ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดศรีสะเกษ > อำเภอเมืองจันทร์


อำเภอเมืองจันทร์

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองจันทร์
ตำบลเมืองจันทร์
ตำบลตาโกน
ตำบลหนองใหญ่

สถานีตำรวจในตำบลเมืองจันทร์
สภ.โพนเขวา ที่อยู่: ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.เมืองจันทร์ ที่อยู่: ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 เบอร์โทรศัพท์ 0-4560-3070,0-4560-3084 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4560-3070
สภ.เมืองศรีสะเกษ ที่อยู่: ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 เบอร์โทรศัพท์ 0 - 4561 -1555 เบอร์แฟซ์(FAX) 0 - 4561 -1444
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอเมืองจันทร์
รพ.ขุขันธ์ (ห้วยเหนือ) ที่อยู่ ต.เมืองเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 เบอร์โทรศัพท์: (045)630481-3
รพ.ราษีไศล ที่อยู่ 164 ม.14 ต.เมืองดง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 เบอร์โทรศัพท์: (045)681107,681235-6
รพ.เมืองจันทร์ ที่อยู่ ม.4 ต.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 เบอร์โทรศัพท์: (045)603051, 603053
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองจันทร์
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ที่อยู่ 872 อุบล ฯ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-631313,631319 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองจันทร์
เทศบาลตำบลน้ำคำ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10137 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองจันทร์
อบต.คูซอด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2464 คน หญิง 2464 คน รวมประชาชน 4928 คน
อบต.จาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3407 คน หญิง 3556 คน รวมประชาชน 6963 คน
อบต.ซำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3192 คน หญิง 3298 คน รวมประชาชน 6490 คน
อบต.ตะดอบ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3286 คน หญิง 3312 คน รวมประชาชน 6598 คน
อบต.ทุ่ม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3503 คน หญิง 3593 คน รวมประชาชน 7096 คน
อบต.โพธิ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1081 คน หญิง 1942 คน รวมประชาชน 3023 คน
อบต.โพนข่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3290 คน หญิง 3386 คน รวมประชาชน 6676 คน
อบต.โพนเขวา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3818 คน หญิง 4022 คน รวมประชาชน 7840 คน
อบต.โพนค้อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 14 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1425 คน หญิง 1403 คน รวมประชาชน 2828 คน
อบต.หญ้าปล้อง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2733 คน หญิง 2797 คน รวมประชาชน 5530 คน
อบต.หนองแก้ว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3032 คน หญิง 3211 คน รวมประชาชน 6243 คน
อบต.หนองครก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2461 คน หญิง 2588 คน รวมประชาชน 5049 คน
อบต.หนองไผ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2713 คน หญิง 2760 คน รวมประชาชน 5473 คน
อบต.หนองไฮ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1972 คน หญิง 1956 คน รวมประชาชน 3928 คน
อบต.หมากเขียบ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2336 คน หญิง 2635 คน รวมประชาชน 4971 คน
อบต.ตาโกน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2962 คน หญิง 2940 คน รวมประชาชน 5902 คน
อบต.เมืองจันทร์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4015 คน หญิง 3951 คน รวมประชาชน 7966 คน
อบต.หนองใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2172 คน หญิง 2066 คน รวมประชาชน 4238 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองจันทร์
ธนาคาร ธกส.
(ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 173 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2735, 0-4562-2581, 0-4562-2930 โทรสาร 0-4561-1872
ธนาคาร ธกส.
(ราษีไศล
)
ที่อยู่: 601 หมู่ 2 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์ 0-4568-1238, 0-4568-1502, 0-4568-2382 โทรสาร 0-4568-1239
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 0980/6 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2293-4, 0-4561-3602-4, 0-4561-3604 โทรสาร 0-4561-3603
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 0975/6 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2202, 0-4561-2641, 0-4561-1980, 0-4561-2201 โทรสาร 0-4561-1733
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาราษีไศล ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 283 หมู่ที่ 2 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์ 0-4568-1090-2 โทรสาร 0-4568-1090
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 95 หม่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: สำนักงานเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ ในเมือง เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-265801-8 โทรสาร 0
ธนาคารออมสิน
(ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 431/1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1095 โทรสาร 0-4561-2659
ธนาคารออมสิน
(ราษีไศล
)
ที่อยู่: 247 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์ 0-4568-1050 โทรสาร 0-4568-1050
ธนาคารกสิกร
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 1492/4 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-5561-1023, 0-5562-0708-9 โทรสาร 0-5561-2874
ธนาคารกสิกร
(สาขาย่อยวงเวียนแม่ศรี ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 0521 0522 ถ.ศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4562-2596-7 โทรสาร 0-4562-2598
ธนาคารกสิกร
(สาขาบิ๊กซี ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 29/49 หมู่ 11 อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR106 ถ.ศรีสะเกษ ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 151 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-3199 โทรสาร 0-4562-3112
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 0975/6 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2202, 0-4561-2641, 0-4561-1980, 0-4561-2201 โทรสาร 0-4561-1733
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาราษีไศล ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 283 หมู่ที่ 2 ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์ 0-4568-1090-2 โทรสาร 0-4568-1090
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 95 หม่ 6 ถ.ศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 0980/4 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1494 โทรสาร 0-4561-3351
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส ศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 95 หมู่ 6 ห้างเทสโก้ ดลตัส สาขาศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 845, 846 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาศรีสะเกษ
)
ที่อยู่: 0987/26 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2518, 0-4561-2519 โทรสาร 0-4512-2520
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองจันทร์ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองจันทร์

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองจันทร์ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองจันทร์
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองจันทร์ เที่ยวอำเภอเมืองจันทร์
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองจันทร์
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองจันทร์ เที่ยวอำเภอเมืองจันทร์
 

แผนที่อำเภอเมืองจันทร์
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองจันทร์ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองจันทร์ โรงเรียนเมืองจันทร์ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองจันทร์ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองจันทร์

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองจันทร์
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ ตำบลตาโกน ตำบลหนองใหญ่

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck