ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดสุรินทร์ > อำเภอปราสาท


อำเภอปราสาท

ตำบลต่างๆในอำเภอปราสาท
ตำบลกังแอน
ตำบลทมอ
ตำบลไพล
ตำบลปรือ
ตำบลทุ่งมน
ตำบลตาเบา
ตำบลหนองใหญ่
ตำบลโคกยาง
ตำบลโคกสะอาด
ตำบลบ้านไทร
ตำบลโชคนาสาม
ตำบลเชื้อเพลิง
ตำบลปราสาททนง
ตำบลตานี
ตำบลบ้านพลวง
ตำบลกันตวจระมวล
ตำบลสมุด
ตำบลประทัดบุ
ตำบลด่าน
ตำบลคูตัน
ตำบลโคกกลาง
ตำบลบักได
ตำบลกาบเชิง

สถานีตำรวจในตำบลปราสาท
สภ.ทุ่งมน ที่อยู่: ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2951 เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.ปราสาท ที่อยู่: ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 เบอร์โทรศัพท์ 0-4455-1251 เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอปราสาท
รพ.ปราสาท ที่อยู่ 602 ม.2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 เบอร์โทรศัพท์: (044)551295, 532400-1
เทศบาลตำบลในอำเภอปราสาท
เทศบาลตำบลกังแอน เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6159 คน
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2464 คน
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5583 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอปราสาท
อบต.ตานี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3464 คน หญิง 3592 คน รวมประชาชน 7056 คน
อบต.ปราสาทหนง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2595 คน หญิง 2629 คน รวมประชาชน 5224 คน
อบต.เชื้อเพลิง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3123 คน หญิง 3188 คน รวมประชาชน 6311 คน
อบต.ทุ่งมน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3407 คน หญิง 3355 คน รวมประชาชน 6762 คน
อบต.ไพล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2551 คน หญิง 2526 คน รวมประชาชน 5077 คน
อบต.โคกยาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7492 คน หญิง 7614 คน รวมประชาชน 15106 คน
อบต.ทมอ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2583 คน หญิง 3968 คน รวมประชาชน 6551 คน
อบต.โคกสะอาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 55 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5855 คน หญิง 5781 คน รวมประชาชน 11636 คน
อบต.โชคนาสาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5730 คน หญิง 5612 คน รวมประชาชน 11342 คน
อบต.กังแอน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2727 คน หญิง 2694 คน รวมประชาชน 5421 คน
อบต.ปรือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 111 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5886 คน หญิง 5979 คน รวมประชาชน 11865 คน
อบต.สมุด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2005 คน หญิง 2213 คน รวมประชาชน 4218 คน
อบต.บ้านพลวง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3323 คน หญิง 3145 คน รวมประชาชน 6468 คน
อบต.บ้านไทร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3338 คน หญิง 3307 คน รวมประชาชน 6645 คน
อบต.หนองใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4631 คน หญิง 4698 คน รวมประชาชน 9329 คน
อบต.ตาเบา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 72 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3475 คน หญิง 3640 คน รวมประชาชน 7115 คน
อบต.ประทัดบุ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2143 คน หญิง 2243 คน รวมประชาชน 4386 คน
ธนาคารในอำเภอปราสาท
ธนาคาร ธกส.
(ปราสาท
)
ที่อยู่: 762 หมู่ 2 - ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 0-4455-1293, 0-4455-1493 โทรสาร 0-4455-1492
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาปราสาท
)
ที่อยู่: 433 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ - โทรสาร -
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
)
ที่อยู่: 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารออมสิน
(ปราสาท
)
ที่อยู่: 1 หมู่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 0-4455-1259 โทรสาร 0-4455-1738
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาปราสาท
)
ที่อยู่: 433 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ - โทรสาร -
ธนาคารกรุงไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
)
ที่อยู่: 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาปราสาท (สุรินทร์)
)
ที่อยู่: 248-248/1 หมู่ที่ 2 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอปราสาท ที่พัก ร้านอาหารอำเภอปราสาท

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวปราสาท รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอปราสาท
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอปราสาท เที่ยวอำเภอปราสาท
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอปราสาท
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอปราสาท เที่ยวอำเภอปราสาท
 

แผนที่อำเภอปราสาท
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  ปราสาท ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดปราสาท โรงเรียนปราสาท ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอปราสาท เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวปราสาท

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอปราสาท
 

ตำบลต่างๆในอำเภอปราสาท ตำบลกังแอน ตำบลทมอ ตำบลไพล ตำบลปรือ ตำบลทุ่งมน ตำบลตาเบา ตำบลหนองใหญ่ ตำบลโคกยาง ตำบลโคกสะอาด ตำบลบ้านไทร ตำบลโชคนาสาม ตำบลเชื้อเพลิง ตำบลปราสาททนง ตำบลตานี ตำบลบ้านพลวง ตำบลกันตวจระมวล ตำบลสมุด ตำบลประทัดบุ ตำบลด่าน ตำบลคูตัน ตำบลโคกกลาง ตำบลบักได ตำบลกาบเชิง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck