ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > เที่ยวสตรึงแตรง > รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
 

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว

การเดินทางจากเมืองสตรึงแตรง กัมพูชา ไปยังประเทศลาว ไล่ตั้งแต่นากะสัง จำปาสัก ปากเซ สามารถซื้อตั๋วรถที่ริเวอร์ไซด์เกรสเฮ้าส์ที่อยู่ติดๆกะปั้มน้ำมันริมแม่น้ำโขง ในตัวเมืองสตรึงแตรง หากคนมากรถมีวันละสองเที่ยวเช้าและบ่าย รถออกไม่ตรงเวลา แต่มีแน่นอน วันที่ผมเดินทางจากสตรึงแตรงไปนากะสัง เพื่อข้ามไปดอนเดช (หลี่ผี) ผมซื้อตั๋วครั้งเดียวจากสตรึงแตรงไปดอนเดช รถจะพาข้ามแดนแล้วเปลี่ยนรถใหม่เป็นรถฝั่งลาว แล้วไปลงที่ดอนเดช จากนั้นให้ใช้ตั๋วยื่นกับคนที่คุมคิวรถเพื่อรับตั๋วเรือข้ามจากนากะสังไปดอนเดช ระยะทางจากสตรึงแตรงไปดอนเดชรวมทั้งหมดน่าจะไม่ถึง 60 กิโลเมตร รวมเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ราคาตั๋วประมาณ 10 USD

สำหรับใครที่ต้องการเดินทางจากสตรึงแตรงไปปากเซเลยก็ได้เป็นรถคันเดียวกันครับ แต่จะเลยไปส่งที่ปากเซ ระยะทางจากนากะสังไปปากเซประมาณ 60-70 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สำหรับด่านผ่านแดนจำปาสักลาว กับสตรึงแตรง กัมพูชา เป็นด่านสากลที่กำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงให้ใหญ่ขึ้น ในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวผ่านเส้นทางนี้อีกมาก เพราะเขาทำถนนหนทางใหญ่สะดวกสบายมาก มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สตรึงแตรง การเดินทางจึงสะดวกครับ
mr.hotsia เมษายน 2555

 
รถจากสตรึงแตรงไปจำปาสัก ปากเซ ดอนเดช

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
แผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตรึงแตรง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
River side guesthouse สตรึงแตรง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 55 23.142 N, 106 1 47.508 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ที่ด่านตรวจคนขาออกของกัมพูบา สตรึงแตรง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 55 23.52 N, 106 1 47.82 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
จุดทำวีซ่าของนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องใช้


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 55 27.612 N, 106 1 42.9 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองใหม่ของลาว ด่านขาเข้าออกของลาว ที่แขวงจำปาสัก ไม่ไกลจากคอนพะเพ็งนัก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 55 28.086 N, 106 1 43.211 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านตรวจคนเข้าออกเมืองของจำปาสัก / สตรึงแตรง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 55 28.104 N, 106 1 43.266 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
บนรถลาวที่จะไปนากะสัง


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
เที่ยวสะใจบนรถลาวที่จะไปนากะสัง


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ผู้โดยสารเด็ก


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านขาเข้าออกของลาว ที่แขวงจำปาสัก ไม่ไกลจากคอนพะเพ็งนัก


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านขาเข้าลาว


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
เดินทางมาถึงนากะสังแล้ว


GPS: 13 31 51.348 N, 105 58 16.524 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
เกรสเฮ้าส์ที่ผมไปซื้อตั๋ว
GPS: 13 31 52.488 N, 105 58 18.006 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
แผนที่เกรสเฮ้าส์ที่ผมไปซื้อตั๋ว


GPS: 13 31 48.234 N, 105 58 15.558 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ตารางเดินรถสตรึงแตรง
GPS: 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
แผนที่ท่องเที่ยวสตรึงแตรง


GPS: 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
แผนที่ท่องเที่ยวสตรึงแตรง
GPS: 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ริเวอร์ไซค์เกรสเฮ้าส์ จุดขึ้นรถ จองตั๋วไปลาว


GPS: 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ริเวอร์ไซค์เกรสเฮ้าส์ จุดขึ้นรถ จองตั๋วไปลาว
GPS: 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ริเวอร์ไซค์เกรสเฮ้าส์ จุดขึ้นรถ จองตั๋วไปลาว


GPS: 13 31 53.028 N, 105 58 18.366 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ดูดีๆเห็นนามบัตร hotsia.com
GPS: 13 32 10.337 N, 105 59 26.892 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
สะพานข้ามแม่น้ำโขงในสตรึงแตรง


GPS: 13 36 10.889 N, 106 3 41.975 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ถึงด่านขาออกของสตรึงแตรงจะข้ามไปจำปาสักลาว
รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
รถคันซ้ายที่ผมมา


GPS: 13 55 22.044 N, 106 1 48.804 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านผ่านแดนเขมรลาว
GPS: 13 55 23.142 N, 106 1 47.508 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านฝั่งเขมร


GPS: 13 55 23.52 N, 106 1 47.82 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านฝั่งเขมรตรงทำวีซ่า
GPS: 13 55 23.682 N, 106 1 47.706 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
เดินไปด่านลาว


GPS: 13 55 28.026 N, 106 1 44.507 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านลาว
GPS: 13 55 27.612 N, 106 1 42.9 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ที่ทำการตรวจคนเข้าออกเมืองกำลังสร้างใหม่


GPS: 13 55 27.804 N, 106 1 42.984 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
รถฝั่งลาวที่จะไปนากะสัง
GPS: 13 55 28.086 N, 106 1 43.211 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ตรวจคนเข้าออกของฝั่งจำปาสัก


GPS: 13 55 28.104 N, 106 1 43.266 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
รถฝั่งลาวที่จะไปนากะสัง
รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
เที่ยวสะใจ


GPS: 14 0 2.513 N, 105 55 11.37 E

รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
เดินทางถึงนากะสัง
รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ผู้โดยสารเด็กน่ารัก


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ระหว่างทางจากสตรึงแตรงไปด่านไปลาว
รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านตรวจคนเข้าออกเขมร


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านฝั่งลาว
รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
ด่านฝั่งลาว


รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
mr.hotsia ที่ด่านฝั่งลาว
รถจากสตรึงแตรงไปปากเซ ลาว
เดินทางมาถึงนากะสังแล้วครับ
  

ข้อมูลเที่ยวจังหวัดสตรึงแตรง  ประเทศกัมพูชา


จังหวัดสตรึงแตรง

อาทิตย์ตกสตรึงแตรง

ด่านผ่านแดนสตรึงแตรง-
จำปาสัก
การดินทางข้ามแดนรถโดยสาร

ตลาดสตรึงแตรง

สะพานปลาแม่น้ำโขงสตรึงแตรง

เดินเย็นกลางคืน

แนะนำร้านอาหาร
     

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck