ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดกรุงเทพมหานคร > อำเภอเขตสาทร


อำเภอเขตสาทร

ตำบลต่างๆในอำเภอเขตสาทร
ตำบลทุ่งวัดดอน
ตำบลยานนาวา
ตำบลทุ่งมหาเมฆ

ธนาคารในอำเภอเขตสาทร
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาลุมพินี
)
ที่อยู่: 1168 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2285-6696, 0-2285-6697-9, 0-20-2285-6700 โทรสาร 0-2286-5792
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสวนพลู
)
ที่อยู่: 7 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2287-3011-3, 0-2296-3006-7, 0-2287-4975 โทรสาร 0-2287-4979
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
)
ที่อยู่: 195 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
)
ที่อยู่: อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ อาคารปฏิบัติการช่างพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาย่อยซอยเซ็นต์หลุยส์ 3
)
ที่อยู่: 371/1-2 ซ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารกรุงศรี
(สาขา คิวเฮ้าส์ ลุมพินี
)
ที่อยู่: 1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตรอกจันทร์
)
ที่อยู่: 1564/8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2211-2940, 0-2211-2455-6 โทรสาร 0-2211-1611
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสาทร
)
ที่อยู่: 175 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2285-5240, 0-2285-5242-3 โทรสาร 0-2285-5265
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
)
ที่อยู่: 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G ยูนิต T2 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-670-2544-7 โทรสาร 02-670-2548
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสวนพลู
)
ที่อยู่: 167/9 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2287-1561-5 โทรสาร 0-2287-1567
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
)
ที่อยู่: 27/2 - ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนจันทน์สะพาน 5
)
ที่อยู่: 1675/5 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2678-3150-5 โทรสาร 0-2287-4650
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ.
)
ที่อยู่: 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2679-1752 โทรสาร 0-2679-1754
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาถนนจันทน์
)
ที่อยู่: 26/33-34 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2678-5670-1 โทรสาร 0-2678-5672
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาเซ็นต์หลุยส์
)
ที่อยู่: 10/35-36 ถ.เซนต์หลุยส์ ซอย 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2286-0335, 0-2286-0374, 0-2286-2438 โทรสาร 0-2286-0318
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาลุมพินี
)
ที่อยู่: 1034/1-2 ถ.พระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2286-0149, 0-2286-5388, 0-2286-5761 โทรสาร 0-2286-0223
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
)
ที่อยู่: 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2670-1621-2 โทรสาร 0-2670-1623
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(เซ็นต์หลุยส์ 3
)
ที่อยู่: 20/1 ซ.สาทร 11 (เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3) ถ.สาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2212-6126-7, 0-2212-6678-9, 0-2212-9646-7, 0-2211-0640-1 โทรสาร 0-2211-0640-1
ธนาคารออมสิน
(ทุ่งมหาเมฆ
)
ที่อยู่: 572/1-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2679-4763 โทรสาร 0-2286-7297
ธนาคารออมสิน
(ถนนจันทน์
)
ที่อยู่: 1652 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2211-5832 โทรสาร 0-2674-7453
ธนาคารกสิกร
(สาขาสาทร (เซนต์หลุยส์ 3)
)
ที่อยู่: 9/9 อาคารศาลาแอทสาทร ชั้น 1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี
)
ที่อยู่: 26/29 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2678-4101-4, 0-2212-6099 โทรสาร 0-2678-4105
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนจันทน์
)
ที่อยู่: 1562/1 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2674-7590-4 โทรสาร 0-2673-0438
ธนาคารกสิกร
(สาขาสวนพลู
)
ที่อยู่: 167/7-8 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2287-1886, 0-2213-1641 โทรสาร 0-2213-1362
ธนาคารกสิกร
(สาขายานนาวา
)
ที่อยู่: 1668/26-28 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2212-9966, 0-2675-6476 โทรสาร 0-2212-3281
ธนาคารกสิกร
(สาขาลุมพินี
)
ที่อยู่: 1032/10-12 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
)
ที่อยู่: 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น B1 ห้องเลขที่ F&B 5 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตรอกจันทร์
)
ที่อยู่: 1564/8 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2211-2940, 0-2211-2455-6 โทรสาร 0-2211-1611
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสาทร
)
ที่อยู่: 175 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2285-5240, 0-2285-5242-3 โทรสาร 0-2285-5265
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสวนพลู
)
ที่อยู่: 167/9 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2287-1561-5 โทรสาร 0-2287-1567
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
)
ที่อยู่: 27/2 - ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนจันทน์สะพาน 5
)
ที่อยู่: 1675/5 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2678-3150-5 โทรสาร 0-2287-4650
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ.
)
ที่อยู่: 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2679-1752 โทรสาร 0-2679-1754
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
(สำนักงานใหญ่
)
ที่อยู่: 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2677-7111, 0-2359-0000 โทรสาร 0-2677-7227, 0-2359-0059
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอาคารสวนพลู คอร์เนอร์
)
ที่อยู่: 39/13-16 ซอยสวนพลู อาคารสวนพลู คอร์เนอร์ ชั้น 1 ถ.สาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
)
ที่อยู่: 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ชั้น G ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนจันทน์
)
ที่อยู่: 939/63 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2212-5200 โทรสาร 0-2211-9966
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาซอยเซ็นต์หลุยส์ 3
)
ที่อยู่: 127/38-39 ถ.ซอยเซ็นต์หลุยส์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2213-2307 โทรสาร 0-2213-2315
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
)
ที่อยู่: 27/1 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาตรอกจันทร์
)
ที่อยู่: 1592 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2211-1286, 4511, 0-2674-8257, 8258 โทรสาร 0-2211-4653
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาถนนสาทรใต้ (ไทย ซี ซี ทาวเวอร์)
)
ที่อยู่: 889 อาคารไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2675-5700, 5702, 5703 โทรสาร 0-2675-5701
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนจันทน์
)
ที่อยู่: 1299, 1299/1 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสวนพลู
)
ที่อยู่: 466/31 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนจันทน์
)
ที่อยู่: 106/4 ซ.เย็นจิตร์ ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2213-2540-3 โทรสาร 0-2213-2541
ธนาคารทหารไทย
(สาขาศูนย์การค้าวรรัตน์
)
ที่อยู่: 97 ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถ.ทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2287-0962, 0-2287-3683-5 โทรสาร 0-2287-0962, 0-2287-3683-5
ธนาคารยูโอบี
(สำนักงานใหญ่
)
ที่อยู่: 191 อาคารเอเชียสาทร ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2343-3000 โทรสาร 0-2287-2973-4
ธนาคารยูโอบี
(สาขาอาคารไทยวา
)
ที่อยู่: 21/15 อาคารไทยวา ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2285-0092-3 โทรสาร 0-2285-0095
ธนาคารยูโอบี
(สาขาย่อยซอยเซ็นต์หลุยส์ 3
)
ที่อยู่: 31 ซอยจัทน์ 18/7 (เซ็นต์หลุยส์ 3) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2211-1407, 0-2212-7024 โทรสาร 0-2211-0815
ธนาคารยูโอบี
(สาขาสาทร 2
)
ที่อยู่: 179/3 ชั้นล่างอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2679-5700-2 โทรสาร 0-2679-5703
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเขตสาทร ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเขตสาทร

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเขตสาทร อำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเขตสาทร รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเขตสาทร
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเขตสาทร เที่ยวอำเภอเขตสาทร
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเขตสาทร
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเขตสาทร เที่ยวอำเภอเขตสาทร
 

แผนที่อำเภอเขตสาทร
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เขตสาทร ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเขตสาทร โรงเรียนเขตสาทร ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเขตสาทร เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเขตสาทร

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเขตสาทร
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเขตสาทร ตำบลทุ่งวัดดอน ตำบลยานนาวา ตำบลทุ่งมหาเมฆ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck