ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดพระนครศรีอยุธยา > อำเภอพระนครศรีอยุธยา


อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ตำบลต่างๆในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ตำบลประตูชัย
ตำบลกะมัง
ตำบลหอรัตนไชย
ตำบลหัวรอ
ตำบลท่าวาสุกรี
ตำบลไผ่ลิง
ตำบลปากกราน
ตำบลภูเขาทอง
ตำบลสำเภาล่ม
ตำบลสวนพริก
ตำบลคลองตะเคียน
ตำบลวัดตูม
ตำบลหันตรา
ตำบลลุมพลี
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านเกาะ
ตำบลคลองสวนพลู
ตำบลคลองสระบัว
ตำบลเกาะเรียน
ตำบลบ้านป้อม
ตำบลบ้านรุน
ตำบลจำปา

สถานีตำรวจในตำบลพระนครศรีอยุธยา
สภ.พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่: ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3524-3444 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3524-3444
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลราชธานี ที่อยู่ 111 3 โรจนะ คลอองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3533 5555-71 แฟกซ์
โรงพยาบาลพีรเวช ที่อยู่ 55/5 6 - - หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3534 5366 แฟกซ์
ธนาคารในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาพระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: ค.108/6 หมู่ที่ 3 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-1783, 0-3524-2673, 0-3524-5718-20 โทรสาร 0-3527-1882
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนโรจนะ (อยุธยา)
)
ที่อยู่: 257/2 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอยุธยา
)
ที่อยู่: จ.30 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-2381-4, 0-3525-2386 โทรสาร 0-3525-2385
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตลาดเจ้าพรหม อยุธยา
)
ที่อยู่: ค 9/43 หมู่ที่ 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-3300-4 โทรสาร 0-3524-3305
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
)
ที่อยู่: 126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาพระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: 3/9 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(พระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: 6/6-9 ถ. นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-5167-72 โทรสาร 0-3524-5480
ธนาคารออมสิน
(คลองสวนพลู
)
ที่อยู่: 129 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3534-6122 โทรสาร 0-3534-6123
ธนาคารออมสิน
(พระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: จ. 84/11-13 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ 0-3525-1131 โทรสาร 0-3525-2374
ธนาคารกสิกร
(สาขาโลตัส อยุธยา
)
ที่อยู่: 126/1 หมู่ 3 อาคารเทสโก้โลตัส ชั้น 2 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาอยุธยา
)
ที่อยู่: ง.6/24 หมู่ที่ 4 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3723-2754-57 โทรสาร 0-3725-2256
ธนาคารกสิกร
(สาขาย่อยตลาดหัวรอ อยุธยา
)
ที่อยู่: 17-18 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1045 โทรสาร 0-3525-1328
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาพระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: 100 หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3523-5641 โทรสาร 0-3523-5642
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอยุธยา
)
ที่อยู่: จ.30 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-2381-4, 0-3525-2386 โทรสาร 0-3525-2385
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตลาดเจ้าพรหม อยุธยา
)
ที่อยู่: ค 9/43 หมู่ที่ 3 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-3300-4 โทรสาร 0-3524-3305
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
)
ที่อยู่: 126 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอยุธยาพาร์ค 2
)
ที่อยู่: 126 หมู่ที่ 3 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนโรจนะ (อยุธยา)
)
ที่อยู่: 84/2 หมู่ที่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3521-3453 โทรสาร 0-3522-9086
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาอยุธยา
)
ที่อยู่: จ.84/4 จ.84/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-2431-6, 0-3525-2438 โทรสาร 0-3525-2437
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาโรจนะ
)
ที่อยู่: 257 หมู่ที่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3521-3894, 0-3524-2136, 0-3524-4381, 0-3521-3892 โทรสาร 0-3521-3893
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาตลาดเจ้าพรหม
)
ที่อยู่: ค 10/3 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-4768, 0-3524-5162,5163, 0-3524-6101, 6109 โทรสาร 0-3524-5441
ธนาคารธนชาติ
(สาขาอยุธยาพาร์ค
)
ที่อยู่: 126 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชั้น GF ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารธนชาติ
(สาขาพระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: 69/3-4 หมู่ที่ 2 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทิสโก้
(สาขาอยุธยา
)
ที่อยู่: 246/8-10 หมู่ที่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3523 5155 โทรสาร 0 3523 5526 , 0 3523 5527
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอยุธยา
)
ที่อยู่: ค.5/6-8 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-1417-18, 0-3524-2417 โทรสาร 0-3524-1417, 0-3524-1418
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: 70/10 ม.6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3522-9301-3 โทรสาร 0-3522-9303
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอยุธยา พาร์ค
)
ที่อยู่: 126 หมู่ที่ 3 สายเอเซีย คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารยูโอบี
(สาขาพระนครศรีอยุธยา
)
ที่อยู่: 255 หมู่ที่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3524-6030, 0-3524-6116, 0-3522-9049 โทรสาร 0-3524-1546
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่พัก ร้านอาหารอำเภอพระนครศรีอยุธยา

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวพระนครศรีอยุธยา รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอพระนครศรีอยุธยา เที่ยวอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา เที่ยวอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

แผนที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอพระนครศรีอยุธยา เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวพระนครศรีอยุธยา

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 

ตำบลต่างๆในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย ตำบลกะมัง ตำบลหอรัตนไชย ตำบลหัวรอ ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลไผ่ลิง ตำบลปากกราน ตำบลภูเขาทอง ตำบลสำเภาล่ม ตำบลสวนพริก ตำบลคลองตะเคียน ตำบลวัดตูม ตำบลหันตรา ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลคลองสวนพลู ตำบลคลองสระบัว ตำบลเกาะเรียน ตำบลบ้านป้อม ตำบลบ้านรุน ตำบลจำปา

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Richard Lustig Books