ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสระบุรี > อำเภอเมืองสระบุรี


อำเภอเมืองสระบุรี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสระบุรี
ตำบลปากเพรียว
ตำบลหน้าพระลาน
ตำบลพุแค
ตำบลห้วยบง
ตำบลดาวเรือง
ตำบลนาโฉง
ตำบลโคกสว่าง
ตำบลหนองโน
ตำบลหนองยาว
ตำบลปากข้าวสาร
ตำบลหนองปลาไหล
ตำบลกุดนกเปล้า
ตำบลตลิ่งชัน
ตำบลตะกุด
ตำบลบ้านแก้ง
ตำบลผึ้งรวง
ตำบลเขาดินพัฒนา

สถานีตำรวจในตำบลเมืองสระบุรี
สภ.เมืองสระบุรี ที่อยู่: ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เบอร์โทรศัพท์ 0-0621-1014 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3631-3621
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองสระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ที่อยู่ 2/22 มิตรภาพ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0 3631 6555-93 แฟกซ์
โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล ที่อยู่ 9/1 มิตรภาพ ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0 3621 2131-4 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสระบุรี
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 634 คน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4929 คน
เทศบาลตำบลตะกุด เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2509 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองสระบุรี
อบต.โคกสว่าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1414 คน หญิง 1546 คน รวมประชาชน 2960 คน
อบต.ดาวเรือง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1269 คน หญิง 1440 คน รวมประชาชน 2709 คน
อบต.ตลิ่งชัน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2026 คน หญิง 1985 คน รวมประชาชน 4011 คน
อบต.ปากข้าวสาร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4506 คน หญิง 3172 คน รวมประชาชน 7678 คน
อบต.หนองโน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1464 คน หญิง 1582 คน รวมประชาชน 3046 คน
อบต.หนองปลาไหล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8059 คน หญิง 5041 คน รวมประชาชน 13100 คน
อบต.หนองยาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3497 คน หญิง 3366 คน รวมประชาชน 6863 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองสระบุรี
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 55/2 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3622-1324-5, 0-3622-2277-9 โทรสาร 0-3622-1325
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนพหลโยธิน สระบุรี
)
ที่อยู่: 510/34 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18001 โทรศัพท์ 0-3631-8401-4 โทรสาร 0-3631-8401-4
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 389 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3622-2194-5, 0-3622-2192, 0-3622-2128, 0-3621-1083 โทรสาร 0-3622-1186
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สระบุรี
)
ที่อยู่: 91/3 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี
)
ที่อยู่: 173/113 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3631-5626-8, 0-3631-5630 โทรสาร 0-3631-5629
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 82/1 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี อ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(สระบุรี
)
ที่อยู่: 158/10 ถ.พิชัยรณรงค์ สงคราม ต. ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3631-5159-60 โทรสาร 0-3631-5524-7
ธนาคารออมสิน
(สระบุรี
)
ที่อยู่: 509 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3622-4033 โทรสาร 0-3621-1029
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 568/7-9 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 1711 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3522-0414-18, 0-3531-5470-2 โทรสาร 0-3522-0422
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี
)
ที่อยู่: 55/3 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-2416, 0-3631-4657-8 โทรสาร 0-3622-1941
ธนาคารกสิกร
(สาขาเทสโก้ โลตัส สระบุรี
)
ที่อยู่: 91/3 เทสโก้ โลตัส ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 568/7-9 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 389 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3622-2194-5, 0-3622-2192, 0-3622-2128, 0-3621-1083 โทรสาร 0-3622-1186
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สระบุรี
)
ที่อยู่: 91/3 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี
)
ที่อยู่: 173/113 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3631-5626-8, 0-3631-5630 โทรสาร 0-3631-5629
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 82/7 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0-3622-2434 โทรสาร 0-3622-1605
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนพิชัยรณรงค์สงคราม (สระบุรี)
)
ที่อยู่: 352/19-20 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทรศัพท์ 0-3631-9040 โทรสาร 0-3631-9041
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาปากเพรียว
)
ที่อยู่: 4/2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-1833, 1834, 0-3622-0312, 0-3622-1286 โทรสาร 0-3622-1884
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 1731/6 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-1166, 0-3621-1454, 0-3621-2420, 0-3621-2422 โทรสาร 0-3621-2421
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 613/34, 613/44 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนสุดบรรทัด
)
ที่อยู่: 57/5 ศูนย์การค้าทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 211/45-46 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว เมือง สระบุรี โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 469 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-1039 โทรสาร 0-3622-1229
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี
)
ที่อยู่: 72/1 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3622-3355, 0-3622-4058-60 โทรสาร 0-3622-1312
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสระบุรี 2
)
ที่อยู่: 173/17 ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3631-5298-9 โทรสาร 0-36315299
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนพหลโยธิน-สระบุรี
)
ที่อยู่: 591/14 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3631-8271 โทรสาร 0-3631-8270
ธนาคารยูโอบี
(สาขาสระบุรี
)
ที่อยู่: 427 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-2137-8, 0-3631-2055 โทรสาร 0-3622-1636
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองสระบุรี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองสระบุรี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองสระบุรี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองสระบุรี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสระบุรี เที่ยวอำเภอเมืองสระบุรี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสระบุรี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองสระบุรี เที่ยวอำเภอเมืองสระบุรี
 

แผนที่อำเภอเมืองสระบุรี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองสระบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองสระบุรี โรงเรียนเมืองสระบุรี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองสระบุรี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองสระบุรี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสระบุรี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลปากเพรียว ตำบลหน้าพระลาน ตำบลพุแค ตำบลห้วยบง ตำบลดาวเรือง ตำบลนาโฉง ตำบลโคกสว่าง ตำบลหนองโน ตำบลหนองยาว ตำบลปากข้าวสาร ตำบลหนองปลาไหล ตำบลกุดนกเปล้า ตำบลตลิ่งชัน ตำบลตะกุด ตำบลบ้านแก้ง ตำบลผึ้งรวง ตำบลเขาดินพัฒนา

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck