ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดศรีสะเกษ > อำเภออุทุมพรพิสัย


อำเภออุทุมพรพิสัย

ตำบลต่างๆในอำเภออุทุมพรพิสัย
ตำบลกำแพง
ตำบลอี่หล่ำ
ตำบลก้านเหลือง
ตำบลทุ่งไชย
ตำบลสำโรง
ตำบลแขม
ตำบลหนองไฮ
ตำบลขะยูง
ตำบลตาโกน
ตำบลตาเกษ
ตำบลหัวช้าง
ตำบลรังแร้ง
ตำบลเมืองจันทร์
ตำบลแต้
ตำบลแข้
ตำบลโพธิ์ชัย
ตำบลปะอาว
ตำบลหนองห้าง
ตำบลโดด
ตำบลเสียว
ตำบลหนองม้า
ตำบลสระกำแพงใหญ่
ตำบลหนองใหญ่
ตำบลโคกหล่าม
ตำบลโคกจาน
ตำบลผือใหญ่
ตำบลอีเซ
ตำบลผักไหม
ตำบลกล้วยกว้าง
ตำบลห้วยทับทัน
ตำบลเป๊าะ

สถานีตำรวจในตำบลอุทุมพรพิสัย
สภ.อุทุมพรพิสัย ที่อยู่: เลขที่ 91 หมู่ 7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-1573 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4569-1016
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภออุทุมพรพิสัย
รพ.อุทุมพรพิสัย ที่อยู่ 83 ม.7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 เบอร์โทรศัพท์: (045)691516, 692020-1
เทศบาลตำบลในอำเภออุทุมพรพิสัย
เทศบาลตำบลกำแพง เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4034 คน
เทศบาลตำบลกำแพง(อุทุมพรพิสัย)* เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5008 คน
เทศบาลตำบลโคกจาน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4986 คน
เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7363 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภออุทุมพรพิสัย
อบต.ก้านเหลือง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4641 คน หญิง 4459 คน รวมประชาชน 9100 คน
อบต.ขะยูง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2697 คน หญิง 2686 คน รวมประชาชน 5383 คน
อบต.แข้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2323 คน หญิง 2576 คน รวมประชาชน 4899 คน
อบต.แขม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2360 คน หญิง 2290 คน รวมประชาชน 4650 คน
อบต.โคกหล่าม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 55 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2171 คน หญิง 1243 คน รวมประชาชน 3414 คน
อบต.ตาเกษ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1604 คน หญิง 1656 คน รวมประชาชน 3260 คน
อบต.แต้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1510 คน หญิง 1313 คน รวมประชาชน 2823 คน
อบต.ทุ่งไชย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2037 คน หญิง 2164 คน รวมประชาชน 4201 คน
อบต.ปะอาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2577 คน หญิง 2550 คน รวมประชาชน 5127 คน
อบต.โพธิ์ชัย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2329 คน หญิง 2430 คน รวมประชาชน 4759 คน
อบต.รังแร้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2762 คน หญิง 2516 คน รวมประชาชน 5278 คน
อบต.สำโรง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3879 คน หญิง 3912 คน รวมประชาชน 7791 คน
อบต.หนองห้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4433 คน หญิง 4239 คน รวมประชาชน 8672 คน
อบต.หนองไฮ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2459 คน หญิง 2482 คน รวมประชาชน 4941 คน
อบต.หัวช้าง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2266 คน หญิง 2143 คน รวมประชาชน 4409 คน
อบต.อีหล่ำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1747 คน หญิง 1874 คน รวมประชาชน 3621 คน
ธนาคารในอำเภออุทุมพรพิสัย
ธนาคาร ธกส.
(อุทุมพรพิสัย
)
ที่อยู่: 107/1 ถ.ชัยอาญา ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 0-4569-1162, 0-4569-1690 โทรสาร 0-4569-1163
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 473 ถ.เพียรพจนพิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(อุทุมพรพิสัย
)
ที่อยู่: 845 หมู่ 7 ถ.เพียรผจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 0-4563-8273 โทรสาร 0-4563-8273
ธนาคารกสิกร
(สาขาอุทุมพรพิสัย
)
ที่อยู่: 569 หมู่ที่ 7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 0-3569-1202-4 โทรสาร 0-3569-1440
ธนาคารกสิกร
(สาขาโลตัส อุทุมพรพิสัย
)
ที่อยู่: 95 อาคารเทสโก้ โลตัส ชั้น 1 หมู่ 2 ถ.ศรีสะเกษ-สุรินทร์ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย
)
ที่อยู่: 95 หมู่ 2 บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาอุทุมพรพิสัย ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภออุทุมพรพิสัย ที่พัก ร้านอาหารอำเภออุทุมพรพิสัย

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภออุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวอุทุมพรพิสัย รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภออุทุมพรพิสัย
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภออุทุมพรพิสัย เที่ยวอำเภออุทุมพรพิสัย
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภออุทุมพรพิสัย
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภออุทุมพรพิสัย เที่ยวอำเภออุทุมพรพิสัย
 

แผนที่อำเภออุทุมพรพิสัย
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  อุทุมพรพิสัย ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดอุทุมพรพิสัย โรงเรียนอุทุมพรพิสัย ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภออุทุมพรพิสัย เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวอุทุมพรพิสัย

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภออุทุมพรพิสัย
 

ตำบลต่างๆในอำเภออุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง ตำบลอี่หล่ำ ตำบลก้านเหลือง ตำบลทุ่งไชย ตำบลสำโรง ตำบลแขม ตำบลหนองไฮ ตำบลขะยูง ตำบลตาโกน ตำบลตาเกษ ตำบลหัวช้าง ตำบลรังแร้ง ตำบลเมืองจันทร์ ตำบลแต้ ตำบลแข้ ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลปะอาว ตำบลหนองห้าง ตำบลโดด ตำบลเสียว ตำบลหนองม้า ตำบลสระกำแพงใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ ตำบลโคกหล่าม ตำบลโคกจาน ตำบลผือใหญ่ ตำบลอีเซ ตำบลผักไหม ตำบลกล้วยกว้าง ตำบลห้วยทับทัน ตำบลเป๊าะ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck