ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > จังหวัดกำปอด > ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
 

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด

ถ้ำนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกำปอดไป 8 กิโลเมตร ในทัวร์แบบ country site จะพามาเที่ยวที่นี่ด้วย ถ้ำนี้จะมีปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ พร้อมๆกับนครวัดอยู่ภายในถ้ำ ระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้านชนบทของกัมพูชา วิวสวยงาม แต่ถนนเป็นฝุ่นควรหาผ้าปิดจมูกไปด้วย ในการเข้าชมเสียค่าทำเนียม 1 USD ในกัมพูชาในการเสียค่าทำเนียนตำรวจท่องเที่ยวจะเป็นคนเก็บครับ

สิ่งที่ต้องระวังให้มากคือคนขับรถตุ๊กๆ ที่พาเราเที่ยวจะพาไปเที่ยวถ้ำอื่นที่ไม่ใช่ถ้ำนี้ จะอยู่ทางเดียวกันแต่ถ้ำพนมชนกจะต้องเลี้ยวซ้ายไปอีกหลายกิโล คนขับมักจะตรงไปพาเที่ยวถ้ำโนเนมอะไรสักอย่างที่ไม่มีอะไรเลย ต้องย้ำว่าต้องการไปเที่ยวถ้ำพนมชนกนะครับถึงได้ไปตามโปรแกรมทัวร์ ชื่อของถ้ำนี้ที่แท้จริงคือถ้ำพนมโงก มาจากพนมชะโงก ชะโงกคือชะโงกหน้าแบบนั้นแหละครับ ภาษาเขมรออกเสียงชงก แต่ในหนังสือ Lonely planet(โลลลี่ พลาเน็ท) ออกเสียวว่าพนมชนก ในการเที่ยวถ้ำนี้ไม่ต้องมีคนนำทางก็ไปได้ครับ ไม่มืด mr.hotsia มกราคม 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในกำปอด
 


 
คลิป mr.hotsia พาเที่ยวถ้ำพนมชนก

  ภาพนี้ถ่ายที่ 10 38 44.442 N, 104 15 50.885 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ก่อนเข้าถึงถ้ำทางแดงแบบนี้ครับที่ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 10 38 32.01 N, 104 16 9.438 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
วิวจากถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ในถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
mr.hotsia ในถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ในถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอดGPS: 10 37 47.322 N, 104 15 8.921 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
บ้านเขมรเก่าๆทางไปถ้ำ
GPS: 10 37 53.766 N, 104 15 12.023 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
พระเขมร
บิณฑบาตร


GPS: 10 38 44.442 N, 104 15 50.885 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
รถวัวเทียมเกวียนยังใช้กันอยู่ทั่วไป
GPS: 10 38 44.831 N, 104 15 53.73 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


GPS: 10 38 33.63 N, 104 16 8.538 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
รถตำรวจท่องเที่ยวเขมร
GPS: 10 38 33.63 N, 104 16 8.538 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
บัตรเข้าชม


GPS: 10 38 32.634 N, 104 16 8.448 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
หน้าทางขึ้น
GPS: 10 38 32.01 N, 104 16 9.438 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
หน้าถ้ำวิวสวย


GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


GPS: 10 38 32.621 N, 104 16 10.188 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
GPS: 10 38 33.617 N, 104 16 8.424 E

ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด
ถ้ำพนมชนกจังหวัดกำปอด


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck