ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดอุดรธานี > อำเภอเมืองอุดรธานี


อำเภอเมืองอุดรธานี

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองอุดรธานี
ตำบลหมากแข้ง
ตำบลนิคมสงเคราะห์
ตำบลบ้านขาว
ตำบลหนองบัว
ตำบลบ้านตาด
ตำบลโนนสูง
ตำบลหมูม่น
ตำบลเชียงยืน
ตำบลหนองนาคำ
ตำบลกุดสระ
ตำบลนาดี
ตำบลบ้านเลื่อม
ตำบลเชียงพิณ
ตำบลสามพร้าว
ตำบลหนองไฮ
ตำบลนาข่า
ตำบลบ้านจั่น
ตำบลหนองขอนกว้าง
ตำบลโคกสะอาด
ตำบลนากว้าง
ตำบลหนองไผ่
ตำบลขอนยูง
ตำบลปะโค
ตำบลหนองหว้า
ตำบลขอนยูง
ตำบลปะโค
ตำบลเชียงเพ็ง
ตำบลกุดจับ
ตำบลหนองปุ

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองอุดรธานี
สถานพยาบาลเวชกรรมรัตนแพทย์ ที่อยู่ 415/2-3 9 ประชารักษา บ้านเลื่อม เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-240465,247713 แฟกซ์
สถานพยาบาลชัยเกษมการแพทย์ ที่อยู่ 136/31 14 นิตโย หนองขอนกว้าง เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-0448-9 แฟกซ์
โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทอร์นวัฒนา ที่อยู่ 70/7-8 ศุภกิจจรรยา หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042 - 241031-3 แฟกซ์
โรงพยาบาลเอกอุดร ที่อยู่ 555/5 โพธิ์ศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042 -342555 แฟกซ์
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองอุดรธานี
เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8362 คน
เทศบาลตำบลนาข่า เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6348 คน
เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 3500 คน
เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5510 คน
เทศบาลตำบลหนองบัว เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 3 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 23953 คน
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6736 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองอุดรธานี
อบต.กุดสระ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3918 คน หญิง 4060 คน รวมประชาชน 7865 คน
อบต.โคกสะอาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2410 คน หญิง 2342 คน รวมประชาชน 4752 คน
อบต.เชียงพิณ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5247 คน หญิง 5132 คน รวมประชาชน 10379 คน
อบต.เชียงยืน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 7256 คน หญิง 7347 คน รวมประชาชน 14603 คน
อบต.นาก้วาง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3345 คน หญิง 3403 คน รวมประชาชน 6748 คน
อบต.นาข่า เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2847 คน หญิง 3133 คน รวมประชาชน 5980 คน
อบต.นาดี เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 34 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2462 คน หญิง 2465 คน รวมประชาชน 4927 คน
อบต.นิคมสงเคราะห์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6185 คน หญิง 5768 คน รวมประชาชน 11953 คน
อบต.โนนสูง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4161 คน หญิง 4382 คน รวมประชาชน 8543 คน
อบต.บ้านขาว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4856 คน หญิง 4958 คน รวมประชาชน 9814 คน
อบต.บ้านจั่น เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 23 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3322 คน หญิง 3369 คน รวมประชาชน 6691 คน
อบต.บ้านตาด เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 105 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6060 คน หญิง 6097 คน รวมประชาชน 12157 คน
อบต.สามพร้าว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 73 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 8179 คน หญิง 8039 คน รวมประชาชน 16218 คน
อบต.หนองนาคำ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5983 คน หญิง 6035 คน รวมประชาชน 12018 คน
อบต.หนองไฮ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 82 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 6059 คน หญิง 6013 คน รวมประชาชน 12072 คน
อบต.หมูม่น เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 53 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2699 คน หญิง 2731 คน รวมประชาชน 5430 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองอุดรธานี
ธนาคารกรุงศรี
(สาขา โฮมโปร อุดรธานี
)
ที่อยู่: 89/20 หมู่ที่ 9 ซ.บ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาหนองบัว อุดรธานี
)
ที่อยู่: 999 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-3434, 0-4224-3436, 0-4224-8494, 0-4224-8636 โทรสาร 0-4224-7544
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาบิ๊กซี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 415 หมู่ที่ 3 - ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4221-2733-4, 0-4220-4920 โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาถนนโพศรี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 112-112/1 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-9736-7, 0-4232-8254 โทรสาร 0-4232-8254
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาบิ๊กซี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 415 หมู่ 3 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนประชารักษา อุดรธานี
)
ที่อยู่: 81/12 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-3344, 0-4224-3348 โทรสาร 0-4224-3348
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขายูดี ทาวน์ อุดรธานี
)
ที่อยู่: 88, 88/1-10 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-932983-4,042-932986 โทรสาร 042-932996
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตั้งงี่สุน อุดรธานี
)
ที่อยู่: 119 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส อุดรธานี
)
ที่อยู่: 499/117 หมู่ 7 ซอยบ้านโนนพิบูลย์ ถ.เลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4232-6489-90 โทรสาร 0-4224-9241
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาถนนโพธิ์ศรี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 227 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1777 โทรสาร 0-4224-6223
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 154 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-1872, 0-4222-1505 โทรสาร 0-4224-1871
ธนาคารซีไอเอ็มบี
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 499/1 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-7184 โทรสาร -
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(อุดรธานี
)
ที่อยู่: 596/7 หมู่ 1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-9845-54 โทรสาร 0-4222-49845-54
ธนาคารออมสิน
(ประชารักษา
)
ที่อยู่: 85/2 ถ.ประชารักษา อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4234-7922 โทรสาร 0-4224-3545
ธนาคารออมสิน
(โพศรี
)
ที่อยู่: 559/25-27 ถ.โพศรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4234-3718 โทรสาร 0-422-1888
ธนาคารออมสิน
(อุดรธานี
)
ที่อยู่: 108 ถ.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-7390 โทรสาร 0-4222-1143
ธนาคารสากลพาณิชย์
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 215/25, 215/27 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-2555 โทรสาร 0-4222-3242
ธนาคารอิสลาม
(ยูดี ทาวน์ (อุดรธานี)
)
ที่อยู่: 88 ห้องเลขที่ H22-H23 ชั้น 1 ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ทองใหญ่ หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4293-2990-3 โทรสาร 0-4293-2994
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดบ้านห้วย อุดรธานี
)
ที่อยู่: 226/16-17 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-6419, 0-4224-6437 โทรสาร 0-4224-6274
ธนาคารกสิกร
(สาขาหนองบัวลำภู
)
ที่อยู่: 1/1 หมู่ที่ 3 ถ.สายหนองบัวลำภู-อุดรธานี ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-3836-0843-7 โทรสาร 0-3836-0852
ธนาคารกสิกร
(สาขาตลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 77/86-87 ซอยในตลาเมืองทอง ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกสิกร
(สาขาถนนประจักษ์ อุดรธานี
)
ที่อยู่: 251/3-4 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-8570-5, 0-4222-2353 โทรสาร 0-4222-2416
ธนาคารกสิกร
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 236 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-5524-1121-22 โทรสาร 0-5524-3320
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 215/25, 215/27 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-2555 โทรสาร 0-4222-3242
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาบิ๊กซี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 415 หมู่ 3 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนประชารักษา อุดรธานี
)
ที่อยู่: 81/12 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-3344, 0-4224-3348 โทรสาร 0-4224-3348
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตั้งงี่สุน อุดรธานี
)
ที่อยู่: 119 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส อุดรธานี
)
ที่อยู่: 499/117 หมู่ 7 ซอยบ้านโนนพิบูลย์ ถ.เลี่ยงเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4232-6489-90 โทรสาร 0-4224-9241
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาถนนโพธิ์ศรี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 227 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1777 โทรสาร 0-4224-6223
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 154 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-1872, 0-4222-1505 โทรสาร 0-4224-1871
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาคาร์ฟูร์ อุดรธานี
)
ที่อยู่: 204 หมู่ที่ 2 อาคารห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ อุดรธานี ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส นาดี อุดรธานี
)
ที่อยู่: เลขที่ 118 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 184 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-7725 โทรสาร 0-4224-8124
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาบิ๊กซี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 415 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานี ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนทหาร (อุดรธานี)
)
ที่อยู่: 523 ถ.ทหาร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4234-1867 โทรสาร 0-4234-1866
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาถนนโพศรี (อุดรธานี)
)
ที่อยู่: 41 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-2440 โทรสาร 0-4224-3330
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 480/1 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-2814, 0-4224-3230, 0-4224-3232 โทรสาร 0-4224-4256
ธนาคารสแตนดาร์ด
(สาขาย่อยบ้านห้วย
)
ที่อยู่: 197/34 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ - โทรสาร -
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาถนนอุดรดุษฎี
)
ที่อยู่: 74/1-2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-7510, 7574, 7732, 7775 โทรสาร 0-4224-7668
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 439 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1381 โทรสาร 0-4224-7209
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาบิ๊กซี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 415 หมู่ที่ 3 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอุดรธานี ชั้น 2 ห้อง 2 CR 211-212 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4212-8551-3 โทรสาร 0-4212-8548
ธนาคารธนชาติ
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 99/9 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนยาง ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารธนชาติ
(สาขาถนนโพศรี (อุดรธานี)
)
ที่อยู่: 559/1-2 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทิสโก้
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 227/21 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4232-6333 โทรสาร 0-4232-6881-2
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 81/1 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-1130, 0-4224-1594 โทรสาร 0-4224-4391
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนทหาร อุดรธานี
)
ที่อยู่: 37/10 ม.7 ถ.ทหาร ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4234-1951-6 โทรสาร 0-4234-1957
ธนาคารทหารไทย
(สาขาอุดรธานี 2
)
ที่อยู่: 227/21 ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-1238 โทรสาร 0-4224-6733
ธนาคารทหารไทย
(สาขาถนนโพศรี-อุดรธานี
)
ที่อยู่: 252/6-7 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4224-9551, 0-4224-9552, 0-4224-9553 โทรสาร 0-4224-9554
ธนาคารทหารไทย
(สาขาบิ๊กซี อุดรธานี 2
)
ที่อยู่: 204 หมู่ 2 ตำบลนาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
)
ที่อยู่: 64 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042244042, 042244258 โทรสาร 042244043
ธนาคารยูโอบี
(สาขาอุดรธานี
)
ที่อยู่: 359 ถ.โพธิ์ศรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-1333, 0-4222-3613, 0-4234-3425 โทรสาร 0-4224-4062
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุดรธานี ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองอุดรธานี

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองอุดรธานี รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองอุดรธานี
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุดรธานี เที่ยวอำเภอเมืองอุดรธานี
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุดรธานี
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองอุดรธานี เที่ยวอำเภอเมืองอุดรธานี
 

แผนที่อำเภอเมืองอุดรธานี
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองอุดรธานี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองอุดรธานี โรงเรียนเมืองอุดรธานี ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองอุดรธานี เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองอุดรธานี

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองอุดรธานี
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง ตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลบ้านขาว ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านตาด ตำบลโนนสูง ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืน ตำบลหนองนาคำ ตำบลกุดสระ ตำบลนาดี ตำบลบ้านเลื่อม ตำบลเชียงพิณ ตำบลสามพร้าว ตำบลหนองไฮ ตำบลนาข่า ตำบลบ้านจั่น ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลโคกสะอาด ตำบลนากว้าง ตำบลหนองไผ่ ตำบลขอนยูง ตำบลปะโค ตำบลหนองหว้า ตำบลขอนยูง ตำบลปะโค ตำบลเชียงเพ็ง ตำบลกุดจับ ตำบลหนองปุ

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck