ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


http://www.hotsia.com > จังหวัดสุพรรณบุรี > แหล่งโบราณคดี หนองราชวัตร

ข้อมูลท่องเที่ยวแหล่งโบราณคดี หนองราชวัตร เที่ยวแหล่งโบราณคดี หนองราชวัตร 


แหล่งโบราณคดี หนองราชวัตร
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกค้นพบโดย นายวิมล อุบล เจ้าของที่ดิน จากการขุดปรับหน้าดินเพื่อทำการเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 และได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตรทราบ จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตรได้แจ้งให้สำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีทราบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากการดำเนินการตรวจสอบแหล่งโบราณคดีดังกล่าวในเบื้องต้น โดยนายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยสำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี (ขณะนั้น) และนางสาวสุภมาศ ดวงสกุล นักโบราณคดี ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก ได้แก่ ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ขวานหินขัด ชิ้นส่วนภาชนะดินเผารูปทรงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบชิ้นส่วนขาภาชนะดินเผาที่มีรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า “หม้อสามขา” อย่างที่เคยพบในแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี และแหล่งโบราณคดีแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลจากการขุดค้นแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนเข้ามาอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ที่เนิน ดินนี้ 2 สมัยใหญ่ๆ ที่มีความแตกต่างกันในเรื่องทิศทางฝังศพ เมื่อพิจารณาโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบในชั้นดินของแต่ละสมัย ทำให้สามารถกำหนดอายุสมัยแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ในเบื้องต้นได้ดังนี้ สมัยแรก พบโบราณวัตถุที่ฝังร่วมกับศพและในพื้นที่อยู่อาศัยหลายชนิด เช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด กำไลหิน และภาชนะดินเผา โดยเฉพาะการพบขาหม้อสามขาทำให้สามารถกำหนดอายุโดยเทียบเคียงได้กับที่แหล่ง โบราณคดีบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ที่เคยมีการกำหนดอายุไว้แล้วว่าอยู่ใน สมัยหินใหม่ อายุราว 4,000 - 3,500 ปีมาแล้ว โดยชุมชนที่เข้ามาอยู่อาศัยที่นี่นั้นเริ่มทำการเพาะปลูกมาตั้งแต่แรกเนื่อง จากได้พบแกลบข้าวปะปนในเศษภาชนะดินเผาของสมัยนี้ด้วย สมัยที่สอง โบราณวัตถุจำพวกข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ยังคงคล้ายคลึงกับสมัยแรก แต่มีข้อสังเกตคือ สมัยที่สองจะนิยมใช้ขวานหินขัดมากกว่าหินกะเทาะ และเริ่มพบขวานหินขัดแบบมีบ่าด้วย รูปแบบหม้อสามขาก็หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังไม่พบโลหะในที่นี้เลย จึงกำหนดอายุสมัยที่สองนี้อยู่ในสมัยหินใหม่ตอนปลาย ราว 3,500-2,500 ปีมาแล้ว รูปแบบหม้อสามขาในสมัยแรกของที่นี่นั้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากที่บ้าน เก่า และแหล่งอื่นๆ ในไทย โดยมีขาอ้วนป้อมคล้ายคลึงกับที่พบในวัฒนธรรมลุงชานของจีนที่เป็นต้นแบบภาชนะ ประเภทนี้มากกว่า อีกทั้งในสมัยที่สองยังได้พบว่ามีการพัฒนารูปแบบภาชนะหม้อสามขาให้หลากหลาย มากขึ้น โดยที่หม้อรูปแบบเดียวกับที่บ้านเก่าซึ่งเป็นพิมพ์นิยมในไทยนั้นก็ได้พบใน สมัยที่สองนี้ด้วย จึงนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่า แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตรอาจจะเป็นชุมชนเกษตรกรรมยุคหินใหม่ระยะแรกๆ ในลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง ที่มีกลุ่มชนภายนอกจากทางตอนใต้ของจีนเคลื่อนย้ายลงมาผสมผสานแลกเปลี่ยนทาง วัฒนธรรมโดยมี “หม้อสามขา” เป็นภาชนะแบบพิเศษของคนกลุ่มนี้ จนผสมกลมกลืนกับคนในท้องถิ่นเดิมพัฒนารูปแบบภาชนะให้ส่วนขาเรียวแหลมเหมาะ แก่การใช้งานมากขึ้น เราจึงได้พบรูปแบบหม้อสามขาแบบหลังนี้แพร่หลายทั่วไปในแหล่งโบราณคดีในที่ ราบลุ่มแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่ และอีกหลายแหล่งในคาบสมุทรภาคใต้ แหล่งโบราณคดีแห่งนี้จัดเป็นแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ ที่ เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังก...

บึงฉวาก เฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และ สวนเฉลิมภัทรราชิน...

ตลาดสามชุก หรือตลาดริมน้ำร้อยปี

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)

วัดแค

ตลาดเก้าห้อง

สวนพืชไร้ดิน Soilless Culture Center

อุทยานแห่งชาติพุเตย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

วัดหน่อพุทธางกูร (เดิมชื่อ วัดมะขามหน่อ)

เขื่อนกระเสียว

ถ้ำเวฬุวัน

ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

วัดพระรูป

หอเกียรติยศ พณ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรั...

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดประตูสาร

หาดทรายห้วยกระเสียว

วัดทับกระดาน

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซ...

วัดขวางเวฬุวัน

วัดหัวเขา

บึงระหาร

วัดลาดสิงห์

วัดสามชุก

บ้านขาม

ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวภาพ

สวนกล้วยไม้แอฟฟีนิท (Affinit Orchids)

วนอุทยานพุม่วง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม (เดิมชื่อ วัดเขา...

แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจั...

โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย

วัดบ้านกร่าง

อุทยานมัจฉา วัดป่าพฤกษ์

วัดสวนหงษ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

บ้านยะมะรัชโช

กำแพงเมืองเก่า และประตูเมือง

สระศักดิ์สิทธิ์

วัดพร้าว

วัดพระลอย

วัดสนามชัย

วัดพระธาตุ หรือ วัดพระธาตุศาลาขาว

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

วัดเขาขึ้น หรือ วัดเขานางบวช (วัดพระอาจา...

วัดไผ่โรงวัว

วัดเดิมบาง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

วัดเขาดีสลัก

วัดพระนอน

วัดสุวรรณภูมิ (วัดกลางหรือวัดใหม่)

แหล่งโบราณคดี หนองราชวัตร

ตลาดโพธิ์พระยา

ศูนย์ฝึกอบรมช่างสิบหมู่สุพรรณบุรี

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck