ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > จังหวัดพระวิหาร > ตลาดพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
 

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร

ตลาดพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร

ตลาดพนมตเบงเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร ตลาดนี้อยู่กลางเมืองพนมตะเบงเมียนเจย ทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็นคือที่เดียวกัน ตลาดเช้าจะมีสีสันมากกว่า ผมเห็นมะเขือใหญ่ๆ แบบที่เห็นในกำปงชนังในตลาดนี้ด้วย ตลาดนี้มีผักสด ปลา จุดเด่นอื่นๆ ไม่มีอะไรมาก ผมอัดคลิปให้ชมกันและมีภาพด้วยครับ mr.hotsia สิงหาคม 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในพระวิหาร
 Tbeng Meanchey market Preah Vihear Province ตลาดตะเบงเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร

  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 32.261 N, 104 58 38.388 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเย็นตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 31.223 N, 104 58 38.526 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ปลาทูตลาดเย็นตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร หน้าไม่งอ คอไม่หัน แบบมหาชัย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 30.503 N, 104 58 38.538 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
สารพัดไข่


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 31.577 N, 104 58 38.742 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ผักสดมะเขือยักษ์ พระวิการ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 32.453 N, 104 58 39.138 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ปลาแห้ง ตลาดพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 32.453 N, 104 58 38.616 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ปลาสด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 32.897 N, 104 58 38.844 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ปลาช่อนแห้ง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 32.711 N, 104 58 39.156 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ปลาช่อนแห้ง ตลาดพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 32.729 N, 104 58 39.863 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
มีคนบอกว่านี่จะเป็นลูกวัว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
บรรยากาศยามเช้าที่เมืองพนมตะเบงเมียนเจย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
สายบัว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ไส้กรอก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ขายหมู


GPS: 13 48 25.475 N, 104 58 41.519 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเย็นพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
GPS: 13 48 32.261 N, 104 58 38.388 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเย็นพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


GPS: 13 48 31.223 N, 104 58 38.526 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ปลาทู
GPS: 13 48 30.503 N, 104 58 38.538 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ขายไข่ไก่ ไข่เป็ด


GPS: 13 48 31.577 N, 104 58 38.742 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
มะเขือ
GPS: 13 48 31.955 N, 104 58 38.652 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
มะเขือยาว


GPS: 13 48 32.453 N, 104 58 39.138 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ปลาแห้ง
GPS: 13 48 32.453 N, 104 58 38.616 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ขายปลา


GPS: 13 48 32.897 N, 104 58 38.844 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ขายปลาช่อนแห้ง
GPS: 13 48 32.657 N, 104 58 38.693 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
กล้วย


GPS: 13 48 32.711 N, 104 58 39.156 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ขายปลาช่อนแห้ง
GPS: 13 48 32.777 N, 104 58 39.762 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ขายปลาช่อนแห้ง


GPS: 13 48 32.747 N, 104 58 39.93 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ลูกวัว
GPS: 13 48 32.729 N, 104 58 39.863 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ลูกวัว


GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตอนเช้าที่พนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
สายบัว
GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ตลาดเช้าพนมตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร


GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ไส้กรอก
GPS: 13 48 24.593 N, 104 58 42.534 E

ตลาดตะเบ็งเมียนเจย จังหวัดพระวิหาร
ไส้กรอก


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck