ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > กัมพูชา > จังหวัดสวายเรียง > มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
 

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง

Mr.hotsia ตัดผมใหม่ในสวายเรียง ผมตั้งใจจะตัดผมสั้นๆแบบสกินเฮดมาหลายครั้งแล้ว แต่ด้วยที่รู้ตัวว่าหัวไม่สวยด้านหลังแบนหากตัดออกมาจะมองไม่สวยแน่นอน แต่เมื่อเวลาผ่านไป การใช้ชีวิตของผมก็ไม่ได้ขึ้นกับความคาดหวังของคนอื่นว่าจะเห็นอย่างไร อยากดูอย่างไรมากขึ้น ผมจึงเลือกที่จะตัดผมสั่นสุดๆ เท่าที่เคยตัดมาในเมืองสวายเรียงแห่งนี้

ร้านตัดผมในสวายเรียงมีร้านตัดผมผู้ชายและผู้หญิง ร้านจะเปิดตั้งแต่ 08.00 น. ร้านชายอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่ผมพัก แต่ผมเลือกร้านผู้หญิงจะได้ตัดและสระด้วย ไม่ต้องเดินถ่ายรูปแล้วคันไปเรื่อยๆ สำหรับทรงที่เห็นใช้กรรไกรตัด ใช้เวลา 30 นาที ตัดและสระด้วย ค่าตัดผม + สระรวมแล้วประมาณ 100 บาทครับผม mr.hotsia สิงหาคม 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในสวายเรียง
 


 


mr hotsia hair cut in svay reing cambodia ตัดผมทรงใหม่ในสวายเรียง กัมพูชา

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.562 N, 105 48 3.024 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
หน้าร้านที่ผมไปตัดผม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.064 N, 105 48 5.382 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ก่อนตัดผม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 46.271 N, 105 48 8.681 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ป้ายหน้าร้าน


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 46.32 N, 105 48 9.437 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ช่างสาวสวายเรียงกำลังตัดผม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 46.32 N, 105 48 9.437 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ช่างสาวสวายเรียงกำลังตัดผม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.13 N, 105 48 11.585 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ช่างสาวสวายเรียงกำลังตัดผม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
โอ่ว สั้นมากๆ


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
โกนผมชัดๆ มีคนว่างั้น


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
แล้วก็ไปสระผม


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ถ่ายรูปกะช่างเป็นที่ระลึก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 47.262 N, 105 48 11.867 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ทรงผมใหม่ mr.hotsia หล่อมาก


GPS: 11 4 47.562 N, 105 48 3.024 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
หน้าร้านตัดผม
GPS: 11 4 47.064 N, 105 48 5.382 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
มิสเตอร์ฮ๊อตเซียก่อนตัดผมใหม่ในสวายเรียง


GPS: 11 4 46.271 N, 105 48 8.681 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ป้ายร้านตัดผม
GPS: 11 4 46.32 N, 105 48 9.437 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
รอช่าง


GPS: 11 4 46.32 N, 105 48 9.437 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
กำลังตัดผมครับ โดยช่างสวายเรียง
GPS: 11 4 46.32 N, 105 48 9.437 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
กำลังตัดผมครับ โดยช่างสาวสวยสวายเรียง


GPS: 11 4 46.32 N, 105 48 9.437 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ช่วยกัน
GPS: 11 4 46.32 N, 105 48 9.437 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
สั่นอีกๆ


GPS: 11 4 47.13 N, 105 48 11.585 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
สั่นอีกๆ
GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
สั่นอีกๆ


GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
อย่างนี้
GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
และแบบนี้


GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ถูกใจ
GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
เหมือนโกนผมใหม่


GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
แล้วก็ไปสระผมด้วย
GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
สบายหัว


GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ถ่ายรูปกะช่าง
GPS: 11 4 45.893 N, 105 48 8.153 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ทรงผมหล่อของมิสเตอร์ฮ๊อตเซีย


GPS: 11 4 47.13 N, 105 48 11.574 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ด่านหลัง
GPS: 11 4 47.262 N, 105 48 11.867 E

มิสเตอร์ฮ๊อตเซียตัดผมใหม่ในสวายเรียง
ทรงผมหล่อของมิสเตอร์ฮ๊อตเซียครับ


 

ข้อมูลเที่ยวจังหวัดสวายเรียง กัมพูชา (Svay Reing)


จังหวัดสวายเรียง

ข้าวต้มปลาย่าง

อาหารการกิน

mr.hotsia
ตัดผม

โรงแรมในสวายเรียง

การเดินทางมาสวายเรียง

ขนมในสวายเรียง

ตลาดเช้าสวายเรียง
   

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck