ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดยโสธร > อำเภอเมืองยโสธร


อำเภอเมืองยโสธร

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองยโสธร
ตำบลในเมือง
ตำบลน้ำคำใหญ่
ตำบลตาดทอง
ตำบลสำราญ
ตำบลค้อเหนือ
ตำบลดู่ทุ่ง
ตำบลเดิด
ตำบลขั้นไดใหญ่
ตำบลทุ่งแต้
ตำบลสิงห์
ตำบลนาสะไมย์
ตำบลเขื่องคำ
ตำบลหนองหิน
ตำบลหนองคู
ตำบลขุมเงิน
ตำบลทุ่งนางโอก
ตำบลหนองเรือ
ตำบลหนองเป็ด
ตำบลนาเวียง
ตำบลดงมะไฟ
ตำบลดู่ลาย
ตำบลทรายมูล

สถานีตำรวจในตำบลเมืองยโสธร
ส.ภเมืองยโสธร ที่อยู่: เบอร์โทรศัพท์ 045-711571 เบอร์แฟซ์(FAX) 045-712191
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองยโสธร
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ที่อยู่ 160-164 วิทยาธำรงค์ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045-711356,712546 แฟกซ์
โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล ที่อยู่ 29 มงคลบูรพา ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045-712141-2 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองยโสธร
เทศบาลตำบลเดิด เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 11355 คน
เทศบาลตำบลตาดทอง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 41 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9212 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองยโสธร
อบต.เขื่องคำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2911 คน หญิง 3687 คน รวมประชาชน 6598 คน
อบต.ค้อเหนือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3486 คน หญิง 3472 คน รวมประชาชน 6958 คน
อบต.ทุ่งแต้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3200 คน หญิง 2790 คน รวมประชาชน 5990 คน
อบต.นาสะไมย์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2696 คน หญิง 2641 คน รวมประชาชน 5337 คน
อบต.น้ำคำใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4205 คน หญิง 4365 คน รวมประชาชน 8570 คน
อบต.สำราญ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3784 คน หญิง 4013 คน รวมประชาชน 7797 คน
อบต.หนองหิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2264 คน หญิง 2270 คน รวมประชาชน 4534 คน
อบต.หนองเรือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1679 คน หญิง 1721 คน รวมประชาชน 3400 คน
อบต.ขั้นไดใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 41 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2175 คน หญิง 2268 คน รวมประชาชน 4443 คน
อบต.สิงห์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2673 คน หญิง 2024 คน รวมประชาชน 4697 คน
อบต.ทุ่งนางโอก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2164 คน หญิง 2396 คน รวมประชาชน 4560 คน
อบต.ขุมเงิน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2225 คน หญิง 2590 คน รวมประชาชน 4815 คน
อบต.ดู่ทุ่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 28 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2572 คน หญิง 2617 คน รวมประชาชน 5189 คน
อบต.หนองคู เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3002 คน หญิง 3242 คน รวมประชาชน 6244 คน
อบต.หนองเป็ด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2229 คน หญิง 2223 คน รวมประชาชน 4452 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองยโสธร
ธนาคาร ธกส.
(ยโสธร
)
ที่อยู่: 393 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-2220, 0-4571-2556, 0-4571-2984 โทรสาร 0-4571-2220
ธนาคารกรุงศรี
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 109 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-1844-5, 0-4571-2954-5 โทรสาร 0-4571-2956
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 241 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-1876, 0-4571-2485, 0-4571-1443 โทรสาร 0-4571-1861
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี ยโสธร
)
ที่อยู่: 323 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารออมสิน
(ยโสธร
)
ที่อยู่: 208 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-2463 โทรสาร 0-4571-2463
ธนาคารกสิกร
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 299 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4572-0827-8, 0-4572-0927-28 โทรสาร 0-4571-2679
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 258/3-5 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-2595 โทรสาร 0-4572-0677
ธนาคารกรุงไทย
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 241 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-1876, 0-4571-2485, 0-4571-1443 โทรสาร 0-4571-1861
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี ยโสธร
)
ที่อยู่: 323 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี ยโสธร
)
ที่อยู่: 323 หมู่2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 258 ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-1436 โทรสาร 0-4571-2609
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 361 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056 โทรสาร 0-4571-4057
ธนาคารธนชาติ
(สาขาบิ๊กซี ยโสธร
)
ที่อยู่: 323 หมู่ที่ 2 ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยโสธร ชั้น 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขายโสธร
)
ที่อยู่: 41 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 0-4571-2301, 0-4571-2302 โทรสาร 0-4571-2303
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองยโสธร ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองยโสธร

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองยโสธร รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองยโสธร
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองยโสธร เที่ยวอำเภอเมืองยโสธร
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองยโสธร
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองยโสธร เที่ยวอำเภอเมืองยโสธร
 

แผนที่อำเภอเมืองยโสธร
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองยโสธร ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองยโสธร โรงเรียนเมืองยโสธร ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองยโสธร เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองยโสธร

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองยโสธร
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง ตำบลน้ำคำใหญ่ ตำบลตาดทอง ตำบลสำราญ ตำบลค้อเหนือ ตำบลดู่ทุ่ง ตำบลเดิด ตำบลขั้นไดใหญ่ ตำบลทุ่งแต้ ตำบลสิงห์ ตำบลนาสะไมย์ ตำบลเขื่องคำ ตำบลหนองหิน ตำบลหนองคู ตำบลขุมเงิน ตำบลทุ่งนางโอก ตำบลหนองเรือ ตำบลหนองเป็ด ตำบลนาเวียง ตำบลดงมะไฟ ตำบลดู่ลาย ตำบลทรายมูล

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Brian Flatt