ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > กัมพูชา > จังหวัดสวายเรียง > ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
 

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง

ข้าวต้มอาหารเช้า หลายเมืองในกัมพูชากินอาหารเช้าคือข้าวต้ม ก็เหมือนข้าวต้มไก่ ข้าวต้มหมูสับบ้านเรา ร้านที่ผมไปกินบ้านบ้านเล็กกลางเมืองสวายเรียง มีหลายคนซื้อกลับบ้าน หรือจะนั่งกินตรงนั้นเลย พูดคุยเรื่องราวต่างๆของเมืองนั้นก็ได้ ผมก็นั่งกินตรงนั้นและชวนเขาพูดฝึกภาษาเขมรเล็กๆน้อยๆครับ mr.hotsia สิงหาคม 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในสวายเรียง
 svay rieng food ข้าวต้มปลาย่างสวายเรียง

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 45.696 N, 105 48 4.505 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง บรรยากาศริมถนนแบบนี้ที่ mr.hotsia ชอบกิน


ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
เบียร์อังซอของเขมร ต้องเบียร์สด


ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
อาหารค่ำของ Mr.hotsia ในสวายเรียง ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.394 N, 105 48 17.861 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
อยู่หน้าโรงแรมที่ผมพัก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.766 N, 105 48 18.395 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
เนื้อย่างข้าวต้มร้อนๆ อร่อยมาก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.52 N, 105 48 18.594 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
mr.hotsia กำลังกินข้าวต้มริมถนนในสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 48.126 N, 105 48 18.845 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ย่างเนื้อย่างในสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.891 N, 105 48 18.774 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
เจ้าของกำลังย่าง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 48.132 N, 105 48 18.371 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
เนื้อย่างกินกะข้าวต้ม


GPS: 11 4 45.696 N, 105 48 4.505 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ริมถนน
GPS: 11 4 47.376 N, 105 48 17.897 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ค่ำคืนในสวายเรียง


ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
เบียร์อังซอ
GPS: 11 4 47.454 N, 105 48 18.137 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง


ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
มื้ออร่อยของผม


GPS: 11 4 47.394 N, 105 48 17.861 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
หน้าโรงแรมพอดีคลิกดูพอกัดได้เลย
GPS: 11 4 47.766 N, 105 48 18.395 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง


GPS: 11 4 47.52 N, 105 48 18.594 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
mr.hotsia
GPS: 11 4 48.126 N, 105 48 18.845 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ย่างเนื้อ


GPS: 11 4 47.891 N, 105 48 18.774 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ย่างเนื้อ
GPS: 11 4 48.132 N, 105 48 18.371 E

ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง
ข้าวต้มเนื้อย่างจังหวัดสวายเรียง


 

ข้อมูลเที่ยวจังหวัดสวายเรียง กัมพูชา (Svay Reing)


จังหวัดสวายเรียง

ข้าวต้มปลาย่าง

อาหารการกิน

mr.hotsia
ตัดผม

โรงแรมในสวายเรียง

การเดินทางมาสวายเรียง

ขนมในสวายเรียง

ตลาดเช้าสวายเรียง
   

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck