ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดอำนาจเจริญ > อำเภอเมืองอำนาจเจริญ


อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ตำบลบุ่ง
ตำบลไก่คำ
ตำบลนาจิก
ตำบลปลาค้าว
ตำบลเหล่าพรวน
ตำบลสร้างนกทา
ตำบลคึมใหญ่
ตำบลนาผือ
ตำบลน้ำปลีก
ตำบลนาวัง
ตำบลนาหมอม้า
ตำบลโนนโพธิ์
ตำบลโนนหนามแท่ง
ตำบลห้วยไร่
ตำบลหนองมะแซว
ตำบลกุดปลาดุก
ตำบลดอนเมย
ตำบลนายม
ตำบลนาแต้
ตำบลโพนทอง
ตำบลดงมะยาง
ตำบลเปือย
ตำบลหนองไฮ
ตำบลนาเวียง
ตำบลไร่ขี
ตำบลไร่สีสุก
ตำบลเสนางคนิคม
ตำบลอำนาจ
ตำบลดงบัง

สถานีตำรวจในตำบลเมืองอำนาจเจริญ
สภ.น้ำปลีก ที่อยู่: ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.เมืองอำนาจเจริญ ที่อยู่: วัดหนองแซง ( วัดอำนาจเจริญ ) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 045-512007,045-452595 เบอร์แฟซ์(FAX)
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
เทศบาลตำบลนายม เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5044 คน
เทศบาลตำบลน้ำปลีก เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3955 คน
เทศบาลตำบลนาวัง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4822 คน
เทศบาลตำบลไก่คำ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7945 คน
เทศบาลตำบลนาหมอม้า เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4058 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
อบต.กุดปลาดุก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2978 คน หญิง 2919 คน รวมประชาชน 5897 คน
อบต.คึมใหญ่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2922 คน หญิง 2765 คน รวมประชาชน 5687 คน
อบต.ดอนเมย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 53 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1302 คน หญิง 1272 คน รวมประชาชน 2574 คน
อบต.นาจิก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2064 คน หญิง 2034 คน รวมประชาชน 4098 คน
อบต.นาแต้ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2837 คน หญิง 2692 คน รวมประชาชน 5529 คน
อบต.นาผือ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3528 คน หญิง 3437 คน รวมประชาชน 6965 คน
อบต.น้ำปลีก เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1590 คน หญิง 1602 คน รวมประชาชน 3192 คน
อบต.โนนโพธิ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 45 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3120 คน หญิง 3070 คน รวมประชาชน 6190 คน
อบต.โนนหนามแท่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4091 คน หญิง 4082 คน รวมประชาชน 8173 คน
อบต.บุ่ง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 955 คน หญิง 932 คน รวมประชาชน 1887 คน
อบต.ปลาค้าว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2834 คน หญิง 2874 คน รวมประชาชน 5708 คน
อบต.สร้างนกทา เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 305 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2901 คน หญิง 3037 คน รวมประชาชน 5938 คน
อบต.หนองมะแซว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2162 คน หญิง 2124 คน รวมประชาชน 4286 คน
อบต.ห้วยไร่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2572 คน หญิง 2646 คน รวมประชาชน 5218 คน
อบต.เหล่าพรวน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1837 คน หญิง 1844 คน รวมประชาชน 3681 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ธนาคาร ธกส.
(อำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 888 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1757, 0-4551-1812 โทรสาร 0-4551-1811
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาอำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 890 หมู่ที่ 9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1729, 0-4551-1731-4 โทรสาร 0-4551-1731-4
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี อำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 477 หมู่ 7 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 045-270203-5 โทรสาร 045-270206
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 288/79 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1850-3 โทรสาร 0-4551-1854
ธนาคารออมสิน
(อำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 640 ถ.เจริญผล ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1036 โทรสาร 0-4545-1264
ธนาคารกสิกร
(สาขาอำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 309/9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-3645-1296, 0-3651-1561-63 โทรสาร 0-3651-1560
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 288/79 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1850-3 โทรสาร 0-4551-1854
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 288/114 ถ.ชยางกูร อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1772 โทรสาร 0-4551-1774
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี อำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 477 หมู่ที่ 7 อาคารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาอำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 889 หมู่ที่ 9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1721, 1722, 1723, 1724 โทรสาร 0-4551-1726
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอำนาจเจริญ
)
ที่อยู่: 717/9 หมู่ที่ 9 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1590, 0-4551-1591 โทรสาร 0-4511-1592
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองอำนาจเจริญ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เที่ยวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เที่ยวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 

แผนที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองอำนาจเจริญ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองอำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองอำนาจเจริญ

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง ตำบลไก่คำ ตำบลนาจิก ตำบลปลาค้าว ตำบลเหล่าพรวน ตำบลสร้างนกทา ตำบลคึมใหญ่ ตำบลนาผือ ตำบลน้ำปลีก ตำบลนาวัง ตำบลนาหมอม้า ตำบลโนนโพธิ์ ตำบลโนนหนามแท่ง ตำบลห้วยไร่ ตำบลหนองมะแซว ตำบลกุดปลาดุก ตำบลดอนเมย ตำบลนายม ตำบลนาแต้ ตำบลโพนทอง ตำบลดงมะยาง ตำบลเปือย ตำบลหนองไฮ ตำบลนาเวียง ตำบลไร่ขี ตำบลไร่สีสุก ตำบลเสนางคนิคม ตำบลอำนาจ ตำบลดงบัง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck