ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > สตรึงแตรง > สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดสตรึงแตรง
 

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดสตรึงแตรง

เดินเล่นชมปลาน้ำโขงยามเช้าตรึงแตรง กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังสตรึงแตรง ผมแนะนำว่าให้ตื่นแต่เช้าสว่างดีไปดูชาวบ้านที่เขาหาปลากลับมาจากแม่น้ำโขง จะเป็นเรือปลาที่เขานอนในเรือเลยครับพ่อแม่ลูก เห็นวิถีชีวิตและเห็นปลาหน้าตาแปลกๆของแม่น้ำโขง หากทันช่วงอาทิตย์ขึ้นที่จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไม่ไกลนักก็สวยงามไม่แพ้ที่อื่นครับ

ในทริปนี้เป็นวันเดียวของ mr.hotsia ที่ตื่นก่อนอาทิตย์ขึ้น ผมตื่นตีห้ากว่าๆ ก่อนที่ฟ้าจะสว่างผมเดินลงมารอดักชมอาทิตย์ขึ้นกะว่าขึ้นผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงคงต้องสวยแน่นอน น่าเสียดายมีเมฆบังแต่ก็ได้รูปมาบ้าง สิ่งที่ชดเชยคือการเดินไปชมวิถีชีวิตของผู้คนที่เขาหาปลาแล้วเอาปลามาขายให้แม่ค้าที่มาชั่งรอซื้อตรงแพขนานยนต์ ได้สีสันของการเดินทางเที่ยวแม่น้ำโขงดีแท้ ในทริปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวควรมีสักหนึ่งเช้าที่ได้ตื่นมาชมอาทิตย์ขึ้นชมวิถีชีวิตชาวเมืองนั้นยามเช้า จะทำให้การท่องเที่ยวในทริปนั้นสมบูรณ์แบบ mr.hotsia เมษายน 2555

 
คลิปปลาแม่น้ำโขงที่สะตรึงแตรง กัมพูชา

 

  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 53.46 N, 105 58 23.843 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
แม่น้ำโขงยามเช้า


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 47.664 N, 105 58 14.7 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
เดินไปตลาด


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 54.24 N, 105 58 20.124 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ขึ้น จังหวัดสตรึงแตรง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 55.686 N, 105 58 14.634 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
เรือหาปลาของชาวเขมรที่สตรึงแตรง กลับมากันทั้งครอบครัว


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 59.226 N, 105 58 13.938 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
เป็นเรือแจวมีเครื่องยนต์ด้วย


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 58.979 N, 105 58 13.86 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดสตรึงแตรง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 58.77 N, 105 58 13.842 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
เที่ยวเรือหาปลา


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 59.274 N, 105 58 14.1 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ปลาเสือแม่น้ำโขง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 59.07 N, 105 58 14.046 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
มีคนมารับซื้อถึงที่


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 59.118 N, 105 58 14.015 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ปลาอะไรเนี่ยน่ารักจัง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 59.064 N, 105 58 14.015 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดสตรึงแตรง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 13 31 52.332 N, 105 58 16.218 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
อาหารเช้าของผม


GPS: 13 31 53.46 N, 105 58 23.843 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
แม่น้ำโขงจังหวัดสตรึงแตรง
GPS: 13 31 48.557 N, 105 58 14.922 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ตลาดเช้าจังหวัดสตรึงแตรง


GPS: 13 31 47.664 N, 105 58 14.7 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ตลาดเช้าจังหวัดสตรึงแตรง
GPS: 13 31 54.191 N, 105 58 19.944 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ขึ้นสตรึงแตรง


GPS: 13 31 54.186 N, 105 58 19.944 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ขึ้นสตรึงแตรง
GPS: 13 31 54.276 N, 105 58 19.926 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
อาทิตย์ขึ้นสตรึงแตรง


GPS: 13 31 54.24 N, 105 58 20.124 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
สะพานที่เห็นข้ามไปทางลาว
GPS: 13 31 55.686 N, 105 58 14.634 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
เรือหาปลากลับมาสะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดสตรึงแตรง


GPS: 13 31 56.55 N, 105 58 13.554 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
เรือหาปลากลับมาสะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดสตรึงแตรง
GPS: 13 31 59.202 N, 105 58 13.878 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
มีคนมารับซื้อ


GPS: 13 31 59.226 N, 105 58 13.938 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
เรือแจว
GPS: 13 31 58.979 N, 105 58 13.86 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
จะติดเครื่องยนต์ด้วย


GPS: 13 31 58.77 N, 105 58 13.842 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
กลับมาเช้า
GPS: 13 31 59.274 N, 105 58 14.1 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ปลาเสือแม่น้ำโขง ตัวใหญ่มาก


GPS: 13 31 59.274 N, 105 58 14.1 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ปลาแม่น้ำโขง
GPS: 13 31 59.07 N, 105 58 14.046 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ซื้อขายปลาแม่น้ำโขง


GPS: 13 31 59.118 N, 105 58 14.015 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ปลาหน้าแปลก
GPS: 13 31 58.962 N, 105 58 14.118 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ปลาเสือ


GPS: 13 31 59.064 N, 105 58 14.015 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดสตรึงแตรง
GPS: 13 31 57.876 N, 105 58 13.758 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ปลาน้ำโขง


GPS: 13 31 57.305 N, 105 58 13.578 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
มีไก่มาขาย
GPS: 13 31 56.927 N, 105 58 13.512 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ละตาข่ายกะลูกสาว


สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
กาแฟผมยามเช้า
GPS: 13 31 52.332 N, 105 58 16.218 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
ต่อด้วยไก่ทอด


GPS: 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
แผนที่สตรึงแตรง
GPS: 13 31 52.83 N, 105 58 17.25 E

สะพานปลาริมน้ำโขง จังหวัดกระแจะ
สถานที่จองตั๋ว ที่พัก ร้านอาหารด้วยพร้อม
  
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck