ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดอุบลราชธานี > อำเภอตระการพืชผล


อำเภอตระการพืชผล

ตำบลต่างๆในอำเภอตระการพืชผล
ตำบลขุหลุ
ตำบลกระเดียน
ตำบลเกษม
ตำบลกุศกร
ตำบลขามเปี้ย
ตำบลคอนสาย
ตำบลโคกจาน
ตำบลนาพิน
ตำบลนาสะไม
ตำบลโนนกุง
ตำบลตระการ
ตำบลตากแดด
ตำบลไหล่ทุ่ง
ตำบลเป้า
ตำบลเซเป็ด
ตำบลสะพือ
ตำบลหนองเต่า
ตำบลถ้ำแข้
ตำบลท่าหลวง
ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
ตำบลกุดยาลวน
ตำบลบ้านแดง
ตำบลคำเจริญ

สถานีตำรวจในตำบลตระการพืชผล
สภ.โคกจาน ที่อยู่: ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 0-4529-6053 เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.ตระการพืชผล ที่อยู่: ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 0 - 4548 - 1728 เบอร์แฟซ์(FAX) 0 - 4548 - 1204
สภ.โนนกุง ที่อยู่: ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์ 0-4586-2421 เบอร์แฟซ์(FAX)
เทศบาลตำบลในอำเภอตระการพืชผล
เทศบาลตำบลตระการพืชผล เป็นเทศบาลขนาด กลาง มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10681 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอตระการพืชผล
อบต.ตระการ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 112 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2560 คน หญิง 2650 คน รวมประชาชน 5210 คน
อบต.เซเป็ด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 90 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2012 คน หญิง 1956 คน รวมประชาชน 3968 คน
อบต.โนนกุง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 74 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2907 คน หญิง 3211 คน รวมประชาชน 6118 คน
อบต.คอนสาย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 95 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2789 คน หญิง 2810 คน รวมประชาชน 5599 คน
อบต.เกษม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5057 คน หญิง 4164 คน รวมประชาชน 9221 คน
อบต.ขามเปี้ย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 95 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3204 คน หญิง 3306 คน รวมประชาชน 6510 คน
อบต.หนองเต่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1913 คน หญิง 2007 คน รวมประชาชน 3920 คน
อบต.ไหล่ทุ่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 90 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3992 คน หญิง 3951 คน รวมประชาชน 7943 คน
อบต.กระเดียน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2562 คน หญิง 2499 คน รวมประชาชน 5061 คน
อบต.บ้านแดง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1479 คน หญิง 1586 คน รวมประชาชน 3065 คน
อบต.เป้า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 92 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2902 คน หญิง 2869 คน รวมประชาชน 5771 คน
อบต.นาสะไม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 90 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3109 คน หญิง 3267 คน รวมประชาชน 6376 คน
อบต.ถ้ำแข้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3476 คน หญิง 2345 คน รวมประชาชน 5821 คน
อบต.โคกจาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2134 คน หญิง 3120 คน รวมประชาชน 5254 คน
อบต.สะพือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2843 คน หญิง 2817 คน รวมประชาชน 5660 คน
อบต.คำเจริญ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2633 คน หญิง 2668 คน รวมประชาชน 5301 คน
อบต.กุศกร เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 83 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1739 คน หญิง 1712 คน รวมประชาชน 3451 คน
อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2584 คน หญิง 2419 คน รวมประชาชน 5003 คน
อบต.นาพิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2403 คน หญิง 2434 คน รวมประชาชน 4837 คน
อบต.ตากแดด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 82 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1449 คน หญิง 1415 คน รวมประชาชน 2864 คน
อบต.กุดยาลวน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1909 คน หญิง 1701 คน รวมประชาชน 3610 คน
ธนาคารในอำเภอตระการพืชผล
ธนาคาร ธกส.
(ตระการพืชผล
)
ที่อยู่: 283 ถ.อุบลราชธานี-ตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ 0-4548-1180, 0-4548-1380 โทรสาร 0-4548-1217
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตระการพืชผล
)
ที่อยู่: 206 หมู่ที่ 10 ถ.อุปชิต ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ 0-4548-1027-9 โทรสาร 0-4548-1016
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตระการพืชผล
)
ที่อยู่: 206 หมู่ที่ 10 ถ.อุปชิต ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ 0-4548-1027-9 โทรสาร 0-4548-1016
ธนาคารทหารไทย
(สาขาตระการพืชผล
)
ที่อยู่: 202 หมู่ 4 ถ.เกษมสมบัติ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ 0-4548-1111, 0-4548-1015 โทรสาร 0-4581-1015
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอตระการพืชผล ที่พัก ร้านอาหารอำเภอตระการพืชผล

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวตระการพืชผล รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอตระการพืชผล
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอตระการพืชผล เที่ยวอำเภอตระการพืชผล
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอตระการพืชผล
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอตระการพืชผล เที่ยวอำเภอตระการพืชผล
 

แผนที่อำเภอตระการพืชผล
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  ตระการพืชผล ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดตระการพืชผล โรงเรียนตระการพืชผล ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอตระการพืชผล เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวตระการพืชผล

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอตระการพืชผล
 

ตำบลต่างๆในอำเภอตระการพืชผล ตำบลขุหลุ ตำบลกระเดียน ตำบลเกษม ตำบลกุศกร ตำบลขามเปี้ย ตำบลคอนสาย ตำบลโคกจาน ตำบลนาพิน ตำบลนาสะไม ตำบลโนนกุง ตำบลตระการ ตำบลตากแดด ตำบลไหล่ทุ่ง ตำบลเป้า ตำบลเซเป็ด ตำบลสะพือ ตำบลหนองเต่า ตำบลถ้ำแข้ ตำบลท่าหลวง ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลกุดยาลวน ตำบลบ้านแดง ตำบลคำเจริญ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck