ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


http://www.hotsia.com > จังหวัดสงขลา > พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยาม...

ข้อมูลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยาม... เที่ยวพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยาม... 


พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี (อังกฤษ: Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Museum) เป็นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีสถานะเทียบเท่าภาควิชา ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาคชีววิทยา ได้เริ่มต้นรวบรวม และเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช และสัตว์ จากการนำนักศึกษา ออกศึกษาภาคสนาม ตัวอย่างที่รวบรวมได้ถูกนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการนำตัวอย่างบางส่วนมาจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมการ เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชได้พัฒนาอย่างเป็นระบบมาก่อน และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พืชของภาควิชาฯ ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ปัจจุบันมีตัวอย่างพืชเก็บรวบรวมไว้ โดยเฉพาะพืชในประเทศไทยประมาณ 30,000 ตัวอย่าง สำหรับตัวอย่างสัตว์ได้มีการเก็บรวบรวมไว้จำนวนมาก และจัดเก็บเป็นระบบสำหรับการศึกษาอ้างอิง นอกจากนี้ ทางภาควิชาชีววิทยาได้จัดนิทรรศการเพิ่มเติมทางวิวัฒนาการธรรมชาติศึกษา และธรณีวิทยา โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการมอบตัวอย่างหินและแร่สำหรับการจัดแสดง

คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จึงยกระดับเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับคณะวิทยาศาสตร์ ในแผนพัฒนาฉบับที่ 7 และในปี 2537 ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน 1 หลัง และต่อมาตั้งชื่อเป็น "พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" โดยรวมกิจกรรมในส่วนของพิพิธภัณฑ์พืชเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อขยายกิจกรรมให้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง วิจัยด้านธรรมชาติศึกษาแก่ชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้ และเป็นแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ในปี 2549 ทางพิพิธภัณฑ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามพิพิธภัณฑ์ "พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี " หรือ "Princess Maha Chakri Sirindhorn Natural History Meseum" พร้อมทั้งมีพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ "สธ" มาประดิษฐาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา แบ่งส่วนดำเนินการตามพันธกิจเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนนิทรรศการ (Exhibition) โดยจัดในรูปนิทรรศการซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราวซึ่งจะเป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สาธารณชนได้ความ รู้หลากหลายและทันสมัย และส่วนตัวอย่างสำหรับอ้างอิง (Reference collection) เป็นส่วนของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ที่มีการเก็บรวบ รวมและจำแนกชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใช้เป็นแหล่งศึกษา เทียบเคียงตัวอย่าง นำไปสู่การผลิตงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา


ข้อมูลเที่ยวหาดใหญ่ สงขลา


เที่ยวสงขลา

เที่ยวหาดใหญ่

ก๋วยเตี๋ยวหางหมู

ไอติมโอ่ง

เจ๊เช็งเย็นตาโฟ

ขนมค้างคาว

เที่ยวเกาะยอ

ถนนนางงาม

พญานาคพ่นน้ำสวนสองทะเล

แหลมสมิหลา

ข้าวสตู ถนนนางงาม

ถนนคนเดินสงขลา สงขลาแต่แรก
     


 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา


ทะเลสาบสงขลา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

สะพานติณสูลานนท์

วัดมัชฌิมาวาส

แหลมสมิหลา

เขาตังกวน

สวนสัตว์สงขลา

ตลาดน้ำคลองแห

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

น้ำตกโตนงาช้าง

วัดหาดใหญ่ใน

วนอุทยานน้ำตกบริพัตร

พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

เกาะยอ

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยาม...

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่

บ้านศรัทธา

ตลาดกิมหยง

ตำหนักเขาน้อย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aq...

ย่านเมืองเก่าสงขลา

วัดถ้ำเขารูปช้าง

หาดสะกอม

วัดขวด

อุทยานนกน้ำคูขุด(เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลส...

วัดจะทิ้งพระ

เขาเก้าเส้ง

หมู่บ้านทำกรงนก

วัดพะโคะ

แหลมสนอ่อน

บ้านลุงหนังฉิ้น อรมุต

วัดเอกเชิงแส

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล

เขาน้อย

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck