ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดอุบลราชธานี > อำเภอเดชอุดม


อำเภอเดชอุดม

ตำบลต่างๆในอำเภอเดชอุดม
ตำบลเมืองเดช
ตำบลนาส่วง
ตำบลนาเยีย
ตำบลนาเจริญ
ตำบลนาเรือง
ตำบลทุ่งเทิง
ตำบลหนองอ้ม
ตำบลสมสะอาด
ตำบลกุดประทาย
ตำบลตบหู
ตำบลกลาง
ตำบลแก้ง
ตำบลท่าโพธิ์ศรี
ตำบลนาเกษม
ตำบลบัวงาม
ตำบลคำครั่ง
ตำบลนากระแซง
ตำบลกุดเรือ
ตำบลนาดี
ตำบลโพนงาม
ตำบลป่าโมง
ตำบลโคกชำแระ
ตำบลโนนสมบูรณ์

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลของรัฐในอำเภอเดชอุดม
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ที่อยู่ 299 ม.19 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 เบอร์โทรศัพท์: (045)282982-4, 361133-4
เทศบาลตำบลในอำเภอเดชอุดม
เทศบาลตำบลนาเยีย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7133 คน
เทศบาลตำบลนาส่วง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3786 คน
เทศบาลตำบลบัวงาม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6858 คน
เทศบาลตำบลกุดประทาย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 88 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 12191 คน
เทศบาลตำบลโพนงาม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7508 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเดชอุดม
อบต.เมืองเดช เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 10770 คน หญิง 12049 คน รวมประชาชน 22819 คน
อบต.นากระแซง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4377 คน หญิง 7377 คน รวมประชาชน 11754 คน
อบต.ทุ่งเทิง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 99 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5679 คน หญิง 3950 คน รวมประชาชน 9629 คน
อบต.แก้ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3588 คน หญิง 4498 คน รวมประชาชน 8086 คน
อบต.นาส่วง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 49 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2902 คน หญิง 2388 คน รวมประชาชน 5290 คน
อบต.กลาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 199 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7217 คน หญิง 7394 คน รวมประชาชน 14611 คน
อบต.โนนสมบูรณ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2805 คน หญิง 2810 คน รวมประชาชน 5615 คน
อบต.บัวงาม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 149 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2338 คน หญิง 3142 คน รวมประชาชน 5480 คน
อบต.ท่าโพธิ์ศรี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3574 คน หญิง 4593 คน รวมประชาชน 8167 คน
อบต.สมสะอาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 56 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5815 คน หญิง 5172 คน รวมประชาชน 10987 คน
อบต.ตบหู เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 70 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5765 คน หญิง 5485 คน รวมประชาชน 11250 คน
อบต.คำครั่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3121 คน หญิง 3275 คน รวมประชาชน 6396 คน
อบต.นาเจริญ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 55 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4596 คน หญิง 4749 คน รวมประชาชน 9345 คน
อบต.ป่าโมง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2139 คน หญิง 2111 คน รวมประชาชน 4250 คน
ธนาคารในอำเภอเดชอุดม
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม
)
ที่อยู่: 429 หมู่19 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเดชอุดม อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 2 หมู่ที่ 12 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 0-4536-1399, 0-4536-1331, 0-4536-1035, 0-4536-1034 โทรสาร 0-4536-1456
ธนาคารออมสิน
(เดชอุดม
)
ที่อยู่: 49 ถ.ประชา ต.เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 0-4528-2997 โทรสาร 0-4536-1130
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม
)
ที่อยู่: 429 หมู่19 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเดชอุดม อุบลราชธานี
)
ที่อยู่: 2 หมู่ที่ 12 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 0-4536-1399, 0-4536-1331, 0-4536-1035, 0-4536-1034 โทรสาร 0-4536-1456
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเดชอุดม (อุบลราชธานี)
)
ที่อยู่: 321 หมู่ที่ 7 ถ.เปรมกิจ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเดชอุดม ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเดชอุดม

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเดชอุดม รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเดชอุดม
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเดชอุดม เที่ยวอำเภอเดชอุดม
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเดชอุดม
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเดชอุดม เที่ยวอำเภอเดชอุดม
 

แผนที่อำเภอเดชอุดม
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เดชอุดม ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเดชอุดม โรงเรียนเดชอุดม ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเดชอุดม เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเดชอุดม

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเดชอุดม
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเดชอุดม ตำบลเมืองเดช ตำบลนาส่วง ตำบลนาเยีย ตำบลนาเจริญ ตำบลนาเรือง ตำบลทุ่งเทิง ตำบลหนองอ้ม ตำบลสมสะอาด ตำบลกุดประทาย ตำบลตบหู ตำบลกลาง ตำบลแก้ง ตำบลท่าโพธิ์ศรี ตำบลนาเกษม ตำบลบัวงาม ตำบลคำครั่ง ตำบลนากระแซง ตำบลกุดเรือ ตำบลนาดี ตำบลโพนงาม ตำบลป่าโมง ตำบลโคกชำแระ ตำบลโนนสมบูรณ์

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck