ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดฉะเชิงเทรา > อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา


อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ตำบลหน้าเมือง
ตำบลท่าไข่
ตำบลบ้านใหม่
ตำบลคลองนา
ตำบลบางตีนเป็ด
ตำบลบางไผ่
ตำบลคลองจุกกระเฌอ
ตำบลบางแก้ว
ตำบลบางขวัญ
ตำบลคลองนครเนื่องเขต
ตำบลวังตะเคียน
ตำบลโสธร
ตำบลบางพระ
ตำบลบางกะไห
ตำบลหนามแดง
ตำบลคลองเปรง
ตำบลคลองอุดมชลจร
ตำบลคลองหลวงแพ่ง
ตำบลบางเตย

สถานีตำรวจในตำบลเมืองฉะเชิงเทรา
สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ที่อยู่: 130 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์โทรศัพท์ 038 – 511111 เบอร์แฟซ์(FAX) 038 – 514754
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลโสธราเวช ที่อยู่ 29 3 สุวินทวงศ์ โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0 3881 2702-18 แฟกซ์ 0 3881 2720
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 1447 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อบต.คลองนครเนื่องเขต เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2822 คน หญิง 2742 คน รวมประชาชน 5564 คน
อบต.คลองอุดมชลจร เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2543 คน หญิง 2526 คน รวมประชาชน 5069 คน
อบต.บางไผ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2487 คน หญิง 2829 คน รวมประชาชน 5316 คน
อบต.วังตะเคียน เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2096 คน หญิง 2188 คน รวมประชาชน 4284 คน
อบต.คลองนา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1898 คน หญิง 1376 คน รวมประชาชน 3274 คน
อบต.คลองเปรง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4398 คน หญิง 4692 คน รวมประชาชน 9090 คน
อบต.คลองหลวงแพ่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3818 คน หญิง 3873 คน รวมประชาชน 7691 คน
อบต.ท่าไข่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4127 คน หญิง 4326 คน รวมประชาชน 8453 คน
อบต.บางแก้ว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2891 คน หญิง 2824 คน รวมประชาชน 5715 คน
อบต.บางขวัญ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2484 คน หญิง 2570 คน รวมประชาชน 5054 คน
อบต.บางตีนเป็ด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4485 คน หญิง 4663 คน รวมประชาชน 9148 คน
อบต.บางเตย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2172 คน หญิง 2275 คน รวมประชาชน 4447 คน
อบต.บางพระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2171 คน หญิง 2413 คน รวมประชาชน 4584 คน
อบต.บางกะไห เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1452 คน หญิง 1568 คน รวมประชาชน 3020 คน
อบต.หนามแดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1252 คน หญิง 1201 คน รวมประชาชน 2453 คน
อบต.โสธร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1673 คน หญิง 1898 คน รวมประชาชน 3571 คน
อบต.บ้านใหม่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1362 คน หญิง 1631 คน รวมประชาชน 2993 คน
อบต.คลองจุกกระเฌอ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1316 คน หญิง 1537 คน รวมประชาชน 2853 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 5/1 ถ.เปรมประชา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-1220, 0-3851-2505, 0-3851-2097, 0-3851-3009 โทรสาร 0-3851-4273
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 191/74 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-4983-7, 0-3851-4982 โทรสาร 0-3851-4981
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
)
ที่อยู่: 28/73 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-4991-2, 0-3881-7778-82 โทรสาร 0-3851-4991
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 16 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3881-3041-3 โทรสาร 0-3881-3044
ธนาคารออมสิน
(ถนนมหาจักรพรรดิ์
)
ที่อยู่: ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3881-2432 โทรสาร 0-3881-2589
ธนาคารออมสิน
(ฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 115 ถ.สันติราษฎร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3881-7716 โทรสาร 0-3851-1076
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 (ถนนศรีโสธร)
)
ที่อยู่: 28/73 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ์ ชั้น 1 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 103 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-1025, 0-3881-6296-304 โทรสาร 0-3851-2195
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 191/74 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-4983-7, 0-3851-4982 โทรสาร 0-3851-4981
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
)
ที่อยู่: 28/73 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-4991-2, 0-3881-7778-82 โทรสาร 0-3851-4991
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดบ่อบัว (ฉะเชิงเทรา)
)
ที่อยู่: 10 ถ.เปรมประชา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3851-4785 โทรสาร 0-3851-4785
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดสุวินทวงศ์ พลาซ่า (ฉะเชิงเทรา)
)
ที่อยู่: 27/22-23 หมู่ที่ 1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 1/24 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3851-4744 โทรสาร 0-3851-2542
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 97/50-52 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-4324-7, 0-3881-7671 โทรสาร 0-3881-7672
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
)
ที่อยู่: 28/73 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ห้อง F 1/5B ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5188 0-3851-5190 0-3851-5194
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 175/10-13 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-5834-7, 0-3851-5839-40 โทรสาร 0-3851-5838
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาฉะเชิงเทรา (2)
)
ที่อยู่: 241-247 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-2557, 0-3851-3854 โทรสาร 0-3851-1979
ธนาคารธนชาติ
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 32/1 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารทหารไทย
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 229-235 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-2271, 0-3851-2275, 0-3851-2279, 0-3851-2339
ธนาคารทหารไทย
(สาขาย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 77/43-44-45 หมู่ที่ 12 ถ.ศุขประยูร ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3882-3795, 0-3882-3796, 0-3882-3797
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 219/10 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-1912, 0-3851-2390 โทรสาร 0-3851-2549
ธนาคารยูโอบี
(สาขาฉะเชิงเทรา
)
ที่อยู่: 95/12-16 ถ.ชุมพล อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3851-1621-2, 0-3851-4628, 0-3853-5083, 0-3881-8149 โทรสาร 0-3851-1623
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองฉะเชิงเทรา รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เที่ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เที่ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

แผนที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองฉะเชิงเทรา ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองฉะเชิงเทรา โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองฉะเชิงเทรา

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง ตำบลท่าไข่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองนา ตำบลบางตีนเป็ด ตำบลบางไผ่ ตำบลคลองจุกกระเฌอ ตำบลบางแก้ว ตำบลบางขวัญ ตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลวังตะเคียน ตำบลโสธร ตำบลบางพระ ตำบลบางกะไห ตำบลหนามแดง ตำบลคลองเปรง ตำบลคลองอุดมชลจร ตำบลคลองหลวงแพ่ง ตำบลบางเตย

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck