ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดปทุมธานี > อำเภอเมืองปทุมธานี


อำเภอเมืองปทุมธานี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองปทุมธานี
ตำบลบางปรอก
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านกลาง
ตำบลบ้านฉาง
ตำบลบ้านกระแชง
ตำบลบางขะแยง
ตำบลบางคูวัด
ตำบลบางหลวง
ตำบลบางเดื่อ
ตำบลบางพูด
ตำบลบางพูน
ตำบลบางกะดี
ตำบลสวนพริกไทย
ตำบลหลักหก

สถานีตำรวจในตำบลเมืองปทุมธานี
สภ.เมืองปทุมธานี ที่อยู่: 14 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เบอร์โทรศัพท์ 0-25814-1524 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-2581-6789
สภ.ปากคลองรังสิต ที่อยู่: 79 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เบอร์โทรศัพท์ 0-2501-2298 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-2501-2951
สภ.สวนพริกไทย ที่อยู่: 2 หมู่ 5 ถนนวัดเสร็จ ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 เบอร์โทรศัพท์ 0-2598-0142 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-2598-0110
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองปทุมธานี
โรงพยาบาลเมืองปทุม ที่อยู่ 24/3-5 ปทุมสัมพันธ์ บางปรอก เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 581 6226-7 แฟกซ์
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ที่อยู่ 5/84 2 ติวานนท์ บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2975 6700 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองปทุมธานี
เทศบาลตำบลบางกะดี เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7735 คน
เทศบาลตำบลบางหลวง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6000 คน
เทศบาลตำบลหลักหก เป็นเทศบาลขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 13563 คน
เทศบาลตำบลบางเดื่อ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10396 คน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 11414 คน
เทศบาลตำบลบางพูน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 22226 คน
เทศบาลตำบลบางขะแยง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 12376 คน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10721 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองปทุมธานี
อบต.บางพูด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2716 คน หญิง 2899 คน รวมประชาชน 5615 คน
อบต.บางหลวง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1653 คน หญิง 1715 คน รวมประชาชน 3368 คน
อบต.บ้านกระแชง เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1685 คน หญิง 1789 คน รวมประชาชน 3474 คน
อบต.บ้านฉาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1547 คน หญิง 1554 คน รวมประชาชน 3101 คน
อบต.สวนพริกไทย เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3216 คน หญิง 3278 คน รวมประชาชน 6494 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองปทุมธานี
ธนาคาร ธกส.
(ปทุมธานี
)
ที่อยู่: 62/4 ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2517-1229, 0-2518-0319, 0-2918-6645 โทรสาร 0-2517-5767
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาปทุมธานี
)
ที่อยู่: 26/9-10-11 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-3908, 0-2581-3909-10, 0-2581-3930-3 โทรสาร 0-2581-3932
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาบางพูน
)
ที่อยู่: 136/23-24 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้างกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตลาดพูนทรัพย์
)
ที่อยู่: 136/8-1 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาปทุมธานี
)
ที่อยู่: 24/2 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-3033-4 โทรสาร 0-2581-6753
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
)
ที่อยู่: 160 หมู่5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
)
ที่อยู่: 52/347 หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(ปทุมธานี
)
ที่อยู่: 34/1 , 34/3 ถ.ปทุมธานี - กรุงเทพฯ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2978-0655-7, 0-2978-0811-4 โทรสาร 0-2978-0811-4
ธนาคารออมสิน
(ปทุมธานี
)
ที่อยู่: 24 ถ.ปทุมสัมพันธ์ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-7949 โทรสาร 0-2581-6120
ธนาคารอิสลาม
(ปทุมธานี
)
ที่อยู่: เลขที่ 27/17-19 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2593-4070-72 โทรสาร 0-2593-4073
ธนาคารกสิกร
(สาขาปทุมธานี
)
ที่อยู่: 24/7 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2978-0112-22 โทรสาร 0-2581-1773
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาปทุมธานี
)
ที่อยู่: 24/2 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-3033-4 โทรสาร 0-2581-6753
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
)
ที่อยู่: 160 หมู่5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
)
ที่อยู่: 52/347 หมู่ที่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขามหาวิทยาลัยรังสิต
)
ที่อยู่: 52/347 หมู่ที่ 7 บริเวณหน้าโรงอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดพูนทรัพย์ (ปทุมธานี)
)
ที่อยู่: 136/10 หมู่ที่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลางฃ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาปทุมธานี
)
ที่อยู่: 24/1 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2581-6667 โทรสาร 0-2581-1743
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบางกะดี (ปทุมธานี)
)
ที่อยู่: 161 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2963-7150 โทรสาร 0-2501-2804
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบางเดื่อ (ปทุมธานี)
)
ที่อยู่: 111/30 หมู่ที่ 5 ถ.บางคูวัด-ปทุมธานี (ถนนหมายเลข 307) ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสะพานนนทบุรี
)
ที่อยู่: 39/26-27 ถ.สายนนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2598-2532 โทรสาร 0-2581-4716
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี
)
ที่อยู่: 160 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาปทุมธานี
)
ที่อยู่: 15/10-11 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-5766, 6976 โทรสาร 0-2581-6925
ธนาคารทหารไทย
(สาขาปทุมธานี
)
ที่อยู่: 26 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-1740-2, 0-2581-2155-6 โทรสาร 0-2581-2156
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองปทุมธานี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองปทุมธานี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองปทุมธานี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองปทุมธานี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปทุมธานี เที่ยวอำเภอเมืองปทุมธานี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปทุมธานี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองปทุมธานี เที่ยวอำเภอเมืองปทุมธานี
 

แผนที่อำเภอเมืองปทุมธานี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองปทุมธานี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองปทุมธานี โรงเรียนเมืองปทุมธานี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองปทุมธานี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองปทุมธานี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองปทุมธานี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านกระแชง ตำบลบางขะแยง ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางพูด ตำบลบางพูน ตำบลบางกะดี ตำบลสวนพริกไทย ตำบลหลักหก

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck