ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดนครนายก > อำเภอเมืองนครนายก


อำเภอเมืองนครนายก

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครนายก
ตำบลนครนายก
ตำบลท่าช้าง
ตำบลบ้านใหญ่
ตำบลวังกระโจม
ตำบลท่าทราย
ตำบลดอนยอ
ตำบลศรีจุฬา
ตำบลดงละคร
ตำบลศรีนาวา
ตำบลสาริกา
ตำบลหินตั้ง
ตำบลเขาพระ
ตำบลพรหมณี

สถานีตำรวจในตำบลเมืองนครนายก
สภ.ดงละคร ที่อยู่: : 9 ม.12 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เบอร์โทรศัพท์ 0-3738-8249 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3738-8249
สภ.เมืองนครนายก ที่อยู่: ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 0 เบอร์โทรศัพท์ 0-3731-1285 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3731-2442
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองนครนายก
เทศบาลตำบลท่าช้าง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 926 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองนครนายก
อบต.เขาพระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4834 คน หญิง 4682 คน รวมประชาชน 9516 คน
อบต.ดงละคร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 62 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4084 คน หญิง 4122 คน รวมประชาชน 8206 คน
อบต.ดอนยอ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2248 คน หญิง 2109 คน รวมประชาชน 4357 คน
อบต.ท่าช้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2314 คน หญิง 2478 คน รวมประชาชน 4792 คน
อบต.ท่าทราย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2063 คน หญิง 2260 คน รวมประชาชน 4323 คน
อบต.บ้านใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1471 คน หญิง 1694 คน รวมประชาชน 3165 คน
อบต.พรหมณี เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 9968 คน หญิง 8792 คน รวมประชาชน 18730 คน
อบต.วังกระโจม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1211 คน หญิง 1356 คน รวมประชาชน 2567 คน
อบต.ศรีจุฬา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2700 คน หญิง 2886 คน รวมประชาชน 5586 คน
อบต.ศรีนาวา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2350 คน หญิง 2400 คน รวมประชาชน 4750 คน
อบต.สาริกา เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 251 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3830 คน หญิง 4200 คน รวมประชาชน 8030 คน
อบต.หินตั้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 95 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2829 คน หญิง 2932 คน รวมประชาชน 5761 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองนครนายก
ธนาคาร ธกส.
(นครนายก
)
ที่อยู่: 180 หมู่ 7 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-1017, 0-3731-1114, 0-3731-3626 โทรสาร 0-3731-1784
ธนาคารกรุงศรี
(สาขานครนายก
)
ที่อยู่: ข/1 400 ถ.เสนาพินิจ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-1418, 0-3731-3103, 0-3731-1218, 0-3731-2645 โทรสาร 0-3731-2644
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสาระสโมสร รร.จปร. นครนายก
)
ที่อยู่: 99 อาคารสาระสโมสร รร. จปร. ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขานครนายก
)
ที่อยู่: ข/1 405 ถ.เสนาพินิจ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-1102, 0-3731-1188, 0-3731-1187, 0-3731-1102, 0-3731-2033 โทรสาร 0-3731-1077
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(นครนายก
)
ที่อยู่: อาคารทดสอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 1 ศาลากลาง นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(นครนายก
)
ที่อยู่: 2/1380 ถ.ศรีเมือง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-3565 โทรสาร 0-3731-1295
ธนาคารกสิกร
(สาขานครนายก
)
ที่อยู่: ข/1 038/13 14 17 ถ.เสนาพินิจ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3732-1159-64 โทรสาร 0-3731-1854
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสาระสโมสร รร.จปร. นครนายก
)
ที่อยู่: 99 อาคารสาระสโมสร รร. จปร. ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขานครนายก
)
ที่อยู่: ข/1 405 ถ.เสนาพินิจ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-1102, 0-3731-1188, 0-3731-1187, 0-3731-1102, 0-3731-2033 โทรสาร 0-3731-1077
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขานครนายก
)
ที่อยู่: ข2-256/26 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โทรศัพท์ 0-3731-2664-5 โทรสาร 0-3731-2666
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขานครนายก
)
ที่อยู่: ข1 359 ถ.เสนาพินิจ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-1131, 0-3731-1201 โทรสาร 0-3731-2610
ธนาคารทหารไทย
(สาขานครนายก
)
ที่อยู่: ข2-259 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-3731-2346, 0-3731-2350, 0-3731-2352 โทรสาร 0-3731-2346, 0-3731-2350, 0-3731-2352
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครนายก ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองนครนายก

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองนครนายก รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองนครนายก
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครนายก เที่ยวอำเภอเมืองนครนายก
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครนายก
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองนครนายก เที่ยวอำเภอเมืองนครนายก
 

แผนที่อำเภอเมืองนครนายก
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองนครนายก ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองนครนายก โรงเรียนเมืองนครนายก ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองนครนายก เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองนครนายก

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองนครนายก
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองนครนายก ตำบลนครนายก ตำบลท่าช้าง ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลวังกระโจม ตำบลท่าทราย ตำบลดอนยอ ตำบลศรีจุฬา ตำบลดงละคร ตำบลศรีนาวา ตำบลสาริกา ตำบลหินตั้ง ตำบลเขาพระ ตำบลพรหมณี

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck