ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > พนมเปญ > พระราชวังพนมเปญ
 

ข้อมูลเที่ยวกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา


เที่ยวพนมเปญ

สถานีขนส่งพนมเปญ

อาหารเขมร

น้ำแข็งไสไข่ดิบ

วัวหันพนมเปญ

ตลาดสดพนมเปญ

วัดพนม

พระราชวังพนมเปญ

เดินทางจากเสียมเรียบไปพนมเปญ

หมี่ผัดข้างวังพนมเปญ

พนมเปญ 2012 โรงแรมในพนมเปญ

อาหารไทยในพนมเปญ

ทุ่งสังหาร

คุกโตนสเลง

เมืองอูด้ง

โรงแรมอังกรอมิถุนา

สีสันกลางคืนพนมเปญ

ก๋วยเตี๋ยวอร่อยพนมเปญ

สนามบินพนมเปญ

สายการบินกัมพูชาอังกอร์แอร์

ตลาดพนมเปญ 2013

ข้าวต้มปลาพนมเปญ

ครุฑยักษ์

เป็ดย่างพนมเปญ

พนมเปญ 2016

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในพนมเปญครับ
 


 

พระราชวังพนมเปญ

พระราชวังพนมเปญ

ที่ท่องเที่ยวอันดับแรกของพนมเปญที่ควรต้องไปคือพระราชวัง อยู่ติดๆกับโซนที่พักเดินไปแป๊บเดียวครับ พระราชวังต้องเสียค่าเข้าชม 6.25 USD หรือประมาณ 200 บาท ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาพนมเปญจะต้องมาเที่ยวทุกคน ดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาด

พระราชวังที่พนมเปญคือวังที่อยู่ของเจ้าสีหนุ รูปแบบการสร้างเหมือนกับวังที่วัดพระแก้วด้วย และตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงที่กว้าง 2 กิโลเมตร ด้านในวัง ในวัด เขาห้ามถ่ายรูป สามารถเดินไปชมไปเที่ยวได้ นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะจ้างไกด์พาเที่ยว เสียดายผมไม่ได้ถามราคามาครับ Mr.Hotsia ธันวาคม 2554

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในพนมเปญครับ
 


ข้อมูลพระราชวังที่พนมเปญ จากวิกิ:
The Royal Barum Reachea Veang Nei Preah Reacheanachak Kampuchea ), in Phnom Penh , Cambodia , is a complex of buildings which serves as the royal residence of the king of Cambodia. Its full name in the Khmer language is Preah Barum Reachea Veang Chaktomuk . The Kings of Cambodia have occupied it since it was built in 1860's, with a period of absence when the country came into turmoil during and after the reign of the Khmer Rouge .

The palace was constructed after King Norodom relocated the royal capital from Oudong to Phnom Penh in the mid-19th century. It was gradually built atop an old citadel called Banteay Kev . It faces towards the East and is situated at the Western bank of the cross division of the Tonle Sap River and the Mekong River called Chaktomuk (an allusion to Brahma ).

 
คลิปพาเที่ยวพระราชวัง กรุงพนมเปญ

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 44.321 N, 104 55 58.524 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 48.798 N, 104 55 55.932 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 49.589 N, 104 55 52.193 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 50.273 N, 104 55 52.242 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 50.364 N, 104 55 52.278 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 49.511 N, 104 55 52.746 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 48.305 N, 104 55 53.064 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 47.549 N, 104 55 52.769 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 45.923 N, 104 55 55.878 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 33 42.635 N, 104 55 55.649 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 44.321 N, 104 55 58.524 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 44.609 N, 104 55 58.314 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 44.579 N, 104 55 58.29 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 46.799 N, 104 55 56.814 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 48.155 N, 104 55 56.37 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 47.885 N, 104 55 56.34 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 48.125 N, 104 55 56.616 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 48.798 N, 104 55 55.932 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 49.949 N, 104 55 55.068 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 49.589 N, 104 55 52.193 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 49.655 N, 104 55 52.164 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 50.195 N, 104 55 51.99 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 50.267 N, 104 55 51.954 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 50.267 N, 104 55 51.954 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 50.243 N, 104 55 51.426 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 50.31 N, 104 55 51.288 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 50.273 N, 104 55 52.242 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 50.364 N, 104 55 52.278 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 49.511 N, 104 55 52.746 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 49.104 N, 104 55 52.776 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 48.875 N, 104 55 52.638 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 48.474 N, 104 55 52.896 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 48.305 N, 104 55 53.064 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 47.549 N, 104 55 52.769 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 46.517 N, 104 55 52.728 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 46.517 N, 104 55 52.728 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 46.019 N, 104 55 54.06 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 46.019 N, 104 55 54.06 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 46.265 N, 104 55 55.356 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 45.923 N, 104 55 55.878 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 45.881 N, 104 55 55.854 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 45.641 N, 104 55 54.36 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 42.881 N, 104 55 54.384 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 42.642 N, 104 55 55.572 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 42.635 N, 104 55 55.44 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ


GPS: 11 33 42.527 N, 104 55 55.53 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ
GPS: 11 33 42.557 N, 104 55 55.59 E

พระราชวังพนมเปญ
พระราชวังพนมเปญ

ข้อมูลเที่ยวกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา


เที่ยวพนมเปญ

สถานีขนส่งพนมเปญ

อาหารเขมร

น้ำแข็งไสไข่ดิบ

วัวหันพนมเปญ

ตลาดสดพนมเปญ

วัดพนม

พระราชวังพนมเปญ

เดินทางจากเสียมเรียบไปพนมเปญ

หมี่ผัดข้างวังพนมเปญ

พนมเปญ 2012 โรงแรมในพนมเปญ

อาหารไทยในพนมเปญ

ทุ่งสังหาร

คุกโตนสเลง

เมืองอูด้ง

โรงแรมอังกรอมิถุนา

สีสันกลางคืนพนมเปญ

ก๋วยเตี๋ยวอร่อยพนมเปญ

สนามบินพนมเปญ

สายการบินกัมพูชาอังกอร์แอร์

ตลาดพนมเปญ 2013

ข้าวต้มปลาพนมเปญ

ครุฑยักษ์

เป็ดย่างพนมเปญ

พนมเปญ 2016

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในพนมเปญครับ
 

 

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck