ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดศรีสะเกษ > อำเภอขุขันธ์


อำเภอขุขันธ์

ตำบลต่างๆในอำเภอขุขันธ์
ตำบลกันทรารมย์
ตำบลจะกง
ตำบลใจดี
ตำบลดองกำเม็ด
ตำบลโสน
ตำบลปรือใหญ่
ตำบลสะเดาใหญ่
ตำบลตาอุด
ตำบลห้วยเหนือ
ตำบลห้วยใต้
ตำบลหัวเสือ
ตำบลละลม
ตำบลตะเคียน
ตำบลโคกตาล
ตำบลนิคมพัฒนา
ตำบลห้วยตามอญ
ตำบลโคกเพชร
ตำบลปราสาท
ตำบลตะเคียนราม
ตำบลห้วยติ๊กชู
ตำบลสำโรงตาเจ็น
ตำบลห้วยสำราญ
ตำบลดงรัก
ตำบลกฤษณา
ตำบลลมศักดิ์
ตำบลหนองฉลอง
ตำบลศรีตระกูล
ตำบลศรีสะอาด
ตำบลละลม

สถานีตำรวจในตำบลขุขันธ์
สภ.กันทรารมย์ ที่อยู่: ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.ขุขันธ์ ที่อยู่: ถนนไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 เบอร์โทรศัพท์ 0-4567-1009 เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.จะกง ที่อยู่: เลขที่ 66 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 เบอร์โทรศัพท์ 0-4582-1165 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4582-1165
เทศบาลตำบลในอำเภอขุขันธ์
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์(ห้วยเหนื เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4367 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอขุขันธ์
อบต.กฤษณา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2997 คน หญิง 2966 คน รวมประชาชน 5963 คน
อบต.กันทรารมย์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3366 คน หญิง 3572 คน รวมประชาชน 6938 คน
อบต.โคกเพชร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2499 คน หญิง 3353 คน รวมประชาชน 5852 คน
อบต.จะกง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 75 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3137 คน หญิง 3050 คน รวมประชาชน 6187 คน
อบต.ใจดี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3253 คน หญิง 3408 คน รวมประชาชน 6661 คน
อบต.ดองกำเม็ด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 32 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3105 คน หญิง 3255 คน รวมประชาชน 6360 คน
อบต.ตะเคียน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 29 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3038 คน หญิง 2965 คน รวมประชาชน 6003 คน
อบต.ตาอุด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2583 คน หญิง 2501 คน รวมประชาชน 5084 คน
อบต.นิคมพัฒนา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2100 คน หญิง 2241 คน รวมประชาชน 4341 คน
อบต.ปราสาท เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2967 คน หญิง 2983 คน รวมประชาชน 5950 คน
อบต.ปรือใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 82 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5973 คน หญิง 5919 คน รวมประชาชน 11892 คน
อบต.ลมศักดิ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2467 คน หญิง 2489 คน รวมประชาชน 4956 คน
อบต.ศรีตระกูล เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1645 คน หญิง 1695 คน รวมประชาชน 3340 คน
อบต.ศรีสะอาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 41 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2013 คน หญิง 2058 คน รวมประชาชน 4071 คน
อบต.สะเดาใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3322 คน หญิง 3283 คน รวมประชาชน 6605 คน
อบต.สำโรงตาเจ็น เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3129 คน หญิง 2983 คน รวมประชาชน 6112 คน
อบต.โสน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 72 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7346 คน หญิง 7311 คน รวมประชาชน 14657 คน
อบต.หนองฉลอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1927 คน หญิง 1963 คน รวมประชาชน 3890 คน
อบต.ห้วยใต้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3314 คน หญิง 3295 คน รวมประชาชน 6609 คน
อบต.ห้วยสำราญ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2726 คน หญิง 2734 คน รวมประชาชน 5460 คน
อบต.ห้วยเหนือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3695 คน หญิง 3771 คน รวมประชาชน 7466 คน
อบต.หัวเสือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3225 คน หญิง 3381 คน รวมประชาชน 6606 คน
ธนาคารในอำเภอขุขันธ์
ธนาคาร ธกส.
(ขุขันธ์
)
ที่อยู่: 750 หมู่ 6 - ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0-4563-0459, 0-4563-0651, 0-4563-0652 โทรสาร 0-4567-1020
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส ขุขันธ์
)
ที่อยู่: 84 หมู่ 7 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาขุขันธ์
)
ที่อยู่: 599 หมู่ที่ 6 ถ.บ้านภูมิ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0-4567-1026-7 โทรสาร 0-4567-1207
ธนาคารออมสิน
(ขุขันธ์
)
ที่อยู่: 128/8-10 หมู่ 6 ถ.ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0-4563-8273 โทรสาร 0-4563-8273
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส ขุขันธ์
)
ที่อยู่: 84 หมู่ 7 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาขุขันธ์
)
ที่อยู่: 599 หมู่ที่ 6 ถ.บ้านภูมิ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0-4567-1026-7 โทรสาร 0-4567-1207
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)
)
ที่อยู่: 84 หมู่ 7 ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาขุขันธ์ ชั้น 1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(ดี.เอ็ม. ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: เลขที่ 84 หมู่ 7 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โทรสาร. -
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอขุขันธ์ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอขุขันธ์

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวขุขันธ์ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอขุขันธ์
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอขุขันธ์ เที่ยวอำเภอขุขันธ์
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอขุขันธ์
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอขุขันธ์ เที่ยวอำเภอขุขันธ์
 

แผนที่อำเภอขุขันธ์
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  ขุขันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดขุขันธ์ โรงเรียนขุขันธ์ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอขุขันธ์ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวขุขันธ์

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอขุขันธ์
 

ตำบลต่างๆในอำเภอขุขันธ์ ตำบลกันทรารมย์ ตำบลจะกง ตำบลใจดี ตำบลดองกำเม็ด ตำบลโสน ตำบลปรือใหญ่ ตำบลสะเดาใหญ่ ตำบลตาอุด ตำบลห้วยเหนือ ตำบลห้วยใต้ ตำบลหัวเสือ ตำบลละลม ตำบลตะเคียน ตำบลโคกตาล ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลห้วยตามอญ ตำบลโคกเพชร ตำบลปราสาท ตำบลตะเคียนราม ตำบลห้วยติ๊กชู ตำบลสำโรงตาเจ็น ตำบลห้วยสำราญ ตำบลดงรัก ตำบลกฤษณา ตำบลลมศักดิ์ ตำบลหนองฉลอง ตำบลศรีตระกูล ตำบลศรีสะอาด ตำบลละลม

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck