ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดลพบุรี > อำเภอเมืองลพบุรี


อำเภอเมืองลพบุรี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร
ตำบลท่าหิน
ตำบลกกโก
ตำบลโก่งธนู
ตำบลเขาพระงาม
ตำบลเขาสามยอด
ตำบลโคกกะเทียม
ตำบลโคกลำพาน
ตำบลโคกตูม
ตำบลงิ้วราย
ตำบลดอนโพธิ์
ตำบลตะลุง
ตำบลทะเลชุบศร
ตำบลท่าแค
ตำบลท่าศาลา
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ตำบลบางขันหมาก
ตำบลบ้านข่อย
ตำบลท้ายตลาด
ตำบลป่าตาล
ตำบลพรหมมาสตร์
ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ตำบลโพธิ์ตรุ
ตำบลสี่คลอง
ตำบลถนนใหญ่

สถานีตำรวจในตำบลเมืองลพบุรี
สภ.โคกตูม ที่อยู่: 299 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210 เบอร์โทรศัพท์ 0-3649-9203-4 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3649-9203-4
สภ.ท่าหิน ที่อยู่: 61 ม.8 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3678-0040 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3678-0040
สภ.บ้านกุ่ม ที่อยู่: 74 ม.14 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15140 เบอร์โทรศัพท์ 0-3678-1118 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3678-1118
สภ.บ้านข่อย ที่อยู่: 38 ม.10 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3678-5555 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3678-5556
สภ.เมืองลพบุรี ที่อยู่: ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3641-4416-8 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3642-2909
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองลพบุรี
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ที่อยู่ 84 13 พหลโยธิน กม.150 ท่าศาลา เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036 - 616300 แฟกซ์
โรงพยาบาลเบญจรมย์ ที่อยู่ 116 8 ป่าตาล เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0 3641 3933 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองลพบุรี
เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8611 คน
เทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9459 คน
เทศบาลตำบลเขาพระงาม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 33235 คน
เทศบาลตำบลโคกตูม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 137 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 26165 คน
เทศบาลตำบลกกโก เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6635 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองลพบุรี
อบต.โก่งธนู เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2391 คน หญิง 2686 คน รวมประชาชน 5077 คน
อบต.โคกกระเทียม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2448 คน หญิง 2580 คน รวมประชาชน 5028 คน
อบต.โคกลำพาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1645 คน หญิง 1843 คน รวมประชาชน 3488 คน
อบต.งิ้วราย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2852 คน หญิง 2973 คน รวมประชาชน 5825 คน
อบต.ดอนโพธิ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1680 คน หญิง 1778 คน รวมประชาชน 3458 คน
อบต.ตะลุง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2519 คน หญิง 2840 คน รวมประชาชน 5359 คน
อบต.ทะเลชุบศร เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 9012 คน หญิง 7352 คน รวมประชาชน 16364 คน
อบต.ท่าแค เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5796 คน หญิง 5429 คน รวมประชาชน 11225 คน
อบต.ท้ายตลาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1447 คน หญิง 1620 คน รวมประชาชน 3067 คน
อบต.บางขันหมาก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4551 คน หญิง 4778 คน รวมประชาชน 9329 คน
อบต.บ้านข่อย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1567 คน หญิง 1635 คน รวมประชาชน 3202 คน
อบต.ป่าตาล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6058 คน หญิง 6220 คน รวมประชาชน 12278 คน
อบต.พรหมมาสตร์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3365 คน หญิง 3542 คน รวมประชาชน 6907 คน
อบต.โพธิ์เก้าต้น เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5134 คน หญิง 5519 คน รวมประชาชน 10653 คน
อบต.โพธิ์ตรุ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1432 คน หญิง 1243 คน รวมประชาชน 2675 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองลพบุรี
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 101 ถ.สุรสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-1599, 0-3641-1662, 0-3642-0958-9 โทรสาร 0-3641-1600
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี
)
ที่อยู่: 227/36-37 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-3909, 0-3642-2601-4, 0-3661-2691-2 โทรสาร 0-3641-3909
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี ลพบุรี 2
)
ที่อยู่: 319 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาศาลากลางจังหวัด ลพบุรี
)
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
)
ที่อยู่: 321 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 70-74 ถ.สุรสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-1084, 0-3641-1023, 0-3641-3884, 0-3647-1663, 0-3661-7529-31 โทรสาร 0-3641-2622, 0-3641-2602
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสระแก้ว ลพบุรี
)
ที่อยู่: 226/29-31 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-1389, 0-3641-3540, 0-3641-2561, 0-3661-3863-4 โทรสาร 0-3641-2301
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส ลพบุรี อินน์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 111 พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(ลพบุรี
)
ที่อยู่: กองคลังเทศาลเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(โคกกระเทียม
)
ที่อยู่: 75/1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 0-3648-6561 โทรสาร 0-3648-6217
ธนาคารออมสิน
(วงเวียนสระแก้ว
)
ที่อยู่: 226/36-37 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3642-0132 โทรสาร 0-3641-1045
ธนาคารออมสิน
(ลพบุรี
)
ที่อยู่: 26/1 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-2585 โทรสาร 0-3641-1072
ธนาคารกสิกร
(สาขาบี๊กซี ลพบุรี
)
ที่อยู่: 2 หมู่ที่ 1 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ GJA003-005 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนสุระสงคราม ลพบุรี
)
ที่อยู่: 100 ถ.สุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3661-7278-85 โทรสาร 0-3641-3761
ธนาคารกสิกร
(สาขาวงเวียนสระแก้ว ลพบุรี
)
ที่อยู่: 424-426 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3561-3769-71 โทรสาร 0-3541-3733
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 205 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3662-6099 โทรสาร 0-3662-6059
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาศาลากลางจังหวัด ลพบุรี
)
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
)
ที่อยู่: 321 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 70-74 ถ.สุรสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-1084, 0-3641-1023, 0-3641-3884, 0-3647-1663, 0-3661-7529-31 โทรสาร 0-3641-2622, 0-3641-2602
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสระแก้ว ลพบุรี
)
ที่อยู่: 226/29-31 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-1389, 0-3641-3540, 0-3641-2561, 0-3661-3863-4 โทรสาร 0-3641-2301
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี ลพบุรี
)
ที่อยู่: 2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส ลพบุรี อินน์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 111 พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาคาร์ฟู ลพบุรี
)
ที่อยู่: 319 หมู่ 2 พหลโยธิน ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาวงเวียนสระแก้ว (ลพบุรี)
)
ที่อยู่: 224/3-4 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0-3642-0316 โทรสาร 0-3642-2645
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี ลพบุรี
)
ที่อยู่: 2 หมู่ที่ 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ลพบุรี ชั้นที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 223-231 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0-3642-1040 โทรสาร 0-3641-2880
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 72/6-7 ถ.วิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3642-1020-2 โทรสาร 0-3642-1023
ธนาคารธนชาติ
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 158 ถ.สุระสวคราม ต.ท่าหิน อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรสาร. 0-3642-4846
ธนาคารทหารไทย
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 1-1/5 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-1945 โทรสาร 0-3641-2093
ธนาคารทหารไทย
(สาขาวงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
)
ที่อยู่: 180 180/1-3 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3641-3369 โทรสาร 0-3642-2915
ธนาคารทหารไทย
(สาขาบิ๊กซี ลพบุรี 2
)
ที่อยู่: 319 หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารยูโอบี
(สาขาลพบุรี
)
ที่อยู่: 21/11-12 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองลพบุรี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองลพบุรี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองลพบุรี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี เที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองลพบุรี เที่ยวอำเภอเมืองลพบุรี
 

แผนที่อำเภอเมืองลพบุรี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองลพบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองลพบุรี โรงเรียนเมืองลพบุรี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองลพบุรี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองลพบุรี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองลพบุรี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร ตำบลท่าหิน ตำบลกกโก ตำบลโก่งธนู ตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาสามยอด ตำบลโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน ตำบลโคกตูม ตำบลงิ้วราย ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง ตำบลทะเลชุบศร ตำบลท่าแค ตำบลท่าศาลา ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลบางขันหมาก ตำบลบ้านข่อย ตำบลท้ายตลาด ตำบลป่าตาล ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์ตรุ ตำบลสี่คลอง ตำบลถนนใหญ่

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck