ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > กระแจะ > อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
 

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ

อาทิตย์ตกน้ำโขงที่จังหวัดกระแจะ จังหวัดกระแจะเป็นจุดชมอาทิตย์ตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เพราะตัวเมืองที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออก แม่น้ำโขงช่วงนี้กว้างมากถึงแม้ว่าจะมีเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่กว้างหลายกิโลเมตร ตั้งขนานกะเมืองกะแจะก็ตาม แม่น้ำโขงของยังกว้างอยู่ดี เวลาอาทิตย์ตกน้ำแสงสีทองจะไปสะท้อนกะแม่น้ำโขง ทำให้เหมือนน้ำและฟ้าถูกฉาบด้วยประกายแสงทอง เป็นภาพที่ประทับใจนักท่องเที่ยวยิ่งนัก mr.hotsia เมษายน 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในจังหวัดกระแจะ
 


 
มานั่งชมอาทิตย์ตกดินที่กระแจะไปพร้อมๆกัน ยาวหน่อยครับ 13 นาที

 
อีกคลิปของอาทิตย์ตกที่จังหวัดกะแจะ ริมแม่น้ำโขง อีกกล้องนึงครับ  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 29 8.903 N, 106 0 58.361 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 29 9.047 N, 106 0 58.734 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 29 8.802 N, 106 0 58.284 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 29 8.514 N, 106 0 58.649 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


GPS: 12 29 8.766 N, 106 0 58.235 E

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
GPS: 12 29 8.903 N, 106 0 58.361 E

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


GPS: 12 29 9.047 N, 106 0 58.734 E

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
GPS: 12 29 8.802 N, 106 0 58.284 E

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


GPS: 12 29 8.514 N, 106 0 58.649 E

อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ


อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ตก จังหวัดกระแจะ
  
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck