ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดอุบลราชธานี > อำเภอเมืองอุบลราชธานี


อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ตำบลในเมือง
ตำบลโพนเมือง
ตำบลท่าเมือง
ตำบลหัวเรือ
ตำบลหนองขอน
ตำบลดอนมดแดง
ตำบลปทุม
ตำบลขามใหญ่
ตำบลแจระแม
ตำบลคำไฮใหญ่
ตำบลหนองบ่อ
ตำบลไร่น้อย
ตำบลกระโสบ
ตำบลเหล่าแดง
ตำบลเหล่าเสือโก้ก
ตำบลกุดลาด
ตำบลหนองบก
ตำบลแพงใหญ่
ตำบลขี้เหล็ก
ตำบลปะอาว

สถานีตำรวจในตำบลเมืองอุบลราชธานี
สภ.เดชอุดม ที่อยู่: ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4524-4327 เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.เมืองอุบลราชธานี ที่อยู่: ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 42000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4525-5112 เบอร์แฟซ์(FAX)
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ที่อยู่ 999 ชยางกูร ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-280040 แฟกซ์
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี ที่อยู่ 46/4 บูรพาใน ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 0300 แฟกซ์
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ที่อยู่ 123 อุปราช ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4524 4660 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลปทุม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10478 คน
เทศบาลตำบลอุบล เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5575 คน
เทศบาลตำบลขามใหญ่ เป็นเทศบาลขนาด ใหญ่ มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 22457 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
อบต.ไร่น้อย เป็น อบต. ขนาด กลาง มีพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7014 คน หญิง 6676 คน รวมประชาชน 13690 คน
อบต.กุดลาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4692 คน หญิง 4964 คน รวมประชาชน 9656 คน
อบต.แจระแม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5502 คน หญิง 3991 คน รวมประชาชน 9493 คน
อบต.หนองบ่อ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3630 คน หญิง 3816 คน รวมประชาชน 7446 คน
อบต.หัวเรือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 32 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4376 คน หญิง 4611 คน รวมประชาชน 8987 คน
อบต.หนองขอน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3328 คน หญิง 3756 คน รวมประชาชน 7084 คน
อบต.กระโสบ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2598 คน หญิง 2405 คน รวมประชาชน 5003 คน
อบต.ขี้เหล็ก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2841 คน หญิง 2771 คน รวมประชาชน 5612 คน
อบต.ปะอาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2634 คน หญิง 2585 คน รวมประชาชน 5219 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ธนาคาร ธกส.
(อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 420 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-3361, 0-4531-3362, 0-4531-3364 โทรสาร 0-4531-3363
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 416-420 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4525-4064, 0-4524-1904, 0-4525-5214, 0-4524-4865 โทรสาร 0-4524-4866
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 183 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4521-2219, 0-4524-4594-5, 0-4524-4835-7 โทรสาร 0-4524-4836
ธนาคารกรุงศรี
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 2 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-255416 , 045-255537 โทรสาร 045-209139
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาตลาดหนองบัว อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 740/3-4 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-6804-5 0-4561-6015 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 92 ถ.ธรรมวิถี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 13 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-2456, 0-4525-4074 โทรสาร 0-4525-5015
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขากิโลศูนย์-อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 251/18 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-2807, 0-4524-2662 โทรสาร 0-4524-3837
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 492 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4525-5826-7, 0-4525-5758 โทรสาร 0-4525-5827
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนสรรพสิทธิ์ อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 4/31 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-4171, 0-4524-4766-8 โทรสาร 0-4526-4399
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเอสเค ช๊อปปิ้ง พาร์ค อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 105 อาคาร S K SHOPPING PARK ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 316 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4528-4224-5, 0-4531-3395 โทรสาร 0-4531-3467
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 263 ถ.อุปลีสาน ต. ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-5801-10 โทรสาร 0-4526-5801-10
ธนาคารออมสิน
(อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-2218 โทรสาร 0-4524-3795
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 466 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-20-9258 โทรสาร
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนชยางกูร อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 75/18 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-2801-2 โทรสาร 0-4524-2803
ธนาคารกสิกร
(สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 512/8 ชั้น 1 ห้องเลขที่ 111 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 356/9 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4324-3470-3, 0-4326-1280-90 โทรสาร 0-4325-5675
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 466 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-20-9258 โทรสาร
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 92 ถ.ธรรมวิถี 4 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 13 ถ.ราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-2456, 0-4525-4074 โทรสาร 0-4525-5015
ธนาคารกรุงไทย
(สาขากิโลศูนย์-อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 251/18 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-2807, 0-4524-2662 โทรสาร 0-4524-3837
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 492 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4525-5826-7, 0-4525-5758 โทรสาร 0-4525-5827
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนสรรพสิทธิ์ อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 4/31 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-4171, 0-4524-4766-8 โทรสาร 0-4526-4399
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเอสเค ช๊อปปิ้ง พาร์ค อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 105 อาคาร S K SHOPPING PARK ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 492 อาคารเทสโก้ โลตัส อุบลราชธานี ชั้น 1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 364 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-1764 โทรสาร 0-4524-1765
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 92 ซอยธรรมวิถี 4 ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดบ้านดู่ (อุบลราชธานี)
)
ที่อยู่: 240/5-6 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดหนองบัว (อุบลราชธานี)
)
ที่อยู่: 614/4-5 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(ดี.เอ็ม. อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: เลขที่ 492 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 155 155/1-2 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ - โทรสาร -
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 325-331 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-4911-8 โทรสาร 0-4524-4919
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาถนนสรรพสิทธิ์
)
ที่อยู่: 390 ถ.สรรพสิทธิ์ (ตรงข้ามวัดสว่างอารมณ์) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34001 โทรศัพท์ 0-4524-4315, 4729, 0-4524-5744, 5855 โทรสาร 0-4524-3193
ธนาคารธนชาติ
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 325-331 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 296, 298 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-45 284 633 โทรสาร 0-45 284 630-1
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 130 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-1313, 0-4524-1978, 0-4524-1357 โทรสาร 0-4524-2572
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอุบลราชธานี 2
)
ที่อยู่: 139 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-1449 โทรสาร 0-4531-1449
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 298 300 302 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-0215, 0-4524-0216, 0-4524-0217 โทรสาร 0-4524-0215-17
ธนาคารยูโอบี
(สาขาอุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 177 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4530-3104-6 โทรสาร 0-4530-3103
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองอุบลราชธานี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองอุบลราชธานี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองอุบลราชธานี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุบลราชธานี เที่ยวอำเภอเมืองอุบลราชธานี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุบลราชธานี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี เที่ยวอำเภอเมืองอุบลราชธานี
 

แผนที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองอุบลราชธานี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองอุบลราชธานี โรงเรียนเมืองอุบลราชธานี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองอุบลราชธานี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองอุบลราชธานี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตำบลในเมือง ตำบลโพนเมือง ตำบลท่าเมือง ตำบลหัวเรือ ตำบลหนองขอน ตำบลดอนมดแดง ตำบลปทุม ตำบลขามใหญ่ ตำบลแจระแม ตำบลคำไฮใหญ่ ตำบลหนองบ่อ ตำบลไร่น้อย ตำบลกระโสบ ตำบลเหล่าแดง ตำบลเหล่าเสือโก้ก ตำบลกุดลาด ตำบลหนองบก ตำบลแพงใหญ่ ตำบลขี้เหล็ก ตำบลปะอาว

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck