ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดปราจีนบุรี > อำเภอเมืองปราจีนบุรี


อำเภอเมืองปราจีนบุรี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง
ตำบลรอบเมือง
ตำบลวัดโบสถ์
ตำบลบางเดชะ
ตำบลท่างาม
ตำบลบางบริบูรณ์
ตำบลดงพระราม
ตำบลบ้านพระ
ตำบลโคกไม้ลาย
ตำบลไม้เค็ด
ตำบลดงขี้เหล็ก
ตำบลเนินหอม
ตำบลโนนห้อม

สถานีตำรวจในตำบลเมืองปราจีนบุรี
สภ.เมืองปราจีนบุรี ที่อยู่: 323 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 เบอร์โทรศัพท์ 037-211058 เบอร์แฟซ์(FAX) 037-212008 ตู้ ปณ.46
สภ.กบินทร์บุรี ที่อยู่: ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3827-5021 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3827-5525
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
สถานพยาบาลอิมพีเรียล ที่อยู่ 277 ราษฎรดำริ หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0 3721 1587 แฟกซ์ 0 3721 3797
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลตำบลโคกมะกอก เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2006 คน
เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2140 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
อบต.ดงขี้เหล็ก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4507 คน หญิง 4782 คน รวมประชาชน 9289 คน
อบต.โคกไม้ลาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1417 คน หญิง 1696 คน รวมประชาชน 3113 คน
อบต.ดงพระราม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 178 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8208 คน หญิง 5160 คน รวมประชาชน 13368 คน
อบต.ท่างาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7624 คน หญิง 3876 คน รวมประชาชน 11500 คน
อบต.เนินหอม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 99 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3867 คน หญิง 4265 คน รวมประชาชน 8132 คน
อบต.โนนห้อม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1749 คน หญิง 1879 คน รวมประชาชน 3628 คน
อบต.บางเดชะ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1416 คน หญิง 1509 คน รวมประชาชน 2925 คน
อบต.บ้านพระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7966 คน หญิง 7064 คน รวมประชาชน 15030 คน
อบต.ไม้เค็ด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4194 คน หญิง 6822 คน รวมประชาชน 11016 คน
อบต.รอบเมือง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2591 คน หญิง 2825 คน รวมประชาชน 5416 คน
อบต.วัดโบสถ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1473 คน หญิง 1517 คน รวมประชาชน 2990 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 76/1 ฆ. ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-3217-8, 0-3721-3547-9 โทรสาร 0-3755-1842
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 128 ถ.ราษฎร์ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-1685, 0-3721-1555, 0-3721-2551, 0-3720-0326, 0-3721-2553 โทรสาร 0-3721-1556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(ปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 147/1 ถ.ราษฎร์ดำริห์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3720-0343-5, 0-3721-4393 โทรสาร 0-3721-4840-4
ธนาคารออมสิน
(ปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 87/3ค ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-3963 โทรสาร 0-3721-1077
ธนาคารกสิกร
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 95 ง. ถ.เทศบาลดำริ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-1440-1 โทรสาร 0-3721-2305
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 41/18-20 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-7581 โทรสาร 0-3721-7582
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 128 ถ.ราษฎร์ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-1685, 0-3721-1555, 0-3721-2551, 0-3720-0326, 0-3721-2553 โทรสาร 0-3721-1556
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 630/1 บิ๊กซี ปราจีนบุรี ชั้น 1 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 98-100 102 104 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-1630 โทรสาร 0-3721-1631
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 36/1 ถ.ราษฎร์ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-1300, 0-3721-1011, 0-3721-3081-2 โทรสาร 0-3721-3080
ธนาคารทหารไทย
(สาขาปราจีนบุรี
)
ที่อยู่: 1/8 ฉ.1 ถ.ราษฎร์ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-1355, 0-3721-1356 โทรสาร 0-3721-1355, 0-3721-1356
ธนาคารทหารไทย
(สาขาปราจีนบุรี 2
)
ที่อยู่: 172-4 ถ.ราษฎร์ดำริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-3721-4122 โทรสาร 0-3721-4127
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองปราจีนบุรี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองปราจีนบุรี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองปราจีนบุรี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปราจีนบุรี เที่ยวอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี เที่ยวอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 

แผนที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองปราจีนบุรี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองปราจีนบุรี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองปราจีนบุรี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง ตำบลรอบเมือง ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลบางเดชะ ตำบลท่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ ตำบลดงพระราม ตำบลบ้านพระ ตำบลโคกไม้ลาย ตำบลไม้เค็ด ตำบลดงขี้เหล็ก ตำบลเนินหอม ตำบลโนนห้อม

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck