ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > จังหวัดอุดรเมียนเจย > ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย

ตลาดเช้าสำโรง (Sam Rong Market)

ตลาดเช้าสำโรง (Sam Rong Market) เพราะผมรู้สึกแปลกๆ เมื่อไปเดินตลาดเย็นของสำโรง แล้วมีคนตะโกนว่า “พระวิเหียร พระวิเหียร พระวิเหียร” แต่ส่วนใหญ่ผู้คนร้านต่างๆ เมืองสำโรงก็ ok ไม่มีปัญหาอะไรครับ ตลาดเย็น และตลาดเช้าสำโรงเหมือนตลาดอื่นๆ ไม่มีอะไรจุดเด่นมาก มีปลาขายเยอะ ตลาดเช้ามีสีสันมากกว่า ผมแนะนำไปเดินตอนเช้า ตอนที่ผมเดินผมแวะซื้อข้าวเหนียวปิ้งในตลาดมาทำบุญด้วย ดูคลิกที่ mr.hotsia พาเที่ยวตลาดกันครับ mr.hotsia สิงหาคม 2555

 


Sam rong Morning Market ตลาดเช้าสำโรง ออดราเมียนเจย


Samrong market Oddar Meanchey cambodia ตลาดเย็นสำโรง อุดรมีชัย กัมพูชา

  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 34.836 N, 103 30 25.805 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
เชื่อสำหรับจุดเตาถ่าน เตาฟืน


  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 32.406 N, 103 30 20.921 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทุเรียนหมอนทองในตลาดสำโรง หมอนทองไทยอยู่ไหนก็อร่อย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 32.406 N, 103 30 20.909 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทำไมหนวดผมหงอกแล้ว


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 29.261 N, 103 30 19.913 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ปลากระดี่ขายเป็นพวง


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
mr.hotsia ที่ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทักทายแม่ค้าในตลาด


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ปลาช่อนแห้ง ไส้กรอก


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 31.968 N, 103 30 21.341 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
สายบัวในตลาด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 32.106 N, 103 30 20.273 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
หัวหมู


  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 29.94 N, 103 30 20.394 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
แปลแห้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 14 10 29.916 N, 103 30 20.783 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ข้าวเหนียวปิ้งในตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


GPS: 14 10 34.836 N, 103 30 25.805 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
GPS: 14 10 34.836 N, 103 30 25.805 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


GPS: 14 10 34.836 N, 103 30 25.805 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
เชื้อจุดไฟ
GPS: 14 10 34.836 N, 103 30 25.805 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทุเรียนหมอนทอง


GPS: 14 10 34.836 N, 103 30 25.805 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทุเรียนหมอนทอง
GPS: 14 10 32.4 N, 103 30 20.891 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทุเรียนหมอนทอง


GPS: 14 10 32.406 N, 103 30 20.921 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทุเรียนหมอนทอง
GPS: 14 10 32.406 N, 103 30 20.909 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทุเรียนหมอนทอง


GPS: 14 10 32.406 N, 103 30 20.909 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ทุเรียนหมอนทอง
GPS: 14 10 32.376 N, 103 30 20.993 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
บัว


GPS: 14 10 31.925 N, 103 30 20.573 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
บัว
GPS: 14 10 31.925 N, 103 30 20.573 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ผลไม้ในเขมร


GPS: 14 10 31.938 N, 103 30 20.705 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
กล้วย
GPS: 14 10 31.961 N, 103 30 20.615 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ผมยังงงอยู่ว่ารูปอะไร


GPS: 14 10 31.961 N, 103 30 20.615 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ปลาในตลาด
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


GPS: 14 10 29.261 N, 103 30 19.913 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ไก่ย่าง
GPS: 14 10 29.261 N, 103 30 19.913 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ปลากระดี่


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
อาหารเช้า
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
เที่ยวสะใจ


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ข้าวต้มมัด


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ผลไม้
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดเช้าสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดเช้าสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ผลไม้


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดเช้าสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
GPS: 14 10 32.004 N, 103 30 20.963 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดเช้าสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย


GPS: 14 10 32.094 N, 103 30 21.809 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ตลาดผักเช้าสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
GPS: 14 10 31.968 N, 103 30 21.341 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
สายบัว


GPS: 14 10 32.106 N, 103 30 20.273 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
หัวหมู
GPS: 14 10 29.742 N, 103 30 20.123 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ข้าวเหนียวปิ้ง


GPS: 14 10 29.742 N, 103 30 20.123 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ข้าวเหนียวปิ้ง
GPS: 14 10 29.945 N, 103 30 20.531 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ข้าวเหนียวปิ้ง


GPS: 14 10 29.94 N, 103 30 20.394 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ปลาแห้ง
GPS: 14 10 30.006 N, 103 30 20.765 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ขายปลา


GPS: 14 10 29.916 N, 103 30 20.783 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ข้าวเหนียวปิ้ง
GPS: 14 10 28.848 N, 103 30 20.021 E

ตลาดสำโรงจังหวัดอุดรมีชัย
ขายไก่
  
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck