ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > เที่ยวเขมร กัมพูชา > ทำบุญสงกรานต์เขมร
 

ทำบุญสงกรานต์เขมร

สงกรานต์ 2555 mr.hotsia ไปเที่ยวที่พนมเปญ กำปงธม กำปงจาม กระแจะ จังหวัดต่างๆของเขมรเขาไม่มีการสาดน้ำวันสงกรานต์ ไม่มีการเล่นแป้ง ไม่เหมือนไทยและที่หลวงพระบางที่ผมไปสงกรานต์หลวงพระบางมาปีที่แล้ว สงกรานต์เขมรที่นี่เรียก “ปีใหม่เขมร” เป็นวัดหยุดยาวของชาเขมรติดต่อกันหลายวัน ชาวเขมรในพนมเปญจะกลับบ้าน ไปเที่ยว และจะไปทำบุญปีใหม่กันที่วัดในช่วงเช้า

ตั้งแต่ผมอยู่พนมเปญ ผมเห็นหนุ่มสาว คนแก่ เด็ก แต่งชุดขาว หิ้วปิ่นโตอาหารซ้อมมอเตอร์ไซค์ไปทำบุญที่วัด ที่วัดพนมมีคนไปมาก วัดอื่นๆก็เช่นกัน หลังการทำบุญจะมีการละเล่นที่วัด (วัดพนม) ส่วนวัดอื่นๆ ผมไม่เห็นมี นอกจากวัดในพนมเปญ ผมได้เดินทางมายังจังหวัดกระแจะ ทางตอนเหนือของกัมพูชา มาทำบุญที่วัดยามเช้า ต่างจังหวัดของเขมรยิ่งน่าสนใจมีการทำบุญกัที่วัด แต่งชุดขาวทั้งหนุ่มสาวและเด็ก คนมีอายุ

ที่จังหวัดกระแจะ ผมเดินทางไปดูปลาโลมาแม่น้ำโขงตั้งแต่ 07.00 น. หลังจากนั้นไปวัดที่อยู่บนภูเขา เห็นชาวเขมรทุกวัย แต่ชุดขาวถือปิ่นโต ไปทำบุญที่วัด วัดที่ผมไปเป็นวัดที่อยู่บนเขาต้องเดินขึ้นไปหลายร้อยขั้น บนวัดมีการก่อกองทราย ขนทรายเข้าวัด ทำบุญเลี้ยงพระเพล เริ่มต้นด้วยการเอาไหว้พระก่อกองทราย แล้วไปถวายอาหารแก่พระรับพร ตักบาตรข้าวสวย แล้วนำอาหารไปจัดลงสำรับ หลังจากนั้นก็เดินไปไหว้พระพุทธรูปคล้ายพม่าที่อยู่บนสุดของยอดเขา ตรงนั้นจะมีคนคล้ายให้คำแนะนำอะไรบางอย่าง ผมไม่แน่ใจว่าดูดวงผูกดวงเขมรหรือไม่ ผมเห็นเข้าไหว้พระเสร็จก็จะไปทำบุญกะคนนี้แล้วฟังอะไรสักอย่างครับ

สงกรานต์สาดน้ำในเขมรมีอยู่บ้างตามชายแดนไทย แต่ลึกในเมืองหลวงและต่างจังหวัดไม่มีสาดน้ำสงกรานต์ คงมีแต่การไปทำบุญที่วัด ไหว้พระ ตักบาตร รับพร เป็นปีใหม่เขมรที่เขาหยุดยาวท่องเที่ยว เข้าวัด อย่างจริงจัง ผมซักไม่แน่ในว่าสาดน้ำสงกรานต์เนี่ยมาสมัยไหน ในหินแกะสลักที่นครวัดผมก็เห็นมีลอยกระทง ดังนั้นลอยกระทางมีมานานตั้งแต่พันๆ ปีแล้วแน่นอน แต่สงกรานต์ที่ต้องสาดน้ำกันแบบไทย หรือพม่า ไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่สมัยไหนกันแน่ mr.hotsia เมษายน 2555

 
คลิป Mr.hotsia เดินขึ้นวัดไปทำบุญสงกรานต์เขมร ที่จังหวัดกระแจะ

 
คลิปก่อกองทรายเขมร

 
คลิปตักบาตร ทำบุญสงกรานต์เขมร

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 34 31.452 N, 104 55 24.3 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ทำบุญสงกรานต์เขมร
การละเล่นงูกินหาง ที่วัดพนม พนมเปญ หลังทำบุญสงกรานต์ปีใหม่เขมร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 33 47.441 N, 106 1 10.332 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ก่อกองทราย ที่วัดในจังหวัดกระแจะ ทำบุญสงกรานต์เขมร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 33 46.913 N, 106 1 8.52 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ถวายพระก่อนไปจัดสำรับ เขาแยกเป็นกุฏิ ให้ทำบุญ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 33 47.873 N, 106 1 8.82 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ตักบาตร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 33 47.735 N, 106 1 10.5 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ก่อกองทราย ทำบุญสงกรานต์เขมร


  ภาพนี้ถ่ายที่ 12 33 45.108 N, 106 1 10.812 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ทำบุญสงกรานต์เขมร
หนุ่มสาวเขมรซ้อนมอเตอไซค์กันไปวัด รอยยิ้มให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน


ทำบุญสงกรานต์เขมร
พระหน้าแดงที่วัดพนม กรุงพนมเปญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
เขานิยมทำบุญด้วยเงินเช่นกัน


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ถวายพระ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ชอบการแต่งตัวของเขาจัง


ทำบุญสงกรานต์เขมร
การละเล่นหลังทำบุญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทางขึ้นวัดที่กระแจะ ตอนเหนือของเขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ถวายพระ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
สาวขะแมย์มาทำบุญที่วัด


ทำบุญสงกรานต์เขมร
สาวขะแมย์มาทำบุญที่วัด


ทำบุญสงกรานต์เขมร
สวยแบบเขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ปิ่นโตมาทำบุญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ลงไปก่อกองทราย


ทำบุญสงกรานต์เขมร
หนุ่มสาวเขมรจูงมือมาทำบุญสงกรานต์ปีใหม่เขมร ไม่ได้สาดน้ำ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ชุดแต่งกายของเขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ชุดแต่งกายแบบหนุ่มสาวเขมรเวลามาทำบุญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
สะใบขาว


ทำบุญสงกรานต์เขมร
กลับบ้าน


GPS: 11 34 31.452 N, 104 55 24.3 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
การละเล่นงูกินหางที่วัดพนมบ่ายวันสงกรานต์
GPS: 12 33 45.611 N, 106 1 9.852 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ไปทำบุญที่วัด


GPS: 12 33 44.447 N, 106 1 13.962 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
GPS: 12 33 47.249 N, 106 1 10.392 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ก่อกองทราย


GPS: 12 33 47.441 N, 106 1 10.332 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ก่อกองทราย
GPS: 12 33 47.621 N, 106 1 10.266 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


GPS: 12 33 47.729 N, 106 1 9.516 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
หนุ่มสาวเขมรมาทำบุญ
GPS: 12 33 46.913 N, 106 1 8.52 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


GPS: 12 33 47.813 N, 106 1 8.46 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
GPS: 12 33 47.981 N, 106 1 8.652 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


GPS: 12 33 47.873 N, 106 1 8.82 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ตักบาตร
GPS: 12 33 47.735 N, 106 1 10.5 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
กองทราย


GPS: 12 33 47.795 N, 106 1 10.422 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ชอบชุดเขมร
GPS: 12 33 45.108 N, 106 1 10.812 E

ทำบุญสงกรานต์เขมร
ยิ้มสาวเขมรให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ตื่นมาซื้อของตลาดไปทำบุญที่พนมเปญ
ทำบุญสงกรานต์เขมร
วัดที่พนมเปญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
วัดพนม กรุงพนมเปญ
ทำบุญสงกรานต์เขมร
วัดพนม กรุงพนมเปญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
วัดพนม กรุงพนมเปญ
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
การละเล่นที่วัด
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
mr.hotsia เดินขึ้นวัด
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ก่อกองทราย
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
สาวเขมรมาทำบุญ
ทำบุญสงกรานต์เขมร
สาวเขมรมาทำบุญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
สาวเขมรมาทำบุญ
ทำบุญสงกรานต์เขมร
สาวเขมรมาทำบุญ


ทำบุญสงกรานต์เขมร
ลงไปก่อกองทราย
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ทำบุญสงกรานต์เขมร


ทำบุญสงกรานต์เขมร
จูงมือมาทำบุญไม่ได้สาดน้ำ
ทำบุญสงกรานต์เขมร
ชุดของเขมร


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck