ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดลพบุรี > อำเภอบ้านหมี่


อำเภอบ้านหมี่

ตำบลต่างๆในอำเภอบ้านหมี่
ตำบลไผ่ใหญ่
ตำบลบ้านทราย
ตำบลบ้านกล้วย
ตำบลดงพลับ
ตำบลบ้านชี
ตำบลพุคา
ตำบลหินปัก
ตำบลบางพึ่ง
ตำบลหนองทรายขาว
ตำบลบางกะพี้
ตำบลหนองเต่า
ตำบลโพนทอง
ตำบลบางขาม
ตำบลดอนดึง
ตำบลชอนม่วง
ตำบลหนองกระเบียน
ตำบลสายห้วยแก้ว
ตำบลมหาสอน
ตำบลบ้านหมี่
ตำบลเชียงงา
ตำบลหนองเมือง
ตำบลสนามแจง

สถานีตำรวจในตำบลบ้านหมี่
สภ.บ้านหมี่ ที่อยู่: 27 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 เบอร์โทรศัพท์ 0-3647-1260 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3647-1339
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอบ้านหมี่
อบต.ชอนม่วง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1537 คน หญิง 1604 คน รวมประชาชน 3141 คน
อบต.เชียงงา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1852 คน หญิง 2064 คน รวมประชาชน 3916 คน
อบต.ดอนดึง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2083 คน หญิง 3022 คน รวมประชาชน 5105 คน
อบต.บางกะพี้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 956 คน หญิง 1110 คน รวมประชาชน 2066 คน
อบต.บางขาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1445 คน หญิง 1581 คน รวมประชาชน 3026 คน
อบต.บางพึ่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 32 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2388 คน หญิง 2556 คน รวมประชาชน 4944 คน
อบต.บ้านกล้วย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1379 คน หญิง 1485 คน รวมประชาชน 2864 คน
อบต.บ้านชี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2881 คน หญิง 2990 คน รวมประชาชน 5871 คน
อบต.บ้านทราย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1762 คน หญิง 1924 คน รวมประชาชน 3686 คน
อบต.ไผ่ใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1244 คน หญิง 1186 คน รวมประชาชน 2430 คน
อบต.พุคา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1225 คน หญิง 1328 คน รวมประชาชน 2553 คน
อบต.โพนทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2175 คน หญิง 1760 คน รวมประชาชน 3935 คน
อบต.มหาสอน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1689 คน หญิง 1756 คน รวมประชาชน 3445 คน
อบต.สนามแจง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3120 คน หญิง 3182 คน รวมประชาชน 6302 คน
อบต.สายห้วยแก้ว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1601 คน หญิง 1602 คน รวมประชาชน 3203 คน
อบต.หนองกระเบียน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1810 คน หญิง 1706 คน รวมประชาชน 3516 คน
อบต.หนองเต่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2389 คน หญิง 2485 คน รวมประชาชน 4874 คน
อบต.หนองทรายขาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1566 คน หญิง 1657 คน รวมประชาชน 3223 คน
อบต.หนองเมือง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2163 คน หญิง 2453 คน รวมประชาชน 4616 คน
อบต.หินปัก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1758 คน หญิง 1987 คน รวมประชาชน 3745 คน
ธนาคารในอำเภอบ้านหมี่
ธนาคาร ธกส.
(บ้านหมี่
)
ที่อยู่: 132 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3647-1075, 0-3647-1090, 0-3647-1480 โทรสาร 0-3647-1075
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบ้านหมี่
)
ที่อยู่: 116 หมู่ที่ 6 ถ.ปิยะสุวรรณ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3647-1046, 0-3647-1500, 0-3647-1153 โทรสาร 0-3647-1559
ธนาคารออมสิน
(บ้านหมี่
)
ที่อยู่: 61 ถ.เทศบาล อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3662-8261 โทรสาร 0-3647-1074
ธนาคารกสิกร
(สาขาบ้านหมี่
)
ที่อยู่: 207 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3662-8729-32 โทรสาร 0-3647-1675
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบ้านหมี่
)
ที่อยู่: 116 หมู่ที่ 6 ถ.ปิยะสุวรรณ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ 0-3647-1046, 0-3647-1500, 0-3647-1153 โทรสาร 0-3647-1559
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอบ้านหมี่

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวบ้านหมี่ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอบ้านหมี่
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ เที่ยวอำเภอบ้านหมี่
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอบ้านหมี่ เที่ยวอำเภอบ้านหมี่
 

แผนที่อำเภอบ้านหมี่
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  บ้านหมี่ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดบ้านหมี่ โรงเรียนบ้านหมี่ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอบ้านหมี่ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวบ้านหมี่

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอบ้านหมี่
 

ตำบลต่างๆในอำเภอบ้านหมี่ ตำบลไผ่ใหญ่ ตำบลบ้านทราย ตำบลบ้านกล้วย ตำบลดงพลับ ตำบลบ้านชี ตำบลพุคา ตำบลหินปัก ตำบลบางพึ่ง ตำบลหนองทรายขาว ตำบลบางกะพี้ ตำบลหนองเต่า ตำบลโพนทอง ตำบลบางขาม ตำบลดอนดึง ตำบลชอนม่วง ตำบลหนองกระเบียน ตำบลสายห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน ตำบลบ้านหมี่ ตำบลเชียงงา ตำบลหนองเมือง ตำบลสนามแจง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck