ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอเมืองเชียงใหม่ >  ตำบลช้างเผือก


ตำบลช้างเผือก

นี่คือตำบลบ้านเกิดของฉัน
ที่อยู่ : อบต. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
รหัสไปรษณีย์ตำบล
ช้างเผือก : 50300
วัดในตำบลช้างเผือก
วัดแม่หยวก วัดช่างเคี่ยน วัดเจ็ดยอด วัดข่วงสิงห์ วัดสันติธรรม
โรงเรียนในตำบลช้างเผือก
โรงเรียนศรีเนห์รู โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โรงเรียนวัดเจ็ดยอด โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
สถานีตำรวจในตำบลช้างเผือก
สภ.ช้างเผือก ที่อยู่ : 199 ถ.แยกกองกำลังผาเมือง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-8444-5 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5321-8443
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ที่อยู่ : 193 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทรศัพท์ 0-5321-9228 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-5321-9230
เทศบาลตำบลในตำบล ช้างเผือก
เทศบาลตำบลช้างเผือก เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9981 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในตำบล ช้างเผือก
อบต.ช้างเผือก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1173 คน หญิง 1225 คน รวมประชาชน 2398 คน

มัสยิดในตำบลช้างเผือก
-
ธนาคารในตำบลช้างเผือก
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาประตูช้างเผือก
)
ที่อยู่: 70 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5321-1700-1, 0-5321-7576, 0-5321-7578, 0-5321-7587 โทรสาร 0-5327-1576
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนโชตนา เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 51/22 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5340-9420-4 โทรสาร 0-5340-9420-4
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50302 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาประตูช้างเผือก
)
ที่อยู่: 125 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-1313 โทรสาร 0-5321-3996
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาข่วงสิงห์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 68/5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-4106 โทรสาร 0-5322-4105
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 64 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5321-1633, 0-5321-4035 โทรสาร 0-5321-1637
ธนาคารกสิกร
(สาขาช้างเผือก เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 194 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-0201-3 โทรสาร 0-5321-2013
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาประตูช้างเผือก
)
ที่อยู่: 125 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5322-1313 โทรสาร 0-5321-3996
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาข่วงสิงห์ เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 68/5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-4106 โทรสาร 0-5322-4105
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 202 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาย่อยถนนห้วยแก้ว (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 12 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนโชตนา (เชียงใหม่)
)
ที่อยู่: 88/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5321-0955 โทรสาร 0-5321-2577
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 184 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5341-2801-3, 0-5341-2805-6 โทรสาร 0-5321-0161
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาข่วงสิงห์
)
ที่อยู่: 77/11 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-0826, 0827, 0828, 0-5321-6586 โทรสาร 0-5322-2718
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนช้างเผือก
)
ที่อยู่: 162/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาเชียงใหม่
)
ที่อยู่: 275/4 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5321-1112 โทรสาร 0-5321-0025-6
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนห้วยแก้ว-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 20/4-5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5340-4042, 0-5340-4043 โทรสาร 0-5340-4128
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 275/5 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5341-0980, 0-5341-0981, 0-5341-0982 โทรสาร 0-5341-0983
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนช้างเผือก เชียงใหม่
)
ที่อยู่: 171/21 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5321-1061-2, 0-5322-2975 โทรสาร 0-5322-1545
รวมโบสถ์คริสต์ในประเทศไทย
ข่าวท่องเที่ยวในอำเภอเมืองเชียงใหม่
Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวช้างเผือก รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพตำบลช้างเผือก
 

http://www.google.co.th
รูปภาพตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Hotsia เที่ยวสะใจ  ช้างเผือก ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดช้างเผือก โรงเรียนช้างเผือก ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของตำบลช้างเผือก เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวช้างเผือก เลือกดูหน่วยเลือกตั้ง จากแผนที่ตำบลนี้

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองเชียงใหม่
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์ ตำบลหายยา ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างคลาน ตำบลวัดเกต ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ ตำบลป่าแดด ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลป่าตัน ตำบลสันผีเสื้อ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Brian Flatt