ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสุรินทร์ > อำเภอเมืองสุรินทร์


อำเภอเมืองสุรินทร์

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสุรินทร์
ตำบลในเมือง
ตำบลตั้งใจ
ตำบลเพี้ยราม
ตำบลนาดี
ตำบลท่าสว่าง
ตำบลสลักได
ตำบลตาอ็อง
ตำบลตากูก
ตำบลสำโรง
ตำบลแกใหญ่
ตำบลนอกเมือง
ตำบลคอโค
ตำบลสวาย
ตำบลเฉนียง
ตำบลบึง
ตำบลเทนมีย์
ตำบลเขวาสินรินทร์
ตำบลนาบัว
ตำบลเมืองที
ตำบลราม
ตำบลบุฤาษี
ตำบลตระแสง
ตำบลบ้านแร่
ตำบลปราสาททอง
ตำบลแสลงพันธ์
ตำบลกาเกาะ

สถานีตำรวจในตำบลเมืองสุรินทร์
สภ.เมืองที ที่อยู่: เลขที่ 318 หมู่ที่ 7 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4454-9003 เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.เมืองสุรินทร์ ที่อยู่: 576 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4451-1007 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4452-1600
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองสุรินทร์
โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์) ที่อยู่ 312/1 เทศบาล 1 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-515700,513638 แฟกซ์ 044-512496
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ที่อยู่ 93 เทศบาล 1 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044 -511523,511796 แฟกซ์ 044-514366
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสุรินทร์
เทศบาลตำบลเมืองที เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 1986 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองสุรินทร์
อบต.ตาอ็อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5555 คน หญิง 5457 คน รวมประชาชน 11012 คน
อบต.แกใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4440 คน หญิง 4649 คน รวมประชาชน 9089 คน
อบต.คอโด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4206 คน หญิง 4140 คน รวมประชาชน 8346 คน
อบต.เฉนียง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4438 คน หญิง 4361 คน รวมประชาชน 8799 คน
อบต.ท่าสว่าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 73 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7921 คน หญิง 8311 คน รวมประชาชน 16232 คน
อบต.เทนมีย์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4069 คน หญิง 4251 คน รวมประชาชน 8320 คน
อบต.นอกเมือง เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8298 คน หญิง 7764 คน รวมประชาชน 16062 คน
อบต.นาดี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6156 คน หญิง 6245 คน รวมประชาชน 12401 คน
อบต.นาบัว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 75 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5064 คน หญิง 5346 คน รวมประชาชน 10410 คน
อบต.เพี้ยราม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3948 คน หญิง 4176 คน รวมประชาชน 8124 คน
อบต.เมืองที เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 276 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4351 คน หญิง 4404 คน รวมประชาชน 8755 คน
อบต.ราม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3709 คน หญิง 3704 คน รวมประชาชน 7413 คน
อบต.สลักได เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4853 คน หญิง 4728 คน รวมประชาชน 9581 คน
อบต.สวาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 70 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6033 คน หญิง 6780 คน รวมประชาชน 12813 คน
อบต.สำโรง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3627 คน หญิง 3640 คน รวมประชาชน 7267 คน
อบต.แสลงพันธ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 59 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3054 คน หญิง 3067 คน รวมประชาชน 6121 คน
อบต.ตระแสง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 422 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3437 คน หญิง 3365 คน รวมประชาชน 6802 คน
อบต.บุฤาษี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3379 คน หญิง 3505 คน รวมประชาชน 6884 คน
อบต.ตั้งใจ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2999 คน หญิง 2874 คน รวมประชาชน 5873 คน
อบต.กาเกาะ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2266 คน หญิง 2399 คน รวมประชาชน 4665 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองสุรินทร์
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 44 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-5061-2, 0-4451-1722, 0-4451-2722, 0-4451-2850 โทรสาร 0-4451-5062
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี สุรินทร์
)
ที่อยู่: 8 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สุรินทร์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 101 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 253 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-2013, 0-4451-3435, 0-4451-1435, 0-4451-3443 โทรสาร 0-4451-1213
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 423 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(สาขาย่อยสุรินทร์
)
ที่อยู่: 185/2 สุรินทร์ภักดี ในเมือง เมือง สุรินทร์ โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(สุรินทร์
)
ที่อยู่: 356 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-4227 โทรสาร 0-4451-1010
ธนาคารกสิกร
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 353 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-3851-1360, 0-3853-8805-6 โทรสาร 0-3851-4416
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 6/7 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี สุรินทร์
)
ที่อยู่: 8 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สุรินทร์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 101 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 253 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-2013, 0-4451-3435, 0-4451-1435, 0-4451-3443 โทรสาร 0-4451-1213
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 415 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-5764 โทรสาร 0-4451-2362
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส สุรินทร์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 101 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สุรินทร์พลาซ่า ชั้นที่ 1 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 233 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-4455-58 โทรสาร 0-4451-4459
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสุรินทร์ (2)
)
ที่อยู่: 233 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-6114, 6115, 0-4451-8161 โทรสาร 0-4451-8160
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 174/14 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารธนชาติ
(สาขาสุรินทร์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 101 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 423 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-521-531 โทรสาร 044-521-532, 044-521-533
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 274 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-4250, 0-4451-4251,0-4451-4-252 โทรสาร 0-44514--252
ธนาคารทหารไทย
(สาขาสุรินทร์ 2
)
ที่อยู่: 499/1-2 ถ.ธนสาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4452-1137-8 โทรสาร 0-4452-1139
ธนาคารยูโอบี
(สาขาสุรินทร์
)
ที่อยู่: 79 81 83 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-1848, 0-4453-0648 โทรสาร 0-4451-1081
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุรินทร์ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองสุรินทร์

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองสุรินทร์ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองสุรินทร์
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุรินทร์ เที่ยวอำเภอเมืองสุรินทร์
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุรินทร์
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองสุรินทร์ เที่ยวอำเภอเมืองสุรินทร์
 

แผนที่อำเภอเมืองสุรินทร์
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองสุรินทร์ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองสุรินทร์ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองสุรินทร์

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองสุรินทร์
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง ตำบลตั้งใจ ตำบลเพี้ยราม ตำบลนาดี ตำบลท่าสว่าง ตำบลสลักได ตำบลตาอ็อง ตำบลตากูก ตำบลสำโรง ตำบลแกใหญ่ ตำบลนอกเมือง ตำบลคอโค ตำบลสวาย ตำบลเฉนียง ตำบลบึง ตำบลเทนมีย์ ตำบลเขวาสินรินทร์ ตำบลนาบัว ตำบลเมืองที ตำบลราม ตำบลบุฤาษี ตำบลตระแสง ตำบลบ้านแร่ ตำบลปราสาททอง ตำบลแสลงพันธ์ ตำบลกาเกาะ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck