ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > ประเทศไทย


Loading...
ตราด

ตราด

“เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา”

 

เมืองตราดสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ที่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด ต้นไม้ชนิดนี้มีขึ้นอยู่รอบเมืองตราด ซึ่งในสมัยนั้นมีต้นกราดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พอถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองตราดมีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” จังหวัดตราด หรือเมืองทุ่งใหญ่ปรากฏชื่อในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง (.. ๒๑๗๘) ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดฝ่ายการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง ตราดเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล   ที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เติมเสบียงอาหาร น้ำจืดบริเวณอ่าวเมืองตราด จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย

ตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด 

เมื่อครั้งสงครามกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมืองตราดยังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ไทยทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันท์ซึ่งต่อมาหันไปสวามิภักดิ์กับญวน ไทยกับญวนผิดใจกันจนต้องทำสงครามกันในปี พ.. ๒๓๗๑ ตราดเป็นแหล่งกำลังพล และเสบียงอาหารมีการตั้งป้อมค่ายอยู่ที่บ้านแหลมหิน ปากอ่าวเมืองตราด

สมัยรัชกาลที่ ๕ ฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพเรือเข้ายึดจันทบุรี ปี ร.. ๑๑๒ (.. ๒๔๓๖) และคืนให้ไทยในปี พ.. ๒๔๔๗ โดยแลกกับเมืองตราดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ต่อมารัฐบาลไทยเห็นว่าตราดมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ และพลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     ฝรั่งเศสจึงยินยอมทำสัญญายกเมืองตราดกับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง (เมื่อหันหน้าไปทางปากแม่น้ำ) คืนให้กับไทยโดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.. ๒๔๔๙ โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทย ฝ่ายฝรั่งเศสมีเมอซิเออร์รูซโซ เรซิดังเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสได้กระทำพิธีส่ง และรับมอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไปเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.. ๒๔๕๐

                      ในช่วงสงครามอินโดจีน (.. ๒๔๘๓-๒๔๘๔) ฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดเมืองตราดอีกเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๔๘๔ กองทัพเรือไทยได้เข้าต่อสู้ขัดขวางกองทัพเรือฝรั่งเศสที่ล่วงล้ำน่านน้ำไทยอย่างกล้าหาญ รักษาเมืองยุทธศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ได้

ปี พ.. ๒๕๒๑ เกิดสงครามสู้รบในกัมพูชา ชาวเขมรนับแสนหนีตายทะลักเข้ามาในเขตไทยทางเทือกเขาบรรทัด เขตพรมแดนด้านตะวันออก เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ จากตัวเมืองตราดเลียบขนานเทือกเขาบรรทัด และชายฝั่งทะเลสู่อำเภอคลองใหญ่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายสำคัญ เมื่อสงครามสงบลงในปี พ.. ๒๕๒๙ เส้นทางสายนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นเส้นทางการค้าระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณตลาดหาดเล็ก สุดเขตชายแดนไทย และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางต่อไปยังเกาะกง

การขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตอำเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.. ๒๕๑๔ ก่อกระแสการตื่นพลอย ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามาแสวงโชคที่นี่ความเจริญทุกด้านมุ่งสู่บ่อไร่จนกลายเป็นเมืองใหญ่คู่กับตัวเมืองตราด พื้นที่ที่เคยเป็นป่าทึบกลายเป็นหลุมบ่อ เมื่อทรัพย์สินในดินเริ่มหมดไป ในปี พ.. ๒๕๓๔ บ่อไร่กลายเป็นเมืองร้าง เหลือไว้เพียงอาคารร้านค้าซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

                      จังหวัดตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๓๑๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย  แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ อำเภอ กับ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ กิ่งอำเภอเกาะกูด และกิ่งอำเภอเกาะช้าง

   

การเดินทาง

รถยนต์  จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้  ๓  สาย คือ

. บางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข ๓) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ ๓๘๕  กิโลเมตร

. บางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๔๔) ระยะทางประมาณ ๓๑๘  กิโลเมตร

. ทางหลวงพิเศษ (motor way) เริ่ม กิโลเมตรที่ ๐ ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี-ตราด

รถโดยสารประจำทาง    มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท

                      รถโดยสารปรับอากาศ  มีรถปรับอากาศ  ชั้น ๑ (ปอ.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๕ ชั่วโมง

นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท เชิดชัย ทัวร์  โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๒๒๓๗, ๐ ๒๓๙๑ ๔๑๖๔  สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๖๒, โชคอนุกูล ทัวร์  โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๗๖๘๐  สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๕๘๗ และ ศุภรัตน์ ทัวร์  บริการรถ V.I.P. โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๒๓๓๑ สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๘๑

                      รถโดยสารธรรมดา ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งเอกมัย โทร. ๐ ๒๓๙๑ ๒๕๐๔,              ๐ ๒๓๙๑ ๔๑๖๔

                      จาก สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ มีบริการรถปรับอากาศชั้น ๑ ไปจังหวัดตราดทุกวัน (วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ ) สอบถามที่รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๘๐๕๕, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒–

                      นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท ศุภรัตน์ ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๓๘๘ สาขาตราด โทร.        ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๘๑ บริษัท เชิดชัย ทัวร์  โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๙๙ สาขาตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๖๒

                      เครื่องบิน  บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ตราด (อยู่ในเขตอำเภอเขาสมิง) ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๕๕๕๕, ๐ ๒๒๖๕ ๕๖๗๘ สำนักงานตราด โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๕๗๖๗-, ๐ ๓๙๕๒ ๕๒๙๙  HYPERLINK "http://www.bangkokair.com" www.bangkokair.com (มีบริการรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบินไปท่าเรือเฟอร์รี่ ที่จะข้ามไป        เกาะช้าง)

การเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง

ตราด-จันทบุรี จากหน้าตลาดในตัวเมืองมีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการไปจังหวัดจันทบุรีทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ค่าโดยสารประมาณ ๔๐ บาท

นอกจากนั้นยังมีรถแท็กซี่วิ่งไป-กลับจันทบุรี-ตราดทุกวัน โดยมีรถออกจากจันทบุรีบริเวณวงเวียนน้ำพุ และออกจากตราดข้างโรงแรมเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ใช้เวลาในเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ค่าโดยสารคนละ ๖๐ บาท (-๖ คน/๑ คัน)

บ่อไร่-จันทบุรี เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ค่าโดยสาร ๕๐ บาท

บ่อไร่-แม่สอด จังหวัดตาก มีรถสองเที่ยว เวลา ๐๗.๓๐ และ ๐๘.๓๐ น. ใช้เวลาเดินทาง ๑๕ ชั่วโมง ค่าโดยสาร ๒๐๐ บาท

การเดินทางภายในจังหวัด

                      ตราด-คลองใหญ่ (รถสองแถว) ระยะทาง ๗๕ กิโลเมตร รถออกจากหลังตลาดเทศบาล ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐  น.       ค่าโดยสาร ๘๐ บาท (จากคลองใหญ่ต่อรถไปบ้านหาดเล็ก ๒๐ บาท)

                      ตราด-บ้านหาดเล็ก (รถตู้) ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร รถออกจากหน้าโรงหนังสีตราดดราม่า ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.      ค่าโดยสาร ๑๑๐ บาท

                      ตราด-แหลมงอบ (รถสองแถว) ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร รถออกจากตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.       ค่าโดยสาร ๒๐ บาท

                      ตราด-แหลมศอก (รถสองแถว) ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร รถออกจากตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ค่าโดยสาร ๓๕  บาท

                      ตราด-เขาสมิง-บ่อไร่ ระยะทาง ๕๓ กิโลเมตร  รถออกบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ค่าโดยสาร ๕๐ บาท

                      ตราด-เขาสมิง-แสนตุ้ง-ท่าจอด ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ค่าโดยสาร ๒๕ บาท

                      โดยทั่วไปการเดินทางจากตัวเมืองตราดไปอำเภอต่าง ๆ มีรถออกจากตัวเมือง โดยจะมีรถสองแถวจอดที่บริเวณหลังตลาดเทศบาล และข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกวัน และหลังจากเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. นักท่องเที่ยวจะต้องเช่าเหมา ราคาแล้วแต่จะตกลงกันตามความเหมาะสม

หมายเหตุ  ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

   

สถานที่น่าสนใจ  

อำเภอเมือง

                      วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบล             วังกระแจะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (.. ๒๑๙๑) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลพร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่

                      พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมายโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุด      คู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหรทึก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่าชายฝั่งตะวันออกกับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ข้ามไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

                      ภาพจิตรกรรม ฝาผนังในโบสถ์ และวิหารพระพุทธไสยาสน์เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างท้องถิ่นแต่ล้วนแล้วผสมกลมกลืนด้วยศิลปจีน และวรรณคดีจีน แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้อาจได้รับการอุปถัมภ์จากชาวจีนที่มาค้าขายแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก (พ่อค้าชาวจีนอพยพทางเรือมาที่เมืองตราดตั้งแต่สมัยอยุธยา บ้างอพยพจากอยุธยา กรุงเทพฯ เวียดนาม บ้างก็มาจากมาเลเซีย สิงคโปร์)

                      นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าชมภายในวัด คือ หมู่กุฏิเล็กทรงไทย ที่สร้างได้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติมีขนาดพอแค่ภิกษุอยู่ได้รูปเดียวเท่านั้น คนในท้องถิ่นเมื่อให้ลูกหลานบวชเรียนที่วัดก็จะสร้างกุฏิให้พร้อม เสร็จแล้วช่วยกันหามแห่มาที่วัดในวันทำพิธีบวช  หอสวดมนต์  เป็นศาลาไม้ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้องเคลือบชั้นเดียว ชายคาปีกนก หน้าบันไม้จำหลักปิดทองลายเทพนม   ฝาประกน เสาไม้แปดเหลี่ยม เจดีย์ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส วิหารฝากระดาน ก่ออิฐ    ถือปูน รูปเรือสำเภา เช่นเดียวกับฐานโบสถ์วิหาร สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หลังคาชั้นเดียว ฝาผนังไม้ เป็นต้น สอบถาม   ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๖๓๖ 

                      การเดินทาง  จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ามโรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร

วัดโยธานิมิตร หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล ๔ ตรงสามแยกใกล้กับศาลหลักเมือง เป็นวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมารวบรวมไพร่พลที่เมืองตราด หากเสร็จสมบูรณ์ในสมัย      รัชกาลที่ ๓ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของบรรดาข้าราชการตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมา  ในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้เปลี่ยนมาทำพิธีที่วัดไผ่ล้อม

ในส่วนของพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันกลายเป็นพระวิหาร  เรียกว่า วิหารโยธานิมิตร และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุ อาทิ หนังสือใบลาน คัมภีร์เทศน์ และรอยพระพุทธบาท พระวิหารนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อ พ.. ๒๕๑๘ โดยซ่อมแซมหลังคา เสา ประตู หน้าต่าง ฝาผนังภายนอกที่ชำรุด แต่ยังคงรักษารูปทรงเดิมไว้

                      ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บนถนนหลักเมือง ใกล้วัดโยธานิมิตร ศาลนี้มีลักษณะแปลกจากศาลหลักเมืองอื่น ๆ คือ          ตัวอาคารก่อสร้างในลักษณะเป็นเก๋งจีน เมื่อครั้งมารวบรวมรี้พลกอบกู้เอกราชที่ตราด สมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีนเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองเมืองตราดให้รอดพ้นจากอันตราย ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ศาลหลักเมืองเป็นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ในวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี มีงานฉลองที่เรียกว่า “วันงานพลีเมือง” หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “วันเซี่ยกงแซยิด” หมายถึง วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทย และมีงานประจำปีศาลปุงเถ้าม้าแบบจีน ช่วงก่อน และหลังตรุษจีน ๑ เดือน

มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อฝรั่งเศสยึดเมืองตราดนั้นสังเกตเห็นชาวเมืองตราดพากันไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองอยู่เป็นประจำ

จึงจะถอนเสาหลักเมืองทิ้งโดยให้คนไปขุดแต่ถอนเสาหลักเมืองไม่ขึ้น  ครั้นเอาช้างมาดึงเสาหลักเมืองก็ไม่ล้มเพียงแต่เอนไปเล็กน้อยซึ่งต่อมาชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดี

วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด คือท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณนุรักษ์ สังฆปราโมก ภายในบริเวณวัดยังมีสวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาทุกยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม สำหรับสภาพแวดล้อมภายในคือ วัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของภิกษุ สามเณรควรแก่การเคารพศรัทธา นอกจากนั้นยังยึดมั่นแนวทางแห่งความกตัญญู ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชน

                      โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ในระหว่างปี พ.. ๒๔๕๓-๒๔๖๔ ได้กลายเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปี พ.. ๒๔๕๐-๒๔๗๑  ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสำนักงานคุมประพฤติ      กรมราชทัณฑ์ แต่ยังคงรูปแบบและปฏิมากรรมเดิมไว้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ

                      แหลมศอก  จากถนนสายตราด-แหลมงอบ ไปประมาณ ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปบริเวณแหลมศอก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระราชบิดาแห่งราชนาวีไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดตราด ที่บริเวณแหลมศอกมีหาดทรายแดงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จุดเด่นของแหลมศอกคือ ช่วงที่พระอาทิตย์ตกสวยงามมาก และมีหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหิน และหมู่บ้านอ่าวช่อ   

วัดคีรีวิหาร เดิมชื่อว่า วัดท่าเลื่อน หรือวัดภูเขายวน ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเลื่อน เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า ๑๑๐ ปี แต่ได้รับการบูรณะจนดูใหม่ทั้งวัด ที่ตั้งอยู่บนภูเขาทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างที่เป็นป่า เขา และทะเล มีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เป็นสวนป่าขนาดย่อม ๆ มีต้นสักปลูกอย่างเป็นระเบียบ ลักษณะเด่นของวัด คือ การก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม และมีการผสมผสานศิลปกรรมสมัยใหม่เข้าไว้ด้วย     

ศาสนสถานที่สำคัญภายในบริเวณวัดประกอบด้วย อุโบสถหลังใหญ่ พระเจดีย์ เรือนรับรองสมเด็จพระเทพฯ กุฏิธรรมสารอุทิศ และกุฏินิรมิตสามัคคี ศาลาการเปรียญ วิหารจีนที่ประดิษฐานพระพุทธอุดมสมบูรณ์ พระอวโลกิเตศวร และพระสังกัจจายน์

การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวง ๓๑๘ สายตราด-คลองใหญ่-บ้านหาดเล็ก ไปประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

หาดลานทราย ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมกลัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีบรรยากาศที่เงียบสงบนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกัน  การเดินทาง แยกขวาตามเส้นทางไปคลองใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ถนนตราด-คลองใหญ่  ประมาณกิโลเมตรรที่ ๓๐ เล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๑๑ กิโลเมตร บริเวณหาดมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียว ได้แก่ หาดลานทราย รีสอร์ท

แหลมกลัด (ปลายแหลมเป็นชายหาดที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล มีเม็ดทรายขาวละเอียด บริเวณหน้าหาดน้ำไม่ลึกมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน จากแหลมกลัดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแหลมศอก เกาะไม้ซี้ เกาะกระดาดและเกาะหมากได้  การเดินทาง  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้านแหลมกลัด

   

 

                      วัดสะพานหิน  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๓๑-๓๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ตามเส้นทางไปคลองใหญ่ มีทางแยกทางซ้ายมือจากถนนเข้าสู่วัด วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปี ภายในวัดมีโบสถ์เก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.. ๒๔๕๖

อำเภอคลองใหญ่

หาดทรายงาม  เป็นหาดทรายขาวละเอียด มีความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ขนานไปกับทิวสนทะเล  การเดินทาง  ใช้เส้นทางเข้าทางเดียวกับแหลมกลัด บริเวณกิโลเมตรที่ ๓๗ และการเดินทางไปชายหาดจะต้องเดินข้ามสะพานไม้เล็ก ๆ ยาวประมาณ ๑๕ เมตร จึงถึงชายหาด    

                      หาดทรายเงิน บริเวณหาดเป็นป่าสน มีชายหาดที่ไม่กว้างมากนักจึงไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ แต่เหมาะที่จะพักผ่อนเพื่อชมทิวทัศน์ หรือตกปลา จากหาดทรายเงินสามารถที่จะเดินเลียบหาดไปถึงหาดมุกแก้วได้  การเดินทาง  หาดทรายเงิน อยู่ประมาณกิโลเมตรที่ ๔๑ ที่อยู่ถัดจากหาดทรายงาม

                      หาดมุกแก้ว   และ หาดทรายแก้ว  มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน ชายหาดมุกแก้วเป็นหาดทรายขาวที่ยาวต่อเนื่องกันตลอดเริ่มจากหาดทรายเงินไปจนถึงหาดทรายแก้วตลอดชายหาดมีทิวสน และ  ต้นมะพร้าวที่ขนานไปกับชายหาด ที่บริเวณหาดมุกแก้วสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ 

                      ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ ๔๘ ริมทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน เพื่อช่วยเหลือชาวเขมรอพยพ จนเมื่อชาวเขมรอพยพแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ศูนย์นี้จึงปิดไปเมื่อ พ.. ๒๕๒๙ ต่อมาในปี พ.. ๒๕๓๕ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา จึงได้จัดสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย         (เปิดเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.) ภายในศาลาราชการุณย์ประกอบไปด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  นอกจากนั้นยังมีหุ่นจำลองชาวเขมรอพยพในขณะทำภารกิจประจำวัน เช่น หุงหาอาหาร เย็บปักถักร้อย เป็นต้น สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด สวนสมุนไพร พระพุทธรูปแบบสุโขทัย ปางมารวิชัย สร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อยึดเหนี่ยว และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ที่อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงคราม และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนด้านหลังเป็นหาดทรายบรรยากาศเงียบสงบ ทางศูนย์ฯ มีที่พักไว้รองรับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑, ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๔, ๐ ๓๙๕๒ ๑๘๓๘ โทรสาร             ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑  HYPERLINK "http://www.redcross.or.th/khaolan" www.redcross.or.th/khaolan

                      หาดไม้รูด เรียกอีกชื่อว่า หาดสำราญ แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข ๓๑  ตรงกิโลเมตรที่ ๕๗–๕๘ เข้าไปทางบ้านไม้รูด ๕ กิโลเมตร ไปสุดที่สะพานคอนกรีตทางลงหาดอยู่หน้าศาลาประชาคม และเดินต่อไปอีก ๒๐๐ เมตร บริเวณหาดมีบังกะโลให้เช่าอยู่แห่งเดียว

                      หาดบานชื่น เดิมชื่อ หาดมะโร ตั้งอยู่ก่อนถึงอำเภอคลองใหญ่ เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๘ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๕๙-๖๐ มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร เป็นหาดที่มีทรายเม็ดละเอียดน้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้  มีบังกะโลให้เช่าบริเวณชายหาด

                      ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย  ตั้งอยู่บนเส้นทางสายตราด-คลองใหญ่ หมู่ที่ ๒  บ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘๑–๘๒ ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง ๔๕๐ เมตร เท่านั้น 

ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก  ตั้งอยู่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ เมื่อสงครามสู้รบในกัมพูชาสิ้นสุดลงราวปี พ.. ๒๕๒๙ ตลาดแห่งนี้นับเป็นแหล่งรับซื้อพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวกัมพูชาเพื่อไปขายต่อที่เกาะกง ตลาดที่บ้านหาดเล็กจะมีเฉพาะในช่วงเช้า เวลาประมาณ ๐๗.๐๐–    ๐๘.๓๐ น. และยังมีสินค้าราคาถูกที่มาจากประเทศกัมพูชา เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แว่นตา น้ำหอม เป็นต้น จากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยนั่งรถแท็กซี่จากชายแดนบริเวณบ้านหาดเล็กฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะไปเกาะกงได้ อัตราราคาค่าโดยสารแล้วแต่จะตกลงกัน

การเดินทาง ไปบ้านหาดเล็กมีรถตู้บริการนักท่องเที่ยวที่ตัวเมืองตราดไปหาดเล็กทุกวัน รถออกทุก ๆ ชั่วโมง อัตราค่าโดยสาร ๑๐๐ บาท ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง และนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางต่อจากบริเวณด่านถาวร บ้านหาดเล็กข้ามไปนั่งรถแท็กซี่ของฝั่งประเทศกัมพูชาข้ามสะพานไปยังเกาะกงได้ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ ๔๕ นาที   สำหรับประชาชน ชาวไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่ สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ที่ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการเดินทางได้ที่ ที่ทำการอำเภอคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๔๕๗๒ หรือที่สำนักงานจังหวัดตราด            ฝ่ายข้อมูล โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๐๘๑

หมายเหตุ  สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการเดินทางข้ามไปกัมพูชาควรนำบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และวีซ่า สอบถามข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ จุดตรวจชายแดนบ้านหาดเล็ก โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๘๐๘๔

สำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเดินทางข้ามไปประเทศกัมพูชาต้องนำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) วีซ่า มาแสดงที่จุดตรวจชายแดนบ้านหาดเล็ก โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๘๐๘๔ หรือที่สถานทูตกัมพูชา กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๗๙๖๗, ๐ ๒๒๕๔ ๖๖๓๐

อำเภอเขาสมิง

                      วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสมิงประมาณ ๓๘ กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดที่มีความร่มรื่น ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เหมาะแก่การพักผ่อน และการปฏิบัติธรรม

ส่วนบริเวณวัดด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล มีความเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณโบราณสถานมีสมบัติเป็นแสนตุ่ม อันเป็นที่มาของชื่อวัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นเนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงเก้าเหลี่ยม ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ถึง ๒๐ เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมถึง ๑๐๐ กิโลกรัม การวางเรียงซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง

การเดินทาง เริ่มจากทางแยกแสนตุ้งใช้เส้นทางหมายเลข ๓๑๕๗ แสนตุ้ง-บ่อไร่ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๘.๕ จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านตาพลาย เส้นทางหมายเลข ๓๑๕๘ อีกประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายบ้านนามะขาม บ้านอีเร็ม ระยะทาง ๙ กิโลเมตร

อำเภอบ่อไร่

ตลาดพลอย ที่ผ่านมาตลาดพลอยในอำเภอบ่อไร่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตพลอยแดง หรือทับทิมสยาม ตลาดพลอยที่     น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ ตลาดพลอยหนองบอน ฯลฯ โดยในแต่ละวันตลาดพลอยแต่ละแห่ง  จะเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.

ปัจจุบันตลาดพลอยในเขตอำเภอบ่อไร่ประสบปัญหาในเรื่องหาแหล่งพลอยได้ยากจึงทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายพลอยซบเซาลง ถ้านักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปซื้อพลอย หรือชมสภาพโดยทั่ว ๆ ไปของตลาดพลอยนั้น ยังพอมีเหลือให้ชม และซื้ออยู่บ้าง

น้ำตกเขาสลัดได ไปตามถนนสายจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) ประมาณกิโลเมตรที่ ๒๕ มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกเขาสลัดได ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร บริเวณรอบ ๆ น้ำตก มีป่าเขา และธรรมชาติสวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๕,๕๒๕ ไร่ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่    น้ำตกคลองแก้ว มีทั้งหมด ๗ ชั้น ในแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป มีลำธารน้ำไหลผ่านจากชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่างตลอดสายโดยเฉพาะชั้นที่ ๔ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของบ่อไร่ นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่นิยมเที่ยวกันเพียง ๔ ชั้นเท่านั้น หากต้องการเที่ยวให้ครบทุกชั้นต้องใช้เวลานานร่วมวัน นอกจากนั้นยังมี น้ำตกสลัดได น้ำตกคลองใจ และ ผาลานหิน

สถานที่พัก  ทางอุทยานฯ ไม่มีบริการบ้านพัก แต่นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์ไปกางได้ ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว หมู่ ๒ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ๒๓๑๔๐ 

การเดินทาง  จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข ๓ ถึงตลาดแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ สายแสนตุ้ง-บ่อไร่ ไปประมาณ ๓๓ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๖ ไปอีก ๘ กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองแก้ว

อำเภอแหลมงอบ

                      แหลมงอบ เป็นอำเภอเลียบชายหาดอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๘ สายตราด-แหลมงอบ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ที่อำเภอแหลมงอบมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ชื่อว่า ท่าเรือแหลมงอบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแหลมงอบประมาณ ๕๐๐ เมตร นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือโดยสารประจำทาง หรือเช่าเรือไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ ได้ เช่น เกาะช้าง เกาะกระดาด เกาะกูด เกาะแรด ฯลฯ  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งร้านขายของที่ระลึก และอาหารทะเล กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง รวมทั้งงอบแบบต่าง ๆ ด้วย

บ้านน้ำเชี่ยว  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางสายตราด-แหลมงอบ ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการทำงอบ เรียกว่า “งอบน้ำเชี่ยว” เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราดที่สืบทอดมาแต่โบราณ  นอกจากการทำงอบแล้วที่บ้านน้ำเชี่ยวยังมีผลิตผลจากการประมง เช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ ไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย

                      อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง  จัดสร้างขึ้นบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง มีการจัดบริเวณ และอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบ ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส รอบ ๆ บริเวณอนุสรณ์สถานได้จัดเป็นสวนสำหรับพักผ่อน และจะมีงานฉลองเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ของทุกปี

                      เกาะปุย  เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้ฝั่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเหมาะที่จะพักผ่อน แวดล้อมด้วยธรรมชาติงดงาม บรรยากาศร่มรื่น การเดินทางสะดวกปลอดภัยทุกฤดูกาล บนเกาะมีสวนมะพร้าว สมุนไพรนานาชนิด และบ่อดินสอพองที่ได้รับการกล่าวถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสตราด หาดที่เกาะปุยมีลักษณะเป็นเลนปนทราย จึงไม่เหมาะสำหรับว่ายน้ำ แต่เหมาะสำหรับผู้ที่รักสงบ และต้องการพักผ่อนเงียบ ๆ   การเดินทาง   ควรไปเช่าเรือจากท่าเรือแหลมงอบ   หากมี                รถไปเองควรไปขึ้นเรือที่แหลมอวน โดยใช้เส้นทางตราด-แหลมงอบ ๑๕ กิโลเมตร จะมีปั๊มน้ำมัน  ปตทอยู่ทางขวามือแล้วมีทางแยกเข้าทางลูกรังประมาณ ๕ กิโลเมตร มีป้ายบอกชื่อแหลมอวนอยู่ทางซ้ายเข้าไป ๕๐๐ เมตร สามารถหาเรือข้ามฟากไปยังเกาะปุย และมีบริการรับฝากรถ ค่าเช่าเรือไป-กลับ แหลมอวน-เกาะปุย ในราคาเหมาลำประมาณ  ๒๐๐-๓๐๐ บาท ใช้เวลาในการเดินทาง ๑๐ นาที

อ่าวตาลคู่  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปิด ห่างจากอำเภอแหลมงอบประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ เลยทางแยกแหลมงอบ-บ้านแสนตุ้งประมาณ ๘ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร ชายหาดอ่าวตาลคู่มีลักษณะเด่น คือ หาดทรายละเอียด น้ำทะเลใส สามารถลงเล่นน้ำได้ เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนเพราะมีความสวยงามอากาศดี และในบริเวณมีร้านอาหาร  ชาวจังหวัดตราดนิยมไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด   

อำเภอเกาะช้าง

                      หมู่เกาะช้างเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณเกาะช้างเหมาะแก่การพักผ่อนคือไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป สำหรับอิทธิพลจากมรสุมนั้น เกาะช้างได้รับอิทธิพลทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางด้วยเรือคือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมจะมีคลื่นลมแรงไม่เหมาะสมที่จะเดินทางได้  ประมาณเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมเป็นช่วงที่มีคลื่นน้อยที่สุด  ฉะนั้นการเดินทางไปเกาะช้าง หรือหมู่เกาะต่าง ๆ จึงค่อนข้างที่จะสะดวก   

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ที่มากถึง ๕๒  เกาะ เรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ่ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง  นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่น ๆ ที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง ฯลฯ ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะช้างใกล้คลองธารมะยมบบริเวณด้านหน้ามีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานอีก ๓ จุด ซึ่งล้วนอยู่บนเกาะช้าง คือ บริเวณอ่าวคลองสน  บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู  และบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร

เกาะช้าง เดิมเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย หากมีความสำคัญในฐานะที่เป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุม เป็นแหล่งเสบียงอาหาร และน้ำจืดโดยเฉพาะบริเวณอ่าวสลักเพชร หรืออ่าวสลัด เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่โจรสลัด ชาวจีนไหหลำ และญวน ปัจจุบันบนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่ ๘ หมู่บ้าน

เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ ๔๒๙ ตารางกิโลเมตร   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ เขาสลักเพชร มีความสูง ๗๔๔ เมตร สภาพป่าโดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา อันเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาด และปะการังที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ

สถานที่น่าสนใจบนเกาะ ได้แก่

บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง น่านน้ำทะเลตราดบริเวณอ่าวสลักเพชร อ่าวสลักคอก ยังเป็นอีกหน้าหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๔๘๔ กองทัพเรือไทยสามารถขับไล่ผู้รุกรานให้ล่าถอยไปได้ หากไทยต้องสูญเสียกองเรือ และทหารกล้าไปจำนวนหนึ่ง วีรกรรมทหารเรือไทยได้รับการจดจารึก และรำลึกถึงวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ

เกาะง่ามกลายเป็นจุดปะทะจุดแรกระหว่างกองทัพเรือไทยกับฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินเข้ามาลาดตระเวน และทิ้งระเบิดบนเกาะนี้ ส่วนเกาะหวายคือ จุดที่เครื่องบินลาดตระเวนของฝรั่งเศสถูกเรือรบหลวงสงขลา และเรือรบหลวงชลบุรี    ยิงตก

กองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส ๗ ลำรุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะช้าง นำโดยเรือลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์ เรือสลุบ ๒ ลำ เรือปืน ๔ ลำ แยกออกเป็น ๓ หมู่ หมู่ ๑ มีเรือลามอตต์ ปิเกต์ลำเดียวรุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะหวาย และเกาะใบตั้ง      หมู่ ๒ มีเรือสลุป ๑ ลำ เรือปืน ๑ ลำ เข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับเกาะหวาย หมู่ ๓ มีเรือสลุป ๑ ลำ เรือปืน ๓ ลำ เข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับแหลมบางเบ้า

เกาะไม้ซี้  เกาะส่วนตัวเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเกาะกูดซึ่งยังคงธรรมชาติอันสมบูรณ์ หาดทรายสวย น้ำใส  อุดมด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด สามารถดำน้ำดูปะการังได้ บนเกาะมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ศึกษา แต่เดิมเกาะนี้เป็นเขตปะทะระหว่างเรือลามอตต์   ปิเกต์กับเรือรบหลวงธนบุรีที่จอดประจำการอยู่ที่เกาะลิ่ม และได้เข้ามาช่วยเหลือเรือรบหลวงสงขลา และเรือรบหลวงชลบุรีที่ถูกยิงเสียหายจนจมสู่ท้องทะเลบริเวณอ่าวสลักเพชร และอ่าวสลักคอก ในที่สุดเรือรบหลวงธนบุรีถูกยิงเสียหายอย่างหนัก จนแล่นมาเกยตื้น และจมลงบริเวณแหลมงอบ นอกจากนั้นยังมีสถานที่พักอาศัยกึ่งโฮมสเตย์ สามารถรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๑๕–๓๐ คน แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๕๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๕๐๐ บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๖๘๗๓, ๐๘ ๙๙๘๐ ๕๗๕๗ 

อ่าวคลองสน  เป็นอ่าวอยู่ทางเหนือสุดของเกาะฝั่งตะวันตก  เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ใกล้บริเวณอ่าวมีแนวปะการังใต้น้ำที่สวยงาม มีบริการที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

น้ำตกคลองนนทรี   เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีทางเดินเท้าจากบ้านด่านใหม่ตามทางเดินเท้า ๓ กิโลเมตร  หรือจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร 

                      น้ำตกธารมะยม  อยู่หลังที่ทำการอุทยานฯ เดินผ่านสวนเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง  มี ๔ ชั้น ชั้นที่ ๓ เป็นชั้นที่สวยที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้ โดยมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. สลักอยู่ที่หน้าผาน้ำตกชั้นบน

                      น้ำตกคลองพลู เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดของเกาะช้าง มีน้ำตกไหลผ่านหน้าผาลงแอ่งเบื้องล่าง น้ำตกมี ๓ ชั้น ทางเข้าอยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว ๓ กิโลเมตร  จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ ๒๐ นาที 

หาดทรายยาว อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้กับอ่าวสลักเพชร มีลักษณะเป็นอ่าวที่มีหาดทรายทอดยาว เล่นน้ำได้ สามารถเดินป่าชมจุดยุทธนาวีที่เกาะช้าง และชมทัศนียภาพตามหมู่เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลายา อ่าวสลักเพชร เกาะหวาย ที่หาดทรายขาวมีบริการที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

โรงเรียนฝึกสอนลิง  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ หาดทรายขาว ตำบลเกาะช้าง เป็นศูนย์ฝึกสอนลิง และโชว์ความสามารถโดยเฉพาะการเก็บมะพร้าว มีการแสดงวันละ ๓ รอบ เวลา ๑๐.๐๐ น., ๑๔.๐๐ น., ๑๖.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม ๒๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. ๐๘ ๑๙๘๒ ๘๖๖๑, ๐๘ ๖๕๓๑ ๓๓๙๘

บ้านสลักเพชร เป็นชุมชนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ชาวบ้านประกอบอาชีพทำการประมงชายฝั่ง มีหมู่เกาะและทิวเขาโอบล้อมช่วยกำบังคลื่นลมได้ดี หน้าหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่ คือ วัดสลักเพชร สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะช้าง และอ่าวสลักเพชรเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะ

น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ห่างจากชุมชนบ้านสลักเพชรผ่านสวนยางเป็นระยะทาง ๓ กิโลเมตร

                      น้ำตกคลองหนึ่ง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ใกล้น้ำตกคีรีเพชร-บ้านโรงถ่าน อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนสลักเพชร เข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร แล้วเดินเท้าอีกประมาณ ๔๘๐ เมตร ตัวน้ำตกไหลทิ้งตัวลงมาจากช่องเขาแคบ ๆ ที่มีความสูง ๑๒๐ เมตร  สามารถลงเล่นน้ำได้

                      หมู่บ้านประมงบางเบ้า  บ้านแต่ละหลังปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อมต่อถึงกัน บรรพบุรุษของคนที่นี่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากชาวสลักเพชร ดำรงชีวิตเรียบง่ายด้วยการทำประมงขนาดเล็กชายฝั่ง เป็นแหล่งปลาหมึกหอมชุกชุม มีแหล่งปะการังใต้น้ำ บริเวณหมู่บ้านมีท่าเรือ สะพานปลา ทำกะปิน้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็ม อ่าวบางเบ้ามีชัยภูมิที่ตั้งเหมาะแก่การจอดเรือ หลบคลื่นลมเพราะมีเทือกเขา และหมู่เกาะโอบล้อมสองด้านในฤดูมรสุม จึงมีเรือมากมายเข้ามาจอดหลบคลื่นลมในอ่าวนี้                                               

บ้านโรงถ่าน  เป็นชุมชนเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวสลักเพชร อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ นักท่องเที่ยวนิยมไปชมทิวทัศน์กันที่นี่ เมื่อมองไปทางเหนือจะเห็นยอดเขาสลักเพชรมีเมฆหมอกปกคลุม ทางตะวันออกจะเห็นเกาะมะพร้าวในและทิวเขาบริเวณแหลมใหญ่ หากเดินขึ้นเนินเขาไปสำนักสงฆ์อตุลาภรณ์บรรพตจะมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวสลักเพชรทั้งหมด

                       อ่าวใบลาน อยู่ถัดขึ้นไปจากหาดไก่แบ้มีทางเท้าตัดผ่านภูเขาใช้เวลาเดินเท้าจากหาดไก่แบ้ประมาณ ๑ ชั่วโมง ระหว่างทางสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขา อ่าวใบลานมีลักษณะเป็นหาดทรายยาวเงียบสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน

                      หาดไก่แบ้  เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว เป็นหาดทรายที่มีความลาดพอสมควร   สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย มีบังกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง บางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่า

                      หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องไปจนถึงหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ มีบังกะโลให้เช่าพักหลายแห่ง ห้องพักที่ได้มาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม  ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าวติดกับแหลมไชยเชษฐ์  มีแหลมหินที่ทัศนียภาพสวยงาม  แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้

                      อัตราค่าเข้าอุทยานฯ  นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท  เด็ก ๑๐๐ บาท

                      สถานที่พัก ทางอุทยานฯ มีสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มากาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.      ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๔, ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๔ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th 

การเดินทางบนเกาะ จากท่าเรือมีรถสองแถวไปยังหาดทรายขาว คลองพร้าว ไก่แบ้ อัตราค่ารถ ๓๐ บาท ส่วนหาด    อื่น ๆ ต้องเหมา และตกลงราคาก่อนเดินทาง

                      เกาะช้างน้อย  และ  แหลมช้างน้อย  อยู่ทางด้านเหนือของเกาะช้าง บริเวณท้องน้ำระหว่างแหลมช้างน้อยกับเกาะช้างน้อยจะมีแนวปะการังอยู่ด้วย

                      เกาะมันนอก-เกาะมันใน  เป็นเกาะเล็ก  อยู่ตรงข้ามหาดไก่แบ้ เมื่อน้ำลดจะมีหาดอยู่รอบ ๆ เกาะ ท้องน้ำบริเวณเกาะ  มันนอก-เกาะมันใน  ค่อนข้างตื้น และมีสาหร่ายสีทองขึ้นเป็นจำนวนมาก

                      เกาะคลุ้ม  เหมาะสำหรับการตกปลา มีทัศนียภาพแปลกตาของลานหิน  คือ  หินลูกบาต และหินลาดหลังคุ้ม

                      เกาะเหลายา   อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง เป็นเกาะที่มีหาดทรายยาว น้ำทะเลใส และแนวปะการังสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

                      เกาะหวาย อยู่ทางใต้ของเกาะช้าง ใกล้กับเกาะเหลายา ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง แนวชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่ และสมบูรณ์เหมาะกับการตกปลา อ่าวด้านเหนือของเกาะเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังสมบูรณ์สูง ด้านตะวันตกของอ่าวใหญ่มีปะการังซึ่งส่วนมากเป็นปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น และปะการังพุ่ม นอกจากนั้นยังมีหอยมือเสืออีกด้วย บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

                      การเดินทาง  ไปเกาะหวายมีเรือออกจากที่ท่าเรือแหลมงอบ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. เที่ยวกลับ มีเรือออกจากท่าเรือเกาะหวายพาราไดซ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารคนละ ๑๓๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๒๒

                      เกาะพร้าวนอก หรือ เกาะทรายขาว   อยู่ทางทิศใต้หน้าอ่าวสลักเพชร  ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมงอบประมาณ  ๒ ชั่วโมง เป็นเกาะที่มีหาดขาวทรายสะอาด และร่มรื่นด้วยต้นมะพร้าว บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

เกาะง่าม  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะช้าง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาแฝด  ๒ เกาะติดกัน โดยมีสันทรายขนาดใหญ่เชื่อมตรงกลาง  มีอ่าวขนาดเล็กที่เกิดจากแนวเขาที่โอบล้อมน้ำทะเลไว้ จึงเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ และสวยงาม 

                    การเดินทาง  จากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

อำเภอเกาะกูด

                      เกาะกูด  เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางทิศตะวันออกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลตราด และมีความใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด หรือเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของประเทศ ระยะทางห่างจากตัวเมืองตราด ๘๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๐๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๕,๖๒๕ ไร่ โดยมีขนาดความยาวของเกาะ ๒๕ กิโลเมตร และขนาดความกว้าง ๑๒ กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขา และที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธาร สายน้ำ ทำให้เกาะกูดมีน้ำตกหลายแห่ง แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะกูด คือ น้ำตกคลองเจ้า จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด ๓ ชั้น โดยชั้นบนจะมีลักษณะเป็นลำธาร ส่วนชั้นล่างเป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะแก่การเล่นน้ำอย่างมาก น้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสเมื่อ พ.. ๒๔๕๔ ทรงพระราชทานนามว่า  “น้ำตกอนัมก๊ก” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือกษัตริย์ญวนที่เคยเข้ามาลี้ภัยจากการจราจลในสมัยรัชกาลที่ ๑

ทางฝั่งตะวันตกของเกาะตั้งแต่อ่าวตาติ้น หาดคลองยายกี๋ แหลมหินดำ หาดคลองเจ้า หาดง่ามโข่ แหลมบังเบ้า หาดอ่าว  พร้าว ไปจนสุดปลายแหลมเทียน และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางฝั่งตะวันออกที่น่าสนใจ ได้แก่ อ่าวสับปะรด แหลมศาลา อ่าวยายเกิด อ่าวคลองหิน อ่าวจาก ล้วนแต่เป็นหาดที่มีหาดทรายสวยงาม และน้ำทะเลใส มีธรรมชาติสงบเงียบ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวริมหาด  นอกจากนี้บนเกาะกูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ แนวปะการังนานาชนิดและปลาทะเลสีสันสวยงาม ในบริเวณทะเลด้านในของตัวเกาะรวมทั้งเกาะแรด และเกาะไม้ซี้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเกาะกูด

                      ชนพื้นถิ่นดั้งเดิมของเกาะกูดส่วนใหญ่เป็นคนไทย และคนเขมรในเกาะกงที่อพยพเข้ามาเมื่อเมืองปัจจันตคีรีเขตรตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.. ๒๔๔๗ หมู่บ้านคลองมาดเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันชาวเกาะยังดำรงชีพด้วยเกษตรกรรม ทั้งทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้เพียงเล็กน้อย และทำประมงชายฝั่ง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

                      การเดินทาง ไปเกาะกูดยังไม่มีเรือโดยสารประจำทางบริการนักท่องเที่ยวโดยตรง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้จาก บริษัท เกาะกูด ซีทรานส์ จำกัด โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๖๔๖, ๐๘ ๑๔๔๔ ๙๒๕๙ อัตราค่าโดยสารไป-กลับ คนละ ๗๐๐ บาท ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที มีเรือออกจากท่าเรือแหลมงอบ (ท่าเทียบเรือกระโจมไฟ) วันอังคาร วันศุกร์และวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเกาะกูดเวลา ๑๑.๓๐ น

                      เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ ๓๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล หนาแน่นด้วยสวนมะพร้าวและสวนยางพารา โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงจะพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม  บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม 

                      การเดินทาง  ไปเกาะหมาก เที่ยวไป มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ นักท่องเที่ยวควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงท่าเรืออ่าวนิด เวลา ๑๙.๐๐ น. ใช้เวลาในการเดินทาง ๓ ชั่วโมงครึ่ง  เที่ยวกลับ มีเรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงท่าเรือแหลมงอบ เวลา ๑๑.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๒๕๐ บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๒๒, ๐๘ ๙๖๐๕ ๗๘๐๗ บริษัท เกาะกูด ซีทรานส์ จำกัด มีเรือจากจากท่าเรือแหลมงอบ (ท่าเทียบเรือกระโจมไฟ) ไปเกาะหมาก เรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เที่ยวไป เรือออกเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงอ่าวนิด เวลา ๑๐.๓๐ น. เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะกูดใช้เวลามาถึงอ่าวนิด ๑ ชั่วโมง  อัตราค่าโดยสารคนละ ๕๕๐ บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๖๔๖, ๐๘ ๑๔๔๔ ๙๒๕๙ และ บริษัท เกาะหมาก เอ็กซ์เพรส จำกัด มีเรือโดยสารเป็นเรือแอร์ ออกจากท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เที่ยวไป เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเกาะหมาก เวลา ๑๐.๓๐ น. (เรือจอดที่เกาะหมากรีสอร์ท) เที่ยวกลับ  เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงท่าเรือกรมหลวง เวลา ๑๕.๐๐ นอัตราค่าโดยสารคนละ ๔๐๐ บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๙๖, ๐๘ ๔๑๖๖ ๒๔๑๙

                      เกาะกระดาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มีพื้นที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ เป็นเกาะกลางทะเลกว้างที่มีสัณฐานแบนราบราวกับแผ่นกระดาษ มีต้นกระดาดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า “เกาะกระดาด” นับเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีการออกโฉนดถูกต้องตามกฏหมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย์ และพยายามยึดครองดินแดนของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะมีหาดทรายยาวขาวสะอาด มีแนวปะการังที่สวยงามตลอดชายฝั่ง บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว คือช่วงเดือนตุลาคม-พฤษภาคมเพราะมีคลื่นลมน้อยที่สุด และเกาะกระดาดเป็นเกาะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน  UNSEEN  THAILAND

                      การเดินทาง ไปเกาะกระดาดยังไม่มีเรือโดยสารประจำทางบริการนักท่องเที่ยวโดยตรง นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์ของเกาะกระดาด รีสอร์ท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๔๓๒ ๘๐๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๖๘ ๒๖๗๕, ๐ ๒๓๖๘ ๒๖๓๔ ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง

                      เกาะขาม เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมงจากแหลมงอบ  สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเกาะขาม คือ  สภาพธรรมชาติที่สวยงาม  บรรยากาศที่เงียบสงบ  ร่มรื่น  น้ำทะเล และหาดทรายใสสะอาด  ด้านตะวันออกของเกาะยังมีแนวปะการังที่สวยงามและเหมาะแก่การดำน้ำ บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

                      การเดินทาง  ไปเกาะขาม มีเรือโดยสารประจำทางออกจากท่าเรือแหลมงอบ เที่ยวไป  ออกเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเกาะขาม เวลา ๑๘.๐๐ น. ใช้เวลาในการเดินทาง ๓ ชั่วโมง เที่ยวกลับ  ออกจากเกาะขาม เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงท่าเรือแหลมงอบ เวลา ๑๑.๐๐ น. อัตราค่าเรือโดยสารคนละ ๒๑๐ บาท ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๑๒๑๒ ๑๘๑๔, ๐๘ ๑๓๐๓ ๑๒๒๙, ๐๘ ๑๙๑๖ ๖๕๓๖

                      หมู่เกาะระยั้ง ประกอบด้วย เกาะระยั้งใน และเกาะระยั้งนอก สภาพโดยทั่ว ๆ ไปของเกาะระยั้งนอกเป็นเกาะที่เงียบสงบ หาดทรายขาว น้ำใสสะอาด มีที่พักบนเกาะระยั้งนอกเพียงแห่งเดียว

                      หมู่เกาะกระ เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก เป็นเขตสัมปทานรังนกนางแอ่น และเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม        

หมู่เกาะรัง     เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตก  ประมาณ  ๖ กิโลเมตร  บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่คนจะอาศัยอยู่ได้ มีเฉพาะที่ราบหน้าหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรังมีเกาะน้อยใหญ่อยู่จำนวนมาก ได้แก่ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเล็ก เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะยักษ์ เกาะสามพี่น้อง เกาะมะปริง เกาะตุ๊น และเกาะกำปั่น เป็นต้น ซึ่งเกาะต่าง ๆ เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลาแหวกว่าย

                      การเดินทาง  ไปหมู่เกาะรัง และหมู่เกาะกระ ไม่มีเรือโดยสารประจำทางที่วิ่งบริการนักท่องเที่ยวโดยตรง นักท่องเที่ยวจะต้องเช่าเหมาเรือจากแหลมงอบ ราคาประมาณ  ๕,๐๐๐-,๐๐๐ บาท/วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ

การเดินทางไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ

ที่อำเภอแหลมงอบ ห่างจากตัวเมืองตราด ๑๗ กิโลเมตร มีท่าเรือที่สามารถโดยสารไปยังเกาะช้าง และหมู่เกาะต่าง ๆ ได้แก่

- ท่าเทียบเรือแหลมงอบ เป็นเรือโดยสารที่ใช้เรือประมงนำมาดัดแปลง ไปขึ้นที่ เกาะช้าง บริเวณบ้านด่านเก่า ค่าเรือโดยสาร ๙๐ บาท ไป-กลับ ราคา ๑๔๐ บาท ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที มีเรือออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐–๑๗.๐๐ น. เรือกลับจากเกาะช้างมีหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ส่วนการไป เกาะหมาก เที่ยวไป มีเรือออกจากท่าเรือแหลมงอบ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงอ่าวนิดเวลา ๑๘.๐๐ น. ใช้เวลาในการเดินทาง ๓ ชั่วโมงครึ่ง เที่ยวกลับ มีเรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงแหลมงอบ เวลา ๑๑.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๓๐๐ บาท ไป-กลับ  ราคา ๖๐๐ บาท  และการไป เกาะหวาย มีเรือออก เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๓๐ น. ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารคนละ ๒๕๐ บาท ไป-กลับ ราคา ๕๐๐ บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๒๒

- ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ อ่าวธรรมชาติ (เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ห่างจากอำเภอแหลมงอบ ๑๒ กิโลเมตร มีเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้าง เรือออกจากท่าอ่าวธรรมชาติ เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐–๑๙.๐๐ น. เที่ยวกลับ มีเรือออกจากอ่าวสัปปะรด ๐๖.๓๐–๑๙.๐๐ เวลา น. เรือจะออกทุก ๆ ๔๕ นาที ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๒๕ นาที อัตราค่าโดยสาร นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะข้ามไปเกาะช้างไป เที่ยวเดียว ราคา ๑๐๐ บาท ไป-กลับ ราคา ๑๒๐ บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะนำรถยนต์ที่ข้ามไปเกาะช้างแบบไป-กลับ ราคา ๒๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๘๕๘๘-, ๐ ๓๙๕๕ ๕๑๘๘

- ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ เฟอร์รี่ ห่างจากอำเภอแหลมงอบ ๕ กิโลเมตร มีเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้าง เรือออกจากแหลมงอบ เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐–๑๙.๐๐ น. เที่ยวกลับ มีเรือออกจากเกาะช้าง (ท่าเรือด่านเก่า)-แหลมงอบ เวลา ๐๖.๐๐–๑๙.๐๐ น. อัตราค่าโดยสาร นักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะข้ามไปเกาะช้าง เที่ยวเดียว ราคา ๑๐๐ บาท ไป-กลับ ราคา คนละ ๑๖๐ บาท รถยนต์ ๔ ล้อ ไป-กลับฟรี เรือออกทุก ๆ ๑ ชั่วโมง ใช้เวลาในการเดินทาง ๔๕ นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๙๖, ๐๘ ๖๓๐๔ ๒๗๒๖ 

- ท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ห่างจากแหลมงอบ ๒ กิโลเมตร เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางข้ามไปเกาะช้าง ปัจจุบันมีเฉพาะเรือประมงดัดแปลงเป็นเรือบริการท่องเที่ยว ไป-กลับเกาะช้างทุกวัน เรือออกจากฝั่งไปเกาะช้าง (ด่านเก่า) อัตราค่าโดยสารไป-กลับ ๑๔๐ บาท  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นนอกจากนี้ยังมีเรือท่องเที่ยวบริการไปตามหมู่เกาะต่าง ๆ  นอกจากเกาะช้าง เช่น เกาะหมาก มีทั้งเรือประมงดัดแปลง เรือท่องเที่ยว ไป-กลับ วันละ ๑ เที่ยว ไป ๑๕.๐๐ น. และกลับจากเกาะหมาก เวลา ๑๘.๐๐ นค่าโดยสารประมาณ ๓๐๐ บาท  และนอกจากนี้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีเรือเร็วเสริมไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการรอเรือ หรือไม่ต้องการเสียเวลาในการนั่งเรือจึงเป็นทางเลบือกสำหรับนักท่องเที่ยว มีเรือเร็ว ไป-กลับ วันละประมาณ ๔ เที่ยว อัตราค่าโดยสารเรือเร็ว เที่ยวเดียว ๔๕๐ บาท ไป-กลับ ๘๐๐ บาท หรือต้องการที่จะเหมาเรือเร็ว ราคาประมาณ ๗,๐๐๐-,๐๐๐ บาท  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๐๐๒, ๐๘ ๑๘๖๓ ๙๔๐๐ และยังมีบริการเรือเช่าเหมาไปตามหมู่เกาะต่าง ๆ

- ท่าเรือด่านเก่า  ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เป็นจุดขึ้นเรือลงเรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะกูด มีทั้งเรือประมงดัดแปลง (เรือโดยสาร) เรือท่องเที่ยวบริการไปเกาะกูด วันละเที่ยว เวลา ๑๐.๐๐ น. และกลับจากเกาะกูด เวลา ๑๐.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทาง ๓.๓๐ ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียว ๒๐๐ บาท ไป-กลับ ราคา ๔๐๐ บาท อัตราค่าเรือเร็วไปเกาะกูดประมาณ ๔๐๐ บาท/คน ไป-กลับ ราคา ๘๐๐ บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๗๙๔๒ ๐๑๒๐, ๐๘ ๙๐๖๙ ๑๐๓๑, ๐๘ ๙๐๙๖ ๙๐๐๕ และมีเรือเร็วออกจากท่าเรือด่านเก่าไปเกาะกูด เวลา ๐๙.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทาง ๑.๓๐ น. ราคา ๕๕๐ บาท เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะกูด ท่าเรือคลองเจ้า เวลา ๑๓.๐๐ นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ่าวพร้าว บีช โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๕๑๑-, ๐๘ ๑๔๒๙ ๗๑๔๕, ๐๘ ๙๑๑๕ ๕๒๑๑

- ท่าเรือแหลมศอก  อยู่สุดปลายทางที่แหลมศอก ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จากท่าเรือแหลมศอกมีเรือเร็วออกจากท่าเรือ เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกจากเกาะหมาก เวลา ๑๓.๔๐ น. และถึงเกาะกูด เวลา ๑๔.๑๐ น. เที่ยวกลับ  ออกจากเกาะกูด เวลา ๑๐.๐๐ น. ออกจากเกาะหมาก เวลา ๑๐.๓๐ น. และถึงท่าเรือแหลมศอก เวลา ๑๑.๓๐ นราคาตั้งแต่ ๕๕๐ บาท  และยังมีเรือเร็วปรับอากาศออกจาก ท่าเรือด่านเก่า-เกาะกูด ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เที่ยวกลับ ออกจากเกาะกูด เวลา ๑๑.๐๐ น. ใช้เวลาเดินทาง ๒ ชั่วโมง ราคา ๔๐๐ บาท  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๖๑๒๖ ๗๘๖๐, ๐๘ ๙๒๐๐ ๔๔๘๕

- การบริการเรือจากเกาะช้างท่าเรือบางเบ้า  ไปดำน้ำที่เกาะทองหลาง เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะยักษ์เล็ก เกาะรัง เป็นเรือโดยสารออกจากท่าเรือบางเบ้า เกาะช้าง พาไปดำน้ำ ราคา ๖๐๐ บาท/คน รวมอาหาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๓๒

  

เทศกาลงานประเพณี

                      งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง    จัดขึ้นวันที่  ๑๗-๒๑  หรือ ๒๓ มกราคม บริเวณอำเภอแหลมงอบ และเกาะช้างเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๔๘๔ และมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือ และส่วนราชการต่าง ๆ มีมหรสพสมโภชน์ตลอดงาน

                      งานวันตราดรำลึก จัดขึ้นวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคมของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙

                      ในงานนี้จะมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์การเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และความบันเทิงอีกหลายรูปแบบ

                      งานผลไม้ และของดีเมืองตราด จัดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประกวดผลไม้ต่าง ๆ และผลไม้แปรรูป การแข่งขันกินผลไม้ และมีการแสดงมหรสพตลอดงาน

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                      พลอยแดง  จังหวัดตราด เป็นแหล่งของพลอยแดงน้ำงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในนาม “ทับทิมสยาม” แต่ปัจจุบันแร่พลอยเริ่มหมดไป ทับทิมสยามจึงกลายเป็นสิ่งที่หายาก

                      งอบน้ำเชี่ยว  เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวชุมชนน้ำเชี่ยวสืบทอดกันมานาน ตัวงอบทำด้วยใบจาก มีรูปทรงต่างจากงอบแหล่งอื่น คือเหมือนกระทะคว่ำและหมวกทหารสมัยโบราณ มีแหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว  อำเภอแหลมงอบ

                      ระกำหวาน  ตราดมีผลไม้หลากหลายชนิด แต่ผลไม้ที่มีชื่อที่สุดของตราด คือ “ระกำหวาน” ระกำหวานของตราด เป็นระกำที่มีรสชาติหวานหอมเมื่อแก่จัด เป็นที่นิยมของนักบริโภคระกำมาก

                      สับปะรดตราดสีทอง สับปะรดพันธุ์นี้จะไม่เหมือนพันธุ์อื่นตรงที่มีรสชาติหวาน กรอบทั้งผล โดยเฉพาะผิวเป็นตา ๆ         สีเหลือง เย็นฉ่ำน่ารับประทาน

                      ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล  ได้แก่ปลาแห้ง กุ้มแห้ง กะปิ อาหารแปรรูปจากทะเล สามารถซื้อได้จากตลาดในตัวเมืองบริเวณท่าเรือแหลมงอบ

                      น้ำมันเหลือง  เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีสรรพคุณเป็นสารหอมระเหย ใช้ทาถูนวด บรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอก สูดดมแก้วิ่งเวียน แก้หวัดคัดจมูก ปัจจุบันมีผู้ผลิตจำหน่ายหลายราย ได้แก่ สมถวิล (อั้งกี้) ตราต้นโพธิ์ ๕ ถนนราษฏร์อุทิศ อำเภอเมือง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๙๓๕, ๐ ๓๙๕๓ ๑๔๓๐ เปิดทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. กรุงเทพฯ โทร.                ๐ ๒๓๓๑ ๘๑๙๙              

                      สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน   มีลักษณะพิเศษ คือ  มีอาน หรือขวัญบนแผ่นหลัง มีความฉลาด และซื่อสัตย์

                      ไก่ชนพื้นเมือง เป็นไก่พันธุ์ที่เลื่องชื่อในด้านการชนไก่ในจังหวัดตราด เนื่องจากมีชั้นเชิง จังหวะต่าง ๆ ในการชนไก่ที่เยี่ยม

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  อำเภอบ่อไร่ อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ มีสินค้าโอทอปจากกลุ่มแม่บ้านวางจำหน่าย เช่น ขนมเปี๊ยะกุหลาบ หมี่กรอบ ทองพับ งานฝีมือจำพวกงานไม้ งานจักสานไม้ไผ่  ไม้แกะสลัก รวมถึงพลอยเม็ดและแหวนพลอยแท้

กิจกรรมที่น่าสนใจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                      จังหวัดตราดมีผลไม้ขึ้นชื่อและออกผลตามฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กระท้อน ระกำ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและซื้อผลไม้ได้โดยตรงที่สวนผลไม้ดังต่อไปนี้

                      บุญศรี  สลักเพชร  ตำบลเกาะช้างใต้ กิ่ง อ.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๓๙ (สวนมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง)

สำเนา  เป็ดแก้ว  หมู่ ๒ ตำบลห้วงน้ำขาว อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๗๑๕, ๐๘ ๙๕๔๒ ๘๙๒๕ (สวนเงาะ มังคุด สละ)

                      อื๊ด  ถือสัตย์  ๒๑ หมู่ ๒ ตำบลห้วงน้ำขาว อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๗๕๘, ๐๘ ๑๗๕๖ ๕๓๘๖ (สวนมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง กระท้อน)

                      ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำตราด มีพื้นที่ ๗,๕๐๐ ไร่ เป็นศูนย์ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนสำหรับปลูกเพิ่มเติมในป่าเสื่อมโทรมตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน ภายในศูนย์ฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานปูนเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าชายเลน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตลอดเส้นทางมีพันธุ์ไม้ชายเลนนานาชนิดให้ชมพร้อมมีป้ายชื่อบอก และนอกจากนี้ยังได้รู้จักนกชนิดต่าง ๆ ปลาตีน ปูก้ามดาบ เป็นต้น  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                      ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกมีกิจกรรมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พายเรือเที่ยวรอบป่าชายเลนของอ่าวสลักคอกมีกิจกรรมหลายประเภทได้แก่

                       - นั่งเรือมาดชมป่าชายเลน ราคา ๒๐๐ บาท/คน/ชั่วโมง หรือนั่งเรือมาดชมป่าชายเลนพร้อมอาหารเย็น ราคา ๑,๒๐๐ บาท/คน/ชั่วโมง

         - พายเรือคยัก ราคา ๑๐๐ บาท/คน/ชั่วโมง

                       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริการส่วนตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๔๑๐๖ ๗๕๔๑, ๐๘ ๑๙๑๙ ๓๙๙๕

สปา

เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๓๙ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๕๕, ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๕๙, ๐๘ ๑๙๔๘ ๘๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๗๗ ๕๒๕๖, ๐ ๒๒๗๗ ๖๑๕๐ โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๐๐๙๔  HYPERLINK "http://www.kohchangresortandspa.com" www.kohchangresortandspa.com

                      เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๒๖/๓ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้  โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๘๔-๕ กรุงเทพฯ โทร.           ๐ ๒๖๔๒ ๔๔๒๐, ๐ ๒๖๔๒ ๕๔๙๗   HYPERLINK "http://www.kohchangtropicana.com" www.kohchangtropicana.com

เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๓๙/๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๐๐-, ๐๘ ๖๑๐๐ ๘๙๘๙, ๐๘ ๙๗๘๖ ๓๒๓๒ www.kohchangparadise.com  (มีบริการสปา นวดแผนโบราณ)

คีรีมายา สปา ในโรงแรมเกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๑๑/๓ หมู่ ๓  ตำบลเกาะช้างใต้ หมู่บ้านคลองสน โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๕๐-๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๓๑ ๗๘๖๒-๓  HYPERLINK "http://www.kohchanggrradorchid.com" www.kohchanggrradorchid.com (มีบริการสปา นวดน้ำมัน กุดจุด อบซาวน์น่าสมุนไพร นวดอโรมาเทอร์ราพี)

ช้าง ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๔๐/๖ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ กรุงเทพฯ โทร๐๘ ๑๘๕๓ ๒๕๗๒, ๐๘ ๑๙๔๐ ๘๖๗๘,          ๐๘ ๙๘๓๑ ๕๖๐๙, ๐๘ ๙๘๓๒ ๒๐๖๕โทรสาร ๐๘ ๙๘๓๑ ๕๖๐๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๐๑๒๑ www.changparkresort.com,         

ช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ๙๙/๙ หมู่ ๔ ตำบลเกะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๔๒-, ๐๘ ๖๕๔๔ ๕๙๕๙  HYPERLINK "http://www.changburi.com" www.changburi.com 

                      ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง  ๑๐/๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๙๐๒๒, ๐๘ ๑๘๓๐ ๗๕๒๙ โทรสาร          ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๔๓, ๐๘ ๙๘๓๓ ๘๘๓๗  HYPERLINK "http://www.seaviewkohchang.com" www.seaviewkohchang.com

                      เดอะ สปา เกาะช้าง รีสอร์ท  ๑๕/๔ หมู่ ๔  ตำบลเกาะช้างใต้  บ้านสลักคอก โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๙๑-๒  HYPERLINK "http://www.thespakohchang.com" www.thespakohchang.com มีบริการโปรแกรมล้างพิษด้วยดีท็อกซ์ นวดแผนโบราณ นวดน้ำมัน อบไอน้ำด้วยสมุนไพร)

                      รีมาร์ค คอจเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๓๖/ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๙๒๖ ๗๗๑๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๕ ๖๐๑๘-, ๐ ๒๙๓๕ ๖๔๙๕-E-mail:  HYPERLINK mailto:remarkcottage@softhome.net remarkcottage@softhome.net

      บูติค รีสอร์ท แอนด์ เฮลท์ สปา  ๑๗/๕ หมู่ ๔ บ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕  ๑๐๕๐, ๐๘ ๙๙๓๘ ๖๔๐๓

                      บ้านปู รีสอร์ท  ๑๙๙ หมู่ ๑ ถนนตราด-แหลมศอก ตำบลหนองคันทรง โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕-, ๐๘ ๑๒๙๑ ๓๘๑๘  โทรสาร  ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๕๙๖, ๐ ๒๕๘๙ ๑๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๔๘๘๗

                      บราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ๗๗ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๓๘-, ๐๘ ๑๘๗๘ ๘๑๑๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๔๘๘๕-, ๐ ๒๖๕๒ ๒๑๙๕ www.baraliresort.com

ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท  /๑๕ หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๙๕๑๐-๑๓, ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๙๐-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๙๕๑๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๑๐ ๘๖๖๐-๔ ต่อ ๑๐๗-www.panviman.com

                      อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา   ๒๙ หมู่ ๓ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๑๑๑, ๐ ๓๙๕๒ ๑๘๖๖-๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๘๖๒ ๑๖๑๑    HYPERLINK http://www.aiyapura.com www.aiyapura.com

นอกจากนั้นบนเกาะช้าง เกาะหมาก เกาะเหลายาใน เกาะกูดยังมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยม ได้แก่ ดำน้ำ  ดูปะการัง นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะ พายเรือแคนนู-เรือคายัค ตกปลา ไดหมึก ซึ่งสามารถติดต่อได้ตามสถานที่พัก ร้านอาหาร และบริษัททัวร์บนเกาะได้

ตัวอย่างโปรแกรมนำเที่ยว

รายการที่ ๑ (๒ วัน ๑ คืน)

วันที่ ๑           - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดตราด

- วัดบุปผาราม

- วัดโยธานิมิตร

- ชมสวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนคุณอื๊ด ถือสัตย์, สวนคุณสำเนา  เป็ดแก้ว

- แหลมศอก

- เข้าที่พัก

วันที่ ๒          - แหลมกลัด

- หาดมุกแก้ว หาดทรายแก้ว

- ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน

- หาดไม้รูด

- หาดบานชื่น

- ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย

- ตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก

- เดินทางกลับกรุงเทพฯ

รายการที่ ๒ (๓ วัน ๒ คืน)

วันที่ ๑           - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เกาะช้าง โดยเรือเฟอร์รี่

- อ่าวคลองสน

- น้ำตกธารมะยม

- น้ำตกคลองพลู

- บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน

- หมู่บ้านประมงบางเบ้า สามารถซื้อกะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็ม

- อ่าวใบลาน

- หาดไก่แบ้

- หาดทรายขาว

- พักบนเกาะช้าง

วันที่ ๒          - ออกเดินทางจากเกาะช้างสู่เกาะมันใน-เกาะมันนอก-เกาะเหลายา ดำน้ำดูปะการัง

                      - พักค้างคืนบนเกาะเหลายา

วันที่ ๓          - ออกเดินทางจากเกาะเหลายาสู่เกาะกูด

- น้ำตกคลองเจ้า

- อ่าวตาติ๊น หาดคลองระหาน หาดคลองยายกี๋ หาดคลองเจ้า แหลมปลายเทียนสามารถดำน้ำดูปะการังได้

- พักบนเกาะกูด

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว

ดำน้ำ/ดูปะการัง

ควร               - ฝึกหัดการใช้อุปกรณ์ดำน้ำให้ชำนาญ

- เตรียมร่างกายให้พร้อมไม่อดนอน ไม่ดื่มสุรา

- เตรียม/เช่าอุปกรณ์ดำน้ำให้พร้อม เช่น หน้ากากดำน้ำ ตีนกบ สนอร์เกิล ชูชีพ  ถังออกซิเจน ฯลฯ

- เตรียมชุดว่ายน้ำ ครีมทาผิว

- ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

- สวมชุดชูชีพให้พร้อมทุกครั้งก่อนลงน้ำ

                      - ผูกเรือไว้กับทุ่นจอดเรือในบริเวณที่จัดไว้

- ชมปะการังเฉพาะจุดที่ผู้นำทางกำหนดให้เท่านั้น

- ระมัดระวังมือ/เท้าไม่ให้ไปถูกปะการังเสียหาย

- ช่วยกันเก็บขยะในท้องทะเลขึ้นมาทิ้งบนฝั่ง

ไม่ควร          - ดำน้ำช่วงที่มีแสงสว่างน้อย หรือช่วงน้ำลงจัด

- ลงดำน้ำ หากร่างกายไม่แข็งแรง/มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับระบบการหายใจหอบหืด

- ทิ้งผู้ว่ายน้ำไม่ชำนาญไว้ตามลำพัง

- ว่ายน้ำออกห่างทุ่นจอดเรือมากเกินไป

- จอดเรือบริเวณแนวปะการัง

- นำเรือเข้าใกล้ชายฝั่งที่มีปะการังน้ำตื้น

- สัมผัส หรือแตะต้องปะการัง

- ทิ้งขยะลงบนชายหาด หรือทะเล

- เตะตะกอนทรายขึ้นมาทับถมปะการัง

- จับ หรือทำลายสัตว์น้ำทุกชนิด

- เก็บปะการัง กัลปังหา เปลือกหอย

- ซื้อของที่ระลึกที่ทำจากปะการัง กัลปังหา ฯลฯ

                     

ตกปลา

ควร               - ฤดูกาลที่เหมาะสมในการตกปลา

- เตรียมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย ลีดเดอร์ลวด เหยื่อ

- ติดต่อหาผู้นำทาง (กรณีไม่ทราบแหล่งตกปลา)

- มีเพื่อนออกไปตกปลาด้วย เพื่อช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

                     

ไม่ควร          - ตกปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป

- ตกปลาในฤดูวางไข่

- ตกปลาในเขตอนุรักษ์ หรือเขตเพาะพันธุ์

- ออกเรือไปตกปลาลำพัง

- ตกปลาขณะฝนตก/มีพายุ

เล่นน้ำทะเล/น้ำตก

ควร               - เตรียมยา แว่นกันแดด ครีมทาผิว ชูชีพ

- ใส่เสื้อผ้าที่กระชับ น้ำหนักเบา ไม่อุ้มน้ำ

- เล่นน้ำบริเวณใกล้ชายฝั่ง (ทะเล) หรือน้ำตื้น (น้ำตก)

- มีผู้ร่วมเล่นน้ำ หรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยเวลาฉุกเฉิน

- เล่นน้ำช่วงเช้า หรือบ่ายที่อากาศไม่ร้อนจัด

- หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีแมงกะพรุน

ไม่ควร          - ลงเล่นน้ำขณะมีฝนตก/คลื่นลมแรง

- ทิ้งขยะมูลฝอยลงในน้ำ/บริเวณน้ำตก หรือทางเดิน

- ออกไปเล่นน้ำไกลชายฝั่ง/บริเวณน้ำลึก

- ลงเล่นน้ำคนเดียว หรือเวลากลางคืน

- เก็บ หัก เด็ด ดอกไม้ ใบไม้

- ปีนป่าย ก้อนหิน โขดหิน หน้าผาบริเวณน้ำตก

- ขีดเขียนข้อความบนก้อนหิน/หน้าผา

ขี่จักรยาน/จักรยานยนต์

ควร               - ทำความเข้าใจสถานที่ เส้นทางก่อนเดินทาง

- เตรียมร่างกายกล้ามเนื้อให้พร้อมก่อนเดินทาง

- เตรียม หรือใช้บริการเช่าจักรยาน/จักรยานยนต์

- ถ้าเป็นจักรยานเสือภูเขา ควรฝึกซ้อมให้คล่องก่อนเดินทาง

                      - ตรวจเช็คสภาพรถ/น้ำมันไฟท้าย (จักรยานยนต์) ก่อนเดินทาง

                      - เตรียมยางใน ที่สูบลม สายเบรก สายเกียร์สำรอง กุญแจล็อครถไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

- เตรียมกระติก น้ำดื่ม หมวก ยา รองเท้าผ้าใบ

- แต่งกายให้กระชับรัดกุมสวมหมวกกันน็อค แว่นตา ถุงมือ

- ขี่/ขับรถในอัตราความเร็วที่เหมาะสม และไม่ขับรถในที่เปลี่ยว

วัด/พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน

ควร               - ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่าง ๆ ก่อนไป

                      - แต่งกายให้สุภาพ สำรวมกิริยาวาจา

                      - ถอดรองเท้า และเก็บให้เรียบร้อยก่อนเข้าโบสถ์ เขตศาสนสถาน

                      - เดินตามทางเดินที่อนุญาต

                      - ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ เช่น พระ ชาวบ้านในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

                      - ระมัดระวังไม่ให้ไปโดนโบราณวัตถุโบราณสถาน แตกหักเสียหาย

                      - เตรียมเทปบันทึกคำบรรยายสมุดจดบันทึกวาดภาพสิ่งที่สนใจ

- ขออนุญาตผู้ดูแลสถานที่ก่อนถ่ายภาพ

ไม่ควร          - เดินย่ำเข้าไปในเขตหวงห้าม หรือบนโบราณสถาน

                      - ยกโบราณวัตถุ อาจทำให้แตกหักเสียหาย

                      - จับ สัมผัส อาคารโบราณสถานโดยเฉพาะส่วนที่เป็นลวดลายแกะสลัก หรือภาพเขียนสี

                      - เหยียบย่ำ ปีนป่าย ลักลอบ ขุดค้นโบราณวัตถุ โบราณสถาน

- ใช้แสงแฟลชในการถ่ายภาพเพราะอาจทำให้โบราณวัตถุ โบราณสถานเสียหายได้

- นำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนของโบราณวัตถุ โบราณสถานกลับไปเป็นของที่ระลึก

เดินชมเมือง/ชุมชน/ตลาด

ควร               - ศึกษาเส้นทาง ข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่าง ๆ ก่อนเดิน

                      - เริ่มเดินในช่วงเช้า หรือช่วงบ่าย ๆ ที่อากาศไม่ร้อนจัด

                      - เตรียมอุปกรณ์ แผนที่ สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป หมวก น้ำดื่ม

                      - ใส่เสื้อผ้าที่กระชับ รัดกุม

                      - พูดคุยสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านระหว่างทาง

                      - เดินบนบาทวิถีเพื่อความปลอดภัย ระมัดระวังอันตรายจากรถยนต์

ไม่ควร          - ทิ้งขยะลงบนพื้น/ตามทางเดิน

เดินในขณะฝนตก/ลมแรง

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดตราด

สิ่งอำนวยความสะดวกในจังหวัดตราด

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อน

สถานที่พัก

อำเภอเมืองตราด

คลู คอนเนอร์  ๒๑-๒๓ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐-๑๕๐ บาท

บ้านปู รีสอร์ท ๑๙๙ หมู่ ๑ ถนนตราด-แหลมศอก ตำบลหนองคันทรง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๔๐๐, ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๕๙๖, ๐ ๒๕๘๙ ๑๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๔๘๘๗  HYPERLINK http://www.banpuresort.com www.banpuresort.com จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-,๘๐๐ บาท มีเรือแคนู

พาเพลิน  ๒๔๘ ถนนสุขุมวิท  ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๒๗, ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๓๑ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๒๐-๕๐๐ บาท 

เมืองตราด  ๔๐ ถนนวิจิตรจรรยา โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๙๑, ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๕๒, ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๓๓ จำนวน ๑๔๔ ห้อง ราคา ๒๒๐-,๕๐๐ บาท 

สุขุมวิท อินน์  ๒๓๔/๑ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๑๕๑ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๔๐-๒๐๐ บาท

ออคิด การ์เด้นท์  ๙๒ ถนนหลักเมืองโทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๔๗๔ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท   

เอส เอ โฮเต็ล  ๔๕ ซอย  เทอดจรัส ๒ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๔๑, ๐ ๓๙๕๒ ๔๕๐๒, ๐ ๓๙๕๒ ๔๕๗๒  จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท

บังกะโลและรีสอร์ท

โกลเดนท์ คลิฟ บีช รีสอร์ท  /๕ หมู่ ๙ ตำบลแหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๒๑๐๙-๑๖ www.godencliffbeach.com จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท

นาวารี รีสอร์ท  ตำบลอ่าวใหญ่ โทร. ๐๘ ๑๓๗๗ ๑๗๑๓, ๐๘ ๑๕๗๖ ๗๕๖๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๗๐๐ บาท

พี เจ วิลล่า  ๙๕๐ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๐๔ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๘๐๐ บาท

 เมืองตราด โอ เค บังกะโล  /๔  ถนนชัยมงคล ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๖๕๗-๘ จำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๒๘๐-,๒๐๐ บาท 

เหลายา อินแลนด์ รีสอร์ท ๔๑๙ หมู่  ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๑๘๓๙–๔๐ โทรสาร ๐ ๓๙๕๓ ๑๘๔๐ จำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๐๐๐ บาท 

หาดลานทราย รีสอร์ท ๑๒๐ หมู่ ๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๔๒๐๐-, ๐๘ ๑๙๘๓ ๖๖๗๓บังกะโล จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๗๐๐ บาท พักได้ ๑๐ คน ราคา ๒,๘๐๐ บาท

เอส.เค เฮาส์ บังกะโล  ๑๙๙/๖ หมู่  ๕ ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๘๙, ๐๘ ๑๘๖๓ ๒๔๖๙ จำนวน ๓๐ ห้อง  ราคา ๒๕๐-๘๐๐ บาท 

เกสต์เฮาส์

การ์เด้น โฮม เกสต์เฮาส์  ๘๗/๑ ถนนราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๐๑๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท    

กาย เกสต์เฮาส์  ๘๒-๘๖ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๕๕๖ E-mail:  HYPERLINK "mailto:guy.gh2001@gmail.com" guy.gh2001@gmail.com  จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๘๐-๓๕๐ บาท

เจมส์ เกสต์เฮาส์  ๔๕/๑ ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๔๕๘ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท 

ชบา การ์เดน เกสต์เฮาส์  ๘๗ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ โทร. ๐๘ ๙๙๐๓ ๕๑๒๗ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท

ต๊อก เกสต์เฮาส์ ๓   หน้าโรงพยาบาลตราด โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๖๖๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท

ตราด เกสต์เฮาส์  ๔ ซอยขุนโภคา ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๑๕๒, ๐๘ ๙๑๖๔ ๗๙๔๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท

ตราด อินน์  -๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๒๘ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท

เนินทราย ฮอลิเดย์  ๒๒๔ หมู่  ๒ ตำบลเนินทราย โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๖๐๒, ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๕๕ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท 

บ้านใจดี เกสต์เฮาส์  ๖๗-๖๘ ถนนชัยมงคล ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๖๗๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท

ป๊อป เกสต์เฮาส์  /-๒ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๓๙๒, ๐๘ ๖๓๗๔ ๓๐๐๓ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๖๐๐ บาท

พี โอ รีสอร์ท  ๒๒๗-๒๒๘ ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๙๒๒ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐บาท

เรสิดังต์ เกสต์เฮาส์  ๘๗/-๒ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๑๐๓  HYPERLINK "http://www.trat-guesthouse.com" www.trat-guesthouse.com  จำนวน ๑๑๐ห้อง ราคา ๑๒๐-๕๐๐ บาท 

วินดี้ เกสต์เฮาส์  ๖๔ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท (อยู่ติดคลอง

สมาย เกสต์เฮาส์  ๘๙/๑ ตำบลบางพระ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท

สวัสดี เกสต์เฮาส์  ๙๐ ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๐๖๓ E-mail: sawaddee007@hotmail.com จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท

ออคิด เกสต์เฮาส์  ๙๒ ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๔๗๔, ๐๘ ๑๓๗๗ ๐๑๒๖ E-mail:  HYPERLINK "mailto:jumorchid@hotmail.com" jumorchid@hotmail.com  จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๓๐-๒๕๐ บาท

เอ็น.พี. เกสต์เฮาส์  /๑๐ ตรอกยายอ่อน จุดตัดระหว่าง ถนนหลักเมือง กับ ถนนธนเจริญ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๒๗๐ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท

อำเภอคลองใหญ่

โรงแรม

คลองใหญ่  ๒๑๓ หมู่ ๒ ตำบลคลองใหญ่  โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๒๖๐ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท 

สุขสำราญ  ๖๒๓/๑ ถนนมุ่งคีรี โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๐๙, ๐ ๓๙๕๘ ๑๓๑๐ จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท   

บังกะโลและรีสอร์ท

กระต๊อบหัวหาด /๑ หมู่ ๕ ตำบลไม้รูด จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท

กระท่อมหาดเล็ก  ๑๐๔ หมู่ ๑ ตำบลบ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๘๑๙๘-E-mail:  HYPERLINK "mailto:hadlekhut@yahoo.com" hadlekhut@yahoo.com  จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท

กู๊ดวิว รีสอร์ท ๒๘๕/๑ หมู่ ๕ ตำบลหาด โทร. ๐๘ ๕๑๓๙ ๘๙๐๒, ๐๘ ๖๓๔๕ ๙๓๕๙ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๐๐ บาท

ชาญชล รีสอร์ท  ๕๓/๒ หมู่ ๓ ตำบลไม้รูด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๗๓ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๒๐๐ บาท 

ญาตา รีสอร์ท ๙๔ หมู่ ๖ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๔๔๙, ๐๘ ๑๕๖๕ ๗๑๘๗ โทรสาร ๐ ๓๙๕๔ ๔๔๔๑    E-mail:  HYPERLINK "mailto:yataa_sparesort@hotmail.com" yataa_sparesort@hotmail.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๘๐๐๐ บาท

ดวงนภา รีสอร์ท  หาดไม้รูด  ๕๐/๑๐ หมู่ ๑ ตำบลไม้รูด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๓๖๓, ๐๘ ๑๔๕๑ ๘๔๗๘ บังกะโล จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท 

ตะวัน รีสอร์ท  ตำบลไม้รูด ห่างจากคลองใหญ่ ๗ กิโลเมตร โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๑๒๘, ๐๘ ๗๑๓๙ ๓๙๕๖ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๐๐๐ บาท

บ้านตากอากาศ  ๒๙/๕ หมู่ ๒ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๙๐๙  HYPERLINK "http://www.takarkard.com" www.takarkard.com จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท          

บ้านทะเลภู รีสอร์ท ๕๗/๓ หมู่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๗๒๑-, ๐๘ ๑๙๐๒ ๓๐๔๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๘ ๑๗๒๐  HYPERLINK "http://www.barntalaepuresort.com" www.barntalaepuresort.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:talaepu@barntalaeouresort.com" talaepu@barntalaeouresort.com บ้านพัก พักได้ ๒-๑๕ คน จำนวน ๙ ห้อง ๙ หลัง ราคา ๗๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท (บ้านพักทรงเรือสำเภา)

บ้านเล รีสอร์ท ๔๕/๑ หมู่ ๕ ตำบลไม้รูด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๒๗, ๐๘ ๙๙๓๘ ๑๗๑๖  HYPERLINK "http://www.geocities.com/banlae_trat" www.geocities.com/banlae_trat, E-mail:  HYPERLINK "mailto:pichaya@hotmail.com" pichaya@hotmail.com จำนวน 2 ห้อง ราคา ๕๐๐ -,๐๐๐ บาท

บางอิน วิลล่า ๔๗ หมู่ ๖ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๔๐๑ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท 

ไม้รูด รีสอร์ท ๒๘ หมู่ ๖ ตำบลไม้รูด โทร. ๐ ๓๙๖๙ ๑๑๑๙, ๐๘ ๑๗๕๘ ๑๓๙๒  HYPERLINK "http://www.mairood_resort.com" www.mairood_resort.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท

ลัดดาวิวล์  ๑๔/๓ หมู่ ๓ ตำบลหาดเล็กโทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๒๑๕, ๐๘ ๑๙๔๐ ๐๙๘๐ จำนวน ๒ หลัง ราคา ๑,๓๐๐-,๘๐๐ บาท มีตกปลา

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด กหมู่ ที่ ๔๘ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑,            ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๔, ๐ ๓๙๕๒ ๑๘๓๘, ๐๘ ๑๘๔๖ ๔๙๗๐, ๐๘ ๑๙๒๖ ๒๘๐๓ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๒๑ www.redcross.or.th/khaolan จำนวน ๓๓ ห้อง เรือนนอนรวม ๓ หลัง ราคา ๗๐๐-,๐๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ๑๕ บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๘๐-๒๒๐ บาท และมีถุงนอนให้เช่า ราคา ๙๐ บาท

หาดสน  รีสอร์ท  ๓๔ หมู่ ๕ ตำบลไม้รูด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๘๘๓ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๐๐๐ บาท

หาดมุกแก้ว รีสอร์ท  หาดมุกแก้ว กิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๗๗,         ๐๘ ๑๕๕๙ ๑๐๒๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๓๒๔๗-, ๐ ๒๕๕๙ ๓๖๔๖ www.haadmookkaew.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๕๐๐ บาท บังกะโล ราคา ๑,๒๐๐-,๕๐๐ บาท เรือนพักแรม จำนวน ๔ หลัง ราคา ๔,๕๐๐ บาท 

หาดบานชื่น รีสอร์ท  ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตร ที่ ๖๐ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๐๐๐ บาท

อำเภอเขาสมิง

รีสอร์ท

              . แสนตุ้ง รีสอร์ท  ๒๖๑ ตำบลแสนตุ้ง โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๘๑๖๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๕๐๐ บาท

อำเภอบ่อไร่

              บี เอ็ม เฮาส์  ๑๘ หมู่  ๔ ตำบลบ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๑๑๐๘ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๐๐ บาท

              พาราไดซ์  ๑๐๔ หมู่ ๑ ตำบลบ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๑๑๐๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๐๐ บาท

                อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว  หมู่ ๒ ตำบลบ่อพลอย ทางอุทยานฯ ไม่มีบริการบ้านพัก แต่นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์ไปกางได้ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๐๓๙

บังกะโลและรีสอร์ท

เย็นฉ่ำ  ๑๘ หมู่  ๔ ตำบลบ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๘๒, ๐๘ ๑๓๒๗ ๐๗๖๑ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๔๐-๓๕๐ บาท

ลินทมิตร รีสอร์ท  ๑๐๔ หมู่ ๑ ตำบลบ่อพลอย โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๑๐๓๒ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๕๐ บาท

อำเภอแหลมงอบ

ช้างวิว ปาร์ค  ๑๘๕/๖ หมู่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๓๔๖-๕๑ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๒๐๐ บาท

เดอะ แคมปิง  ๒๒/๒ หมู่ ๑ ถนนแหลมงอบ-บางปิด ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๗๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท 

ตาลคู่ บังกะโล  โทร. ๐๘ ๖๐๘๐ ๐๖๙๔ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท

ที.เค.เค. บังกะโล  ๒๗/๓ ถนนอ่าวตาลคู่ ตำบลบางปิด โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๗๒๙๕, ๐๘ ๑๙๔๙ ๔๗๐๙ บังกะโล จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๖๐๐-,๒๐๐ บาท 

แหลมงอบ อินน์  ๑๙/๔ หมู่ ๑ ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๔๔, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๔๔ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท

พาราไดซ์   /๕ หมู่ ๑  ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๓๑, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๓๑ จำนวน ๒๐ หลัง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท 

ริมทะเล รีสอร์ท  ๑๙๙/๙ หมู่ ๑ ถนนสุขาภิบาล ๓ ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๘๔-๕ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๕๐๐ บาท 

อ่าวตาลคู่ รีสอร์ท ๖ หมู่ ๑ ถนนอ่าวตาลคู่ ตำบลบางปิด โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๗๑๗๑ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท

เกสต์เฮาส์

ฉัตรแก้ว เกสต์เฮาส์  ๒๙ หมู่ ๑ ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๘๘ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๘๐-๑๐๐ บาท 

ป้าหนู เกสต์เฮาส์  ๑๕๑/๓ หมู่ ๑ ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๙๙ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๗๐-๑๐๐ บาท 

พี.ไอ. เกสต์เฮาส์  ๑๙/๕ หมู่ ๑ ตำบลแหลมงอบ  จำนวน ๘ ห้อง  ราคา ๗๐-๑๒๐ บาท (ปิดเฉพาะช่วงฤดูฝน เดือน        มิ..-..) 

ศิริเอนก เกสต์เฮาส์  ๑๘๔/๑๒-๑๓ หมู่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๒๔๖ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท 

สถานที่พักบนเกาะช้าง

หาดทรายขาว

โรงแรม

เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท /๕ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๐๑-, ๐๘ ๑๘๖๗ ๑๕๓๐          www.geocities.com/kohchanglangoon จำนวน ๘๓ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐-,๐๐๐ บาท (มีกิจกรรมดำน้ำ นั่งช้าง ตกปลา ตกหมึก)

บังกะโลและรีสอร์ท

เกาะช้าง แกรนด์ วิว รีสอร์ท  /๓ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๔๐, ๐๘ ๑๒๑๙ ๑๕๔๒, ๐๘ ๑๘๓๖ ๗๘๐๒  HYPERLINK "http://www.grandviewthai.com" www.grandviewthai.com  จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๐๐๐ บาท 

เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๘๘-๘๙ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๒๓๓, ๐ ๓๙๕๕ ๑๔๒๑, ๐๘ ๗๐๐๑ ๑๕๕๘-๙  HYPERLINK "http://www.kohchangkacha.com" www.kohchangkacha.com จำนวน ๙๙ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐-,๐๐๐ บาท

เกาะช้าง ฮัท  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท

คีรีตา รีสอร์ท  ๑๓/๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง (ใกล้หาดหิน) โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๓๐๔-, ๐๘ ๑๘๕๕ ๕๐๐๔ โทรสาร        ๐ ๓๙๕๕ ๑๓๐๖  HYPERLINK "http://www.keereeta.com/" www.keereeta.com, E-mail: keeree_ta@hotmail.com  จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-,๐๐๐ บาท

คุ๊กกี้ โฮเต็ล /๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๐๗, ๐๘ ๑๘๖๑ ๔๒๒๗  HYPERLINK "http://www.kohchangcookieshotel.com" www.kohchangcookieshotel.com  จำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-,๕๐๐ บาท (มีกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง นั่งช้าง)

เค.ซี. แกรนด์ รีสอร์ท /๑ หมู่ ๔ บ้านหาดทรายแก้ว ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๙๙-๒๐๐ กรุงเทพฯ โทร.        ๐ ๒๕๓๙ ๕๔๒๔-๖  HYPERLINK "http://www.kckohchang.com" www.kckohchang.com  จำนวน ๑๘๐ ห้อง ราคา ๔,๐๐๐-,๐๐๐ บาท 

จินดา บังกะโล  หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๐๘๕๔, ๐๘ ๑๘๖๒ ๐๙๔๘ บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท 

ช้างทอง รีสอร์ท  ๑๔/๑ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง  จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท 

ช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ๙๙/๙ หมู่ ๔ ตำบลเกะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๔๒-, ๐๘ ๖๕๔๔ ๕๙๕๙  HYPERLINK "http://www.changburi.com" www.changburi.com  จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท  

ไทเกอร์ฮัท บังกะโล  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๕๐๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท 

ทานตะวัน บังกะโล  ๘ หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐๘ ๑๙๙๖ ๕๙๖๙ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท (เหมาะสำหรับผู้ที่มาตกปลา

บานาน่า บีช รีสอร์ท ๑๐๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๙๘๘๘ ๑๖๓๐ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

บ้านชบา รีสอร์ท ๔๔/๗ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง หาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๕๔๓, ๐๘ ๙๖๗๓ ๘๙๑๐  HYPERLINK "http://www.anuchabaaresort.com" www.anuchabaaresort.com  จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-,๐๐๐ บาท

บ้านไท รีสอร์ท  /๗ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๐๘-๙ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-,๕๐๐ บาท

บ้านแสนสบาย รีสอร์ท ๑๖/๘ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๖๑-, ๐๘ ๑๗๓๒ ๓๕๖๔  HYPERLINK "http://www.sansabayresort.com" www.sansabayresort.com  บ้านพัก จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท

บ้านปู เกาะช้าง /๑๑ หมู่ ๔ หาดทรายขาว โทร. ๐๘ ๑๘๖๓ ๗๓๑๔, ๐๘ ๑๙๓๕ ๖๙๕๓ สำนักงานตราด โทร.          ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๓๕๙๖, ๐ ๒๕๘๙ ๑๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๔๘๘๗  HYPERLINK "http://www.banpuresort.com" www.banpuresort.com  จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-,๐๐๐ บาท 

บ้านหนูนา ๑๓/๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๒๑ ๔๒๐๒ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

แบมบู บังกะโล  /๔ หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๕๘ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๕๐๐ บาท 

ปลาโลมา คลิฟ รีสอร์ท  ๑๑/๑ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๑๙-๒๐, ๐๘ ๑๘๓๖ ๑๓๐๕ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๗๗๕๗-๙  HYPERLINK "http://www.plalomacliff.com" www.plalomacliff.com,  E-mail: reservation@ plalomacliff.comจำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-,๕๐๐ บาท

ปาล์ม การ์เดน  /๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๙๕, ๐๘ ๑๗๗๕ ๗๔๔๔ โทรสาร ๐ ๓๕๕๕ ๑๔๒๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๕๐๐ บาท

ผาสุขสันต์  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท 

พารา รีสอร์ท  ๑๓/๔ หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐๘ ๑๖๒๐ ๔๔๑๑, ๐๘ ๑๒๖๑ ๓๗๗๔ www.kohchang pararesort.com  จำนวน ๙ หลัง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท

ฟิชเชอร์แมน ฮิลล์ รีสอร์ท  /๒๑ หมู่ ๔ ซอยเกิดมณี ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๙๐, ๐๘ ๑๘๖๒ ๐๘๕๓, ๐๘ ๑๔๒๙ ๓๘๒๗  HYPERLINK "http://www.kohchangfishermanhillresort.net" www.kohchangfishermanhillresort.net  จำนวน ๑๐ ห้อง พักได้ ๔-๖ คน ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก ตกปลา เดินป่า

มูนไลท์ รีสอร์ท  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๗๖๗๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-,๐๐๐ บาท

 แม็ค รีสอร์ท  /๓ หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๒๔  HYPERLINK "http://www.mac-resorthotel.com" www.mac-resorthotel.com  จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-,๕๐๐ บาท มีดำน้ำ

ร็อคแซน  /๑ หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท 

วิลล่า เกาะช้าง   หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๖๕ ๓๑๕๑ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท

โลแกน เพลส หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๖๑๔๙ ๘๕๒๓ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐ บาท

สบาย บาร์  บังกะโล  /๑๐ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๙๘-๙  HYPERLINK "http://www.sabaybar.com" www.sabaybar.com  จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๐๐๐ บาท

สายรุ้ง เกาะช้าง บังกะโล  /๑๑ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๗๗-, ๐๘ ๑๘๒๙ ๖๗๒๑  E-mail: kochang-hotel.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท  

แสงตะวัน รีสอร์ท หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๖๐๖๓ ๙๙๘๑ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท

แสงอรุณ บังกะโล /๕ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๕๗, ๐๘ ๑๗๙๕ ๒๖๕๕ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-          ,๒๐๐ บาท

หญ้าคา บังกะโล  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง จำนวน 8 ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท

หาดทรายขาว รีสอร์ท /๑ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๖๓ ๗๗๓๗, ๐๘ ๑๘๖๓ ๘๗๙๙ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๕๓  HYPERLINK "http://www.whitesandbeachresort.net" www.whitesandbeachresort.net, E-mail:  HYPERLINK "mailto:reservation@whitesandbeachresort.net" reservation@whitesandbeachresort.net จำนวน ๑๐๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท 

แอ๊ปเปิ้ล บังกะโล  /๔ หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๒๘-๙ บังกะโล จำนวน ๓๐ หลัง ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท 

อลีนา รีสอร์ท  /๑๐ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๑๒๒, ๐๘ ๑๘๖๓ ๐๕๔๓  HYPERLINK "http://www.alinaresort.com" www.alinaresort.com จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๐๐๐ บาท

อลีนา แกรนด์ โฮเต็ล /๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๙๘๒ ๔๖๒๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๓๔๖ จำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๐๐๐ บาท

อรุณี รีสอร์ท  หมู่ ๔ ถนนหาดทรายขาว โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๘๗๒๓, ๐๘ ๑๘๒๙ ๕๓๐๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท

เอส เอส พี บังกะโล  ๑๑/๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๗๕, ๐๘ ๖๓๖๖ ๙๕๒๔ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๒๐๐ บาท

ไอแลนด์ ลอร์ด  /๑๗ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๐๐๐ ๓๙๓๘, ๐๘ ๗๙๙๙ ๐๗๘๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๖๙ E-mail:  HYPERLINK "mailto:islandlodge@hotmail.com" islandlodge@hotmail.com จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-,๐๐๐ บาท

เกสต์เฮาส์

ซีซัน บังกะโล  หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๔๓, ๐๘ ๑๘๖๓ ๔๐๙๓  HYPERLINK "http://www.kohchangseasun.com" www.kohchangseasun.com  จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๒๐๐ บาท 

ศิรินทร์ เกสต์เฮาส์  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

อ่าวคลองพร้าว

โรงแรม

เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า  ๓๘/๔ หมู่ ๔ บ้านมาบค้างคาว ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๒๒๕, ๐๘ ๕๑๖๑ ๑๑๒๖ www.grandcabana.com จำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๒,๓๐๐-,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก ตกปลา นั่งช้าง พายเรือคยัก

เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๓๙ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๘๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๘๐ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๗๗ ๕๒๕๖ www.kohchangresortandspa.com จำนวน ๑๔๗ ห้อง ราคา ๒,๙๐๐-,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๗๐ บาท รวมอาหารกลางวัน ๕ มื้อ) มีดำน้ำดูปะการัง

รามายานา เกาะช้าง รีสอร์ท  ๑๙/๙ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๓๓ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๓๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๖๓๖๔-๖ โทรสาร ๐ ๒๒๖๒ ๖๓๖๗  HYPERLINK "http://www.ramayana.co.th" www.ramayana.co.th, E-mail: sales@ramayana-kohchang.com จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๙๙๙ บาท ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๕๙๙-,๔๙๙ บาทมีสปา นวดแผนไทย นวดอโรมา

บังกะโลและรีสอร์ท

เกาะช้าง การ์เดน ฮิลล์ รีสอร์ท  /๓๓ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๕๗๓-, ๐๘ ๗๑๔๙ ๓๑๔๙ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๕๗๕  HYPERLINK "http://www.thaigardenhillresort.com" www.thaigardenhillresort.com

เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๒๖/๓ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้  โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๑๒๒ กรุงเทพฯ โทร.         ๐ ๒๖๔๒ ๔๔๒๐, ๐ ๒๖๔๒ ๕๔๙๗   HYPERLINK "http://www.kohchangtropicana.net" www.kohchangtropicana.net  จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๕,๔๐๐-,๔๐๐ บาท

เกาะช้าง พรีวิลเลจ ๑๓/๕ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๘๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๘๗ E-mail: info @kohchangprivilege.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๙๐๐-,๒๐๐ บาท

เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท  ๓๙/๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๐๐-, ๐๘ ๖๑๐๐ ๘๙๘๙, ๐๘ ๙๗๘๖ ๓๒๓๒  HYPERLINK "http://www.kohchangparadise.com" www.kohchangparadise.com  จำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๔,๑๓๐-,๐๒๐ บาท

เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๓๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๕๕, ๐ ๓๙๕๓ ๘๐๕๙, ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๘๒, ๐๘ ๑๙๔๘ ๘๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๗๗ ๕๒๕๖, ๐ ๒๒๗๗ ๖๑๕๐ โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๐๐๙๔  HYPERLINK "http://www.kohchangresortandspa.com" www.kohchangresortandspa.com จำนวน ๑๔๕ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-,๕๐๐ บาท

เกาะช้าง รีโซเทล หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕๑๑๗๐-๓ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท

เกาะช้าง อินน์ ทัวร์  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๖๓๖๘ ๘๐๖๕, ๐๘ ๗๐๗๐ ๒๔๐๗ E-mail:  HYPERLINK "mailto:kohchanginn@hotmail.com" kohchanginn@hotmail.com  จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๖๐๐๑,๒๐๐ บาท

เกิดมณี รีสอร์ท  /๓๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๕๙๐, ๐๘ ๑๙๙๖ ๕๒๘๔  HYPERLINK "http://www.kerdmaneeresort.com" www.kerdmaneeresort.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:info@kerdmaneeresort.com" info@kerdmaneeresort.com  จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-,๘๐๐ บาท

โกลเด้น เฮาส์  ๓๔/๑ หมู่ ๔ บ้านมาบค้างคาว ตำบลคลองพร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๒๗๓-๔ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๙๐๐-,๕๐๐ บาท (มีกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ดูหิงห้อย)

คีรีตา รีสอร์ท ๑๓/๑๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๓๐๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๓๐๖  HYPERLINK "http://www.keereeta.com" www.keereeta.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:keeree_ta@hotmail.com" keeree_ta@hotmail.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-,๐๐๐ บาท

คลองพร้าว แคมป์  ๑๑/๓ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๖๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท

คลองพร้าว รีสอร์ท  ๒๑/๑ หมู่ ๔ ถนนอ่าวคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕๑ ๑๑๕-, ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๑๖,     ๐ ๓๙๕๓ ๘๒๓๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๐๖  HYPERLINK "http://www.klongpraoresort.com" www.klongpraoresort.com  จำนวน ๑๒๖ ห้อง ราคา ๑,๖๙๐-,๕๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า ราคา ๒๐๐ บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่ ๕๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓วัน ๒ คืน ราคา ๒,๗๐๐-,๑๐๐ บาท, ๒ คืน ๑ วัน ราคา ๑,๕๐๐-,๑๐๐ บาท)

โคโคนัท บีช รีสอร์ท  ๑๗/๒ หมู่ ๔ ถนนหาดคลองพร้าว โทร. ๐  ๓๙๕๕ ๑๒๗๒-, ๐๘ ๑๘๖๑ ๒๔๕๘ www.webseiten.thai.li/coconut จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๐๐๐ บาท 

คลองพลู ฮัท  โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๗๔๑๒, ๐๘ ๑๘๖๔ ๔๖๖๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท

เค.พี. บังกะโล  ๕๑ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง ถนนหาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๑๙๐ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-,๕๐๐ บาท

เจน ชาเลย์ ๑๓/๒๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๓๙๕๕ ๑๔๙๘, ๐๘ ๙๙๙๕ ๔๐๙๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๔๙๙        E-mail:  HYPERLINK "mailto:janes_chalet@hotmail.com" janes_chalet@hotmail.com จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท

โชคดี บังกะโล  ๓๘ หมู่ ๔ ถนนหาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๐๖๔ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๐๐๐ บาท

 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท /๒ หมู่ ๔ ถนนหาดคลองพร้าว แหลมไชยเชษฐ์ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๗๐-๒   HYPERLINK "http://www.kochangchaichet.com" www.kochangchaichet.com จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๐๐๐ บาท 

ซัฟฟรอน บังกะโล ๑๓/๑๐ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๕๓-๕ จำนวน ๗  ห้อง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท

ทะเล บังกะโล  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๙๒๖ ๓๘๔๓, ๐๘ ๑๙๐๑ ๐๓๔๖ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

ทรีซีซัน บังกะโล  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๖๓๔๔ ๕๓๘๕ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท

บราลี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๗๗ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๐๙๑-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๓ ๔๘๘๕-๖  HYPERLINK "http://www.baraliresort.com" www.baraliresort.com  จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๖,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท

บ้านปีกไม้สายาร  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๗๓๓ ๑๕๖๕๐๘ ๖๕๖๗ ๔๒๔๖ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๕๐๐ บาท

บูลลากูน บังกะโล หมู่ ๔ ตำบลหาดคลองพร้าว โทร. ๐๘ ๑๙๘๕ ๑๑๓๒, ๐๘ ๙๕๔๑ ๕๔๗๒ E-mail:  HYPERLINK "mailto:bluelagoonlazybay@hotmail.com" bluelagoonlazybay@hotmail.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท 

บูติค รีสอร์ท แอนด์ เฮลท์สปา  ๑๗/๕ หมู่ ๔ บ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕  ๑๐๕๐, ๐๘ ๙๙๓๘ ๖๔๐๓  HYPERLINK "http://www.koh-chang.com" www.koh-chang.com/boutique  จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-,๖๐๐ บาท

ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท  /๑๕ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง หาดคลองพร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๙๐-๙๖ โทรสาร           ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๘๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๑๐ ๘๖๖๐-๔ ต่อ ๑๐๗-๙  HYPERLINK "http://www.panviman.com" www.panviman.com  จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓,๕๐๐-๑๐,๐๐๐บาท มีดำน้ำดูปะการัง นวดแผนโบราณ  สปา

พาราไดซ์ ปาล์ม รีสอร์ท หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๘๑ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๕๐๐ บาท

พี.เอส.เอส บังกะโล  หมู่ ๔ ถนนหาดคลองพร้าว จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท 

เพนนี บังกะโล รีสอร์ท ๑๓/๒๑ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๒๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๓๒๒  HYPERLINK "http://www.pennythailand.com" www.pennythailand.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๘๐๐ บาท

เมจิค บังกะโล  ๓๔ หมู่ ๔ หาดคลอง  พร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๐๗๔  HYPERLINK "http://www.magicresort.info" www.magicresort.info บังกะโล จำนวน ๖๔ หลัง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท

มูนไลท์ รีสอร์ท  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๖๑ ๗๖๗๒ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-,๐๐๐ บาท

รอยัล โคโคนัท รีสอร์ท  ๑๗ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๗๕, ๐๘ ๑๗๘๑ ๗๐๗๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๑๘ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท

รีมาร์ค คอจเทจ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์  ๓๖ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๒๖๑ กรุงเทพฯ โทร.              ๐ ๒๙๓๕ ๖๐๑๘-, ๐ ๒๙๓๕ ๖๔๙๕-, ๐ ๒๙๓๔ ๔๐๖๙  HYPERLINK "http://www.remarkcottage.com" www.remarkcottage.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐ บาท  

วี เจ โฮเต็ล แอนด์ เฮลท์ สปา  ๓๔//๓  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕๗๑๖๓-, ๐๘ ๑๓๗๗ ๖๕๐๑ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๗๑๖๖  HYPERLINK "http://www.vjkohchang.com" www.vjkohchang.com  จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๘๐๐ บาท, ๒ คืน ๑ วัน ราคา ๑,๕๐๐ บาท) ดำน้ำดูปะการัง

อานา รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๑๙/๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๕๓๙ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๑๐๓๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๒ ๒๐๗๙, ๐ ๒๕๘๒ ๒๐๘๑   HYPERLINK "http://www.aanaresort.com" www.aanaresort.com  จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๔,๒๐๐-,๕๐๐ บาท

อมารี  เอมรัลด์ โคฟ รีสอร์ท เกาะช้าง  ๘๘/๘ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๒๐๐๐ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๗๒๐๑  HYPERLINK "http://www.amari.com" www.amari.com  จำนวน  ๑๖๕ ห้อง ราคา ๗,๐๐๐-,๐๐๐ บาท

เอ็นจอย รีสอร์ท  ๑๓/๓ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๑๑ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๕๐๐ บาท

ไอยรา รีสอร์ท  ๑๙/๕ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง (ติดภูเขา) โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๒๓๓  HYPERLINK "http://www.koh-chang.com" www.koh-chang.com  มีบังกะโล จำนวน ๘ หลัง ห้องพัก ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-,๐๐๐ บาท

หาดไก่แบ้

บังกะโลและรีสอร์ท

ไก้แบ้ การ์เด้นท์ ลอร์ด ๙๘/๒๓ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๓๙๕๕ ๗๒๖๐ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-,๕๐๐ บาท

ไก่แบ้ บีช แกรนด์ วิว  ๑๐/๑๔ หมู่ ๔ ถนนหาดไก่แบ้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๒๙๒, ๐๘ ๑๘๖๕ ๖๐๓๙ กรุงเทพฯ โทร.       ๐ ๒๙๓๔ ๔๐๖๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท 

ไก่แบ้ ฮัท รีสอร์ท  ๑๐/๓ หมู่ ๔  โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๑๔๒, ๐๘ ๑๘๖๒ ๘๔๓๖ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๗๐๐-,๕๐๐ บาท 

เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท  ๓๘/๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง บ้านคลองพร้าว โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๐๓๔-๕ กรุงเทพฯ โทร.    ๐ ๒๖๙๒ ๐๑๒๒, ๐ ๒๖๙๒ ๐๓๑๔  HYPERLINK "http://www.kohchangcliffbeach.com" www.kohchangcliffbeach.com  จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔,๒๐๐-,๕๐๐ บาท

คอมฟอร์ท รีสอร์ท หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๒๖๗๙๔๖๐ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๒๐๐ บาท

คอรัล รีสอร์ท  ๑๐/๑ หมู่ ๔ โทร.๐ ๓๙๕๕ ๗๑๓๖-๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท

คาซ่า มารีน่า ๓๑/๑๔ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๓๙๕๕ ๗๐๒๐ โทรสาร ๐๓๙๕๕ ๗๐๒๗ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท

เค.บี รีสอร์ท  หาดไก่แบ้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๑๒๕  HYPERLINK "http://www.kbresort.com" www.kbresort.com จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๑,๑๕๐-,๐๐๐ บาท 

ช้าง ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา  ๔๐/๖ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๑๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๙๒ ๐๑๒๑ www.changparkresort.com จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท

ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา ๑๐/๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๒๘๘๘, ๐ ๓๙๕๕ ๒๘๐๐  HYPERLINK "http://www.seaviewkohchang.com" www.seaviewkohchang.com จำนวน ๑๒๕ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 

นางนวล รีสอร์ท  ๑๐/๗ หมู่ ๔ โทร. ๐๘ ๖๕๒๕ ๕๗๐๗, ๐๘ ๕๘๔๐ ๓๐๒๔ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท

นิวต้า บังกะโล หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๙๐๗๘ ๓๔๙๐ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท  

พร บังกะโล   หมู่ ๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท

ลากูน่า เกสท์เฮาส์ ๕๑/๓ หมู่ ๔ หาดไก่แบ้ โทร. ๐๘ ๑๓๓๗ ๘๖๕๖, ๐๘ ๙๐๗๘ ๓๔๙๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท

สยามเบย์ บังกะโล  ๓๕ หมู่ ๔ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๘๐-๑ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท 

แหม่ม ไก่แบ้ รีสอร์ท ๑๐/๑๗ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๗๐๖๐, ๐๘ ๑๗๕๗ ๕๘๗๐  HYPERLINK "http://www.mamkaibae.com" www.mamkaibae.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๕๐๐ บาท

หาดท่าน้ำ

ทรีเฮาส์ ลอร์ด  หมู่ ๔ ตำบลหาดท่าน้ำ โทร. ๐๘ ๘๔๗ ๘๒๑๕ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท 

                ภูมิยามา บีช รีสอร์ท  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๖๗-๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๖ ๔๓๘๘, ๐ ๒๒๓๖ ๕๐๖๔-๕   HYPERLINK "http://www.bhumiyama.com" www.bhumiyama.com  จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๓,๒๐๐-,๐๐๐ บาท (มีบริการสปา นวดแผนโบราณ)

เนเจอร์ บีช รีสอร์ท  ๙๘ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๒๗, ๐๘ ๑๘๐๓ ๘๙๓๓ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท

สยาม บีช รีสอร์ท  ๑๐๐/๑ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ (อยู่เลยไก่แบ้ไป ๔ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๘๒, ๐๘ ๙๑๔๖ ๕๙๙๕, ๐๘ ๙๑๖๑ ๖๖๖๔  HYPERLINK "http://www.siambeachkohchang.com" www.siambeachkohchang.com จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๕๐๐ บาท (มีบริการนวดแผนโบราณ พายเรือ    คยัก   ขี่ช้าง สามารถเล่นน้ำหน้าหาดได่)

แฮ้ปปี้ ฮัท  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๑๗๖๑ ๔๕๘๒ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท

อ่าวใบลาน

บังกะโลและรีสอร์ท

เกาะช้างแหลมใบลาน รีสอร์ท  /๑ หมู่ ๑ บ้านใบลาน ตำบลเกาะช้างใต้ กรุงเทพฯ โทร. ๐๘ ๑๓๗๓ ๘๓๔๘, ๐ ๒๒๒๒ ๙๙๙๙ บังกะโล จำนวน ๓ หลัง ราคา ๑๐๐-๑๕๐ บาท 

ดุสิตปริ๊สเซส  ๑๑๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๕๕-, ๐ ๓๙๖๑ ๙๑๑๑  HYPERLINK "http://www.dudit.com" www.dudit.com จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท (มีกิจกรรมพายคยัก)

ใบลาน รีสอร์ท  /๑ ตำบลเกาะช้างใต้ บังกะโล จำนวน ๖ หลัง ราคา ๑๐๐ บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่      กางเต็นท์ ๕๐ บาท

อ่าวใบลาน บีช รีสอร์ท  โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๔๕๘๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท

หาดบางเบ้า

บังกะโลรีสอร์ท

เกาะช้าง แกรนด์ ลากูน่า  ๕๘ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๔๑-๕๐ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๕๑-๒  กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๗๒๐๐-, ๐ ๒๖๑๘ ๗๔๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๗๔๐๓  HYPERLINK http://www.grandlagoona.com www.grandlagoona.com จำนวน ๒๐๐ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๕,๐๐๐ บาท รวมกิจกรรมดำน้ำ ตกหมึก พายคยัก (ห้องพักรูปเรือ พายคยัก ตกหมึก เล่นแค้มป์ไฟได้) สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้าพักต้องเสียค่าเข้า คนละ ๑๕๐ บาท

เกาะช้าง ฮิลล์  ๘๕ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๗๖๒ ๒๖๒๑ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-,๐๐๐ บาท

นิสา คาบาน่า  ๑๑๓ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ (อยูบนเนินเขา) โทร๐ ๓๙๕๕ ๘๑๖๑-, ๐๘ ๙๑๓๓ ๓๙๕๗ www.nisacabanakohchang.com จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๖,๐๐๐-๓๗,๐๐๐ บาท (มีกิจกรรมนำเที่ยวรอบหมู่บ้านบางเบ้า)

เนวาน่า รีสอร์ท  ๑๒/-๕ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๖๑-๔ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓,๖๐๐-,๕๐๐ บาท

บางเบ้า เกสต์เฮาส์  หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๔๕๑ ๕๕๑๒ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท 

บางเบ้า คลิฟ คอตเทจ  หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๓๐๒ ๘๙๐๑ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท

บางเบ้า ซี ฮัท  สำนักงานเกาะช้าง ๕๓ ตำบลบางเบ้า หมู่บ้านบางเบ้า โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๙๘, ๐๘ ๑๒๘๕ ๐๕๗๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๔๓ ๙๐๔๖  HYPERLINK "http://www.bangbaoseahut.com" www.bangbaoseahut.com  จำนวน ๑๙ หลัง ราคา ๒,๒๐๐-,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง

บางเบ้า บลู เวฟ รีสอร์ท  ๔๗ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท

บุดดา วิว (เจอพอดีบรรจง โฮมสเตย์) ๒๘ หมู่ ๑ หมู่บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้  โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๕๗ www.thebuddhaview.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๒๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๙๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง นำเที่ยว ไดหมึก ตกปลา

พาราไดซ์บางเบ้า  ๔๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๙๙๓๔ ๘๐๔๔ E-mail:  HYPERLINK "mailto:paradisebangbao@hotmail.com" paradisebangbao@hotmail.com จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท

รีมาร์ค พุท-ซี ฮัท ๑๑/๒๐ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๑๖ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๑๗ E-mail:  HYPERLINK "mailto:remarkpuzihut@yahoo.co.th" remarkpuzihut@yahoo.co.th จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท

อารีเซีย สปิงค์ รีสอร์ท ๙๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๔๑๓๐ ๗๙๖๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๒๐๐ บาท

เกสต์เฮาส์ 

โอเชี่ยน บูล ๖๓ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ หมู่บ้านบางเบ้า โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๖๘, ๐๘ ๑๘๘๙ ๒๓๔๘, ๐๘ ๕๙๖๖ ๒๐๙๗, ๐๘ ๑๘๔๘ ๒๑๒๓   HYPERLINK "http://www.oceanbluethailand.com" www.oceanbluethailand.com  จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท (มีกิจกรรมดำน้ำ ตกปลา เดินป่า)

บ้านเจ๊กแบ้

เกาะช้าง การัง เบย์ วิว ๗ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๙๙๙, ๐๘ ๑๗๓๓ ๓๗๔๑ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๐๐๐-,๐๐๐ บาท)

คลองกูด โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท  ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. จำนวน ห้อง ราคา บาท

จูโด้ แอนด์ รีสอร์ท ๒๖/๑๒ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๖๐๕๐ ๕๕๔๔, ๐๘ ๙๘๓๓ ๓๐๘๘, ๐๘ ๙๙๒๕ ๔๑๒๒ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-,๕๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่า จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๕๐๐ บาท/คืน/๓ คน (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๘๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๙๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง

เจ๊กแบ้ รีสอร์ท   ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๙๔๐๕ ๒๔๙๒, ๐๘ ๙๙๓๖ ๖๙๖๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท

บ้านแม่ รีสอร์ท  ๑๒/๔ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๗๘๒ ๖๙๒๔, ๐๘ ๗๑๓๓ ๗๑๐๐  HYPERLINK "http://www.raksita.com" www.raksita.com,     E-mail:  HYPERLINK "mailto:banmaeresort@yahoo.com" banmaeresort@yahoo.com  จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-,๕๐๐ บาท

ร่มไม้ชายเล รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด /๑ หมู่ ๓ โทร. ๐๘ ๑๘๖๕ ๗๔๒๔, ๐๘ ๙๙๓๙ ๒๔๒๔  HYPERLINK "http://www.rommaichailay.com" www.rommaichailay.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๒๐๐-,๖๐๐ บาท,     ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๒๐๐-,๑๐๐ บาท)

ลอง บีช เกาะช้าง  ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๘๔๘ ๕๐๕๒, ๐๘ ๗๙๗๙ ๔๕๗๒ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท

               

อ่าวสลักเพชร

บังกะโลและรีสอร์ท

เกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รีสอร์ท  ๔๘/๑๔ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ (ทางไปสลักเพชรซีฟู้ด) โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๕๕๐๘ ๑๗๖๒ ๘๐๘๒, ๐๘ ๑๗๘๒ ๖๐๔๐  HYPERLINK "http://www.kohchangmarina.com" www.kohchangmarina.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:info@kohchangmarina.com" info@kohchangmarina.com จำนวน ๓๔ หลัง พักได้ ๒-๔ คน ราคา ๑,๖๕๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ พักได้ ๔-๘ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐-,๙๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๗๐๐-,๑๐๐ บาท) มีบริการเรือเร็วให้เช่า

ทานตะวัน บังกะโล หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๓๐๘ ๗๘๖๙ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท

พลอยทะเล รีสอร์ท แอนด์ ซีฟู้ด  /๖ บ้านเจ๊กแบ้ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๘๒๒ ๕๔๔๖, ๐๘ ๑๙๒๒ ๕๑๙๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๒๑๒๐ โทรสาร ๐ ๒๕๓๘๒๒๐๐  HYPERLINK "http://www.kohchangploytalay.com" www.kohchangploytalay.com จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๘๐๐-,๕๐๐ บาท

สวนงาช้าง รีสอร์ท  ๒๖/๑๓ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้  บ้านเจ๊กแบ้ โทร. ๐ ๓๙๖๗ ๑๐๓๓-, ๐๘ ๙๒๘๖ ๓๕๙๖  HYPERLINK "http://www.ngachang.thiewthai.com" www.ngachang.thiewthai.com จำนวน ๔ หลัง ราคา ๑,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๐๐๐ บาท)

แสงอรุณ บังกะโล  ๔๒ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ อ่าวสลักเพชร โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๑๓๑, ๐๘ ๑๖๕๐ ๒๖๕๘  HYPERLINK "http://www.sangaruntour.com" www.sangaruntour.com จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๒๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๔๐๐ บาท

สลักเพชร ซีฟู้ด แอนด์ รีสอร์ท  ๔๓ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๙๙-๑๐๐, ๐๘ ๑๔๒๙ ๙๙๘๓ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๘๑  HYPERLINK "http://www.kohchangsalakphet.com" www.kohchangsalakphet.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐-,๐๐๐ บาท, วัน ๑ คืน ราคา ๒,๐๐๐-,๒๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง 

เอราวัณ บังกะโล หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

ไอแลนด์วิว รีสอร์ท หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๙๑๕๕ ๒๖๖๙ E-mail:  HYPERLINK "mailto:islandviewresort@web.be" islandviewresort@web.be จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๒๐๐ บาท

โฮมสเตย์

ต๊อบ  บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๗๑, ๐๘ ๑๒๙๔ ๑๖๕๐ จำนวน ๑๐ หลัง แพ็กเกจทัวร์       ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๒๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง

พร-พล  บ้านสลักเพชร ๔๗ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ จำนวน ๖ ห้อง พักได้ ๔ คน ห้อง ราคา ๑,๔๐๐ บาท

              สว่าง   บ้านสลักเพชร  ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๔๑, ๐๘ ๙๐๒๐ ๙๘๕๓ จำนวน ๓๐ หลัง แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๒๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง

 

อ่าวกะรัง

รีสอร์ท

เกาะช้างการัง เบย์ วิว รีสอร์ท  ๗ หมู่ ๓ บ้านเจ็กแบ้ ตำบลเกาะช้างใต้ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๙๙๙ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๘๐๐ บาท, ๓วัน ๒ คืน ราคา ๒,๘๐๐ บาท)

อ่าวสลักคอก

จังเกิล ฮัท บังกะโล  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๒๘๒ ๒๖๑๐, ๐๘ ๑๘๖๕ ๕๘๐๕ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท 

ซันเซท บังกะโล  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท      

                เดอะ สปา เกาะช้าง รีสอร์ท  ๑๕/๔ หมู่ ๔  ตำบลเกาะช้างใต้  บ้านสลักคอก โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๙๑- HYPERLINK "http://www.thespakohchang.com/" www.thespakohchang.com จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑,๖๕๐-,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๕.๕๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท/คน) มีบริการโปรแกรมล้างพิษด้วยดีท็อกซ์ นวดแผนโบราณ นวดน้ำมัน อบไอน้ำด้วยสมุนไพร)

                                เลมอน รีสอร์ท  /๒๒ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้าง จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท

                ไวท์ เฮาส์  ๑๐๕/๕ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๑๓, ๐๘ ๖๑๕๔ ๒๙๓๘ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท

                สยาม ฮัท  หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๙๘๓๓ ๔๗๔๗ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท

                โอเอซิส บังกะโล  ๔๒/๘ หมู่ ๑ ๔ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๑๐๙-๑๑๐, ๐๘ ๑๗๒๑ ๒๕๔๗  HYPERLINK "http://www.kohchang-oasis.com" www.kohchang-oasis.com  จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐

อ่าวสัปปะรด

รีสอร์ท

เกรซวิวล์ รีสอร์ท หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๐๘๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท

ชนกานต์ รีสอร์ท หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๙๒๒๖ ๗๓๗๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท

บ้านลูกช้าง  ๑๕/๔ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้าง (อยู่เลยด่านเก่าไป) โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๒๒๘, ๐๘ ๑๘๒๒ ๖๕๘๖ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท

ฟันก์กี้ ฮัท ๕๐/๒ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๑๗๗  HYPERLINK "http://www.funkyhut-thailand.com" www.funkyhut-thailand.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:info@funkyhut-thailand.com" info@funkyhut-thailand.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐- ,๖๕๐ บาท

ลุงเฉลิม บังกะโล /๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๐๖๖, ๐๘ ๑๑๗๕ ๖๓๔๖  HYPERLINK "http://www.thaitopsites.com/longluem" www.thaitopsites.com/longluem จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท

สวนสามจันทร์ รีสอร์ท ๔๓/๒ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๑๗๗, ๐๘ ๙๙๓๖ ๗๗๕๐  HYPERLINK "http://www.suansamchan.com" www.suansamchan.com จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๙๕๐ บาท

อินเดียน่า แคมป์ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๖๒ ๙๐๐๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท

อ่าวคลองสน

บังกะโลและรีสอร์ท

การ์เด้นท์ ลอร์ด ๑๑๗ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๑๕๑ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๒๐๐ บาท

เกาะช้างแกรนด์ ออคิด ๑๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๕๐, ๐๘ ๑๓๗๙ ๖๖๙๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๕๒  HYPERLINK "http://www.kohchanggrandorchid.com" www.kohchanggrandorchid.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:booking@kohchanggrandorchid.com" booking@kohchanggrandorchid.com จำนวน ๕๑ ห้อง ราคา ๒,๙๐๐-,๙๐๐ บาท

เกาะช้าง ริเวอไซด์ รีสอร์ท /๕ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๑-๒ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๖๖ E-mail:  HYPERLINK "mailto:info.kohchangriverside@thaimail.com" info.kohchangriverside@thaimail.com จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๗๕๐-,๘๐๐ บาท

เปรมวดี รีสอร์ท  หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๖๕๓๗ จำนวน ๓๕ หลัง พักได้ ๒-๓๐ คน ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท (เรือนนอนรวม ๓๐ คน ราคา ๖,๐๐๐ บาท

อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์  สปา  ๒๙ หมู่ ๓ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๑๑๑-๑๗  HYPERLINK "http://www.aiyapura.com" www.aiyapura.com  จำนวน ๘๔ ห้อง ราคา ๗,๐๐๐-๒๖,๐๐๐ บาท มีดำน้ำดูปะการัง พายเรือแคนู เรือคยัก

อุทยานแห่งช้างหมู่เกาะช้าง (บริเวณที่ทำการคลองสน)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๖ หรือที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th  มีบริการบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๙ ห้อง พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท

เกสต์เฮาส์

มานี เกสต์เฮาส์  ๑๒/๑ หมู่ ๓ ถนนอ่าวคลองสน โทร. ๐๘ ๑๙๔๙ ๗๕๘๕ บังกะโล จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท 

เกาะง่าม

รีสอร์ท

เกาะง่าม รีสอร์ท  ๙๙๙/๔๔ หมู่ ๑ ถนนเนินตาแมว ตำบลเนินตาแมว โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๖๙๙ จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓,๔๐๐-,๘๐๐ บาท

รอยัล พาราไดซ์ เกาะง่าม รีสอร์ท (ทวิน ไอซ์แลนด์ บีช/๔ หมู่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๖๙๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๔ ๒๖๘๒, ๐ ๒๓๑๘ ๑๔๗๔ โทรสาร ๐ ๒๓๑๘ ๑๔๗๔ จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๘๐๐-,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๔๐๐-,๘๐๐ บาท)

เกาะทรายขาว ( เกาะพร้าวนอก) 

เกาะทรายขาว รีสอร์ท  ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๙๙, ๐๘ ๑๔๒๙ ๙๙๘๓ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๐๐๐-,๒๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐-,๐๐๐ บาท)

เกาะหวาย

บังกะโลและรีสอร์ท

กู๊ด ฟิลลิ่ง ๘๘/๖ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๘๕๐ ๓๔๑๐ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท

แกรนด์มา ฮัท (กระท่อมยายมา๓๙ หมู่ ๑ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๘๔๑ ๓๐๑๑ บังกะโล จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๒-๖ คน ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๑๐๐ บาท/คน/คืน (แพ็กเกจทัวร์ ๒ คืน ๓ วัน ราคา ๒,๘๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง ปิดปลายเดือน พ..-ตำบลค. ของทุกปี

เกาะหวาย ปะการัง รีสอร์ท  ๑๐๕/๑ หมู่  ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐๘ ๑๙๔๕ ๔๓๘๓, ๐๘ ๑๙๘๓ ๒๐๙๘, ๐๘ ๑๕๕๑ ๕๒๘๗  HYPERLINK "http://www.kohwaipakarang.com" www.kohwaipakarang.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:kohwaipakarang@hotmail.com" kohwaipakarang@hotmail.com จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๙๕๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๗๕๐ บาท

เกาะหวาย พาราไดซ์ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท  /๕ หมู่ ๖ ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๓๑, ๐๘ ๑๒๖๘ ๖๑๕๗, ๐๘ ๑๗๖๒ ๒๕๔๘ จำนวน ๔๐ หลัง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท 

หมายเหตุ   ที่พักบนเกาะหวายเปิดเฉพาะฤดูท่องเที่ยวระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ก่อนเดินทางควรติดต่อล่วงหน้า

เกาะเหลายาใน

รีสอร์ท

เหลายา พาราไดซ์ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท  เกาะเหลายาใน สำนักงานตราด อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๘๑๘, ๐ ๓๙๕๑ ๒๘๒๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๒๘๒๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๒๙ ๗๕๔๗-, ๐๘ ๑๖๑๔ ๗๖๐๘ โทรสาร ๐ ๒๗๒๙ ๗๕๔๗  HYPERLINK "http://www.laoyaresort.com" www.laoyaresort.com จำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓,๔๐๐-,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๓๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๔๐๐ บาท) มีดำน้ำดูปะการัง

เกาะหมาก

บังกะโลและรีสอร์ท

เกาะหมาก กรีนวิว รีสอร์ท  ๒ บ้านอ่าวตั่น ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๑๔๒๘ ๒๐๐๑, ๐๘ ๑๕๘๘ ๑๐๐๖, ๐๘ ๖๑๑๐ ๑๕๐๗  HYPERLINK "http://www.kohmakgreenview.com" www.kohmakgreenview.com จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๐๐ บาท

เกาะหมาก คอตเทจ  ๑๗/๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๐๒๘, ๐๘ ๙๘๙๕ ๗๕๙๓ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๓๕๐ บาท

เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท  /-๙ หมู่ ๒ ตำบลเกาะหมาก อ่าวสวนใหญ่  โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๐๓, ๐๘ ๑๘๑๐ ๒๖๗, ๐๘ ๑๙๑๕ ๐๓๒๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๑๑ ๒๐๕๘, ๐ ๒๗๑๑ ๓๖๒๑-๒  HYPERLINK "http://www.kohmakcococape.com" www.kohmakcococape.com จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท (ดำน้ำดูปะการัง ตกปลา พายเรือคยัก ขี่จักรยานเสือภูเขา) ห้องพักเป็นรูปเรือ

เกาะหมากบุรี ฮัท  (รีสอร์ทธรรมชาติ)  ๘๘/๑ หมู่ ๒ ตำบลเกาะหมาก อ่าวบ้านล่าง โทร. ๐๘ ๑๒๙๔ ๙๘๘๔, ๐๘ ๖๙๗๒ ๔๙๑๘, ๐๘ ๗๑๓๑ ๑๙๘๘, ๐๘ ๙๑๗๓ ๕๕๕๙, ๐๘ ๙๘๘๘ ๘๓๕๕  HYPERLINK "http://www.kohmakburihut.com" www.kohmakburihut.com  จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-,๘๐๐ บาท (แพ็คเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๔,๒๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๕,๙๐๐ บาท, ๔ วัน ๓ คืน ราคา ๖,๒๐๐ บาท)

เกาะหมาก พาโนรามา รีสอร์ท  ๔๔ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๔๕-, ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๔๙ โทรสาร              ๐ ๓๙๕๒ ๑๖๔๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๓๐ ๕๗๖๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๒๓๗ ๕๗๑๗  HYPERLINK "http://www.kohmakpanorama.com" www.kohmakpanorama.com จำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็คเกจทัวร์ ๓วัน ๒ คืน ราคา ๔,๐๐๐-,๐๐๐ บาท)

เกาะหมาก แฟนตาเซีย  กิ่ง อ.เกาะกูด โทร. ๐๘ ๑๒๑๙ ๑๒๒๐, ๐๘ ๑๒๑๙ ๓๒๙๐ จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๑๒๐-๗๐๐ บาท (ปิดเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน)  

เกาะหมาก รีสอร์ท แอนด์ คาบาน่า  ๑ หมู่ ๒ เกาะหมาก กิ่ง อ. เกาะกูด โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๑๓, ๐ ๓๙๕๒ ๔๐๖๑ โทรสาร ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๖๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๙ ๖๗๑๔-๕ โทรสาร ๐ ๒๓๑๙ ๖๗๑๕  HYPERLINK "http://www.kohmarkresort.com" www.kohmarkresort.com บังกะโล จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๘๐๐-,๕๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐-,๕๐๐ บาท

เกาะหมาก วิลล่า  /๑๐-๑๑ หมู่ ๒ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๖๕๙๑, ๐๘ ๓๑๑๖ ๐๐๑๑  HYPERLINK "http://www.kohmakvilla.com" www.kohmakvilla.com  จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-,๐๐๐ บาท

เกาะหมาก อ่าวขาว รีสอร์ท  ๖๐ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๐๑, ๐๘ ๑๙๘๒ ๐๖๑๐ โทรสาร ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๐๑  HYPERLINK "http://www.aokaoresort.com" www.aokaoresort.com  จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๘๕๐-,๕๐๐ บาท

เกาะหมาก ฮอลิเดย์ บีช รีสอร์ท ๖๖/๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๑๘๑๘ ๕๙๔๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๙ ๖๗๑๔-๕  HYPERLINK "http://www.kohmakholiday.com" www.kohmakholiday.com  จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็คเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๒๐๐-,๐๐๐ บาท

ซันเซท บังกะโล  ๖๐/๒ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๔๕๑๗, ๐๘ ๑๙๔๓ ๒๘๑๕ E-mail:  HYPERLINK "mailto:sunsetbungalow@yahoo.com" sunsetbungalow@yahoo.com  จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๕๐ บาท

ที.เค.ฮัท บังกะโล  ๖๓ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๖๑๑๑ ๔๓๘๗, ๐๘ ๗๑๓๔ ๘๔๓๕ www.tk-hut.com จำนวน ๒๐ หลัง พักได้ ๒-๓ คน ราคา ๔๐๐-,๒๐๐ บาท 

บ้านเกาะหมาก  ๑๗/๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๐๒๘, ๐๘ ๙๘๙๕ ๗๕๙๒  HYPERLINK "http://www.baan-koh-mak.com" www.baan-koh-mak.com  จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๘๐๐-,๑๕๐ บาท

บ้านชายเล  ๖๓/๔ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๗๑๓๗ ๘๘๘๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท

บ้านอิงเขา รีสอร์ท  ๑๐/๒ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๗๐๕๓ ๙๕๕๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๒๐๐ บาท

มากะธานี รีสอร์ท  ๖๓/๑๔ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๐๐๒  HYPERLINK "http://www.makathanee.com" www.makathanee.com  จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-,๐๐๐ บาท

มังกี้ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท เกาะหมาก  ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๑๙๐๑ ๓๒๘๗, ๐๘ ๙๕๐๑ ๖๐๓๐ กรุงเทพฯ โทร.      ๐ ๒๒๘๖ ๗๙๘๓ www.monkeyislandkohmak.com จำนวน ๒๙ หลัง ราคา ๗๐๐-,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่ ๑๐ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา    ๓,๙๐๐ บาท)

เลซี่เดย์ รีสอร์ท ๔๙/๖ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๖๔, ๐๘ ๙๐๙๙ ๗๘๑๙  HYPERLINK "http://www.kohmak.com" www.kohmak.com  บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

สุชานรี รีสอร์ท  ๒๔/๑ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๑๙๘๓ ๒๖๒๙, ๐๘ ๖๗๒๒ ๐๙๖๗ E-mail:  HYPERLINK "mailto:suchanaree_tour@hotmail.com" suchanaree_tour@hotmail.com  จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท

อ่าวนิด โฮเวอร์ ซี โฮม  ๔๐ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐ ๓๙๕๐ ๑๐๘๔, ๐๘ ๙๗๕๒ ๕๖๘๔ จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท

อะลิตเทิลมูน เพลส  ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๙๕๔๑ ๓๘๐๘ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท

ไอแลนด์ ฮัท  หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๖๘๓๕ ๓๑๙๕, ๐๘ ๗๑๓๙ ๕๕๓๗ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท

ฮอลิเดย์ บีช รีสอร์ท  ๖๖ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก โทร. ๐๘ ๑๒๕๕ ๗๐๑๐, ๐๘ ๑๘๑๘ ๕๙๔๓, ๐๘ ๑๙๒๑ ๕๙๐๑, ๐๘ ๖๗๕๑ ๗๖๖๘  HYPERLINK "http://www.kohmakholiday.com" www.kohmakholiday.com  จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๖๐๐-,๓๐๐ บาท

เกาะขาม

บังกะโลและรีสอร์ท

เกาะขาม รีสอร์ท โทร. ๐๘ ๑๐๕๙ ๑๖๗๘, ๐๘ ๑๓๐๓ ๑๒๒๙ www.kohkhamisland.com จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-,๐๐๐ บาท

เกาะระยั้งนอก

รีสอร์ท

ระยั้ง รีสอร์ท  ๗ หมู่ ๑ ตำบลเกาะหมาก กิ่ง อ.เกาะกูด บังกะโล จำนวน ๑๘ หลัง ราคา ๒,๐๐๐-,๐๐๐ บาท เรือนนอนรวม ๑,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๔๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๒,๙๐๐ บาท)

เกาะกระดาด

รีสอร์ท

เกาะกระดาด รีสอร์ท  โทร. ๐๘ ๑๔๓๒ ๘๐๒๗, ๐๘ ๑๙๒๙ ๑๒๐๐, ๐๘ ๗๙๒๒ ๑๒๐๐ E-mail:  HYPERLINK "mailto:anuratch@vitafood.co.th" anuratch@vitafood.co.th  จำนวน ๓๐ ห้อง (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๐๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐ บาท)

เกาะไม้ซี้

รีสอร์ท

ไม้ซี้ รีสอร์ท   ๙๓/๗  ตำบลเกาะกูด กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๖๘๗๓, ๐๘ ๙๙๘๐ ๕๗๕๗ www.maisie-island.com จำนวน ๖ ห้อง สถานที่พักกึ่งโฮมสเตย์ รับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ จำนวน ๓๐-๔๐ คน (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๕๐๐ บาท, ๓วัน ๒ คืน ราคา ๔,๐๐๐ บาท)

เกาะกูด

บังกะโลและรีสอร์ท

เกาะกูด คอรัล บีช รีสอร์ท ๓๕/๒๐๐-๑ ถนนตรีรันต์ ตำบลจันทนิมิตร โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๖๖๔๘, ๐๘ ๖๓๓๕ ๖๒๗๙ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๓๒๑๕  HYPERLINK "http://www.kohkoodcoralbeach.com" www.kohkoodcoralbeach.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:kohkoddcoralbeach@yahoo.com" kohkoddcoralbeach@yahoo.com จำนวน ๙๙ ห้อง ราคา ๓,๑๕๐-,๔๐๐ บาท

เกาะกูด คาบาน่า ๒๖/๓ หมู่ ๒ หาดตะเภา สำนักงานตราด ท่าเรือด่านเก่า เนินตาแมว (ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร) โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๙๕๕-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๒๓ ๒๖๔๕-๖ โทรสาร ๐ ๒๙๒๙ ๒๙๗๔  HYPERLINK http://www.kohkoodcabana.com www.kohkoodcabana.com บังกะโล จำนวน ๕๕ หลัง ราคา ๑,๖๐๐-,๒๐๐ (แพ็กเกจทัวร์ ห้องพัก ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๕,๐๐๐-,๕๐๐ บาท เต็นท์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐ บาท

เกาะกูด ง่ามโข่ รีสอร์ท  ๕๐ หมู่ ๑ ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๔๖๕๓ ๔๖๔๔, ๐๘ ๑๘๒๕ ๗๐๗๖  HYPERLINK "http://www.kohkood-ngamkho.com" www.kohkood-ngamkho.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:ngamkho@yahoo.com" ngamkho@yahoo.com จำนวน ๙ หลัง พักได้ ๒-๓ คน ราคา ๖๕๐-๗๕๐ บาท กระท่อม พักได้ ๒ คน ราคา ๓๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่ ๑๒-๑๕ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๕๐๐-,๐๐๐ บาท)

เกาะกูด ดุสิตา รีสอร์ท  บ้านง่ามโข่ ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๑๔๒๐ ๔๘๖๑, ๐๘ ๑๕๒๓ ๗๓๖๙  HYPERLINK "http://www.dusitaresort.com" www.dusitaresort.com  จำนวน ๑๐ หลัง พักได้ ๒-๘ คน ราคา ๗๐๐-,๘๐๐ บาท แพ็กเกจทัวร์ เต็นท์ ราคา ๒,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐-,๕๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๐๐๐-,๕๐๐

เกาะกูด ทรายขาว รีสอร์ท อ่าวตาติ๋น สำนักงานตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙, ๐ ๓๙๕๑ ๑๘๒๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๑๔๒๙ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐–๘๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๑๗ หลัง ราคา ๖๐๐-,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๕๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๘๐๐ บาท

เกาะกูด เนเวอร์ บีช รีสอร์ท ตำบลเกาะกูด โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๔๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๒๖ ๑๙๓๕ โทรสาร             ๐ ๒๕๒๖๙๑๓๕  HYPERLINK "http://www.kohkoodneverland.com" www.kohkoodneverland.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:koodneverland@hotmail.com" koodneverland@hotmail.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคาแพ็คเก็จทัวร์

เกาะกูด ฟาร์อีส รีสอร์ท  ๔๖ หมู่ ๒ ตำบลเกาะกูด อ่าวง่ามโข่ โทร. ๐๘ ๑๓๗๕ ๒๒๕๙, ๐๘ ๖๒๐๙ ๑๐๗๖, ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๑๖๓ โทรสาร ๐ ๒๙๓๓ ๓๗๑๖  กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๓๘ ๕๘๑๑, ๐๘ ๑๓๗๕ ๒๒๕๙, ๐๘ ๖๒๐๙ ๑๐๗๖  HYPERLINK "http://www.kohkoodfareastresort.com" www.kohkoodfareastresort.com E-mail: boso92@yahoo.com บังกะโล จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๒-๔ คน ราคา ๘๐๐-,๐๐๐ บาท พักได้ ๑๔-๒๐ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท แพ็คเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๖๐๐ บาท ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๒๐๐ บาท

เกาะกูด เฟื่องลดา เฮาส์  ๔๒/๕ หมู่ ๒ ตำบลเกาะกูด อ่าวง่ามโข่ โทร. ๐๘ ๗๑๒๙ ๔๓๕๗, ๐๘ ๙๙๓๖ ๐๖๘๙  HYPERLINK "http://www.kohkoodfuenglada.com" www.kohkoodfuenglada.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๓๐๐-,๘๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๙๐๐ บาท)

เกาะกูด อ่าวพร้าว บีช  สำนักงานตราด โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๕๒๑๑-, ๐๘ ๑๖๖๔ ๑๕๔๔, ๐๘ ๙๑๑๕ ๕๒๑๑,            ๐๘ ๑๔๒๙ ๗๑๔๕  HYPERLINK "http://www.kokut.com" www.kokut.com มีบังกะโล จำนวน ๓๘ หลัง ราคา ๒,๖๐๐-,๙๐๐ (แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๔,๑๐๐-,๘๐๐ บาท, ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๙๐๐-,๘๐๐ บาท)

เกาะกูด ฮอลิเดย์ คอตเทจ รีสอร์ท ๔๕ หมู่ ๕ บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๑๘๒๙ ๗๗๕๑  HYPERLINK "http://www.kokootholidaycottageresort.com" www.kokootholidaycottageresort.com E-mail:  HYPERLINK "mailto:kohkoodresort@gmail.com" kohkoodresort@gmail.com  จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-,๙๐๐ บาท

กูด ไอร์แลนด์ รีสอร์ท (เกาะกูด รีสอร์ท) อ่าวยายเกิด บังกะโล จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔,๓๕๐-,๙๕๐ บาท กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๗๔ ๓๐๐๔, ๐ ๒๓๗๕ ๖๑๘๘, ๐๘ ๑๓๗๓ ๑๕๑๖   HYPERLINK "http://www.koodresort.com" www.koodresort.com  (แพ็คเกจทัวร์ บ้านพักบนฝั่ง ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๓๕๐ บาท และ บ้านพักในทะเล ราคา ๔,๙๕๐ บาท) ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก เที่ยวน้ำตกคลองเจ้า 

กูด ลากูน่า รีสอร์ท  ตำบลเกาะกูด แหลมยายตุ้ย กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๕๖, ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๖๘, ๐ ๒๓๑๑ ๓๖๗๐  HYPERLINK "http://www.koodlaguna.com" www.koodlaguna.com  จำนวน ๒๙ ห้อง (แพ็คเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๒๐๐-,๕๐๐ บาท)

กัปตันฮุค รีสอร์ท  ปากคลองยายกี๋ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๘๙๕, ๐๘ ๙๘๓๓ ๗๕๖๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๐-,           ๐๘ ๑๘๒๖ ๑๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๓ www.captainhookresort.com จำนวน ๒๕ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๖๐๐-,๙๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๓,๗๐๐-,๔๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าเป็นแพ็กเกจทัวร์ ราคา ๓,๐๐๐ บาท มีบริการดำน้ำ ดูปะการัง ตกปลา เที่ยวน้ำตก ล่องเรือชมหิงห้อย พายเรือคยัก

คลองเจ้า รีสอร์ท  หาดคลองเจ้า สำนักงานตราด หจก. ตราดพัฒนาอาหาร ถนนตราด-แหลมงอบ ๗๖/-๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองเสม็ด อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๑๘, ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๓๗, ๐๘ ๑๔๐๓ ๖๑๗๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๓๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๘๕๒๓, ๐ ๒๙๑๔ ๓๓๓๕-, ๐ ๒๗๔๓ ๖๓๖๑, ๐ ๒๗๔๗ ๔๕๙๙  HYPERLINK "http://www.klongchao.com" www.klongchao.com,           E-mail: klongchao@excite.com บังกะโล จำนวน ๒๕ หลัง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๑๐๐-,๕๐๐ บาท กรณีที่ไม่ได้จองแบบแพ็กเกจมีเรือไปเฉพาะวันศุกร์ และเสาร์ กลับอาทิตย์ กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าก่อนเดินทาง) (ปิดเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน

ฌานตา เกาะกูด รีสอร์ท  ๒๕/๒ หมู่ ๑ อ่าวตะเภา โทร. ๐๘ ๑๔๔๔ ๑๖๔๘, ๐๘ ๑๘๑๗ ๙๖๔๘ www.shantaakohkood.com จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๓,๗๐๐-,๙๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๕,๙๐๐-,๕๐๐ บาท) มีบริการนวดตัว นวดเท้า ดำน้ำ มีเรือคยักให้เช่า

ดอย เกสท์เฮ้าท์ ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๑๗๕๙ ๑๔๙๖, ๐๘ ๖๓๒๒ ๗๑๕๑ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท

เดอะ บีช แนชเชอรัล รีสอร์ท ๔๗ หมู่ ๕ อ่าวบังเบ้า โทร. ๐๘ ๑๙๙๐ ๐๙๐๘, ๐๘ ๕๙๐๐ ๐๘๙๐, ๐๘ ๖๐๐๙ ๙๔๒๐, ๐๘ ๙๑๑๕ ๒๘๑๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๙๙๖๑, ๐ ๒๒๒๒ ๙๙๖๙   HYPERLINK http://www.thebeachkohkood.com www.thebeachkohkood.com บังกะโล จำนวน ๓๔ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-,๘๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ รับตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๕,๔๐๐ บาท, ๔ วัน ๓ คืน ราคา  ๗,๒๐๐ บาท)

ทับริน รีสอร์ท ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๑๓๓๔ ๔๑๑๔, ๐๘ ๙๑๐๓ ๗๙๐๙ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-,๕๐๐ บาท

บ้านรับรองหาดทรายแดง  กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๑ ๓๓๑๓, ๐๘ ๖๓๒๙ ๒๕๘๐  HYPERLINK "http://www.saidang.com" www.saidang.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๕๐๐ บาท

ใบกูด แซมบาล่า  สำนักงาน ๑๐๑/๒ หมู่ ๑ ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๑๙๓, ๐๘ ๑๘๓๕ ๔๕๑๗  HYPERLINK "http://www.kohkood.com" www.kohkood.com  จำนวน ๓๓ หลัง ราคา ๔,๑๐๐-,๙๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๕๐๐-,๘๐๐ บาท)

ปีเตอร์แพน  ลำคลองเจ้า หาดคลองเจ้า กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๐-, ๐๘ ๑๘๒๖ ๑๑๘๘ โทรสาร ๐ ๒๙๖๖ ๑๘๐๓ www.captainhookresort.com จำนวน ๒๗ หลัง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๖๐๐-,๙๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าเป็นแพ็กเกจทัวร์ ราคา ๓,๘๐๐ บาท)

เฟื่องลดา เฮ้าท์ ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๑๑๐๕ ๑๒๘๑ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-,๐๐๐ บาท

มาร์ค เฮ้าส์ ๔๓/๔ หมู่ ๒ ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๖๑๓๓ ๐๔๐๒, ๐๘ ๑๓๘๔ ๗๘๗๐  HYPERLINK "http://www.markhouse.com" www.markhouse.com, E-mail:  HYPERLINK "mailto:info@markhousebungalow.com" info@markhousebungalow.com จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๔๐๐-,๒๐๐ บาท

สยาม บีช เกาะกูด ๔๙/๑ หมู่ ๕ บ้านบังเบ้า โทร. ๐๘ ๑๙๔๕ ๕๗๘๙ www.siambeachkohkood.net จำนวน ๒๕ หลัง ราคา ๖๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๙๐๐-,๙๐๐ บาท)

หินดาด รีสอร์ท  ๕๕ หมู่ ๒ ตำบลเกาะกูด ถนนตราด-คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๑๔, ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๑๔, ๐๘ ๑๗๘๑ ๖๔๐๙  HYPERLINK "http://www.hindadresort.com" www.hindadresort.com จำนวน ๑๕ ห้อง พักได้ ๔ คน ราคา ๑,๐๐๐-,๕๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ตั้งแต่      ๗-๑๕ คน ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๕๐๐-,๕๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๕๐๐-,๕๐๐ บาท) มีกิจกรรมพายคยัก ตกปลา        ดำน้ำดูปะการัง

เอส-บีช รีสอร์ท  ๔๒/๑ หมู่ ๒ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๑๗๒๖, ๐๘ ๑๗๘๑ ๙๔๙๙, ๐๘ ๑๙๔๙ ๖๖๙๓  HYPERLINK "http://www.s-beach.net" www.s-beach.net  จำนวน ๓๐ ห้อง (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๓,๕๐๐-,๕๐๐ บาท, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๒,๘๐๐-,๗๐๐ บาท)

อาณาเล รีสอร์ท  ๔๖/๔ หมู่ ๒ ตำบลเกาะกูด หาดทรายแดง (บ้านอยู่บนเนินเขา) โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๑๘, ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๓๗, ๐๘ ๑๔๐๓ ๖๑๗๔, ๐๘ ๑๘๑๘ ๗๘๐๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๐๓๓๗  HYPERLINK "http://www.analay.com" www.analay.com จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-,๐๐๐ บาท

อ่าวน้อย รีสอร์ท ๕๙ หมู่ ๒ ตำบลเกาะกูด โทร. ๐๘ ๙๒๔๑ ๘๘๔๔, ๐๘ ๙๐๙๙ ๘๘๙๑ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๑๑๓๑  HYPERLINK "http://www.kohkoodaonoi.com" www.kohkoodaonoi.com จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๔,๒๐๐-,๒๐๐ บาท

เรือนพักแรม

คลองหิน ฮัท  หาดคลองหิน ๗ ซอยศาลเจ้าปู่คุ้ม ถนนชลประทาน วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๒๓๖, ๐ ๓๙๕๑ ๑๖๖๑, ๐๘ ๙๐๔๖ ๓๐๐๕ www.khbeach.com  จำนวน ๑๐ ห้อง ๒,๐๐๐-,๐๐๐ บาท (แพ็กเกจทัวร์ ๓ วัน ๒ คืน ราคา ๔,๗๐๐ บาท)

ร้านอาหาร 

อำเภอเมืองตราด

ครัวแหลมศอก  ๑๔๙ หมู่ ๖ ตำบลอ่าวใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๓๓๕๘ E-mail: banlaemsork@yahoo.com (อาหารทะเล) 

ครัวด่านเก่า ๔๐๐/๕ หมู่ ๘ สุด ถนนเนินตาแมว-ท่าเรือด่านเก่า โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๙๕๕-

ครัวอีสาน-หนองบัว ๓๒/๒ หมู่  ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๒๕๙ (อาหารตามสั่ง อาหารอีสาน)

จิรพรเบรคฟาสต์  ๓๖ ถนนวิจิตรจรรยา ปากทางเข้าโรงแรมแมืองตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๓๓๕ (ข้าวต้ม โจ๊ก ต้มเลือดหมู)

ดีหนึ่ง   ๒๖/๑  ถนนชัยมงคล  ตำบลบางพระ  โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๓๑๕ (ข้าวต้ม)

ท่า ร.. ๑๑๒  ๑๓๒/๑ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ (เปิดทุกวัน เวลา ๑๐,๐๐-๒๓.๐๐ .)

นำโชค    /๑  ถนนวิวัฒนะ  ตำบลบางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๓๘๙ (อาหารตามสั่ง)

บะหมี่-เกี๊ยว หนองบัว  ๑๒๑-๑๒๓ ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๘๑๗, ๐๘ ๑๘๖๕ ๑๔๖๔ ,๐๘ ๑๘๖๒ ๕๕๘๘ (บะหมี่-เกี๊ยว ข้าวหน้าทะเล ต้มเลือดหมู ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ เปิดทุกวัน ๐๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

เฟื่องฟ้า   /๑  ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๗๗๕, ๐ ๓๙๕๒ ๑๓๗๗ (อาหารไทย จีน อาหารทะเล)

รัชนีเบเกอรี่ 40/1 ถนนชลประทาน ตรงข้ามโรงเรียนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ  โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๗๑๙ ( อาหารตามสั่งอาหารชุด)

ร่มเย็น  ถนนตราด-คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๙๗๕

ระเบียงไม้  ๖๐/๑ หมู่ ๕ ถนนริมอ่างเก็บน้ำชลประทาน  ตำบลหนองเสม็ด โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๑๔๔๙ (อาหารไทย อาหารทะเล)

สุกี้กวางตุ้ง ๔๕/๑๒-๑๓ ถนนเทศบาล ๕ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๓๓๔

สวนปู ๑๙๙หมู่ ๑ ตำบลหนองคันทรง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๔๐๐, ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕ (อาหารไทย ทะเล ตามสั่ง)

สวนอาหารหนองบัว   ๒๔๑  หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๑๙๔, ๐ ๓๙๕๑ ๒๗๕๓, ๐๘ ๑๗๘๒ ๖๗๒๗ (อาหารตามสั่ง)

สวนอาหาร บ้านแหลมศอก  ๑๗๙ หมู่ ๖ ตำบล อ่าวใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๓๓๕๘ (อาหารตามสั่ง ยำคะน้ากุ้งกรอบ แกงส้ม ปลาฉลามผัดฉ่า ผัดแหลมศอก) 

แสงฟ้าภัตตาคาร   ๑๕๗-๑๕๙ ถนนสุขุมวิท  ตำบลวังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๒๒, ๐ ๓๙๕๒ ๓๓๗๓-(อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง)

หาดมุกแก้ว  กหมู่  ที่ ๔๑.๕ ถนนตราด-คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๗๗, ๐๘ ๑๕๕๙ ๑๐๒๒ (อาหารทะเล)

หาดลานทราย รีสอร์ท ๑๒๐ หมู่ ๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๔๒๐๐, ๐๘ ๑๙๘๓ ๖๖๗๓  (อาหารทะเล เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

อำเภอแหลมงอบ

กุ้งหลวง  ๑๓๓/๒  หมู่ ๑  ซอย  สุขาภิบาล ๒  โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๒๕, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๘๕ (อาหารทะเล)

ริมสะพาน  ๙๙/๒  หมู่ ๑  ถนนสุขุมวิท ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๙๔, ๐๘ ๑๘๖๒ ๓๕๑๔ (อาหารทะเล)

เรือนทะเล  ๑๔๘/  ซอย  สุขาภิบาล ๒ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๒๑๑, ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๙๒ (อาหารทะเล)

ริมทะเล (แหลมงอบ ซีฟู๊ด)  ๑๙๙/๙ ซอย  กรมหลวงชุมพร ตำบลแหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๘๔, ๐๘ ๑๖๓๖ ๘๑๓๗ (อาหารทะเล)

แสงจันทร์  ๙๙/๓ หมู่ ๑  ตำบลแหลมงอบ  โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๙๘–๙๙, ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๙๙ (อาหารทะเล)

อำเภอเขาสมิง

ครัวริมเขา  ๑๑๐/๕ หมู่ ๑ ตำบลแสนตุ้ง

อำเภอคลองใหญ่

ง่วนเส็ง ๒  หมู่ ๒ ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๘๓๓ (อาหารทะเล

ชายทะเล  ๙๖ ถนนตราด-คลองใหญ่ หลังปั๊มน้ำมันเชลล์ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๕๗๕, ๐ ๓๙๕๘ ๑๗๗๗, ๐๘ ๑๗๓๔ ๓๙๓๒ (อาหารตามสั่ง อาหารทะเล)

ทะเลภู ซีฟูด (อยู่ในบ้านทะเลภู รีสอร์ท) ๕๗/๓ หมู่ ๕ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๗๒๐-, ๐๘ ๑๙๐๒ ๓๐๔๒  HYPERLINK "http://www.barntalaepuresort.com" www.barntalaepuresort.com , E-mail:  HYPERLINK "mailto:bran_tal@ksc.th.com" bran_tal@ksc.th.com (อาหารทะเล ปูนิ่มทอดกระเทียม แกงเขียวหวานกุ้ง ยำไข่แมงดา)

ริมธารทอง  ถนนตราด-คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่

สวนอาหารสุดแดนสยาม  สี่แยกไปรษณีย์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ 

แสงอรุณ  สะพานปลา อ.คลองใหญ่ 

อำพรรณ  ๑๓๔/๒ หมู่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๐๔๕, ๐ ๓๙๕๓ ๔๒๒๑

อำเภอเกาะช้าง

ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก  ทางไปบางเบ้า ร้านอยู่ตรงข้ามโรงแรมสยามฮอลลิเดย์ บังกะโล (เอ็นหมูตุ๋นน้ำแดง หมูหมักน้ำผึ้ง เอ็นใยแก้วตุ๋นสมุนไพร)

เกาะช้าง มารีน่า แอนด์ รีสอร์ท  ๔๘/๑๔ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้ (ทางไปสลักเพชรซีฟู้ด) โทร. ๐๘ ๑๗๖๒ ๘๐๘๒,           ๐๘ ๑๗๘๒ ๖๐๔๐  HYPERLINK "http://www.kohchangmarina.com" www.kohchangmarina.com (อาหารไทย ทะเล ฝรั่ง เปิด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

เจอพอดีบรรจงซีฟู้ด  /๒ หมู่ ๑ บ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ ๐ ๓๙๕๐ ๑๑๐๓, ๐๘ ๙๙๓๖ ๑๘๔๘, ๐๘ ๙๙๓๖ ๒๓๒๑ (อาหารทะเล)

บ้านสับปะรด  อ่าวสับปะรด โทร. ๐๘ ๑๓๔ ๐๙๓๘๙, ๐๘ ๑๕๗๐ ๔๕๙๐ (อาหารทะเล)

ระเบียงบางเบ้าซีฟู้ด  หมู่บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้  โทร. ๐๘ ๑๔๕๖ ๕๓๔๖, ๐๘ ๙๕๒๑ ๙๙๑๑ (อาหารทะเล)

สลักเพชร ซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท  (บนเกาะช้าง) ๔๓ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้างใต้  โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๗๕๑, ๐๘ ๑๖๕๐ ๘๙๕๕,      ๐๘ ๑๔๒๙ ๙๙๓๘, ๐๘ ๑๔๔๔ ๙๒๕๙ (อาหารทะเล ตามสั่ง)

สมบัติ-เปิ้ล ขุนแก้ว  ๔๓/๓ หมู่ ๒ ตำบลเกาะช้าง โทร. ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๒๘ (อาหารทะเล)          

อรไก่หมุน  ๑๐/๑๒ หมู่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ กหมู่  ที่ ๑๑ ปากทางเข้าน้ำตกคลองพลู โทร. ๐๘ ๑๗๖๑ ๔๖๓๙, ๐๘ ๑๙๔๕ ๕๙๖๓ (ส้มตำ ไก่ย่าง ลาบ น้ำตก)

บริษัททัวร์

เพิ่มพูลทรัพย์  ๒๔/๑ หมู่ ๑ หมู่บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๘๐๓๕, ๐๘ ๑๗๓๒ ๒๗๙๘

               

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สำนักงานจังหวัดตราด                                          โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๘๒

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง                           โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๙๘๖

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง                                                โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๓๙

สถานีตำรวจภูธร อำเภอคลองใหญ่                       โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๑๑๕

สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมงอบ                       โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๓๓

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเกาะช้าง                           โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๑๙๑,

                                                                                                โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๒๕๐ 

โรงพยาบาลตราด                                                   โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๔๐-

โรงพยาบาลคลองใหญ่                                           โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๐๔๔                                        

โรงพยาบาลแหลมงอบ                                           โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๔๐

โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-ตราด                                 โทร. ๐๓๙๕๓ ๒๗๓๕

โรงพยาบาลอำเภอเกาะช้าง                                     โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๖๑๓๐

เกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก                        โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๑๑๕๑-

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ                           โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๖๑

ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่                           โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๘๑๐๘

จุดตรวจด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก                       โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๘๐๘๔

สถานีตรวจอากาศ อำเภอคลองใหญ่                      โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๒๗๖

โรงแรมบนเกาะช้าง

 
Loading...
โรงแรม อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูล:
อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง / ตราด สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดมีอยู่ในห้องพัก ทั้งหมด 87 ห้องของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องประกอบด้วย ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อคลุมอาบน้ำ, โต๊ะเขียนหนังสือ, เครื่องเป่าผม, อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับความสะดวกสบาย โรงแรมแห่งนี้ใน เกาะช้าง / ตราด จึงมี รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ร้านค้า, คอฟฟี่ช็อป, บาร์/ผับ, บริการซักรีด/ซักแห้ง, ห้องประชุม, ร้านอาหาร ให้ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนและการกีฬาที ่มีให้ในบริเวณโรงแรมได้แก่ บริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), จาคุซซี, สโมสรสำหรับเด็ก, ห้องฟิตเนส โรงแรมให้การบริการอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรตามมาตรฐาน สากล หากต้องการสำรองห้องพักที่ อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา ใน เกาะช้าง / ตราด โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา
ข้อมูล:
เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา (Koh Chang Resort And Spa) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง ตราด โรงแรมระดับ 4-ดาว มีห้องพักที่น่าอยู่ให้ผู้เดินทางเลือกจำนวน 145 ห้องซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตาม มาตรฐานที่โรงแรมในระดับนี้พึงมี โรงแรมแห่งนี้ใน เกาะช้าง ตราด ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดว่าจะไ ด้รับจากโรงแรมในระดับนี้ โรงแรมแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการผสมผสานสิ่งอำน วยความสะดวกที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมของ เกาะช้าง ตราด จึงทำให้โรงแรมแห่งนี้มีความโดดเด่น หากต้องการสำรองห้องพักที่ เกาะช้าง รีสอร์ทแอนด์สปา (Koh Chang Resort And Spa) เพียงแค่เลือกวันที่ที่คุณเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง
ข้อมูล:
ค้นพบทุกสิ่งที่ เกาะช้าง ตราด จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง (Banpu Koh Chang Hotel) ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก ความสะดวกและความสบายแบบสมัยใหม่ได้รวมเข้าด้วยกันอย ่างกลมกลืนเพื่อรับประกันความพึงพอใจของแขกผู้เ ข้าพัก หากต้องการสำรองห้องพักที่ โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง (Banpu Koh Chang Hotel) ใน เกาะช้าง ตราด โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม บาราลี บีช รีสอร์ท
ข้อมูล:
บาราลี บีช รีสอร์ท (Barali Beach Resort) ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมดมีอยู่ในห้องพัก ทั้งหมด 40 ห้องของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูและไมตรีจิตอันดี จะสร้างความประทับใจให้แขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้อ ย่างแน่นอน หากต้องการสำรองห้องพักที่ บาราลี บีช รีสอร์ท (Barali Beach Resort) เพียงแค่เลือกวันที่ที่คุณเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ รีสอร์ท
ข้อมูล:
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ รีสอร์ท (Amari Emerald Cove Resort) จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรก ิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ เกาะช้าง ตราด ได้โดยง่าย อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ รีสอร์ท (Amari Emerald Cove Resort) ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะ ดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งการบริการชั้ นเลิศ ด้วยการเป็นหนึ่งในโรงแรมคุณภาพเยี่ยมใน เกาะช้าง ตราด แขกที่พักในโรงแรมแห่งนี้จะพึงพอใจกับทำเลที่ตั้งที่ สะดวกสบายและบรรยากาศอันเงียบสงบ หากต้องการสำรองห้องพักที่ อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ รีสอร์ท (Amari Emerald Cove Resort) ใน เกาะช้าง ตราด โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม ปานวิมาน รีสอร์ท
ข้อมูล:
ปานวิมาน รีสอร์ท (Panviman Resort) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง ตราด ห้องพักทั้ง 50 ห้องของโรงแรมได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีด้วยสิ่ง อำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อรับประกันความพึงพ อใจของผู้เข้าพักทุกคน ด้วยการเป็นหนึ่งในโรงแรมคุณภาพเยี่ยมใน เกาะช้าง ตราด แขกที่พักในโรงแรมแห่งนี้จะพึงพอใจกับทำเลที่ตั้งที่ สะดวกสบายและบรรยากาศอันเงียบสงบ หากต้องการสำรองห้องพักที่ ปานวิมาน รีสอร์ท (Panviman Resort) ใน เกาะช้าง ตราด โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม รามายนะ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูล:
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง รามายนะ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา (Ramayana Koh Chang Resort & Spa) จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรก ิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ เกาะช้าง ตราด ได้โดยง่าย โรงแรมมีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมา กมายในห้องพักที่ได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีจำนวน 64 ห้องและทั่วทุกแห่งในโรงแรม ความสะดวกและความสบายแบบสมัยใหม่ได้รวมเข้าด้วยกันอย ่างกลมกลืนเพื่อรับประกันความพึงพอใจของแขกผู้เ ข้าพัก ความสะดวกและความสบายแบบสมัยใหม่ได้รวมเข้าด้วยกันอย ่างกลมกลืนเพื่อรับประกันความพึงพอใจของแขกผู้เ ข้าพัก หากต้องการจองห้องที่ รามายนะ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา (Ramayana Koh Chang Resort & Spa)ใน เกาะช้าง ตราด โปรดใส่วันที่ที่เข้าพักและส่งแบบฟอร์มการจองทางออนไ ลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูล:
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Chang Tropicana Resort & Spa) จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรก ิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ เกาะช้าง ตราด ได้โดยง่าย ห้องพักทุกห้องจำนวน 77 ห้องของโรงแรมครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานภ ายในห้องเพื่อรับประกันความสะดวกสบายสูงสุดสำหร ับผู้เข้าพัก ความสะดวกและความสบายแบบสมัยใหม่ได้รวมเข้าด้วยกันอย ่างกลมกลืนเพื่อรับประกันความพึงพอใจของแขกผู้เ ข้าพัก สำหรับการสำรองห้องพักที่ เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Chang Tropicana Resort & Spa) ใน เกาะช้าง ตราด โปรดใส่วันที่ที่คุณต้องการเข้าพักและปฏิบัติตามแบบฟ อร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม คลองพร้าว รีสอร์ท
ข้อมูล:
คลองพร้าว รีสอร์ท (Klong Prao Resort) ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง คลองพร้าว รีสอร์ท (Klong Prao Resort) ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะ ดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งการบริการชั้ นเลิศ โรงแรมแห่งนี้ใน เกาะช้าง ตราด ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดว่าจะไ ด้รับจากโรงแรมในระดับนี้ โรงแรมแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการผสมผสานสิ่งอำน วยความสะดวกที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิมของ เกาะช้าง ตราด จึงทำให้โรงแรมแห่งนี้มีความโดดเด่น หากต้องการจองห้องพักที่ คลองพร้าว รีสอร์ท (Klong Prao Resort) โปรดเลือกวันที่ที่คุณเดินทางและกรอกแบบฟอร์มการจองท างออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท
ข้อมูล:
เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท (Koh Chang Paradise Resort) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง ตราด ห้องพักทั้ง 50 ห้องของโรงแรมได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีด้วยสิ่ง อำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อรับประกันความพึงพ อใจของผู้เข้าพักทุกคน โรงแรมได้สร้างความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมอันมั่งคั่งก ับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เป็นสิ่ง ที่น่าจดจำสำหรับคุณ หากต้องการจองห้องที่ เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท (Koh Chang Paradise Resort)ใน เกาะช้าง ตราด โปรดใส่วันที่ที่เข้าพักและส่งแบบฟอร์มการจองทางออนไ ลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูล:
เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Chang Kacha Resort & Spa) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง ตราด ห้องพักทั้งสิ้น 44 ห้องของโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยซึ ่งผู้เข้าพักคาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับในระดับนี้ ด้วยการเป็นหนึ่งในโรงแรมคุณภาพเยี่ยมใน เกาะช้าง ตราด แขกที่พักในโรงแรมแห่งนี้จะพึงพอใจกับทำเลที่ตั้งที่ สะดวกสบายและบรรยากาศอันเงียบสงบ สำหรับการสำรองห้องพักที่ เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Chang Kacha Resort & Spa) เพียงแค่ส่งวันที่คุณต้องการเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มก ารจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เนอร์วานา รีสอร์ท
ข้อมูล:
เนอร์วานา รีสอร์ท (Nirvana Resort) ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก ด้วยการเป็นหนึ่งในโรงแรมคุณภาพเยี่ยมใน เกาะช้าง ตราด แขกที่พักในโรงแรมแห่งนี้จะพึงพอใจกับทำเลที่ตั้งที่ สะดวกสบายและบรรยากาศอันเงียบสงบ สำหรับการสำรองห้องพักที่ เนอร์วานา รีสอร์ท (Nirvana Resort) ใน เกาะช้าง ตราด โปรดเลือกระยะเวลาในการเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มก ารจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม ช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูล:
ช้าง บุรี รีสอร์ทแอนด์สปา (Chang Buri Resort & Spa) ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของก ารบริการที่ดีเลิศเพื่อสนองความต้องการของแขกผู ้มาเยือน เกาะช้าง ตราด หากต้องการสำรองห้องพักที่ ช้าง บุรี รีสอร์ทแอนด์สปา (Chang Buri Resort & Spa) โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดส่งวันที่ที่คุณจะมาถึง

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท
ข้อมูล:
ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท (Bhumiyama Beach Resort) ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก โรงแรมแห่งนี้ใน เกาะช้าง ตราด ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดว่าจะไ ด้รับจากโรงแรมในระดับนี้ โรงแรมให้การบริการอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรตามมาตรฐาน สากล สำหรับการสำรองห้องพักที่ ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท (Bhumiyama Beach Resort) เพียงแค่ส่งวันที่คุณต้องการเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มก ารจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูล:
แอนนา รีสอร์ท แอนด์ สปา (AANA Resort & Spa) ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง ห้องพักทั้ง 71 ห้องของโรงแรมได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีด้วยสิ่ง อำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อรับประกันความพึงพ อใจของผู้เข้าพักทุกคน สิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูและไมตรีจิตอันดี จะสร้างความประทับใจให้แขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้อ ย่างแน่นอน หากต้องการจองห้องพักที่ แอนนา รีสอร์ท แอนด์ สปา (AANA Resort & Spa) เพียงเลือกวันที่ที่คุณออกเดินทางและกรอกแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท
ข้อมูล:
ค้นพบทุกสิ่งที่ เกาะช้าง ตราด จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท (KC Grande Resort) ห้องพักทุกห้องจำนวน 65 ห้องของโรงแรมครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานภ ายในห้องเพื่อรับประกันความสะดวกสบายสูงสุดสำหร ับผู้เข้าพัก โรงแรมแห่งนี้ใน เกาะช้าง ตราด ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดว่าจะไ ด้รับจากโรงแรมในระดับนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูและไมตรีจิตอันดีจะสร้ างความประทับใจให้แขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้อย่างแ น่นอน หากต้องการสำรองห้องพักนี้ที่ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท (KC Grande Resort) โปรดใส่วันที่ที่คุณจะมาถึงและปฏิบัติตามแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม ช้างปาร์ค รีสอร์ทแอนด์สปา
ข้อมูล:
ช้างปาร์ค รีสอร์ทแอนด์สปา (Chang Park Resort & Spa) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง ตราด ช้างปาร์ค รีสอร์ทแอนด์สปา (Chang Park Resort & Spa) ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะ ดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งการบริการชั้ นเลิศ สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของก ารบริการที่ดีเลิศเพื่อสนองความต้องการของแขกผู ้มาเยือน เกาะช้าง ตราด สำรองห้องพักที่ ช้างปาร์ค รีสอร์ทแอนด์สปา (Chang Park Resort & Spa) ใน เกาะช้าง ตราด ได้ตอนนี้ โดยเลือกวันที่ที่คุณต้องการเข้าพักและส่งแบบฟอร์มกา รจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม วี เจ โฮเต็ล แอนด์ เฮลธ์ สปา
ข้อมูล:
วี เจ โฮเต็ล แอนด์ เฮลธ์ สปา (V.J. Hotel & Health Spa) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง ตราด ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก โรงแรมให้การบริการอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรตามมาตรฐาน สากล โปรดกรอกแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเ ราโดยใส่ช่วงเวลาในการเข้าพักของคุณ

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม โรงแรมเดอะเดวา
ข้อมูล:
ค้นพบทุกสิ่งที่ เกาะช้าง ตราด จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ โรงแรมเดอะเทวา (The Dewa Hotel) ห้องพักของโรงแรมทุกห้องจำนวน 59 ห้องซึ่งได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีนั้น รับประกันความสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห ้องตามมาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของก ารบริการที่ดีเลิศเพื่อสนองความต้องการของแขกผู ้มาเยือน เกาะช้าง ตราด สำหรับการสำรองห้องพักที่ โรงแรมเดอะเทวา (The Dewa Hotel) ใน เกาะช้าง ตราด โปรดเลือกระยะเวลาในการเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการจอง ทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม กจาปุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูล:
กจาปุรี รีสอร์ทแอนด์สปา (Gaja Puri Resort & Spa) ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง ตราด ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก โรงแรมได้สร้างความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมอันมั่งคั่งก ับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เป็นสิ่ง ที่น่าจดจำสำหรับคุณ หากต้องการสำรองห้องพักที่ กจาปุรี รีสอร์ทแอนด์สปา (Gaja Puri Resort & Spa) โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดใส่ช่วงเวลาที่คุณจะเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม โคโคนัท บีช รีสอร์ท
ข้อมูล:
ค้นพบทุกสิ่งที่ เกาะช้าง ตราด จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ โคโคนัท บีช รีสอร์ท (Coconut Beach Resort) ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก นอกจากทำเลที่สะดวกใน เกาะช้าง ตราด แล้ว โรงแรมยังให้การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากห ลายแก่ผู้เข้าพัก หากต้องการจองห้องพักที่ โคโคนัท บีช รีสอร์ท (Coconut Beach Resort) โปรดเลือกวันที่ที่คุณเดินทางและกรอกแบบฟอร์มการจองท างออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม โรงแรมนิสา คาบาน่า
ข้อมูล:
ค้นพบทุกสิ่งที่ เกาะช้าง ตราด จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ โรงแรมนิสา คาบาน่า (Nisa Cabana Hotel) โรงแรมนิสา คาบาน่า (Nisa Cabana Hotel) ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะ ดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งการบริการชั้ นเลิศ โรงแรมได้สร้างความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมอันมั่งคั่งก ับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เป็นสิ่ง ที่น่าจดจำสำหรับคุณ หากต้องการจองห้องพักด้วยวิธีง่ายๆ ที่ โรงแรมนิสา คาบาน่า (Nisa Cabana Hotel) โปรดส่งวันที่ที่คุณเดินทางและดำเนินการต่อโดยใช้แบบ ฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส
ข้อมูล:
ค้นพบทุกสิ่งที่ เกาะช้าง ตราด จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส (Dusit Princess Hotel) ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของก ารบริการที่ดีเลิศเพื่อสนองความต้องการของแขกผู ้มาเยือน เกาะช้าง ตราด หากต้องการสำรองห้องพักที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส (Dusit Princess Hotel) เพียงแค่เลือกวันที่ที่คุณเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ข้อมูล:
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท (Koh Chang Grand Cabana Hotel & Resort) จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรก ิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ เกาะช้าง ตราด ได้โดยง่าย เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท (Koh Chang Grand Cabana Hotel & Resort) ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะ ดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งการบริการชั้ นเลิศ ด้วยการเป็นหนึ่งในโรงแรมคุณภาพเยี่ยมใน เกาะช้าง ตราด แขกที่พักในโรงแรมแห่งนี้จะพึงพอใจกับทำเลที่ตั้งที่ สะดวกสบายและบรรยากาศอันเงียบสงบ หากต้องการจองห้องพักที่ เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท (Koh Chang Grand Cabana Hotel & Resort) เพียงเลือกวันที่ที่คุณออกเดินทางและกรอกแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เกาะช้าง รีซอร์เทล
ข้อมูล:
เกาะช้าง รีซอร์เทล (Koh Chang Resortel) ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง เกาะช้าง รีซอร์เทล (Koh Chang Resortel) ภูมิใจนำเสนอทำเลที่สะดวกครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะ ดวกที่ทันสมัยในห้องพักทุกห้องพร้อมทั้งการบริการชั้ นเลิศ โรงแรมแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการผสมผสานสิ่งอำน วยความสะดวกที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดิม ของ เกาะช้าง ตราด จึงทำให้โรงแรมแห่งนี้มีความโดดเด่น หากต้องการสำรองห้องพักที่ เกาะช้าง รีซอร์เทล (Koh Chang Resortel) ใน เกาะช้าง ตราด โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม กุญชระบุรี รีสอร์ท สปา แอนด์ เซลลิ่ง คลับ
ข้อมูล:
Kooncharaburi Resort Spa & Sailing Club ตั้งอยู่ใน เกาะช้าง ตราด ทำให้โรงแรมนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเข้ าพักขณะที่อยู่ในเมือง ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก ด้วยการเป็นหนึ่งในโรงแรมคุณภาพเยี่ยมใน เกาะช้าง ตราด แขกที่พักในโรงแรมแห่งนี้จะพึงพอใจกับทำเลที่ตั้งที่ สะดวกสบายและบรรยากาศอันเงียบสงบ หากต้องการสำรองห้องพักที่ Kooncharaburi Resort Spa & Sailing Club โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดใส่ช่วงเวลาที่คุณจะเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม วี เจ เรสซิเดนซ์
ข้อมูล:
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง V.J. Residence จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรก ิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ ตราด ได้โดยง่าย ห้องพักทุกห้องในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดท ี่คาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับนี้เพื่อมอบความ สะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรูและไมตรีจิตอันดี จะสร้างความประทับใจให้แขกที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้อ ย่างแน่นอน หากต้องการจองห้องที่ V.J. Residenceใน ตราด โปรดใส่วันที่ที่เข้าพักและส่งแบบฟอร์มการจองทางออนไ ลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม เดอะ ชิลล์
ข้อมูล:
ค้นพบทุกสิ่งที่ เกาะช้าง / ตราด จะสามารถให้ได้โดยเริ่มต้นที่ เดอะ ชิลล์ ห้องพักทั้งสิ้น 38 ห้องของโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยซึ ่งผู้เข้าพักคาดว่าจะได้รับจากโรงแรมระดับในระดับนี้ ในห้องพักห้องต่างๆ ประกอบไปด้วย ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, เสื้อคลุมอาบน้ำ, เครื่องเป่าผม, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, ตู้เซฟในห้องพัก, โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่มีให้ ณ ที่พักแห่งนี้ใน เกาะช้าง / ตราด ประกอบด้วย คอฟฟี่ช็อป, บริการซักรีด/ซักแห้ง, ร้านอาหาร, รูมเซอร์วิส, บริการรถรับส่งจาก/ถึงสนามบิน, บาร์ริมสระน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนและการกีฬาที ่มีให้ในบริเวณโรงแรมได้แก่ บริการนวด, สปา, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, ชายหาดส่วนตัว นอกจากทำเลที่สะดวกใน เกาะช้าง / ตราด แล้ว โรงแรมยังให้การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากห ลายแก่ผู้เข้าพัก สำรองห้องพักที่ เดอะ ชิลล์ ใน เกาะช้าง / ตราด ได้ตอนนี้ โดยเลือกวันที่ที่คุณต้องการเข้าพักและส่งแบบฟอร์มกา รจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม นอเรน รีสอร์ท
ข้อมูล:
สนามบินใน เกาะช้าง / ตราด ตั้งอยู่ห่างจาก นอเรน รีสอร์ทเป็นระยะทาง ห่างเพียง 50 กม. จาก ห้องพักทุกห้องจำนวน 15 ห้องของโรงแรม ให้ความสะดวกสบายทุกอย่างที่ผู้เข้าพักคาดหวังว่าจะไ ด้รับจากโรงแรมในระดับนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องประกอบด้วย ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสือ, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, อินเทอร์เน็ต, ตู้เซฟในห้องพัก, โทรทัศน์ โรงแรมแห่งนี้ใน เกาะช้าง / ตราด ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่คุณคาดว่าจะไ ด้รับจากโรงแรมในระดับนี้ นอกจากนี้ แขกของโรงแรมยังได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกด ้านการกีฬาและการพักผ่อนที่มีให้บริการในบริเวณโรงแร ม อันได้แก่ บริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), จาคุซซี, สปา, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สวน สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของก ารบริการที่ดีเลิศเพื่อสนองความต้องการของแขกผู ้มาเยือน เกาะช้าง / ตราด หากต้องการสำรองห้องพักนี้ที่ นอเรน รีสอร์ท โปรดใส่วันที่ที่คุณจะมาถึงและปฏิบัติตามแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม ช้างคลิฟฟ์ รีสอร์ท
ข้อมูล:
ช้างคลิฟฟ์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อ นและทำธุรกิจใน เกาะช้าง / ตราด เพราะคำนึงความสะดวกสบายของผู้เข้าพักเป็นหลัก ห้องพักแต่ละห้องจำนวน 31 ห้องของโรงแรม จึงได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดีเพื่อสน องตอบผู้ที่เดินทางมาทำธุรกิจและเพื่อท่องเที่ยวในวั นหยุดซึ่งกำลังมองหาที่พักที่แตกต่างออกไปใน เกาะช้าง / ตราด ห้องพักทุกห้องเพียบพร้อมด้วย เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสือ, เครื่องเป่าผม, ตู้เซฟในห้องพัก, โทรทัศน์, ฝักบัว, มินิบาร์ แขกที่พักอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ใน เกาะช้าง / ตราด สามารถเพลินเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมที่ห ลากหลายเช่น ห้องประชุม, ร้านอาหาร, รูมเซอร์วิส, จุดบริการทัวร์และข้อมูลท่องเที่ยว, จักรยานให้เช่า, ที่จอดรถ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลาย ทางโรงแรมได้จัดการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หล ากหลายไว้ให้ ซึ่งรวมถึง กีฬาทางน้ำ, สวน ความสะดวกและความสบายแบบสมัยใหม่ได้รวมเข้าด้วยกันอย ่างกลมกลืนเพื่อรับประกันความพึงพอใจของแขกผู้เ ข้าพัก ด้วยการเป็นหนึ่งในโรงแรมคุณภาพเยี่ยมใน เกาะช้าง / ตราด แขกที่พักในโรงแรมแห่งนี้จะพึงพอใจกับทำเลที่ตั้งที่ สะดวกสบายและบรรยากาศอันเงียบสงบ หากต้องการสำรองห้องพักที่ ช้างคลิฟฟ์ รีสอร์ท ใน เกาะช้าง / ตราด โดยใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา โปรดเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการเข้าพัก

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรม โรงแรมอลีนา แกรนด์ แอนด์ รีสอร์ท
ข้อมูล:
ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมือง Alina Grande Hotel & Resort จึงเป็นโรงแรมที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรก ิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ เกาะช้าง / ตราด ได้โดยง่าย ห้องพักทั้ง 85 ห้องของโรงแรมได้รับการตกแต่งไว้เป็นอย่างดีด้วยสิ่ง อำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อรับประกันความพึงพ อใจของผู้เข้าพักทุกคน ในห้องพักห้องต่างๆ ประกอบไปด้วย เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสือ, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, โทรทัศน์, อ่างอาบน้ำ, ฝักบัว, ระเบียง/ชานเรือน, โทรทัศน์ (เคเบิล) โรงแรมใน เกาะช้าง / ตราด ที่งดงามแห่งนี้ได้เตรียม ร้านค้า, คอฟฟี่ช็อป, บริการซักรีด/ซักแห้ง, ห้องประชุม, ร้านอาหาร, รูมเซอร์วิส ไว้เพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้เข้าพักทุกท่าน ทางโรงแรมได้จัด บริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก), สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สวน ไว้บริการเพื่อการผ่อนคลายและความเพลิดเพลินใจเป็นพิ เศษแก่ผู้เข้าพักทุกท่าน โรงแรมให้การบริการอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรตามมาตรฐาน สากล หากต้องการจองห้องพักที่ Alina Grande Hotel & Resort เพียงเลือกวันที่ที่คุณออกเดินทางและกรอกแบบฟอร์มการ จองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

จองโรงแรมนี้คลิกที่นี่

โรงแรมในตัวเมืองตราด

โรงแรม รีสอร์ทบนเกาะหมาก

โรงแรม รีสอร์ทบนเกาะกูด

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck