้วยม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งประมาณ ๒๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ทั้งยังมีลำน้ำภาชีไหลผ่านกระทบแก่งหินขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในนาม แก่งส้มแมว

เขากระโจม  ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนผึ้ง สุดชายแดนประเทศไทยทางภาคตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๐๐๐ เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้าคล้ายกับยอดภูทางภาคเหนือในช่วงเวลาประมาณ ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. พื้นที่ป่าส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์  บริเวณน้ำตกผาแดงมีกล้วยไม้หายาก  ตลอดเส้นทางสามารถเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  การเดินทาง  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ผ่านตัวอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงข้างวัดผาปก ผ่านน้ำตกผาแดง ระยะทางจากปากทางถึงยอดเขาประมาณ  ๙ กิโลเมตร โดยใช้รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ได้นำรถขับเคลื่อน ๔ ล้อมา ทางชมรมฯ มีบริการให้เช่าราคาประมาณ ๑,๘๐๐-,๐๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสวนผึ้ง-บ้านคา โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๑๑๑

อำเภอบ้านคา

                อำเภอบ้านคาเป็นอำเภอใหม่ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองราชบุรี มีพื้นที่ติดชายแดนไทย-สหภาพพม่า มีความโดดเด่นในความเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์และบริสุทธิ์ ท้าทายนักท่องเที่ยวผู้ลุ่มหลงในไพรกว้าง

                น้ำตกห้วยสวนพลู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี หมู่ ๔ ตำบลบ้านบึง เป็นน้ำตกที่มีสภาพธรรมชาติแวดล้อมของป่าที่สมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่ง มีการพบนกเงือกถึง ๕ ชนิด และนกป่าหายาก เช่น นกแซวสวรรค์สีขาวหางยาว รวมทั้งกล้วยไม้ป่ามากมาย ในช่วงฤดูร้อนเป็นแหล่งรวมของบรรดาผึ้งนับหมื่นตัว ควรพักแรมอย่างน้อย   ๑ คืนเพื่อเที่ยวชมธรรมชาติได้ทั่ว

                น้ำตกซับเตย ห่างจากอำเภอบ้านคาประมาณ ๖ กิโลเมตร เป็นน้ำตก ๙ ชั้น ชั้นบนสุดห่างจากชั้นล่างสุดประมาณ   ๒ กิโลเมตร ระหว่างทางจะพบพืชสมุนไพร กล้วยไม้ป่าและเฟิร์นมากมาย

                วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ ๑ ตำบลบ้านคา ห่างจากอำเภอบ้านคาประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นที่ตั้งของเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่เทสก์ เทสก์รังสี  อันเป็นที่เคารพนับถือยิ่งของพุทธศาสนิกชน บนเขาเป็นจุดชมวิวที่ใกล้เทือกเขาตะนาวศรีมากที่สุด

                พุน้ำร้อนไทยประจัน เป็นบ่อพุน้ำร้อนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านคา มีอุณหภูมิในบ่อ ๖๕ องศาเซลเซียส หากผู้มาเยือนสร้างคลื่นเสียงด้วยการปรบมือ น้ำร้อนในบ่อจะมีฟองอากาศพวยพุ่งออกมา   นักท่องเที่ยวสามารถเลือกอาบน้ำได้ระหว่างน้ำเย็นที่ไหลจากเทือกเขาตะนาวศรีและน้ำร้อนที่ไหลจากบ่อ

เทศกาลงานประเพณี

งานเที่ยวราชบุรี  จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี กิจกรรมภายในงานมีการสาธิตการผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของราชบุรี เช่น การปั้นโอ่ง การทอผ้าซิ่นตีนจก การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และพืชผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของกลุ่มชนพื้นเมือง

งานเทศกาลประกวดธิดาองุ่นหวาน จัดขึ้นในราวเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะองุ่นซึ่งมีปลูกกันมากในอำเภอดำเนินสะดวก องุ่นดำเนินสะดวกได้ชื่อว่ามีรสหวานอร่อย นอกจากจะมีนิทรรศการแสดงผลผลิตองุ่นที่มีคุณภาพแล้วยังมีสินค้าทางเกษตรอื่น ๆ ให้ซื้อหาในราคาถูกอีกด้วย เช่น มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ  ลิ้นจี่ เป็นต้น และยังมีการประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดสินค้าทางการเกษตร

             ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั๊งหมี่ทอง  เป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือนเก้า ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเดือนเก้าเป็นเดือนไม่ดี บรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกหากินและกิน“ขวัญ” ทำให้เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่ชีวิต พิธีนี้นิยมจัดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ แต่ถ้า       บางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ในเดือนเก้า ในพิธีมีการ “ต้มข้าวห่อ” เลี้ยงกัน “ข้าวห่อ” คือ ข้าวเหนียวห่อเป็นกรวย  แล้วนำมาต้มให้สุกคล้ายขนมจ้าง (บะจ่าง) สมัยก่อนเวลารับประทานใช้จิ้มน้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้จิ้มมะพร้าวขูด ในวันต้มข้าวห่อนี้ จะมีพิธีสู่ขวัญด้วย เริ่มด้วยการเคาะไม้เป่าแคน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคล

               

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

             โอ่งมังกรและเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตจากดินคุณภาพดีในราชบุรี นอกจากโอ่งลายมังกร ยังมีเครื่องปั้นดินเผาสำหรับตกแต่งบ้านอีกมาก โรงงานและร้านค้าอยู่ในตัวเมืองราชบุรี จำนวนมากกว่า ๔๐ แห่ง

ผ้าซิ่นตีนจก หัตถกรรมประณีตของชาวไท-ยวน สามารถชมและซื้อหาได้ที่

สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี  ตั้งอยู่ปากทางเข้าวัดคูบัว มีการสาธิตการทอผ้าตีนจกและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย-หญิง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๗๑๖๕

การเดินทาง จากตัวเมืองราชบุรีนั่งรถโดยสารประจำทางสายราชบุรี-หนองบัวมาลงที่สหกรณ์การเกษตรฯ

ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก ราชบุรี  อยู่ภายในวัดแคทราย ถนนเพชรเกษม ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๘ กิโลเมตร เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะผ้าจกไท-ยวน เก็บรักษาตัวอย่างผ้าจกที่มีลวดลายดั้งเดิม       มีการสาธิตการทอผ้าและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าฝ้ายตีนจก เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าถุง ผ้าขาวม้า เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๐ ๐๐๓๑

บ้านคุณทองอยู่  กำลังหาญ (คุณยายซ้อน  กำลังหาญ) อยู่ในซอยเยื้องกับศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก ราชบุรี วัดแคทราย มีการสาธิตการทอผ้าตีนจก และจำหน่ายผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๖๙๙

ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้าน ราชบุรี  ตั้งอยู่ที่วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่มีการสาธิตการทอผ้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น ผ้าซิ่นตีนจก กระเป๋า ย่าม หมอน ศูนย์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.

ผ้าขาวม้า ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ผ้าขาวม้าคนยวน มีสีสันสวยงาม ทอลวดลายยอดนิยมในหมู่ชาวยวน หาซื้อได้ที่ตำบลคูบัว และ ผ้าขาวม้าบ้านไร่ ผลิตจากฝ้ายคุณภาพดี มีสีสันลวดลายตาหมากรุก ปัจจุบันทำด้วยเครื่องจักรแต่คุณภาพยังดีเช่นเดิม มีจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้า 

ย่ามกะเหรี่ยง เป็นผลงานที่เกิดจากการทอขึ้นใช้เองของชาวไทยตะนาวศรี มีจำหน่ายที่หมู่ ๑ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา

                ที่นอนนุ่น  มีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอโพธาราม เช่น ที่นอนจารุภัณฑ์ ถนนเพชรเกษม หมู่ ๓ ตำบลคณานุกูล, ถนนเพชรเกษม หมู่ ๓ ตำบลบ้านเลือก และที่โรงงานสุพร หมู่ ๒ ตำบลบ้านเลือก

ตุ๊กตาผ้า  ที่ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวกเป็นแหล่งหัตถกรรมตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์และผลไม้ต่าง ๆ ฝีมือลือชื่ออีกแห่งหนึ่ง  ร้านจำหน่ายมีอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔ ประมาณกิโลเมตรที่ ๘๕-๘๗ จะมีร้านจำหน่ายตุ๊กตาผ้าตลอดทาง       

             เขียงไม้มะขามและตุ๊กตา  มีแหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  และที่ตำบลดอนสัง  อำเภอดำเนินสะดวก

             เครื่องทองเหลือง  สินค้าที่ผลิต คือ ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองต่าง ๆ เครื่องประดับ กระดิ่งผูกคอวัว เป็นต้น ติดต่อได้ที่หมู่บ้านเขาลอยมูลโค หมู่ ๗ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง อยู่ห่างจังหวัดประมาณ ๖ กิโลเมตร สนใจเยี่ยมชมและเลือกซื้อ ติดต่อกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตเครื่องทองเหลือง เขาลอยมูลโค

                แคนลายและขลุ่ย  เป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้าน บริเวณหน้าวัดแคทราย หมู่ ๑๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ที่ทำมานานมีรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงาม

                ผลิตภัณฑ์ไม้กลึงและแคน  อยู่ที่บ้านแคทราย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูบัว โดยใช้ไม้มะพร้าวมาทำเป็นครก และมีการทำแคน ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายที่บ้านคุณวิโรจน์ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ นโทร. ๐ ๓๒๓๕ ๒๖๙๔

                ผลิตภัณฑ์หวายพลาสติก ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ผลิตจากพลาสติกทดแทนวัสดุธรรมชาติ มีความทนทาน สวยงาม สามารถชมการสาธิตการผลิตและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ ศูนย์หัตถกรรมจักสานจังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง โทร.           ๐ ๓๒๒๙ ๙๐๒๘, ๐ ๓๒๒๙ ๙๑๙๘

สวนกล้วยไม้ลันดา ออร์คิด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง ติดน้ำตกเก้าโจน เป็นสวนกล้วยไม้ตัดดอกจำหน่าย นักท่องเที่ยวสามารถซื้อกลับมาเลี้ยงที่บ้านได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๙๒๓๕ ๔๖๑๔

ตะโกดัดและไม้แคระ  ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเขางู-เบิกไพร หมู่ ๗ ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี มีให้เลือกซื้อมากมายและมีบริการส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์นมสด ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ก่อนถึงตัวเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีมีชื่อเรื่องผลิตนมสดมานาน ดำเนินงานโดยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด     (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นนมสดที่มีคุณภาพ ราคาถูก และซื้อของฝากจากผลิตภัณฑ์นมจากสหกรณ์จำหน่าย หากผู้สนใจ     จะขอเข้าเยี่ยมชมการผลิตเป็นหมู่คณะควรติดต่อก่อนล่วงหน้าได้ที่ โทร. ๐ ๓๒๓๘ ๙๐๓๘-, ๐ ๓๒๓๘ ๙๐๘๙  

ผัก ผลไม้  ได้แก่ หัวผักกาดหวาน-เค็ม  ผลิตที่หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม หาซื้อได้ทั่วไป เช่น ร้านแม่ฮวย (เชลล์ชวนชิม) องุ่นหวานดำเนินสะดวก  มีจำหน่ายทั่วไปในตัวจังหวัด และที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก มะม่วงวัดเพลง พันธุ์หนังกลางวัน  มันอร่อย  โดยเฉพาะที่มาจาก “ไร่ทองสามสี” หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดเพลง  อำเภอวัดเพลง

                กล้วยม้วน  มีรสชาติไม่แพ้ที่อื่นใด มีจำหน่ายที่โรงงานแม่ทิมกล้วยม้วน อำเภอสวนผึ้ง นอกจากผลิตภัณฑ์จากกล้วยแล้วยังมีเผือก มันฉาบน้ำผึ้ง

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 

ประเภทเครื่องปั้นดินเผา      

อำเภอเมืองราชบุรี

             เถ้าฮงไถ่  ๒๓๔/ ถนนเจดีย์หัก  ตำบลเจดีย์หัก  โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๗๔, ๐ ๓๒๓๒ ๓๖๓๐ โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๑๗๖๑ (จำหน่ายแจกันทรงสูง เก้าอี้นั่งเซรามิก กระถางปลูกต้นไม้ เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

รัตนโกสินทร์ ๑  ๑๒๔ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม (สายใหม่) ตำบลโคกหม้อ โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๒๒, ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๒๓, ๐ ๓๒๓๑ ๖๗๖๗  โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๒๓ (จำหน่ายโอ่ง อ่าง กระถาง เซรามิก เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

รัตนโกสินทร์ ๒  ๘๒ หมู่ ๕ ถนนเขางู ตำบลเจดีย์หัก โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๙ ๑๐๘๙ (จำหน่ายโอ่ง อ่าง กระถาง เซรามิก เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

สยามราชเครื่องเคลือบ  ๑๓๐ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ  โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๐๒ (จำหน่ายกระเบื้องดินเผา เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

โรงโอ่งรุ่งศิลป์  ๔๑/ ถนนเจดีย์หัก ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๓๗๑ โทร/โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๑๓๗๑ (จำหน่ายโอ่ง อ่าง กระถางเคลือบ กระถางปลูกต้นไม้ทรงสูง เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

             โอ่งดินทอง  ๕๗/๒ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำบลโคกหม้อ 

ประเภทสิ่งทอ

อำเภอเมืองราชบุรี

             ไทยเจริญ ๑๗/๑๙ ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๕๓๐ (จำหน่ายผ้าขาวม้าตราหมากรุก เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

             ย้งฮั่วหลี    ถนนอุดมศิริ 

             ราชบุรีการทอ  ถนนอุดมศิริ

ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับ

อำเภอจอมบึง

                ดอกไม้ประดิษฐ์  ๑๔๗ หมู่ ๔ ตำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๒๐๑๘, ๐๘ ๑๓๑๘ ๗๑๑๓ (จำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์    ทำจากผ้า เช่น ช่อ ดอก ใบไม้ แจกัน เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

                เถาวัลย์แดง  ๑๐๔ หมู่ ๑ ตำบลปากช่อง โทร. ๐๘ ๑๑๙๒ ๒๗๒๐, ๐๘ ๙๕๑๘ ๘๖๖๑ (จำหน่ายตระกร้าเถาวัลย์ โคมไฟ เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

                เทียนหอม  ๓๑ หมู่ ๕ ตำบลจอมบึง โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๑๘๙๕ (เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

                ศูนย์ผลิตภัณฑ์ของฝากจากจอมบึง ริมทางเส้นหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ สายราชบุรี-จอมบึง เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐–๑๗.๐๐ น. (ก่อนถึงถ้ำจอมพล)

ประเภทขนมและอาหาร

อำเภอเมืองราชบุรี

ขนมเปี๊ยะไข่เค็มกรรณิการ์ (พี่นอม) ๖๕/๔๔-๔๕ ซอยตรงข้ามโรงเรียนดรุณาฯ ถนนคฑาธร  โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๗๙ (เปิดบริการทุกวัน ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

อำเภอบ้านโป่ง

ขนมไทยกัญญา ๖๐/๑ ถนนค่ายหลวง ตำบลบ้านโป่ง (หน้าตลาดเทศบาล เยื้องที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๖๒๔ (จำหน่ายขนมกล้วย ขนมน้ำดอกไม้ ขนมตาล หมี่กรอบ เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

อำเภอจอมบึง

กาละแมโบราณ  ๑๐๔ หมู่ ๑๓ บ้านหนองบัว ตำบลปากช่อง โทร. ๐๘ ๙๙๑๕ ๕๕๑๒

กระยาสารท  ๖๗ หมู่ ๑๑ ตำบลแก้มอ้น โทร. ๐๘ ๙๕๐๖ ๘๒๘๒ (จำหน่ายกล้วย มัน เผือก)

ขนมดอกจอก  กลุ่มอาชีพทำขนมพื้นบ้าน หมู่ ๑๗ ตำบลด่านทับตะโก 

ข้าวซ้อมมือ  ๑๖ หมู่ ๑๐ ตำบลเบิกไพร โทร. ๐๘ ๑๒๙๓ ๗๘๔๖, ๐๘ ๙๕๓๒ ๓๐๗๖

ไข่เค็มบ้านเขาประทับช้าง  ๑๒๙ หมู่ ๑ ตำบลปากช่อง

ชาใบหม่อน  ๑ หมู่ ๓ ตำบลเบิกไพร โทร. ๐๘ ๑๐๐๘ ๘๔๓๔ (เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

ผลไม้แปรรูป  ๑๓๙ หมู่ ๑๓ ตำบลจอมบึง โทร. ๐๘ ๖๑๔๓ ๑๓๔๖ (จำหน่ายผลไม้แปรรูปกล้วย มัน เผือก ขนุน        ฝักทอง มะยม เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.)

พืชสมุนไพร  กลุ่มสมุนไพรท่าอีปะ หมู่ ๑๖ ตำบลด่านทับตะโก  (จำหน่ายพืชสมุนไพรว่านชักมดลูก ขมิ้น หญ้าลิ้นงูตากแห้ง)

อำเภอบางแพ

             เจ๊พยอม  กิโลเมตรที่ ๑๑ ถนนบางแพ-โพหัก

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ล่องเรือตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในอดีตเมื่อครั้งขุดคลองสายนี้เสร็จใหม่ ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ต้องการทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงเรือมาดกะสวยมาตามลำพัง เส้นทางที่พระองค์เสด็จประพาสนี้นับเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ การเดินทางตามเส้นทางเสด็จของพระองค์นี้จึงมีเรื่องราวน่าศึกษามากมายสายหนึ่งของราชบุรี เริ่มจากท่าน้ำคลองดำเนินสะดวก (คลองต้นตาล หรือคลองเล็ก) พาไปชิมน้ำมะพร้าวอ่อน สวนมะม่วง ก่อนผ่านสวนเกษตรผสมผสาน ชมบ้านเรือนไทยเก่าแก่ริมน้ำ ชิมน้ำตาลมะพร้าวสดแก้กระหายแล้วอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือ เจ้าของรางวัลชนะเลิศดำเนินสะดวก ผ่านหน้าวัดโชติทายการามและบ้านเจ๊กฮวดที่ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาในแบบสามัญชนและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่นี่ ก่อนจะผ่านตลาดลัดพี สู่ใจกลางตลาดน้ำดำเนินสะดวกอีกครั้งหนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มท่าเรือโค้ก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๐๒๓, ๐๘ ๙๘๑๙ ๔๓๘๓

เส้นทางขับรถเที่ยว หากคุณเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางที่ตัดจากถนนเพชรเกษมผ่านอำเภอบ้านคาสู่อำเภอสวนผึ้ง นับเป็นเส้นทางที่สวยงาม เส้นทางสายแยกอำเภอปากท่อ เส้นทางหลวงหมายเลข  ๓๒๐๖  สู่บ้านโป่งกระทิง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑๓ ก่อนผ่านอำเภอบ้านคาสู่สวนผึ้ง หรือจะใช้เส้นทางห้วยชินสีห์ ตรงข้ามทางเข้าตำบลคูบัว ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๗  ผ่านบ้านทุ่งหลวงไปบรรจบกับสายแรกที่บ้านโป่งกระทิง ถึงอำเภอบ้านคา ก่อนเข้าสู่อำเภอสวนผึ้งเช่นกัน เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านป่าและทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามมากเส้นหนึ่งในราชบุรี

                โฮมสเตย์ สำหรับผู้สนใจสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยริมสายน้ำ จังหวัดราชบุรีมีที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ  ทัศนศึกษาดูงาน  ได้แก่

ไทยไลฟสไตล์ ทัวร์  พาไปสัมผัสกับชีวิตชาวบ้านสองฝั่งคลอง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ เช่น วัดบางกุ้ง  วัดบางแคน้อย อุทยาน ร.๒ ตลาดน้ำอัมพวา วัดเจริญสุขารามวรวิหาร บ้านซึ่งรัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จสมัยประพาสคลองดำเนินสะดวก และในยามค่ำคืนล่องลำน้ำแม่กลอง ชมหิ่งห้อย จำนวนนักท่องเที่ยว ๖-๘ คน ในราคาแพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน คนละ ๙๐๐-,๐๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ไทยไลฟสไตล์ ทัวร์ โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๓๓๕๘, ๐ ๒๒๔๐ ๑๙๕๕, ๐ ๒๒๔๙ ๓๑๙๖       E-mail:  HYPERLINK "mailto:thailifestyle@hotmail.com" thailifestyle@hotmail.com

                บ้านไร่ไทรงาม  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๑ หมู่ ๔ ตำบลตะนาวศรี มีบ้านพัก จำนวน ๔ หลัง พักได้ ๔ คน ราคา ๑,๐๐๐ บาท,   พักได้ ๑๐ คน ราคา ๑,๕๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒ คน ราคา ๓๐๐ บาท นักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ คนละ ๖๐ บาท (ประกอบอาหารได้ มีบริการล่องแก่งแม่น้ำชี คนละ ๑๕๐ บาท มีจักรยานให้เช่า และมีสอนวาดภาพ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๓๘๓ ๐๘๖๔

                ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก  อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของหมู่ ๕ ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี และหมู่ ๙ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย ภูมิปัญญาไทยต่างๆ  เรียนรู้เรื่องการผลิตเครื่องหอมไทยโบราณ เช่น น้ำอบ กำยาน  พร้อมมีผลิตภัณฑ์จำหน่าย ผู้สนใจสามารถสอบถามกิจกรรมนำเที่ยวต่าง ๆ ที่ทางศูนย์จัดให้ และสามารถพักค้างคืนโฮมสเตย์  ๒ วัน ๑ คืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๔๓๘ ๘๒๐๗, ๐๘ ๑๘๕๘  ๓๗๕๔, ๐๘ ๙๘๓๖ ๕๐๗๖ หรือ  HYPERLINK "http://www.piyachanok.com" \t "_blank" www.piyachanok.com

                การผจญภัย  บริเวณอุทยานหินเขางูได้จัดให้มีกิจกรรมการผจญภัย  ได้แก่ การไต่หน้าผา การเหิรเวหา สะพานขึงข้ามระหว่างภูเขา และการปีนหน้าผา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เขางู แอดเวนเจอร์ ปาร์ค โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๑๙๔๙, ๐๘ ๙๗๗๗ ๑๖๒๐   HYPERLINK "http://www.proclimberthailand.com" www.proclimberthailand.com 

ตัวอย่างรายการนำเที่ยว

แบบ ๒ วัน ๑ คืน

(ดำเนินสะดวก-โพธาราม-จอมบึง-สวนผึ้ง)

วันที่ ๑

เช้า                           - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

                                - ชมการสาธิตเชิดหนังใหญ่ (เฉพาะวันเสาร์)

                             - แวะชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

                             - แวะซื้อตุ๊กตาผ้าบ้านสิงห์

เที่ยง                        - มื้อเที่ยงริมแม่น้ำแม่กลองหรือในเมืองราชบุรี

                             - แวะชมซื้อผ้าซิ่นตีนจกชาวไท-ยวน

บ่าย                         - เดินทางสู่สวนผึ้ง ระหว่างทางแวะถ้ำเขาบิน

                             - อาบน้ำแร่ที่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

เย็น                          - เข้าสู่ที่พัก อำเภอสวนผึ้ง

วันที่ ๒

เช้า                           - ชมไร่กุหลาบอุษาวดี

                             - ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภโวทัย

บ่าย                         - ชมพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่เขางู

                             - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดหนองหอย

เย็น (๑๗.๓๐ น.)     - รอชมค้างคาวนับล้านออกจากถ้ำ ที่วัดเขาช่องพราน

                             - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

แบบไปเช้า-เย็นกลับ

(ดำเนินสะดวก-เมืองราชบุรี-จอมบึง-โพธาราม)

เช้า                           - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

สาย                         - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

                             - ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกที่สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน ราชบุรี

บ่าย                         - ถ้ำจอมพล ถ้ำเขาบิน สวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง

                             - แวะซื้อตุ๊กตาผ้าบ้านสิงห์

เย็น (๑๗.๓๐)         - รอชมค้างคาวที่เขาช่องพราน ก่อนเดินทางกลับ

 

แบบไปเช้า-เย็นกลับ

 (ดำเนินสะดวก-สวนผึ้ง-จอมบึง-โพธาราม)

เช้า                           - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

สาย                         - สู่สวนผึ้ง อาบน้ำแร่ที่ธารน้ำบ่อคลึง

                                ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภโวทัย  โป่งยุบ

บ่าย                         - ถ้ำจอมพล ถ้ำเขาบิน

เย็น (๑๗.๓๐ น.)    - รอชมค้างคาววัดเขาช่องพราน ก่อนเดินทางกลับ

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว

*   ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือข้อมูลสถานที่นั้น ๆ ก่อน เช่น ในด้านประวัติศาสตร์

*   ศึกษาฤดูกาลของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้  นกอพยพ หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง

ช่วยรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ไม่ประพฤติปฏิบัติขัดต่อวิถีชีวิตและประเพณีนิยมของคนในท้องถิ่น

ในระหว่างการเดินทางไม่ควรประมาทและต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดราชบุรี

สถานที่พัก

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

อำเภอเมืองราชบุรี

   กฤษณะ โฮเต็ล  ๑๑๘ ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๒๖๒ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๕๐ บาท

             โกลเด้น ซิตี้  (ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร) ๗๖/๑ หมู่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๗๑๔๐-๕ โทรสาร ๐ ๓๒๓๑ ๗๑๔๕  HYPERLINK "http://www.goldencity-hotel.com" www.goldencity-hotel.com  จำนวน ๒๑๙ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท

กวงฮั้ว  ๒๐๐-๒๐๒ ถนนอัมรินทร์  โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๑๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท

             ครัวหลวง รีสอร์ท  ๕๙ หมู่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๒๒๑, ๐ ๓๒๓๒ ๖๘๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๖๘๔๙  HYPERLINK "http://www.krualuang.com" www.krualuang.com  บ้านพัก จำนวน ๔๐ หลัง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท

             นำสิน ราชบุรี  -๑๖ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๕๑, ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๓๔ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๓๓ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-,๕๐๐ บาท

             ราชบุรีดี ๑  ๔๓/๑ ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๕๔๒, ๐ ๓๒๓๓ ๘๓๐๒ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๘๕๔๒ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๖๐-๕๕๐ บาท

             รอยัล ราชบุรี รีสอร์ท  ๑๔๔ หมู่ ๕ ตำบลเขาแร้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๑๔-๕ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๙๒๐ บาท (รวมตีกอล์ฟ)

             เวสเทิร์น แกรนด์ โฮเต็ล  ๑๐๕/๑ ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๓๘๘๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๗๗  HYPERLINK "http://www.westerngrandhotel.com" www.westerngrandhotel.com จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๙๐๐-,๒๐๐ บาท

             ศาลาไทย  ๖๕/๘ ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๗๒, ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๔๘ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท

             หงษ์ฟ้า  ๘๙/๑๗ ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๔๘๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๗๐-๒๓๐ บาท

             อารยะ  ๑๘๗/-๑๒ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๘๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๘๒ จำนวน ๗๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท

             เฮ้าส์ 78  ๑๓๗ หมู่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่างทอง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๐๙๕, ๐ ๓๒๓๒ ๑๐๗๘ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท 

เกสต์เฮาส์

             เกสต์เฮาส์ ราชบุรี  /๑ หมู่ ๙ ถนนเพชรบุรี ตำบลดอนตาโก โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๙๙๑๐  HYPERLINK "http://www.guesthouse.ratburi.com" www.guesthouse.ratburi.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-๗๐๐ บาท

 

อำเภอดำเนินสะดวก

             นกน้อย  ๑ หมู่ ๘ ตำบลดำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๓๘๒  HYPERLINK "http://www.noknoihotel.com" www.noknoihotel.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท 

             บ้านสุขโชค รีสอร์ท  ๑๐๓ หมู่ ๕ ตำบลท่านัด โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๓๐๑, ๐ ๓๒๒๕ ๔๙๘๒ โทรสาร ๐ ๓๒๒๕ ๔๓๐๑ จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๑๕๐-๙๙๙ บาท (มีบริการเรือไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก)

             บ้านไทยดำเนิน รีสอร์ท  ๒๙ หมู่ ๖ ถนนสายบางแพง-แม่กลอง ตำบลท่าหลวง โทร. ๐๘ ๑๗๑๓ ๓๓๒๐, ๐๘ ๙๙๙๖ ๐๘๙๙  HYPERLINK "http://www.baanthaidamnoen.com" www.baanthaidamnoen.com  บ้านพัก จำนวน ๔ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท (มีบริการนวดแผนโบราณ กิจกรรมดูนก    ขี่จักรยาน พายเรือ)

โฮมสเตย์

                พี โฮมสเตย์  ๑๐๘ หมู่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๑๐๓๒, ๐๘ ๕๘๔๔ ๔๖๕๔  จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-,๐๐๐ บาท (มีบริการเรือทัวร์ เดินชมคลอง)

อำเภอปากท่อ

             ดรากอน ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ  ๑๙๒ หมู่ ๒ ตำบลอ่างหิน จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท บ้านพัก จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑,๐๐๐ บาท

อำเภอบ้านโป่ง

             เกษมสุข /๙๘ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๓๘๔, ๐ ๓๒๒๒ ๑๐๒๗ โทรสาร ๐ ๓๒๒๐ ๐๖๖๒ จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท

ซีซ่าร์ พาเลส  /๑ หมู่ ๖ ตำบลปากแรต โทร. ๐ ๓๒๒๐ ๐๐๕๒-๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๐๐–๔๕๐ บาท

ไทยนำ ริเวอร์ไซด์  ๑๙/๕๐ หมู่ ๔ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแรต โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๙๔๗-, ๐ ๓๒๒๐ ๐๑๕๕ โทรสาร ๐ ๓๒๒๒ ๑๑๕๔  จำนวน ๗๑ ห้อง  ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท (มีบริการล่องเรือไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก)

             ไทยนำ โฮเต็ล  ๑๙/๑๙ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแรต โทร. ๐ ๓๒๒๐ ๐๑๕๕, ๐ ๓๒๒๑ ๑๙๔๗-๘ จำนวน ๗๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๘๐ บาท (มีบริการล่องเรือไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า )

             ทิพย์ โฮเต็ล  ๑๐๕ ซอย กระจ่างวัฒนา จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๘๐ บาท

บ้านโป่ง อินน์  ๒๑ ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง โทร. ๐ ๓๒๓๔ ๔๐๔๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๒๒๑ ๐๕๗๗ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท

ลักกี้  /๓ หมู่  ๑๑ ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๒๒๗  จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท

วิลล่า โฮเต็ล  ๓๐/ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๑๓๑๒, ๐ ๓๒๒๑ ๑๙๖๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๗๐๐ บาท

             ศรีสวัสดิ์  ๙๘-๑๐๐ ถนนกระจ่างวัฒนา โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๗ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๐๐ บาท

อำเภอโพธาราม

             แสนสุข โฮเต็ล  ๓๓ ซอย รัฐประชา ถนนโชคชัย ตำบลโพธาราม โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๐๓๓ โทรสาร ๐ ๓๒๒๖ ๑๒๑๗ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๒๐-๔๕๐ บาท

อำเภอจอมบึง

             จอมบึงอินน์ แอนด์ รีสอร์ท  ๑๒๔/๗ หมู่ ๑ ตำบลจอมบึง  โทร. ๐ ๓๒๒๖ ๑๑๓๕, ๐ ๓๒๒๖ ๑๑๕๘ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท

วูซุง แคสเซิล ฮิลล์ ๗๙ หมู่ ๑๒ ถนนปากบึง-หนองกวาง ตำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๘๐๖๙-๗๐, ๐๘ ๑๙๑๗ ๘๗๙๔ โทรสาร ๐ ๓๒๒๒ ๘๐๖๓-๔ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๙๐๐-,๒๐๐ บาท (มีนวดตัว นวดฝ่าเท้า)

             ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ โรงแรมจอมพล พาเลซ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ๔๖ หมู่ ๓ ตำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๒๐๘๗ www.mcru.ac.th จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท (นวดแผนโบราณ)

อำเภอสวนผึ้ง

             โครงการครัวตะนาวศรี  ๑๗๓ หมู่ ๓ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๓๗๘ ๗๗๒๗, ๐๘ ๗๑๕๘ ๗๐๖๗ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-,๐๐๐ บาท

เดอะ ซีนเนอรี่ รีสอร์ท  ๒๓๔ หมู่ ๗ หมู่บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๐๐๐ ๗๐๗๐ กรุงเทพฯ โทร.               ๐ ๒๘๘๖ ๔๐๑๓ จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๒,๕๐๐-,๐๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.sceneryresort.com/" www.sceneryresort.com  มีเรือคยัคพายล่องแม่น้ำภาชี     นั่งได้ ๑ คน ราคา ๓๐๐ บาท ระยะทาง ๒ กิโลเมตร (ประกอบอาหารได้)

             เดอะ นากายา รีสอร์ท ๒๓๔/๕ หมู่ ๗ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๒ ๖๒๒๒, ๐๘ ๗๐๐๖ ๐๐๐๖ www.nagayaresort.com จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-,๐๐๐ บาท (มีตักบาตร พายเรือคยัก ขี่จักรยานเสือภูเขา ประกอบอาหารได้)

             เดือนล้อม คันทรีโฮม  ๑๑๑/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าเคย โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๑๑๑, ๐๘ ๑๙๔๔ ๐๕๖๓ บ้านพัก จำนวน ๗ หลัง พักได้ ๒-๓๐ คน ราคา ๑,๒๐๐-,๐๐๐ บาท

             ทรัพย์คณา รีสอร์ท  ๖๒/๓ หมู่ ๔ บ้านนาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๐๔๕, ๐ ๓๒๓๙ ๕๓๖๐,             ๐๘ ๙๘๒๖ ๔๖๘๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๖๒ ๒๒๒๔ โทรสาร ๐ ๒๘๖๒ ๒๒๒๓  HYPERLINK "http://www.subkana.com/" www.subkana.com บ้านพัก จำนวน ๑๖ หลัง พักได้ ๒-๑๐ คน ราคา ๑,๖๐๐-,๕๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒ คน ราคา ๕๐๐ บาท/คืน (มีบริการเรือคายัค คนละ ๕๐๐ บาท ล่องแม่น้ำริมภาชี)

             นำสุข รีสอร์ท  ตำบลท่าเคย โทร. ๐๘ ๑๙๓๘ ๕๗๕๐ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๐๐๐ บาท

             บ้านเคียงภู  ๔๒๙ หมู่ ๘ ตำบลตะโกล่าง กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๔๐๙๖, ๐๘ ๔๗๐๘ ๐๕๓๑, ๐๘ ๗๙๐๐ ๕๔๕๒ บ้านพัก จำนวน ๕ หลัง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท เต็นท์เช่า พักได้ ๒-๔ คน ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

             บ้านริมเขา  ๕๕/๑ หมู่ ๗ ตำบลสวนผึ้ง บ้านท่ากุลา บ้านพัก พักได้ ๒-๑๐ คน โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๘๙, ๐๘ ๑๙๒๔ ๒๘๓๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๘๐ ๘๕๒๐-๙  HYPERLINK "http://www.baanrimkao.com" www.baanrimkao.com  จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-,๐๐๐ บาท

             บ้านไร่ริมธาร  ๔๔ หมู่ ๓ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๗ ๑๑๙๗ ๕๕๒๑, ๐๘ ๖๖๘๘ ๖๔๗๐ จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๖๐๐-,๐๐๐ บาท

             บ้านสวนดารัตน์  ๑๔๙ หมู่ ๒ ตำบลบ้านทุ่งแฝก มีบ้านพัก จำนวน ๔ หลัง พักได้ ๒-๑๖ คน ราคา ๓๐๐-,๐๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒ คน ราคา ๓๐๐ บาท/คืน( มีบริการล่องแก่งแม่น้ำภาชี และมีบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ภโวทัยให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก)

             บัววัฒนา ฮิลไซด์ รีสอร์ท  ๑๔๒ หมู่ ๗ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๐๘๓, ๐๘ ๕๗๐๐ ๐๕๗๕ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๕๐๐ บาท ห้องใหญ่พักได้ ๒๕ คน จำนวน ๒ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐  บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๑๐๐ บาท

บ้านชมดอย  ๑๗๒ หมู่ ๗ (ใกล้ธารน้ำร้อนบ่อคลึง) ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๗๗ กรุงเทพฯ โทร.                    ๐๘ ๑๙๘๔ ๓๔๗๕, ๐๘ ๔๐๙๘ ๒๒๒๖ จำนวน ๙ หลัง ราคา ๓๐๐-๗๐๐ บาท

บ้านฟ้าใส  (ใกล้น้ำตกห้วยน้ำใส๑๕๖ หมู่ ๓ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๓๗๘ ๗๗๒๗, ๐๘ ๑๙๐๙ ๕๖๘๔  จำนวน ๒ หลัง ราคา ๕,๐๐๐-,๐๐๐ บาท

             บ้านห้วยน้ำใส  ๑๗๓ หมู่  ๓ ตำบลสวนผึ้ง ราคา  ๙๐๐-,๐๐๐ บาท

             บ้านสวนปาล์ม  ๓๘๔ หมู่ ๓ ตำบลสวนผึ้ง อยู่เชิงเขา (ทางขึ้นเขากระโจม) โทร. ๐๘ ๑๘๖๖ ๔๖๑๕, ๐๘ ๙๘๑๓ ๕๙๔๙ มีบ้านพัก จำนวน ๗ หลัง พักได้ ๒-๑๐ คน ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้ ขี่จักรยานเสือภูเขา)

             บ้านสวนยอห์น  ๓๗๙ หมู่ ๘ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๓๓๕ ๓๒๙๖, ๐๘ ๑๗๖๓ ๖๖๗๐ มีบ้านพัก จำนวน ๔ หลัง พักได้ ๔-๘ คน ราคา ๙๐๐-,๕๐๐ บาท

             บ้านสวนหงษ์เหิร  /๙ หมู่ ๗ บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๖๖๘๘ ๕๓๕๙, ๐๘ ๙๘๓๖ ๐๒๗๘ มีบ้านพัก จำนวน ๕ หลัง พักได้ ๒-๑๐ คน ราคา ๑,๒๐๐-,๕๐๐ บาท เรือนแถว จำนวน ๘ ห้อง พักได้ ๓ คน ราคา ๑,๐๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า นอนได้ ๒ คน ราคา ๒๐๐ บาท (ขี่จักรยานเสือภูเขา พายคยัก)

             บ้านไม้ไผ่  ๑๕๖ หมู่ ๓ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๙๐๙ ๕๖๘๔ จำนวน ๖ หลัง ราคา ๒,๐๐๐-,๐๐๐ บาท

             บ่อคลึงฮอทสปริง  ๒๗ หมู่ ๗ บ่อคลึง-สวนผึ้ง เลยอำเภอสวนผึ้งไป ๑๕ กิโลเมตร มีบ้านพัก จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๑๐-๒๐ คน ราคา ๑,๕๐๐-,๐๐๐ บาท (มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒ คน ราคา ๒๕๐ บาท ๘ คน ราคา ๑,๑๐๐ บาท) มีอาบน้ำแร่ฟรี

             ภโวทัย  (อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย) ๙๔ ถนนสวนป่าสิริกิติ์-สวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี โทร ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๙๒-๔ สำนักงานในตัวอำเภอบ้านโป่ง จันทร์-ศุกร์ โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๑๑๘๙, ๐ ๓๒๓๔ ๒๐๕๓, ๐๘ ๑๒๕๕ ๔๕๔๗, ๐๘ ๖๑๗๑ ๘๔๐๐ โทรสาร ๐ ๓๒๓๔ ๒๐๕๓ เสาร์-อาทิตย์ โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๙๒-๙๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท มีบ้านพัก จำนวน ๘ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-,๐๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒–๖ คน ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ คนละ ๗๕ บาท/คืน

             ภูผาผึ้ง รีสอร์ท  ๑๑๒ หมู่ ๒ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๔๐๙ ๙๖๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๓๑ ๓๑๔๔ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๙๐๐-,๕๐๐ บาท, ๘ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท (พายเรือ เรือถืบ ขี่จักรยาน)

มาร์คแลนด์  ๑ หมู่ ๕ ตำบลป่าหวาย โทร. ๐๘ ๑๘๔๗ ๕๖๙๕, ๐๘ ๑๘๕๗ ๒๐๖๐ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๒๐๐ บาท

             ยาดา รีสอร์ท  ๓๓๙ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๑๙๑๑ ๕๐๕๙, ๐๘ ๙๘๓๖ ๓๙๑๐ บ้านพัก พักได้ ๒-๕ คน จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท, พัก ๒-๕ คน จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท (อบสมุนไพร ขี่จักรยานเสือภูเขา)

ไร่จักรพรรดิ์   ๓๓๖ หมู่ ๘ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๒๑, ๐๘ ๑๙๙๖ ๕๕๒๕ มีบ้านพัก จำนวน ๘ หลัง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)

ไร่ปลายฟ้า  ถนนจอมบึง-สวนผึ้ง ตำบลท่าเคย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๘๑ ๓๙๖๙, ๐๘ ๑๖๘๑ ๓๕๓๑, ๐๘ ๑๘๗๔ ๖๒๘๓, ๐๘ ๖๘๘๔ ๒๒๘๕ บ้านพัก ๔ คน จำนวน ๒ หลัง ราคา ๒,๐๐๐ บาท, พัก ๖ คน จำนวน ๑ หลัง ราคา ๒,๕๐๐ บาท, พักได้ ๑๐ คน จำนวน ๑ หลัง ราคา ๕,๐๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๕๐ บาท/คน/คืน (ประกอบอาหารได้)

ไร่แสงตะวัน  ตำบลลสวนผึ้ง โทร. ๐๘ ๖๐๓๑ ๑๓๖๘ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๒,๕๐๐ บาท

ไร่อุษาวดี  ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๖๒, ๐๘ ๑๐๑๖ ๕๐๐๔  มีบ้านพัก จำนวน ๘ หลัง พัก ๕-๖ คน ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท

สวนผึ้งแลนด์  ๑๐๗/๒  หมู่ ๕ ตำบลบ้านคา โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๘๕๑๐, ๐๘ ๑๒๑๑ ๒๖๘๙, ๐๘ ๓๙๑๖ ๓๐๓๐ จำนวน ๒๒  ห้อง  ราคา ๙๐๐ บาท

             อู่หลง รีสอร์ท  ๘๒/ หมู่ ๓ ตำบลท่าเคย โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๒๒๔, ๐๘ ๑๓๗๘ ๖๘๙๖, ๐๘ ๑๘๕๖ ๗๘๒๗  HYPERLINK "http://www.aulongtearesort.com" www.aulongtearesort.com  บ้านพัก จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท ห้องรวม พักได้ ๘๐-๑๐๐ คน ราคาคนละ ๑๐๐-๑๕๐ บาท (เดินป่า, เที่ยวทะเลหมอกเขากระโจม)

โฮมสเตย์

             บ้านไร่ไทรงาม   ๖๑ หมู่ ๔ ตำบลตะนาวศรี โทร. ๐๘ ๑๓๘๓ ๐๘๖๔ บ้านพัก จำนวน ๔ หลัง พัก ๔-๑๐ คน ราคา ๖๐๐-,๕๐๐ บาท  (เดินป่า ล่องแก่งแม่น้ำภาชี ๑๕๐ บาท/คน)

อำเภอบ้านคา

             สวนนางพญา ฮิลล์ รีสอร์ท ๑๐๒/๑ หมู่ ๖ ตำบลหนองพันจันทร์  (เลยอำเภอจอมบึง ไปประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางชัฏป่าหวาย-โป่งกระทิง) โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๔๑๐๔, ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๕๐, ๐๘ ๔๗๑๒ ๓๔๘๗, ๐๘ ๑๓๘๔ ๘๑๕๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๘ ๑๓๐๑  HYPERLINK "http://www.suannangpaya.com" www.suannangpaya.com จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๓๐๐ บาท มีบ้านพัก จำนวน ๘ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-,๙๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้ ขี่จักรยานเสือภูเขา)

เอ็น เค รีสอร์ท  ๘๒/๒ หมู่ ๑ ถนนชัฎป่าหวาย-โป่งน้ำร้อน โทร. ๐๘ ๑๘๕๖ ๗๘๒๗, ๐๘ ๔๖๔๒ ๓๗๙๗ จำนวน ๒๕ หลัง ราคา ๖๐๐- ,๕๐๐ บาท (พายเรือ ตกปลา)

 

ร้านอาหาร 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

             ก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี สาขา ๑  ๗๗/๕ ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง (ข้างโรงพยาบาลพร้อมแพทย์) โทร. ๐๘ ๑๙๔๔ ๕๔๐๖ (ก๋วยเตี๋ยวหมูใส่ไข่ต้ม ข้าวราดแกง หมูสะเต๊ะ เปิดบริการทุกวัน ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

             ก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี สาขา ๒  ๒๐๙ (หน้าเขาวัง) ตำบลหน้าเมือง ถนนเพชรเกษม โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๙๖๕๗ (ก๋วยเตี๋ยวหมูใส่ไข่ต้ม ข้าวราดแกง หมูสะเต๊ะ เปิดบริการทุกวัน ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

             โกเซี้ยง  ถนนท้าวอู่ทอง

ครัวหลวง รีสอร์ท  ๕๙ หมู่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๒๒๑, ๐ ๓๒๓๒ ๖๘๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๖๘๔๙  HYPERLINK "http://www.krualuang.com" www.krualuang.com (ปลากะพงนึ่งมะนาว ปลาสำลีทอด เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๒๓.๐๐ น.)

จันทร์เพ็ญ ๒๔๑/๓๒ ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๓๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๗๕ โทรสาร                ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๓๘ (เต้าหู้น้ำแดง เป็ดสามรส ปลายี่สก กุ้งแม่น้ำ อาหารตามสั่ง เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

             เนื้อต้มบ้านสิงห์   (ใกล้โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี) ถนนคฑาธร

             เนื้อลวกบางเลน    ถนนเพชรเกษม

             บ้านคุณหญิง   ถนนสมบูรณ์กุล

             บ้านไม้ชายคา  ๒๕๒/๑ หมู่ ๓ ถนนดอนตะโก ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๔๑๙๖ (อาหารตามสั่ง ปลาสำลี-ปลากะพงทอดน้ำปลา น้ำพริกกุ้งสด เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๓๐-๒๒.๓๐ น.)

             แพแม่น้ำ  (เชิงสะพานสิริลักขณ์ ฝั่งท่าเสา) ถนนเพชรเกษม

             แพกุ้ง  (ทางไปอำเภอวัดเพลง) ๓๐๐/๑ ถนนมนตรีสุริยวงศ์ บ้านไร่ ซอย ๑๓ ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๘๓๔๘ (อาหารไทยตามสั่ง กุ้ง-ปลาแม่น้ำ เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น)

             รื่นรส   ๓๕๖-๘ ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๑๘ (อาหารจีน อาหารทะเล รับจัดโต๊ะจีน เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๒๑.๐๐ น.)

             เรือนแพ ๑๒๑ หมู่  ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ (เชิงสะพานศิริลักษณ์) โทร.๐ ๓๒๓๒ ๑๘๗๗ (อาหารไทย-จีน ขาหมูตุ๋นยาจีน ปลาฉู่ฉี่ กุ้งแม่น้ำ เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

เรากันเอง  ถนนมนตรีสุริยวงค์

ราชพฤกษ์ ในโรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ โฮเต็ล  ๑๐๕/๑ ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๓๘๘๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๗๗  HYPERLINK "http://www.westerngrandhotel.com" www.westerngrandhotel.com (อาหารไทย จีน ยุโรป เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

ลอยแก้ว  ๑๖๑/๑๑-๑๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๐๒ (อาหารตามสั่ง ปูต้มยาจีน สลัดกุ้งระเบิด เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

ศิริชัย  ๗๓/๙ ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๗๕๘ (อาหารตามสั่ง ข้าวขาหมู-หมูแดง ขนมจีนน้ำยา ปอเปี๊ยะสด ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐–๑๕.๐๐ น.)

             สายฝน  ๑๒๔/๖ ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๗๙, ๐ ๓๒๓๓ ๘๕๔๑ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการทุกวัน ๒๐.๐๐–๒๔.๐๐ น.)

             ฮวดข้าวมันไก่  (หน้าสถานีรถทัวร์ราชบุรี-กทม.) ถนนไกรเพชร

            

อำเภอดำเนินสะดวก

             ก๋วยเตี๋ยวชาวสวน  ๓๑๗/-(อาคารพาณิชย์บ้านสวยริมน้ำ เยื้องโรงเรียนสายธรรมจันทร์) กิโลเมตรที่ ๒๐ ตำบลดอนกรวย โทร. ๐ ๓๒๒๕ ๔๑๐๕ (เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)

             ขวัญดำเนิน  ๓๓ หมู่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๕  ๔๔๘๐ (หอยหลอดผัดฉ่า ปู-กุ้งหลน เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.) 

             ครัวคุณต๋อย ๓๖๕ หมู่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก โทร. ๐ ๓๒๒๔ ๖๑๖๑-๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๓๑๙๖, ๐ ๒๒๔๙ ๓๓๘๓ โทรสาร ๐ ๒๒๔๙ ๓๒๖๗ (อาหารแนะนำ ปลาตะเพียนไร้ก้าง หอยขมผัดฉ่า แกงเลียงกุ้งสด หมี่กรอบไทย เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

อำเภอบ้านโป่ง

             กุ้งอบ ชูชกยิ้ม  หน้าตลาดสหกรณ์ปลาสวยงาม ตำบลหนองอ้อ โทร. ๐ ๓๒๓๔ ๒๓๗๐ (กุ้งอบวุ้นเส้นเห็ดหอม กุ้งอบซอส กุ้งผัดพริกไทยดำ เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

น้องใหม่  ๓๘ หมู่ ๔ ตำบลหนองกบ (ปลาส้มชะโอมทอดไข่ ทอดมันปลากราย เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น.)

บ้านโป่งโบวล์  ๕๙/๒๖ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา โทร. ๐ ๓๒๒๑ ๑๓๙๖, ๐ ๓๒๒๒ ๑๑๖๗ (อาหารตามสั่ง ปลากะพง แกงเขียวหวาน เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.)

             แพแม่น้ำ  ถนนแสงชูโต (ต้มยำปลาคัง คอหมูย่าง)

แพริมน้ำ  ริมน้ำแม่กลอง ถนนแสงชูโต

แพเสน่ห์ชายน้ำ  ถนนเขางู-เบิกไพร ริมน้ำแม่กลอง (ขาหมูกรอบ เป็ดร่อน เอ็นตุ๋น)

มธุรส  ๓๐ หมู่ ๓ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๑๒๐๙, ๐๘ ๑๙๘๘ ๗๗๐๐  (หมี่กรอบ ไก่ไทยผัดซีอิ๊ว ผัดไทยวุ้นเส้น เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)

วันดี  ถนนเขางู-เบิกไพร (เป็ดร่อน ไก่ไทยเค็มทอด)

อำเภอโพธาราม

             ครัวต้นตาล  ๙๑ หมู่ ๔ ตำบลบ้านฆ้อง โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๖๘๑๐ (แกงเลียงกุ้งสด หอยกระทะ เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

เจ๊อ่อน  ๓๔ ถนนโชคชัย ตำบลโพธาราม โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๖๗๘ (ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวไก่-หมู, หมูสะเต๊ะ เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.)

             บ้านลาวเวียง  ๗๙ หมู่ ๔ ตำบลบ้านสังห์ โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๑๕๙๔ (อาหารตามสั่ง อาหารเหนือ ปลาช่อนเมี่ยงโบราณ ต้มแสบซี่โครงหมู เปิดบริการทุกวัน ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

             แม่กลอง ริเวอร์ไซด์ ตำบลบางโตนด เจ็ดเสมียน โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๙๒๓๕, ๐ ๓๒๓๖ ๙๓๔๓  HYPERLINK "http://www.maeklongriverside.com" www.maeklongriverside.com (ปลากะพงแม่น้ำต้มยำหรือผัดฉ่า กุ้งแม่น้ำย่างหรือผัดไทย ปากเป็ดทอดสมุนไพร เปิดบริการทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

หอยทอดนายตี๋  หน้าวัดโพธาราม

อำเภอจอมบึง

ปั๋งหงาย  ๓๕ หมู่ ๑๒ ตำบลจอมบึง โทร. ๐ ๓๒๒๖ ๑๒๘๙, ๐๘ ๖๐๒๐ ๕๙๗๘ (อาหารตามสั่ง ไข่ตุ๋น แกงป่า ไก่บ้านต้มยำ เปิดบริการทุกวัน  ๐๕.๐๐-๒๒.๓๐ น.)

             ลมโชย  ถนนราชบุรี-จอมบึง ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอจอมบึงประมาณ ๕ กิโลเมตร (ปลาช่อนนึ่งมะนาว)

อำเภอสวนผึ้ง

                ครัวกะเหรี่ยง  ๑๙๖ หมู่ ๑ ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๖๖, ๐๘ ๗๖๕๘ ๕๓๗๕ (อาหารตามสั่ง แกงป่า ทอดมันปลากราย เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.)

ครัวเอื้องผึ้ง  ในโรงแรมไร่อุษาวดี ตำบลสวนผึ้ง โทร. ๐ ๓๒๗๑ ๑๐๖๒, ๐๘ ๑๐๑๖ ๕๐๐๔  (อาหารตามสั่ง  เห็ดโคนญี่ปุ่น ปลาช่อน ปลาสำลี เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น., เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)

             ป้าห่อ  (หน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง)

             พุทรา  /๑ หมู่ ๑ ถนนราชบุรี-ผาปก ตำบลท่าเคย โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๒๒๙, ๐๘ ๑๗๙๔ ๘๕๒๓, ๐๘ ๙๐๒๙ ๕๒๒๐ (น้ำพริกแมงดา แกงป่าไก่บ้าน ผัดเผ็ดหมูป่า เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)

                ภโวทัย (อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภโวทัย) ๙๔ ถนนสวนป่าสิริกิติ์-สวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๙๒-๔ สำนักงานในอำเภอบ้านโป่ง โทร.๐ ๓๒๒๒ ๑๑๘๙, ๐๘ ๖๑๗๑ ๘๔๐๐ (อาหารแนะนำ ต้มส้ม-ต้มยำปลากราย ปลาเนื้ออ่อน ปลาแรด เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

               

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ 

             สำนักงานจังหวัดราชบุรี                        โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๖๐, ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๙๕, ๐ ๓๒๓๓ ๗๘๙๐

             เทศบาลเมืองราชบุรี                               โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๗๕-๗๖, ๐ ๓๒๓๓ ๗๖๘๘, ๐ ๓๒๓๓ ๗๑๓๔

ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี                                โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๒๐๒๘

โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี                         โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๑๘๒๖-, ๐ ๓๒๓๒ ๗๙๙๙

โรงพยาบาลสวนผึ้ง                                โทร. ๐ ๓๒๓๖ ๔๔๙๖-

             สถานีตำรวจภูธร                                   โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๕๔๙๔-, ๐ ๓๒๓๓ ๗๒๑๒

             สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง             โทร. ๐ ๓๒๓๙ ๕๑๑๑

             สภานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านคา              โทร. ๐ ๓๒๒๒ ๘๕๗๓

             สถานีเดินรถประจำทางปรับอากาศ      โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๗๘๗ 

             บริษัท  ราชบุรี  กลุ่ม  ๗๖  จำกัด            โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๒๗๗๖, ๐ ๓๒๓๒ ๕๑๕๒, ๐ ๓๒๓๓ ๘๔๓๙,

      ๐ ๓๒๓๓ ๘๒๗๖

             สถานีรถไฟราชบุรี                                                โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๗๐๐๒

             ตำรวจทางหลวง                                    โทร. ๑๑๙๓

ตำรวจท่องเที่ยว                                     โทร. ๑๑๕๕

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck