ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสกลนคร > อำเภอเมืองสกลนคร >  ตำบลธาตุเชิงชุม


ตำบลธาตุเชิงชุม

นี่คือตำบลบ้านเกิดของฉัน
ที่อยู่ : อบต. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
รหัสไปรษณีย์ตำบล
ธาตุเชิงชุม : 47000
วัดในตำบลธาตุเชิงชุม
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร(พระธาตุเชิงชุม) วัดศรีสระเกษ วัดศรีสุมังคล์ วัดโพธิ์ชัย วัดสะพานคำ วัดแจ้งแสงอรุณ วัดศรีชมพู วัดบ้านกกส้มโฮง วัดบ้านนาอ้อย(นาอ้อย) วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง วัดเหนือ วัดศรีโพนเมือง วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส) วัดป่าภูธรพิทักษ์ วัดนาเวง วัดหนองทรายขาว วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ วัดกกส้มโฮง วัดป่าธาราธรรมาราม
โรงเรียนในตำบลธาตุเชิงชุม
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเว โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
สถานีตำรวจในตำบลธาตุเชิงชุม
สภ.เมืองสกลนคร ที่อยู่ : 75 ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4271-1506 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4271-6409

มัสยิดในตำบลธาตุเชิงชุม
มัสยิดนูรุลอิสลาม
ธนาคารในตำบลธาตุเชิงชุม
ธนาคาร ธกส.
(สกลนคร
)
ที่อยู่: 1755/3 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1378, 0-4271-6823, 0-4271-2056 โทรสาร 0-4271-3863
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1575/7 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-3790-1, 0-4271-3001-2 โทรสาร 0-4271-3792
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
)
ที่อยู่: เลขที่ 680 สถาบันราชภัฏสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-42714303 0-42716887 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สกลนคร
)
ที่อยู่: 243 สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส สกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี สกลนคร
)
ที่อยู่: 1594/16 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1324/20 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1501, 0-4271-1706, 0-4271-1410, 0-4273-2603 โทรสาร 0-4271-1142
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1395 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1190, 0-4273-0557, 0-4273-0919 โทรสาร 0-4271-1701
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(สกลนคร
)
ที่อยู่: 389 ถ. สี่แยกคูเมือง -ไอทียู ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4273-3600-5 โทรสาร 0-4271-4654
ธนาคารออมสิน
(สกลนคร
)
ที่อยู่: 1707 ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4273-0463 โทรสาร 0-4271-1009
ธนาคารกสิกร
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1714/2 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-7473-3581-2 โทรสาร 0-7471-1712
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1773/63 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4273-3004 โทรสาร 0-4273-3005
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สกลนคร
)
ที่อยู่: 243 สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส สกลนคร ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี สกลนคร
)
ที่อยู่: 1594/16 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1324/20 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1501, 0-4271-1706, 0-4271-1410, 0-4273-2603 โทรสาร 0-4271-1142
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส สกลนคร
)
ที่อยู่: 243 อาคารเทสโก้ โลตัส สาขาสกลนคร ชั้น 1 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1844/4 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450 โทรสาร 0-4271-6451
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1773/39 - 40 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารยูโอบี
(สาขาสกลนคร
)
ที่อยู่: 1551/9-10 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
รวมโบสถ์คริสต์ในประเทศไทย
ข่าวท่องเที่ยวในอำเภอเมืองสกลนคร
Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวธาตุเชิงชุม รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพตำบลธาตุเชิงชุม
 

http://www.google.co.th
รูปภาพตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ธาตุเชิงชุม ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดธาตุเชิงชุม โรงเรียนธาตุเชิงชุม ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของตำบลธาตุเชิงชุม เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวธาตุเชิงชุม เลือกดูหน่วยเลือกตั้ง จากแผนที่ตำบลนี้

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสกลนคร
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลขมิ้น ตำบลงิ้วด่อน ตำบลโนนหอม ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลเชียงเครือ ตำบลท่าแร่ ตำบลบ้านโพน ตำบลม่วงลาย ตำบลกกปลาซิว ตำบลดงชน ตำบลห้วยยาง ตำบลพังขว้าง ตำบลนาแก้ว ตำบลดงมะไฟ ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเหล่าปอแดง ตำบลหนองลาด ตำบลบ้านแป้น ตำบลฮางโฮง ตำบลโคกก่อง ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลนาแก้ว ตำบลบ้านโพน ตำบลเหล่าโพนค้อ ตำบลตองโขบ ตำบลเต่างอย

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Richard Lustig