ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > เที่ยวจังหวัดเปรยเวง > เมืองเนียกเลือง(neak leung)
 

เมืองเนียกเลือง(neak leung)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)

เมืองนาเฮือง (Neak Leung) หรือ เมืองนาเรือง (Neak Loeang) เป็นเมืองที่คึกคัก เป็นเมืองท่าแม่น้ำโขงของจังหวัดเปรยแวง ประเทศกัมพูชาเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง เส้น Tonle Bassac หรือแม่น้ำโขงเส้นบนหลังจากแยกเป็นสองสายในเขมร เส้นล่างไหลไปทางแจ่วด๊ก เส้นบนมาทางนี้และไหลไปทางเมือง Tien Giang ที่เมืองนาเรือง (Neak Loeang) จะมีเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเป็นขนาดใหญ่สามารถเอารถข้ามไปมาได้ เป็นเส้นทางเชื่อมพนมเปญ กันดาล ไปสวายเรียง โฮจิมินห์

ใครที่เดินทางจากพนมเปญไปโฮจิมินห์ทางรถจะต้องผ่านเมืองนี้ ที่เมืองนาเรืองผมชอบชมชาวบ้านที่เขาเอาของมาขายตรงนี้ มีสีสัน เขาจะเอาของเทินไว้บนหัว มีขนมของกินต่างๆ มีทั้งชาวเขมรและเวียดนาม ที่นาเรืองยังมีรถม้าใช้ขนของ และเป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองคึกคักกว่าตัวจังหวัดเปรยแวงเสียอีก ที่นี่ยังมีมะม่วงอร่อยในหน้ามะม่วงจะมีคนเขมรเอามาขาย อย่าลืมที่จะลองชิม เมืองสวายเรียงคือเมืองมะม่วงก็อยู่ไม่ไกลตรงนี้ ทำให้มะม่วงจากเมืองท่าตรงนี้ขึ้นชื่อ ลูกใหญ่ ลองไปชิมดูนะ mr.hotsia สิงหาคม 2555

 


prey veng bus station สถานีขนส่งเปรยแวง กัมพูชา รถโดยสารจากเปรยแวงไปพนมเปญ

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 28.908 N, 105 16 36.18 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เรือบันทุกรถข้ามแม่น้ำโขงในเมืองเนียกเลือง(neak leung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 11 0.383 N, 105 23 23.981 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถม้าในเมืองเนียกเลือง(neak leung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 45.005 N, 105 17 8.838 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เมืองเนียกเลือง(neak leung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 46.211 N, 105 17 7.535 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
ชาวบ้านวิ่งขึ้นรถ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 45.881 N, 105 17 5.753 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
บรรยากาศการของของที่เมืองเนียกเลือง(neak leung)

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 44.735 N, 105 17 3.899 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

รถจากเปรยแวงไปพนมเปญ
บรรยากาศการของของที่เมืองเนียกเลือง(neak leung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 45.209 N, 105 17 4.104 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

รถจากเปรยแวงไปพนมเปญ
บรรยากาศการของของที่เมืองเนียกเลือง(neak leung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 45.209 N, 105 17 4.104 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

รถจากเปรยแวงไปพนมเปญ
บรรยากาศการของของที่เมืองเนียกเลือง(neak leung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 45.036 N, 105 17 3.683 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

 

รถจากเปรยแวงไปพนมเปญ
บรรยากาศการของของที่เมืองเนียกเลือง(neak leung)


รถจากเปรยแวงไปพนมเปญ
ข้าวหลาม


รถจากเปรยแวงไปพนมเปญ
น้อยหน่า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 15 46.301 N, 105 17 5.94 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
mr.hotsia กินกาแฟต่อรองราคาค่ามอไซค์ไปเปรยแวง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 18 38.783 N, 105 16 52.56 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
นั่งมอไซค์ไปเปรยแวง


GPS: 11 15 28.908 N, 105 16 36.18 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เรือบันทุกรถข้ามแม่น้ำโขง
GPS: 11 15 46.577 N, 105 17 5.171 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เมืองเนียกเลือง(neak leung)


GPS: 11 15 44.801 N, 105 17 10.067 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เมืองเนียกเลือง(neak leung)
GPS: 11 11 0.383 N, 105 23 23.981 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถม้าในเมืองเนียกเลือง(neak leung)


GPS: 11 11 0.383 N, 105 23 23.981 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถม้าในเมืองเนียกเลือง(neak leung)
GPS: 11 15 43.055 N, 105 17 15.678 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถม้าในเมืองเนียกเลือง(neak leung)


GPS: 11 15 44.747 N, 105 17 10.314 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เมืองเนียกเลือง(neak leung)
GPS: 11 15 45.191 N, 105 17 9.252 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
ขายของ


GPS: 11 15 45.005 N, 105 17 8.838 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เมืองเนียกเลือง(neak leung)
GPS: 11 15 45.551 N, 105 17 7.823 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เมืองเนียกเลือง(neak leung)


GPS: 11 15 45.185 N, 105 17 7.979 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถโดยสารชาวบ้านระยะสั้นๆ
GPS: 11 15 45.395 N, 105 17 8.291 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถโดยสารชาวบ้านระยะสั้นๆ


GPS: 11 15 45.395 N, 105 17 8.291 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถโดยสารชาวบ้านระยะสั้นๆ
GPS: 11 15 46.242 N, 105 17 7.463 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
รถโดยสารชาวบ้านระยะสั้นๆ


GPS: 11 15 46.211 N, 105 17 7.535 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
วิ่งขึ้นรถ
GPS: 11 15 45.977 N, 105 17 6.012 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
เมืองเนียกเลือง(neak leung)


GPS: 11 15 45.881 N, 105 17 5.753 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
บรรยากาศขายของเมืองเนียกเลือง(neak leung)
GPS: 11 15 45.869 N, 105 17 5.76 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
บรรยากาศขายของเมืองเนียกเลือง(neak leung)


GPS: 11 15 46.301 N, 105 17 5.94 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
นั่งกินกาแฟคุยเรื่องราคาค่ารถ
GPS: 11 18 38.783 N, 105 16 52.56 E

เมืองเนียกเลือง(neak leung)
mr.hotsia ต้อนซ้อนมอไซค์ไปเปรยแวง
  

ข้อมูลเที่ยวจังหวัดเปรยแวง กัมพูชา (Prey veng)


จังหวัดเปรยแวง

การเดินทางไปพนมเปญ

อาหารการกินชาวเปรยแวง

โรงแรมในเปรยแวง

การเดินทางไปเปรยแวง

นากเรือง (Neak leung)
       

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck