ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > เมืองไพลิน > ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
 

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน

ด่านผ่านแดนสากลบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี เป็นด่านผ่านแดนเล็กๆ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนัก แต่ก็เป็นด่านสากลที่ไม่จำกัดเฉพาะคนไทยและคนเขมร ด่านนี้เหมาะมากหากใครต้องการไปเที่ยวพระตะบอง พนมเปญ เพราะเส้นทางนี้ถนนหนทางพึ่งทำเสร็จใหม่ๆ ถนนดีมาก วิวข้างทางสวย และเส้นทางไม่ไกล

ที่ฝั่งเขมรคือเมือปรม ออกเสียงว่า ปะลม แต่ออกเสียงเร็วๆ เมืองปรมอยู่ห่างจังหวัดคลองไพลิน 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างพระตะบองร้อยกว่ากิโลเมตร ที่เมืองปรมมีคาสิโนสองแห่ง มีนักเสียงดวงในไทยมาเที่ยวกันพอสมควรแต่ไม่มากเท่าด่านบ้านแหลม หรือด่านปอยเปต ซึ่งเป็นด่านมี่ใหญ่กว่านี้ ด่านบ้านแหลมอยู่ขึ้นไปทางเหนือของด่านบ้านผักกาด 30 กิโลเมตร

ที่ฝั่งไทยจะมีตลาดนัดชายแดนบ้านผักกาด วัดที่นัดกันคือวันเสาร์และวันอังคาร(ถ้าจำไม่ผิดนะ จะไปหาข้อมูลอีกรอบ) จะมีของและคนขายเยอะหน่อย มีชาวบ้านซื้อขายปลีก แต่หากวันปกติจะเหมือนตลาดขายส่ง จะมีคนมาซื้อขายกันตีสามตีสี่ จากเขมรมาซื้อกันเป็นคันรถๆ

สำหรับคนไทยที่ต้องการไปเที่ยวเมืองปรม ไพลิน พระตะบอง และกัมพูชา สามารถใช้หนังสือเดินทางหรือ Passport อย่างเดียวก็สามารถเข้าไปในเขมรอยู่ได้ 14 วันไม่ต้องทำวีซ่า mr.hotsia ธันวาคม 2554

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในเมืองไพลิน
 


 

 
คลิปด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี

  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 51 44.339 N, 102 35 43.452 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
นั่งรถจากเมืองไพลินไปเมืองปรม ค่ามอเตอร์ไซค์ 100 บาท


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 52 26.34 N, 102 34 59.058 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
วิวระหว่างทางสวยครับ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 55 39.294 N, 102 29 44.52 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านเมืองปรมตรงข้ามด่านบ้านผักกาด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 55 38.724 N, 102 29 43.452 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านเมืองปรมที่เขมร ตรงด่านถาวรบ้านผักกาด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 55 36.479 N, 102 29 36.558 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน


GPS: 12 51 22.163 N, 102 36 25.823 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
เติมน้ำมันที่เมืองไพลิน
GPS: 12 51 44.339 N, 102 35 43.452 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเมืองปรม


GPS: 12 52 24.936 N, 102 34 59.429 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ระหว่างทางไปเมืองปรม
GPS: 12 52 26.34 N, 102 34 59.058 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
วิวสวย


GPS: 12 52 42.54 N, 102 34 54.924 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
กำลังซ้อนมอเตอร์ไซค์
GPS: 12 53 15.084 N, 102 35 0.036 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ระหว่างเดินทาง


GPS: 12 55 36.762 N, 102 30 7.079 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ถึงเมืองปรมแล้ว
GPS: 12 55 39.618 N, 102 30 1.979 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
เมืองปรม


GPS: 12 55 39.294 N, 102 29 44.52 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
Mr.hotsia ที่ด่านถาวรบ้านผักกาด ฝั่งเขมรคือเมืองปรม
GPS: 12 55 38.724 N, 102 29 43.452 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาดฝั่งเขมร


GPS: 12 55 39.012 N, 102 29 43.02 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านเมืองปรม ไพลิน
GPS: 12 55 38.819 N, 102 29 42.648 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านห่างกันต้องเดินไปหน่อย


GPS: 12 55 38.772 N, 102 29 42.036 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านเมืองปรม ไพลิน
GPS: 12 55 37.955 N, 102 29 39.444 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน


GPS: 12 55 36.479 N, 102 29 36.558 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
GPS: 12 55 36.414 N, 102 29 36.353 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน


GPS: 12 55 36.51 N, 102 29 35.663 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
GPS: 12 55 32.832 N, 102 29 30.947 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ตลาด 3 แผ่นดิน ไทย กัมพูชา เวียดนาม


GPS: 12 55 32.646 N, 102 29 21.845 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
GPS: 12 55 33.174 N, 102 29 21.804 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน


GPS: 12 55 33.707 N, 102 29 21.852 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
GPS: 12 56 4.164 N, 102 28 19.494 E

ด่านบ้านผักกาด -จันทบุรี เมืองปรม-ไพลิน
นั่งสองแถวไปจันทบุรี
  
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck