ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดบุรีรัมย์ > อำเภอเมืองบุรีรัมย์


อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ตำบลในเมือง
ตำบลอิสาณ
ตำบลเสม็ด
ตำบลบ้านบัว
ตำบลสะแกโพรง
ตำบลสวายจีก
ตำบลห้วยราช
ตำบลบ้านยาง
ตำบลบ้านด่าน
ตำบลสามแวง
ตำบลปราสาท
ตำบลพระครู
ตำบลถลุงเหล็ก
ตำบลหนองตาด
ตำบลโนนขวาง
ตำบลตาเสา
ตำบลลุมปุ๊ก
ตำบลสองห้อง
ตำบลบัวทอง
ตำบลชุมเห็ด
ตำบลสนวน
ตำบลหลักเขต
ตำบลวังเหนือ
ตำบลบ้านตะโก
ตำบลสะแกซำ
ตำบลกลันทา
ตำบลกระสัง
ตำบลเมืองฝาง
ตำบลปะเคียบ
ตำบลห้วยราช

เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลอิสาณ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 16070 คน
เทศบาลตำบลหลักเขต เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6457 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์
อบต.ชุมเห็ด เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 9856 คน หญิง 10037 คน รวมประชาชน 19893 คน
อบต.บ้านบัว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4597 คน หญิง 4716 คน รวมประชาชน 9313 คน
อบต.บ้านยาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6138 คน หญิง 6442 คน รวมประชาชน 12580 คน
อบต.ลุมปุ๊ก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3405 คน หญิง 3453 คน รวมประชาชน 6858 คน
อบต.สวายจีก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4009 คน หญิง 4115 คน รวมประชาชน 8124 คน
อบต.สองห้อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3149 คน หญิง 3217 คน รวมประชาชน 6366 คน
อบต.สะแกซำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5466 คน หญิง 5502 คน รวมประชาชน 10968 คน
อบต.สะแกโพรง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6247 คน หญิง 6112 คน รวมประชาชน 12359 คน
อบต.เสม็ด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6942 คน หญิง 9117 คน รวมประชาชน 16059 คน
อบต.หนองตาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5213 คน หญิง 5000 คน รวมประชาชน 10213 คน
อบต.เมืองฝาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3760 คน หญิง 3550 คน รวมประชาชน 7310 คน
อบต.บัวทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3060 คน หญิง 3129 คน รวมประชาชน 6189 คน
อบต.ถลุงเหล็ก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2418 คน หญิง 2350 คน รวมประชาชน 4768 คน
อบต.พระครู เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3271 คน หญิง 3272 คน รวมประชาชน 6543 คน
อบต.กลันทา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3467 คน หญิง 3363 คน รวมประชาชน 6830 คน
อบต.กระสัง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3428 คน หญิง 3306 คน รวมประชาชน 6734 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ธนาคาร ธกส.
(บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 17/14 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4461-1580, 0-4462-5224, 0-4462-5225 โทรสาร 0-4461-1897
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 114 ถ.สุนทรเทพ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4461-1544, 0-4461-1749, 0-4461-4128-30 โทรสาร 0-4461-4129
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 439 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-44601519 0-44614159 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 100 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4462-1776, 0-4462-1718 โทรสาร 0-4461-1500
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 11/6-7 ถ.อนุวรรตน์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 491/2-4 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4461-6972-5 โทรสาร 0-4461-6972-5
ธนาคารออมสิน
(บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4461-1218 โทรสาร 0-4461-1600
ธนาคารกสิกร
(สาขาบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 132 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4461-3458-9 โทรสาร 0-4461-2590
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 100 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4462-1776, 0-4462-1718 โทรสาร 0-4461-1500
ธนาคารไทยพาณิชย์
(ดี.เอ็ม. บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: เลขที่ 150 ม.7 ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรสาร. 0-4411-0227
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 28/30 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4461-2911 โทรสาร 0-4461-3651
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 150 หมู่ 7 ถ.จิระ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 150 หมู่ที่ 7 ชั้น 1 ห้อง GCR 109 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690460-2 โทรสาร 044-690463
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาบุรีรัมย์ (2)
)
ที่อยู่: 19 21 23 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4461-4064, 4065, 4066, 4068 โทรสาร 0-4461-4067
ธนาคารธนชาติ
(สาขาบิ๊กซี บุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 150 หมู่ที่ 7 ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ ชั้น 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาบุรีรัมย์
)
ที่อยู่: 28/28 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 0-4464-1111, 0-4464-1112 โทรสาร 0-4464-1112
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองบุรีรัมย์

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองบุรีรัมย์ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เที่ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เที่ยวอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 

แผนที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองบุรีรัมย์ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองบุรีรัมย์

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง ตำบลอิสาณ ตำบลเสม็ด ตำบลบ้านบัว ตำบลสะแกโพรง ตำบลสวายจีก ตำบลห้วยราช ตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านด่าน ตำบลสามแวง ตำบลปราสาท ตำบลพระครู ตำบลถลุงเหล็ก ตำบลหนองตาด ตำบลโนนขวาง ตำบลตาเสา ตำบลลุมปุ๊ก ตำบลสองห้อง ตำบลบัวทอง ตำบลชุมเห็ด ตำบลสนวน ตำบลหลักเขต ตำบลวังเหนือ ตำบลบ้านตะโก ตำบลสะแกซำ ตำบลกลันทา ตำบลกระสัง ตำบลเมืองฝาง ตำบลปะเคียบ ตำบลห้วยราช

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck