ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดลพบุรี > อำเภอชัยบาดาล


อำเภอชัยบาดาล

ตำบลต่างๆในอำเภอชัยบาดาล
ตำบลลำนารายณ์
ตำบลชัยนารายณ์
ตำบลศิลาทิพย์
ตำบลห้วยหิน
ตำบลม่วงค่อม
ตำบลบัวชุม
ตำบลท่าดินดำ
ตำบลมะกอกหวาน
ตำบลซับตะเคียน
ตำบลนาโสม
ตำบลหนองยายโต๊ะ
ตำบลเกาะรัง
ตำบลหนองรี
ตำบลท่ามะนาว
ตำบลกุดตาเพชร
ตำบลลำสนธิ
ตำบลนิคมลำนารายณ์
ตำบลชัยบาดาล
ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ตำบลซับสมบูรณ์
ตำบลเขารวก
ตำบลเขาแหลม
ตำบลเขาฉกรรจ์
ตำบลกุดตาเพชร
ตำบลหนองรี
ตำบลลำสนธิ
ตำบลหนองผักแว่น
ตำบลซับจำปา
ตำบลแก่งผักกูด
ตำบลท่าหลวง

สถานีตำรวจในตำบลชัยบาดาล
สภ.ชัยบาดาล ที่อยู่: 236 /1 ม.5 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 เบอร์โทรศัพท์ 0-3646-1272 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3646-1300
สภ.ม่วงค่อม ที่อยู่: 241 ม.6 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 เบอร์โทรศัพท์ 0-3664-3118 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3664-3341
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอชัยบาดาล
รพ.ชัยบาดาล ที่อยู่ 250 ม.11 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 เบอร์โทรศัพท์: (036)461022, 461414
เทศบาลตำบลในอำเภอชัยบาดาล
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 17129 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอชัยบาดาล
อบต.เกาะรัง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 81 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3425 คน หญิง 3125 คน รวมประชาชน 6550 คน
อบต.เขาแหลม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1197 คน หญิง 1307 คน รวมประชาชน 2504 คน
อบต.ชัยนารายณ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 41 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1323 คน หญิง 1309 คน รวมประชาชน 2632 คน
อบต.ชัยบาดาล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3158 คน หญิง 3301 คน รวมประชาชน 6459 คน
อบต.ซับตะเคียน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2357 คน หญิง 2404 คน รวมประชาชน 4761 คน
อบต.ท่าดินดำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2084 คน หญิง 2206 คน รวมประชาชน 4290 คน
อบต.ท่ามะนาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1487 คน หญิง 1461 คน รวมประชาชน 2948 คน
อบต.นาโสม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1405 คน หญิง 1379 คน รวมประชาชน 2784 คน
อบต.นิคมลำนารายณ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1705 คน หญิง 1786 คน รวมประชาชน 3491 คน
อบต.บัวชุม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 126 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3990 คน หญิง 3996 คน รวมประชาชน 7986 คน
อบต.บ้านใหม่สามัคคี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1343 คน หญิง 1344 คน รวมประชาชน 2687 คน
อบต.ม่วงค่อม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 71 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2667 คน หญิง 2728 คน รวมประชาชน 5395 คน
อบต.ลำนารายณ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 802 คน หญิง 847 คน รวมประชาชน 1649 คน
อบต.ศิลาทิพย์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 119 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2836 คน หญิง 2776 คน รวมประชาชน 5612 คน
อบต.หนองยายโต๊ะ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 74 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1916 คน หญิง 1946 คน รวมประชาชน 3862 คน
อบต.ห้วยหิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 113 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1210 คน หญิง 1170 คน รวมประชาชน 2380 คน
ธนาคารในอำเภอชัยบาดาล
ธนาคาร ธกส.
(ลำนารายณ์
)
ที่อยู่: 80 หมู่ 1 ถ.คชเสนีย์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3646-1256, 0-3646-1944, 0-3663-2174 โทรสาร 0-3646-1494
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาลำนารายณ์
)
ที่อยู่: 424 หมู่ที่ 3 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3646-1994-5, 0-3663-0762-4 โทรสาร 0-3646-1994-5, 0-3663-0762-4
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาลำนารายณ์
)
ที่อยู่: 0160/1 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3646-1563, 0-3646-1363, 0-3646-1853 โทรสาร 0-3646-1436
ธนาคารกสิกร
(สาขาลำนารายณ์
)
ที่อยู่: 322 ถ.คชเสนีย์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-5346-1151-2, 0-5346-1870-1 โทรสาร 0-5346-1153
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาลำนารายณ์
)
ที่อยู่: 0160/1 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 0-3646-1563, 0-3646-1363, 0-3646-1853 โทรสาร 0-3646-1436
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนท่ามะนาว (ลำนารายณ์)
)
ที่อยู่: 1/19-20 ถ.ท่ามะนาว ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 0-3646-1333 โทรสาร 0-3646-1400
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล ที่พัก ร้านอาหารอำเภอชัยบาดาล

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวชัยบาดาล รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอชัยบาดาล
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล เที่ยวอำเภอชัยบาดาล
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอชัยบาดาล เที่ยวอำเภอชัยบาดาล
 

แผนที่อำเภอชัยบาดาล
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  ชัยบาดาล ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดชัยบาดาล โรงเรียนชัยบาดาล ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอชัยบาดาล เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวชัยบาดาล

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอชัยบาดาล
 

ตำบลต่างๆในอำเภอชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ ตำบลชัยนารายณ์ ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลห้วยหิน ตำบลม่วงค่อม ตำบลบัวชุม ตำบลท่าดินดำ ตำบลมะกอกหวาน ตำบลซับตะเคียน ตำบลนาโสม ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลเกาะรัง ตำบลหนองรี ตำบลท่ามะนาว ตำบลกุดตาเพชร ตำบลลำสนธิ ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลชัยบาดาล ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลเขารวก ตำบลเขาแหลม ตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลกุดตาเพชร ตำบลหนองรี ตำบลลำสนธิ ตำบลหนองผักแว่น ตำบลซับจำปา ตำบลแก่งผักกูด ตำบลท่าหลวง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck