ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดชลบุรี > อำเภอพนัสนิคม


อำเภอพนัสนิคม

ตำบลต่างๆในอำเภอพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
ตำบลหน้าพระธาตุ
ตำบลวัดหลวง
ตำบลบ้านเซิด
ตำบลนาเริก
ตำบลหมอนนาง
ตำบลสระสี่เหลี่ยม
ตำบลวัดโบสถ์
ตำบลกุฎโง้ง
ตำบลหัวถนน
ตำบลท่าข้าม
ตำบลท่าบุญมี*
ตำบลหนองปรือ
ตำบลหนองขยาด
ตำบลทุ่งขวาง
ตำบลหนองเหียง
ตำบลนาวังหิน
ตำบลบ้านช้าง
ตำบลเกาะจันทร์*
ตำบลโคกเพลาะ
ตำบลไร่หลักทอง
ตำบลนามะตูม
ตำบลบ้านเซิด
ตำบลพูนพัฒนาทรัพย์
ตำบลบ่อกวางทอง
ตำบลวัดสุวรรณ
ตำบลบ่อทอง

สถานีตำรวจในตำบลพนัสนิคม
สภ.พนัสนิคม ที่อยู่: อาคาร สถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ถ.เมืองเก่า ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เบอร์โทรศัพท์ 0-3846-1359 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3846-1222
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอพนัสนิคม
รพ.พนัสนิคม ที่อยู่ 68 ม.6 ถ.สุขประยูร ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เบอร์โทรศัพท์: (038)460333, 462759 ,462461
เทศบาลตำบลในอำเภอพนัสนิคม
เทศบาลตำบลท่าบุญมี เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5957 คน
เทศบาลตำบลหมอนนาง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 14172 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอพนัสนิคม
อบต.กุฏโง้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4376 คน หญิง 4437 คน รวมประชาชน 8813 คน
อบต.โคกเพลาะ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1317 คน หญิง 1481 คน รวมประชาชน 2798 คน
อบต.ท่าข้าม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1364 คน หญิง 1440 คน รวมประชาชน 2804 คน
อบต.ทุ่งขวาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1943 คน หญิง 2080 คน รวมประชาชน 4023 คน
อบต.นามะตูม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1195 คน หญิง 1351 คน รวมประชาชน 2546 คน
อบต.นาเริก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4196 คน หญิง 4363 คน รวมประชาชน 8559 คน
อบต.นาวังหิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3442 คน หญิง 3532 คน รวมประชาชน 6974 คน
อบต.บ้านช้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2796 คน หญิง 2982 คน รวมประชาชน 5778 คน
อบต.บ้านเซิด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1577 คน หญิง 1680 คน รวมประชาชน 3257 คน
อบต.ไร่หลักทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1460 คน หญิง 1586 คน รวมประชาชน 3046 คน
อบต.วัดโบสถ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1490 คน หญิง 1619 คน รวมประชาชน 3109 คน
อบต.วัดหลวง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1344 คน หญิง 1496 คน รวมประชาชน 2840 คน
อบต.สระสี่เหลี่ยม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3242 คน หญิง 3491 คน รวมประชาชน 6733 คน
อบต.หนองขยาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1568 คน หญิง 1585 คน รวมประชาชน 3153 คน
อบต.หนองปรือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2546 คน หญิง 2498 คน รวมประชาชน 5044 คน
อบต.หนองเหียง เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 76 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6200 คน หญิง 6207 คน รวมประชาชน 12407 คน
อบต.หน้าพระธาตุ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1921 คน หญิง 2165 คน รวมประชาชน 4086 คน
อบต.หัวถนน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2315 คน หญิง 2456 คน รวมประชาชน 4771 คน
ธนาคารในอำเภอพนัสนิคม
ธนาคาร ธกส.
(พนัสนิคม
)
ที่อยู่: 63 65-67 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ 1 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3846-1722, 0-3847-4019, 0-3878-7962 โทรสาร 0-3846-1397
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาพนัสนิคม
)
ที่อยู่: 36/1 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3846-1378-9, 0-3846-2378-9 โทรสาร 0-3846-1378-9, 0-3846-2378-9
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาพนัสนิคม
)
ที่อยู่: 153 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3847-3342-4 โทรสาร 0-3846-1969
ธนาคารออมสิน
(พนัสนิคม
)
ที่อยู่: 22 ถ.เมืองเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3846-1777 โทรสาร 0-3846-2960
ธนาคารกสิกร
(สาขาพนัสนิคม
)
ที่อยู่: 135 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3847-3080-3 โทรสาร 0-3847-3085
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดเกาะโพธิ์
)
ที่อยู่: 508/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าบุญมี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์ 0-3820-9101-3, 0-3877-9747-49 โทรสาร 0-3820-9104
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาพนัสนิคม
)
ที่อยู่: 153 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3847-3342-4 โทรสาร 0-3846-1969
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาพนัสนิคม
)
ที่อยู่: 309 ถ.ศรีกุญชร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3847-3320 โทรสาร 0-3847-3323
ธนาคารทหารไทย
(สาขาพนัสนิคม
)
ที่อยู่: 1 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ 3 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-3878-7699, 0-3878-7700, 0-3847-6168 โทรสาร 0-3947-6169
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอพนัสนิคม ที่พัก ร้านอาหารอำเภอพนัสนิคม

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวพนัสนิคม รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอพนัสนิคม
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอพนัสนิคม เที่ยวอำเภอพนัสนิคม
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอพนัสนิคม
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอพนัสนิคม เที่ยวอำเภอพนัสนิคม
 

แผนที่อำเภอพนัสนิคม
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  พนัสนิคม ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดพนัสนิคม โรงเรียนพนัสนิคม ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอพนัสนิคม เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวพนัสนิคม

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอพนัสนิคม
 

ตำบลต่างๆในอำเภอพนัสนิคม ตำบลพนัสนิคม ตำบลหน้าพระธาตุ ตำบลวัดหลวง ตำบลบ้านเซิด ตำบลนาเริก ตำบลหมอนนาง ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลกุฎโง้ง ตำบลหัวถนน ตำบลท่าข้าม ตำบลท่าบุญมี* ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองขยาด ตำบลทุ่งขวาง ตำบลหนองเหียง ตำบลนาวังหิน ตำบลบ้านช้าง ตำบลเกาะจันทร์* ตำบลโคกเพลาะ ตำบลไร่หลักทอง ตำบลนามะตูม ตำบลบ้านเซิด ตำบลพูนพัฒนาทรัพย์ ตำบลบ่อกวางทอง ตำบลวัดสุวรรณ ตำบลบ่อทอง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck