ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > กัมพูชา > จังหวัดสวายเรียง > ตลาดเช้าสวายเรียง
 

ตลาดเช้าสวายเรียง

ตลาดเช้าสวายเรียง

ตั้งแต่ผมใช้มือถือซัมซุงรุ่นที่เป็นแอนครอย และผมใช้ 3G ของเขมร ผมก็สะดวกอย่างมากในเที่ยวตลาดและจุดต่างๆแบบไม่ต้องกลัวหลง เพราะผมสามารถเปิดแผนที่ดูและเดินเที่ยวไปตามซอยซอยต่างๆ และหลับที่พักได้เอง ที่ตลาดสวายเรียงก็เช่นกัน ผมตื่นแต่เช้า ให้มอเตอร์ไซค์ไปส่งตลาด แล้วก็เดินเที่ยวกลับที่พักเองครับ แนะนำครับให้มีมือถือรุ่นมี GPS เที่ยวจะได้สะดวก

ตลาดสบายเรียงไม่มีอะไรเด่น อย่าไปเช้าเกินไปแบบผม เพราะว่าจะไม่ค่อยเจออะไร ไม่เห็นปลา รถขายปลาต้องรอเรือปลามาส่งแล้วถึงนำมาขายในตลาดจะมาสายนิดนึง รอบๆตลาดจะมีขนมข้าวต้มมัด ขนมจีน ผมว่ามีสีสันน่าสนใจครับ ข้าวต้มมัดใหญ่มาก ขนมจีนใส่ในเข่งไม้และมีใบตองรอง mr.hotsia สิงหาคม 2555

mr.hotsia แนะนำโรงแรมในสวายเรียง
 


 

 
svay market ตลาดเช้าสวายเรียง


ข้าวต้มมัดเขมร Khmer food

  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 48.036 N, 105 48 18.431 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 56.658 N, 105 47 39.768 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
หมูในตลาดเช้าสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 54.582 N, 105 47 39.929 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขายผักตลาดเช้าสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 54.09 N, 105 47 40.824 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมอร่อย?


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 54.198 N, 105 47 40.781 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมไข่หงส์ตลาดเช้าสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 53.939 N, 105 47 40.284 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดในเขมรใหญ่มาก


ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดในเขมรใหญ่มาก


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 54.276 N, 105 47 44.093 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 54.258 N, 105 47 44.73 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมจีนในตลาดเช้าสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 53.939 N, 105 47 45.882 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมปังฝรังเศสในตลาดเช้าสวายเรียง


  ภาพนี้ถ่ายที่ 11 4 54.168 N, 105 47 51.287 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)

ตลาดเช้าสวายเรียง
เอาสายบัวมาขายตลาด


GPS: 11 4 48.036 N, 105 48 18.431 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง
GPS: 11 4 48.036 N, 105 48 18.431 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง


GPS: 11 4 48.036 N, 105 48 18.431 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง
GPS: 11 4 56.658 N, 105 47 39.768 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง


GPS: 11 4 56.658 N, 105 47 39.768 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
หมูในตลาดเช้าสวายเรียง
GPS: 11 4 54.582 N, 105 47 39.929 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง


GPS: 11 4 54.582 N, 105 47 39.929 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขายผัก
GPS: 11 4 54.09 N, 105 47 40.824 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมตลาดเช้าสวายเรียง


GPS: 11 4 54.198 N, 105 47 40.781 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมในตลาดเช้าสวายเรียง
GPS: 11 4 53.939 N, 105 47 40.284 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดเขมรในสวายเรียง


GPS: 11 4 53.939 N, 105 47 40.284 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดเขมรในสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดเขมรในสวายเรียง


GPS: 11 4 54.276 N, 105 47 44.093 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดเขมรในสวายเรียง
GPS: 11 4 54.276 N, 105 47 44.093 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดเขมรในสวายเรียง


GPS: 11 4 54.174 N, 105 47 44.064 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดเขมรในสวายเรียง
GPS: 11 4 54.174 N, 105 47 44.123 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ข้าวต้มมัดเขมรในสวายเรียง


GPS: 11 4 53.958 N, 105 47 44.502 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขายขนมจีน
GPS: 11 4 54.258 N, 105 47 44.73 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขายขนมจีน


GPS: 11 4 54.27 N, 105 47 44.73 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขายขนมจีนในตลาดเช้าสวายเรียง
GPS: 11 4 54.209 N, 105 47 44.844 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขายขนมจีนในตลาดเช้าสวายเรียง


GPS: 11 4 54.252 N, 105 47 45.299 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมปังฝรั่งเศสในสวายเรียง
GPS: 11 4 54.072 N, 105 47 45.515 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ตลาดเช้าสวายเรียง


GPS: 11 4 53.939 N, 105 47 45.882 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
ขนมปังฝรั่งเศสในสวายเรียง
GPS: 11 4 54.168 N, 105 47 51.287 E

ตลาดเช้าสวายเรียง
สายบัวที่กำลังไปขายในตลาด


 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck