ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสระแก้ว > อำเภออรัญประเทศ


อำเภออรัญประเทศ

ตำบลต่างๆในอำเภออรัญประเทศ
ตำบลอรัญประเทศ
ตำบลเมืองไผ่
ตำบลหันทราย
ตำบลคลองน้ำใส
ตำบลท่าข้าม
ตำบลป่าไร่
ตำบลทับพริก
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ตำบลผ่านศึก
ตำบลหนองสังข์
ตำบลคลองทับจันทร์
ตำบลฟากห้วย
ตำบลบ้านด่าน

สถานีตำรวจในตำบลอรัญประเทศ
สภ.คลองลึก ที่อยู่: ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 เบอร์โทรศัพท์ 0-3723-0222 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3723-0002
สภ.อรัญประเทศ ที่อยู่: เลขที่ 7 ถนนสันติภาพ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0-3723-1203 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3723-2492
สภ.เขาฉกรรจ์ ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ 0-3751-1337-8 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-3751-1338
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภออรัญประเทศ
รพ.อรัญประเทศ ที่อยู่ 4 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 เบอร์โทรศัพท์: (037)231010
เทศบาลตำบลในอำเภออรัญประเทศ
เทศบาลตำบลบ้านด่าน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3608 คน
เทศบาลตำบลป่าไร่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 159 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6766 คน
เทศบาลตำบลฟากห้วย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 83 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6471 คน
เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9780 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภออรัญประเทศ
อบต.หนองสังข์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3272 คน หญิง 3148 คน รวมประชาชน 6420 คน
อบต.ทับพริก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1668 คน หญิง 1683 คน รวมประชาชน 3351 คน
อบต.ผ่านศึก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3194 คน หญิง 3271 คน รวมประชาชน 6465 คน
อบต.เมืองไผ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 105 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1963 คน หญิง 1963 คน รวมประชาชน 3926 คน
อบต.คลองทับจันทร์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 48 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2229 คน หญิง 2212 คน รวมประชาชน 4441 คน
อบต.ท่าข้าม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2860 คน หญิง 2664 คน รวมประชาชน 5524 คน
อบต.คลองน้ำใส เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2548 คน หญิง 2630 คน รวมประชาชน 5178 คน
อบต.หันทราย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 108 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2674 คน หญิง 2721 คน รวมประชาชน 5395 คน
ธนาคารในอำเภออรัญประเทศ
ธนาคาร ธกส.
(อรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 1/18-19 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3723-1629, 0-3723-2909 โทรสาร 0-3723-2908
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 559 หมูที่ 1 ต.บ้านใหม่หนองไกร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 559 หมู่ที่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอรัญประเทศ สระแก้ว
)
ที่อยู่: 95/21 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3723-2900, 0-3723-2365, 0-3723-2315, 0-3723-2877 โทรสาร 0-3723-2311
ธนาคารออมสิน
(อรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 56 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3723-1023 โทรสาร 0-3723-1023
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 489-490 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาอรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 73/5 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3423-1272, 0-3422-6026-7 โทรสาร 0-3423-1072
ธนาคารกสิกร
(สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 559 หมู่ที่ 1 เทสโก้ โลตัส ชั้น 1 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอรัญประเทศ สระแก้ว
)
ที่อยู่: 95/21 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3723-2900, 0-3723-2365, 0-3723-2315, 0-3723-2877 โทรสาร 0-3723-2311
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 559 หมู่ที่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดโรงเกลือ (อรัญประเทศ)
)
ที่อยู่: 439 โรงเกลือ (K1) ถ.กิโลเมตร 5 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 48 ถ.เจ้าพระยาบดินทร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทรศัพท์ 0-3723-3042 โทรสาร 0-3723-3044
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาอรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 4/16-19 และ 4/36-39 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3722-3505-10 โทรสาร 0-3722-3511
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอรัญประเทศ
)
ที่อยู่: 73/16 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์ 0-3723-1280, 0-3723-1290 โทรสาร 0-3723-2601
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภออรัญประเทศ ที่พัก ร้านอาหารอำเภออรัญประเทศ

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวอรัญประเทศ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภออรัญประเทศ
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภออรัญประเทศ เที่ยวอำเภออรัญประเทศ
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภออรัญประเทศ
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สามารถคลิกที่แผนที่อำเภออรัญประเทศ เที่ยวอำเภออรัญประเทศ
 

แผนที่อำเภออรัญประเทศ
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  อรัญประเทศ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดอรัญประเทศ โรงเรียนอรัญประเทศ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภออรัญประเทศ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวอรัญประเทศ

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภออรัญประเทศ
 

ตำบลต่างๆในอำเภออรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ ตำบลเมืองไผ่ ตำบลหันทราย ตำบลคลองน้ำใส ตำบลท่าข้าม ตำบลป่าไร่ ตำบลทับพริก ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลผ่านศึก ตำบลหนองสังข์ ตำบลคลองทับจันทร์ ตำบลฟากห้วย ตำบลบ้านด่าน

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck