ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดเลย > อำเภอเมืองเลย


อำเภอเมืองเลย

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเลย
ตำบลกุดป่อง
ตำบลเมือง
ตำบลนาอ้อ
ตำบลกกดู่
ตำบลน้ำหมาน
ตำบลเสี้ยว
ตำบลนาอาน
ตำบลนาโป่ง
ตำบลนาดินดำ
ตำบลน้ำสวย
ตำบลชัยพฤกษ์
ตำบลนาแขม
ตำบลศรีสองรัก
ตำบลกกทอง

สถานีตำรวจในตำบลเมืองเลย
สภ.นาดินดำ ที่อยู่: 249 ม.1 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 เบอร์โทรศัพท์ 042-072-449 เบอร์แฟซ์(FAX) 042-072-449
สภ.เมืองเลย ที่อยู่: 45 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 เบอร์โทรศัพท์ 042-879-074 เบอร์แฟซ์(FAX) 042-879-013
สภ.เมืองเลย ที่อยู่: 180 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 เบอร์โทรศัพท์ 0-4284-1245 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4284-1022
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองเลย
โรงพยาบาลเมืองเลยราม ที่อยู่ 546 2 มะลิวัลย์ นาอาน เมือง เลย 42000 โทรศัพท์ 042-833400-19 แฟกซ์ 042-832522
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองเลย
เทศบาลตำบลนาดินดำ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 155 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5643 คน
เทศบาลตำบลนาโป่ง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 145 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9663 คน
เทศบาลตำบลนาอ้อ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5114 คน
เทศบาลตำบลน้ำสวย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 2119 คน
เทศบาลตำบลนาอาน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 59 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 10649 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองเลย
อบต.กกดู่ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 150 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2816 คน หญิง 2873 คน รวมประชาชน 5689 คน
อบต.กกทอง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1161 คน หญิง 1129 คน รวมประชาชน 2290 คน
อบต.ชัยพฤกษ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 74 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 3043 คน หญิง 3064 คน รวมประชาชน 6107 คน
อบต.นาแขม เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2859 คน หญิง 2784 คน รวมประชาชน 5643 คน
อบต.น้ำสวย เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 186 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4566 คน หญิง 4371 คน รวมประชาชน 8937 คน
อบต.น้ำหมาน เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 73 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1709 คน หญิง 1703 คน รวมประชาชน 3412 คน
อบต.เมือง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 5138 คน หญิง 5355 คน รวมประชาชน 10493 คน
อบต.ศรีสองรักษ์ เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 129 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 4448 คน หญิง 3359 คน รวมประชาชน 7807 คน
อบต.เสี้ยว เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 102 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 1588 คน หญิง 1511 คน รวมประชาชน 3099 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองเลย
ธนาคาร ธกส.
(เลย
)
ที่อยู่: 13 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-1688, 0-4281-2648, 0-4281-2649 โทรสาร 0-4281-1474
ธนาคาร ธกส.
(หนองบัวลำภู
)
ที่อยู่: 196 หมู่ 10 ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-4231-2575, 0-4231-2576 โทรสาร 0-4231-1346
ธนาคารกรุงศรี
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 24/10 ถ.ร่วมจิตร ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-3033-5, 0-4281-2619-20 โทรสาร 0-4281-2620
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 123/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-1226-7 โทรสาร 0-4281-2227
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส เลย
)
ที่อยู่: 99 หมู่ 8 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 042-833-595-7 โทรสาร 042-833-556
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส เลย
)
ที่อยู่: 51/3 ถนนเสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารออมสิน
(เลย
)
ที่อยู่: 119 ถ.เจริญรัฐ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-0632 โทรสาร 0-4281-3006
ธนาคารกสิกร
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 10/1-3 ถ.เอื้ออารีย์ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-3681-1080, 0-3681-1593 โทรสาร 0-3681-1443
ธนาคารกสิกร
(สาขาเทสโก้ โลตัส นาดี อุดรธานี
)
ที่อยู่: 118 หมู่ที่ 2 เทสโก้ โลตัส ชั้น 2 ถ.อุดรธานี-เลย อ.เมือง จ.อุดรธานี โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 22/9 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-1455 โทรสาร 0-4283-0855
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 123/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-1226-7 โทรสาร 0-4281-2227
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาย่อย เทสโก้ โลตัส เลย
)
ที่อยู่: 51/3 ถนนเสริฐศรี ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท์ โทรสาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส เลย
)
ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 8 อาคารห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาเลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 3/8 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-3023 โทรสาร 0-4281-3022
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 3/5 ถ.ร่วมใจ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารธนชาติ
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 6/13 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารทหารไทย
(สาขาเลย
)
ที่อยู่: 8/57 หมู่บ้านคุ้มตลาด ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4281-2122, 0-4281-2133 โทรสาร 0-4238-8568
ธนาคารทหารไทย
(สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
)
ที่อยู่: 234 หมู่ที่ 11 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-42835754-5 โทรสาร 0-42835756
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองเลย ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองเลย

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองเลย รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองเลย
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเลย เที่ยวอำเภอเมืองเลย
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเลย
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองเลย เที่ยวอำเภอเมืองเลย
 

แผนที่อำเภอเมืองเลย
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองเลย ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองเลย เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองเลย

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองเลย
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองเลย ตำบลกุดป่อง ตำบลเมือง ตำบลนาอ้อ ตำบลกกดู่ ตำบลน้ำหมาน ตำบลเสี้ยว ตำบลนาอาน ตำบลนาโป่ง ตำบลนาดินดำ ตำบลน้ำสวย ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลนาแขม ตำบลศรีสองรัก ตำบลกกทอง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck