ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > มณฑลคีรี > ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี
 

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี

ตลาดมณฑลคีรี(Mondulkiri Market) ตลาดที่นี่อยู่ในเมืองแสนมโนรมเลย ผมว่าตลาดเล็กๆ ไม่มีสีสัน ไม่เหมือนตลาดที่เมืองภูเขาของเวียดนาม ที่มีชาวเขาเยอะไปหมด อย่าคาดหวังจะเห็นแบบนั้น ตลาดนี้เงียบ มีชาวบ้านมาซื้อกันบ้าง ไม่มีชุดชาวเขามาซื้อของ mr.hotsia สิงหาคม 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในเมืองแสนมโนรม , มณฑลคีรี
 


 

 
mondul kili morning market cambodia ตลาดมณฑลคีรี กัมพูชา

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ขายขนมในตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 27 30.816 N, 107 11 10.865 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
รถขนหมู


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 27 30.816 N, 107 11 10.865 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
รถขนหมู


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 27 30.816 N, 107 11 10.865 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ปลาช่อนแห้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 27 31.109 N, 107 11 10.548 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี


GPS: 12 27 30.305 N, 107 11 10.181 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี
GPS: 12 27 30.305 N, 107 11 10.181 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี


GPS: 12 27 30.995 N, 107 11 9.576 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี
GPS: 12 27 30.995 N, 107 11 9.576 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ผลไม้ น้อยหน่า


GPS: 12 27 30.995 N, 107 11 9.576 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
รถหมู
ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ขนมของเมืองแสนมโนรม


GPS: 12 27 30.816 N, 107 11 10.865 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มณฑลคีรี
GPS: 12 27 30.816 N, 107 11 10.865 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
รถขนหมู


GPS: 12 27 30.816 N, 107 11 10.865 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
รถขนหมู
GPS: 12 27 30.816 N, 107 11 10.865 E

ตลาดเช้าเมืองแสนมโนรม มัณฑลคีรี
ปลาช่อนแห้ง
  
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck