ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > จังหวัดรัตนคีรี > ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
 

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)

ตลาดชาวรัตนคีรี (Rattanak Kiri Market) ผมแนะนำให้ไปเดินตลาดเช้าของเมืองบ้านลุง ตลาดเขามีชาวบ้านมานั่งขายของดูน่าสนใจกว่าจังหวัดอื่น ผมไปเดินตลาดและอุดหนุนซื้อขนมสองอย่าง กล้วย มากินเป็นอาหารเช้าด้วย จุดเด่นของตลาดเช้านี้คือชาวบ้านนั่งกะพื้นแบบบ้านๆ ดูสะอาดคนเยอะ มีสีสันดีครับ ตลาดนี้ใหญ่ให้เดินให้รอบๆไปถึงด้านหลังมีโซนของแห้ง ของสด ปลา หมู และโซนชาวบ้านมาขายริมถนน

Mr.hotsia เป็นคนที่ชอบเดินตลาดเช้า ตลาดเย็น จังหวัดไหนยิ่งห่างไกลหรือจังหวัดที่อยู่ติดบึง แม่น้ำ ทะเล ยิ่งมีสีสันมาก สำหรับเมืองบ้านลุง จังหวัดรัตนคีรีผมจัดว่าเป็นตลาดใหญ่มาก มีตลาดชาวบ้านโดยรอบ มีโซนขายของแบบชาวบ้านแต่ไม่กว้างนัก หากจะให้คะแนนมิสเตอร์ฮ๊อตเชียให้ 7 เต็ม 10 ครับ mr.hotsia สิงหาคม 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในรัตนคีรี
 


 

 
ratanakiri morning market cambodia ตลาดเช้ารัตนคีรี กัมพูชา

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 8.514 N, 106 59 15.383 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ปลาในตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 8.039 N, 106 59 14.927 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ด้านในตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 8.177 N, 106 59 15 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ข้าวเหนียวกำใส่ในปลาทำไม งง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 8.177 N, 106 59 15 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ข้าวเหนียวกำใส่ในปลาทำไม งง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 8.177 N, 106 59 15 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
กุนเชียงและใส้กรอกของรัตนคีรี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 8.177 N, 106 59 15 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ปลาช่อนแห้ง เมืองบ้านลุง รัตนคีรี


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 12.15 N, 106 59 16.889 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
หัวหมูทำไมต้องงับหาง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 12.114 N, 106 59 16.836 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ข้าวเหนียวแดง ขนมของเมืองนี้


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 11.111 N, 106 59 13.601 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
บรรยากาศของตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ผมซื้อกล้วยจากน้องคนนี้


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 10.847 N, 106 59 13.259 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 44 11.142 N, 106 59 13.313 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


GPS: 13 44 8.424 N, 106 59 15.581 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 8.514 N, 106 59 15.383 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ปลาในตลาด


GPS: 13 44 8.039 N, 106 59 14.927 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 8.039 N, 106 59 14.927 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


GPS: 13 44 8.177 N, 106 59 15 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 8.177 N, 106 59 15 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
น่าจะปลาร้า


GPS: 13 44 8.177 N, 106 59 15 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
น่าจะปลาร้า
GPS: 13 44 8.177 N, 106 59 15 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
กุนเชียง


GPS: 13 44 8.177 N, 106 59 15 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ปลาช่อน
GPS: 13 44 8.177 N, 106 59 15 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ปลาแห้ง


GPS: 13 44 8.177 N, 106 59 15 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 8.525 N, 106 59 16.722 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ปลาตัวโตๆ


GPS: 13 44 9.797 N, 106 59 17.514 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ขายหมู
GPS: 13 44 11.369 N, 106 59 16.62 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ปลาแห้ง


GPS: 13 44 12.15 N, 106 59 16.889 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
หัวหมู
GPS: 13 44 12.114 N, 106 59 16.836 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ข้าวเหนียวแดง


GPS: 13 44 11.783 N, 106 59 13.601 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 11.783 N, 106 59 13.601 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


GPS: 13 44 11.093 N, 106 59 13.415 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 11.111 N, 106 59 13.601 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ซื้อกล้วยไปกินในตลาด
GPS: 13 44 10.847 N, 106 59 13.259 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้ารัตนคีรี


GPS: 13 44 10.865 N, 106 59 13.169 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 10.865 N, 106 59 13.169 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


GPS: 13 44 11.142 N, 106 59 13.313 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
GPS: 13 44 11.412 N, 106 59 13.097 E

ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)
ตลาดเช้าเมืองบ้านลุง รัตนคีรี (Banlung)


 

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck