ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > พระตะบอง > ตลาดสดพระตะบอง
 

ตลาดสดพระตะบอง

ตลาดสดพระตะบอง

สีสันของพระตะบองที่ห้ามพลาดเลยคือตลาดสดพระตะบอง เป็นตลาดเก่าตั้งริมแม่น้ำ ตลาดจะไม่ได้เริ่มเช้ามืดเหมือนที่อื่นๆ แต่จะเริ่มตอนสายสักเก้าโมงเช้าสีสันของตลาดอยู่ที่ชาวบ้านจะเอาปลามาขายกันเต็มไปหมด ปูใบตองเอาปลาวางลง เป็นปลาสดที่ไม่ตายแต่ที่นี่เขาไม่ใส่น้ำ ปล่อยให้มันหายใจอยู่บนใบตอง ชาวเขมรก็มาเดินเลือกซื้อกัน ปลาที่เห็นบางอย่างหายากในไทยแล้ว

ที่พระตะบองมีสองตลาดคือตลาดเก่าและตาดใหม่ ตลาดใหม่อยู่ติดกับสถานีขนส่งพระตะบอง มีร้านขายของแห้งทั่วไปอยู่เยอะ ผมชอบตลาดเก่ามากกว่าดูดั้งเดิมดี ในตลาดยังเห็นปลาร้าแบบต่างๆหลายอย่าง ที่เมืองไทยผมเห็นไม่กี่แบบครับ mr.hotsia ธันวาคม 2554

 
ตลาดเช้าพระตะบอง ตลาดเก่า

 
คลิปตลาดพระตะบองยามเย็น

  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 8.843 N, 103 11 52.686 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 5.189 N, 103 11 50.285 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ห่อนถึงหน้าตลาดสดพระตะบอง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 6.641 N, 103 11 54.353 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 9.119 N, 103 11 51.161 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาร้าเขมร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 9.119 N, 103 11 51.161 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 9.305 N, 103 11 51.048 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 9.695 N, 103 11 50.634 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาช่อนแล่ขาย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 9.401 N, 103 11 50.555 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาจากโตนเลสาบ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 9.486 N, 103 11 50.58 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาหมอ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 8.843 N, 103 11 52.686 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ชาวขแมร์เมินของบนหัวแบบนี้


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 6 8.105 N, 103 11 53.586 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 5.189 N, 103 11 50.285 E

ตลาดสดพระตะบอง
รูปปั้นก่อนถึงตลาด
GPS: 13 6 6.641 N, 103 11 54.353 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 7.596 N, 103 11 57.767 E

ตลาดสดพระตะบอง
ห่อหมก
GPS: 13 6 7.697 N, 103 11 57.924 E

ตลาดสดพระตะบอง
เป็ดย่างที่พระตะบองนิยมกันมาก


GPS: 13 6 7.589 N, 103 11 57.773 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 6.257 N, 103 11 57.132 E

ตลาดสดพระตะบอง
ยามเย็นฟ้าสวยที่ตลาดเก่า


GPS: 13 6 9.599 N, 103 11 51.005 E

ตลาดสดพระตะบอง
อุ้มเด็กท่าแปลกๆ
GPS: 13 6 9.599 N, 103 11 51.005 E

ตลาดสดพระตะบอง
วางบนใบตองแบบนี้


GPS: 13 6 9.695 N, 103 11 51.005 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 9.401 N, 103 11 51.359 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 9.401 N, 103 11 51.359 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 9.047 N, 103 11 51.354 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 9.047 N, 103 11 51.354 E

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาร้าเขมร
GPS: 13 6 9.119 N, 103 11 51.161 E

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาร้าเขมร


GPS: 13 6 9.119 N, 103 11 51.161 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 9.305 N, 103 11 51.048 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 9.305 N, 103 11 51.048 E

ตลาดสดพระตะบอง
ปูบนใบตอง
GPS: 13 6 9.551 N, 103 11 50.555 E

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาช่อน


GPS: 13 6 9.695 N, 103 11 50.634 E

ตลาดสดพระตะบอง
ปลาช่อนแล่เนื้อขาย
GPS: 13 6 9.419 N, 103 11 50.315 E

ตลาดสดพระตะบอง
ขายนกถอนขนแล้ว


GPS: 13 6 9.401 N, 103 11 50.555 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 9.821 N, 103 11 50.717 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 9.486 N, 103 11 50.58 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 9.486 N, 103 11 50.58 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 9.527 N, 103 11 51.035 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 9.162 N, 103 11 52.296 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง


GPS: 13 6 8.843 N, 103 11 52.686 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
GPS: 13 6 8.105 N, 103 11 53.586 E

ตลาดสดพระตะบอง
ตลาดสดพระตะบอง
  

ข้อมูลเที่ยวพระตะบอง  ประเทศกัมพูชา


เที่ยวพระตะบอง

ไวน์พระตะบอง

รถไฟไม้ไผ่

สถานีขนส่งพระตะบอง

ยักษ์ถือตะบอง

อาหารพระตะบอง

โรงแรมที่พักในพระตะบอง

ขี่เกวียนพระตะบอง

ตลาดสดพระตะบอง

ถ้ำสังหาร

การเดินทางมาพระตะบอง
สระผมหาข่าวท่องเที่ยว
ปราสาทบานัน

ปลาช่อนย่างร้านอาหารไวท์โรส

โรงแรมไชยะ เกสต์เฮ้าส์

โรงแรมในปัตตัมบอง

Delux Villa 
สถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากโรงแรม ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์พระตะบอง และ ตลาดกลางคืนริเวอร์ไซด์ พนักงานที่โต๊ะบริการนักท่องเที่ยวพร้อมบริการจองทัวร์และการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างที่พักใน พระตะบอง อ่านต่อ
King Fy Hotel 
โรงแรมมีลานบนชั้นดาดฟ้า, อ่างจากุซซี่ และ สระว่ายน้ำในร่มและใช้เวลาเดินแค่สั้นๆ จาก สถาปัตยกรรมโคโลเนียลฝรั่งเศส ตั้งอยู่ห่างจาก ตลาดกลางคืนริเวอร์ไซด์ และ พิพิธภัณฑ์พระตะบอง เพียงไม่เกิน 10 นาทีโดยการเดิน อ่านต่อ
Royal Hotel Battambang 
โรงแรมตั้งอยู่ในแหล่งชมวิวที่มีชื่อเสียงในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเดินสบายๆ ได้ไม่ไกลจาก ตลาดกลางคืนริเวอร์ไซด์, พิพิธภัณฑ์พระตะบอง และ กระทรวงการท่องเที่ยว พนักงานที่โต๊ะบริการนักท่องเที่ยวยินดีบริการจองทัวร์และการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างที่พักใน พระตะบอง อ่านต่อ
The Sanctuary Villa Battambang by AIC 
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในเบดแอนด์เบรคฟาสต์นี้ประกอบด้วย เช็คอิน/เช็คเอาท์แบบด่วน, บริการนำรถไปจอด และ ศูนย์ความงาม มีอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งเบดแอนด์เบรคฟาสต์ สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องข่าวสารต่างๆ ระหว่างการเดินทางของคุณ อ่านต่อ
Star Hotel Battambang 
ร้านอาหารภายใน Star Hotel Battambang เสิร์ฟอาหารแบบนานาชาติและสามารถให้บริการอาหารที่ระเบียงกลางแจ้ง ในยามเย็นเชิญคุณไปเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มได้ในเลาจ์บาร์บรรยากาศสบายๆ ของโรงแรม อ่านต่อ

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia BLOG รีวิวโรงแรมไทย เปรียบเทียบราคาโรงแรม เว็บโรงแรม Best eBook  infoebookdeals