ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > เที่ยวกำปงจาม > ปราสาทในกำปงจาม
 

ปราสาทในกำปงจาม (Nokor Bachey Temple)

วัดนกกอ (Nokor Bachey Temple) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกำปงจาม 2.2 กิโลเมตร บนถนนสาย 7 ห่างจากกรุงพนมเปญ 122 กิโลเมตร หากนั่งรถมาจากพนมเปญหรือเสียมเรียบจะต้องผ่านวัดนี้ก่อนเข้าเมืองทางขวามือ นักท่องเที่ยวเดินทางจากพนมเปญจะเห็นประตูที่เจดีย์ด้านขวา ตัววัดได้สร้างขึ้นในกลางศตวรรษที่ 11 โดยในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 (Suryavarman II)

การเดินทางมายังวัดให้เรียกรถตุ๊กที่จอดแถวๆสถานีขนส่งกำปงจาม ค่ารถไม่แพง หรือจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาคนละประมาณ 1 USD (แนะนำจ่ายเป็นดอลล่าร์จะถูกว่า) หรือจะให้เขามารับตอนกลับด้วยก็จะสะดวก เพราะแถวนี้ไม่มีรถโดยสารต้องเดินออกมาถนนหลักซึ่งห่างหลายร้อยเมตรครับ mr.hotsia ไม่ได้ให้รถรอ ใช้วิธีเดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ออกมาเรื่อยๆ แล้วมาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอย หนึ่งในคนขับสามารถพูดไทยได้เพราะทำงานในไทยมาก่อนครับ
mr.hotsia เมษายน 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในกำปงจาม และในเมือง
 


 

 
ปราสาทนกกอ กำปงจาม

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 59 59.717 N, 105 26 20.124 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ปราสาทในกำปงจาม
ให้ดูหินเก่า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ปราสาทในกำปงจาม
ภายในวัด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 59 58.277 N, 105 26 22.032 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ปราสาทในกำปงจาม
ด้านข้าววัด


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
เหมือนโผล่จากดิน


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


GPS: 11 59 59.717 N, 105 26 20.124 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
GPS: 11 59 59.544 N, 105 26 20.867 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


GPS: 11 59 59.675 N, 105 26 20.345 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
GPS: 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


GPS: 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
GPS: 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


GPS: 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
GPS: 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


GPS: 11 59 59.681 N, 105 26 20.369 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
GPS: 11 59 59.699 N, 105 26 23.508 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


GPS: 11 59 59.585 N, 105 26 21.438 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
GPS: 11 59 58.277 N, 105 26 22.032 E

ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม
ปราสาทในกำปงจาม


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck