ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

พนมเปญ เสียมเรียบ พระตะบอง กำปอด เกาะกง สีหนุวิลล์ แกบ ไพลิน บันเจียเมียนเจย โพธิสัตว์  กำปงจาม กำปงชนังกำปงธม กระแจะสตีงแตรงกำปงสปือตาแกวรัตนคีรีมณฑลคีรี อุดรมีชัยพระวิหารเปรยแวงสวายเรียงกันดาล


http://www.hotsia.com > เที่ยวกัมพูชา > แผนที่ท่องเที่ยวกัมพูชา เขมร
 

แผนที่ท่องเที่ยวเขมร แผนที่ท่องเที่ยวกัมพูชา

แผนที่ท่องเที่ยวเขมร แผนที่ท่องเที่ยวกัมพูชา
แผนที่ท่องเที่ยวเขมร แผนที่ท่องเที่ยวกัมพูชา

 
 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck

 

แผนที่ท่องเที่ยวเขมรแผนที่นี้ mr.hotsia ไปเจอมาตอนนั่งรถจากภูสัทไปยังปอยเปต เป็นรถพักลมที่เขาใช้เดินทางไปต่อรถที่พระตะบอง ติดอยู่หน้ารถเลยครับ แผนที่เขมรฉบับนี้ผมว่าเห็นภาพการท่องเที่ยวโดยรวมของเขาเลย ดูใหญ่ๆ แบบเต็ม จังหวัดต่างๆ ไม่ผิดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไปครับ