ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า อินโด บรูไน ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลี อินเดีย

เชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากลำปางพะเยากำแพงเพชรนครสวรรค์น่านเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกแพร่ลำพูนสุโขทัยอุทัยธานีอุตรดิตถ์กรุงเทพกาญจนบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทนครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบอยุธยาราชบุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนนทบุรี ชุมพรกระบีนราธิวาสนครปัตตานีพัทลุงพังงาภูเก็ตระนองสุราษฏร์สตูลสงขลาตรังยะลาชลบุรีระยองตราดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีสระแก้วอำนาจเจริญบุรีรัมย์ชัยภูมิกาฬสินธุขอนแก่นจังหวัดเลยมหาสารคามมุกดาหารนครราชสีมาหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดสกลนครศรีสะเกษสุรินทร์อุบลอุดรธานียโสธรนครพนม


www.hotsia.com > จังหวัดกาฬสินธุ์ > อำเภอเมืองกาฬสินธุ์


อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ตำบลกาฬสินธุ์
ตำบลเหนือ
ตำบลหลุบ
ตำบลไผ่
ตำบลลำปาว
ตำบลลำพาน
ตำบลเชียงเครือ
ตำบลบึงวิชัย
ตำบลห้วยโพธิ์
ตำบลม่วงนา
ตำบลภูปอ
ตำบลดงพยุง
ตำบลภูดิน
ตำบลดอนจาน
ตำบลหนองกุง
ตำบลกลางหมื่น
ตำบลขมิ้น
ตำบลนาจำปา
ตำบลโพนทอง
ตำบลนาจารย์
ตำบลลำคลอง
ตำบลสะอาดไชยศรี
ตำบลนามน
ตำบลยอดแกง

สถานีตำรวจในตำบลเมืองกาฬสินธุ์
สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ที่อยู่: ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4382-1809 เบอร์แฟซ์(FAX)
สภ.ลำปาว ที่อยู่: 191 ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 เบอร์โทรศัพท์ 0-4388-4091 เบอร์แฟซ์(FAX) 0-4388-4090
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลธีรวัฒน์ ที่อยู่ 269/3 ธนะผล กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811757 แฟกซ์ 043- 812141
เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4849 คน
เทศบาลตำบลนาจารย์ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6462 คน
เทศบาลตำบลหนองสอ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 7 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5521 คน
เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 11072 คน
เทศบาลตำบลภูดิน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5553 คน
เทศบาลตำบลบึงวิชัย เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 37 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6108 คน
เทศบาลตำบลภูปอ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4804 คน
เทศบาลตำบลขมิ้น เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6923 คน
เทศบาลตำบลโพนทอง เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 31 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 6117 คน
เทศบาลตำบลลำพาน เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 8660 คน
เทศบาลตำบลหลุบ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 9687 คน
เทศบาลตำบลเชียงเครือ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 87 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 5993 คน
เทศบาลตำบลกลางหมื่น เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 44 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4065 คน
เทศบาลตำบลเหนือ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 7961 คน
เทศบาลตำบลไผ่ เป็นเทศบาลขนาด เล็ก มีพื้นที่ 50 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน 4826 คน
องการบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อบต.หนองกุง เป็น อบต. ขนาด เล็ก มีพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชนชาย 2569 คน หญิง 2220 คน รวมประชาชน 4789 คน
ธนาคารในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ธนาคาร ธกส.
(กาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 45 ถ.เทศบาล 23 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1025, 0-4381-2090 โทรสาร 0-4381-2089
ธนาคารกรุงศรี
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 297/1 ถ.เทศบาล 23 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1556-7, 0-4382-1880-2 โทรสาร 0-4381-2894
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 70 ถ.ภิรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-2000, 0-4382-1655-6 โทรสาร 0-4381-2001
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขากาฬสินธุ์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 4/14 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์           
(กาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 20/10-11 ถ.ประดิษฐ์ ต. กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4382-1890-5 โทรสาร 0-4382-1890-5
ธนาคารออมสิน
(กาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4382-1216 โทรสาร 0-4381-1707
ธนาคารกสิกร
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 30-32-34 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1024, 0-4381-2740 โทรสาร 0-4381-1497
ธนาคารกสิกร
(สาขาย่อยตลาดใหม่ กาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 1/6 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1759, 0-4381-2103 โทรสาร 0-4381-2749
ธนาคารเกียรตินาคิน
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 4/1-2-3 ถ.ถีรานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-6699 โทรสาร 0-4382-1652
ธนาคารกรุงไทย
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 70 ถ.ภิรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-2000, 0-4382-1655-6 โทรสาร 0-4381-2001
ธนาคารกรุงไทย
(สาขากาฬสินธุ์ พลาซ่า
)
ที่อยู่: 4/14 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาเทสโก้ โลตัส กาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 99/11 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขากาฬสินธุ์ ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 311 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-2080 โทรสาร 0-4381-2079
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 1/6-7 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0 โทรสาร 0
ธนาคารธนชาติ
(สาขา กาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: เลขที่ 152/14-15 ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรสาร. 0-4381-6584
ธนาคารทหารไทย
(สาขากาฬสินธุ์
)
ที่อยู่: 1/1 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-2133, 0-4381-2135 โทรสาร 0-4381-2134
ธนาคารทหารไทย
(สาขาร้อยเอ็ด 2
)
ที่อยู่: 262-3 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 0-4352-2784-6 โทรสาร 0-4352-2786
แนะนำข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่พัก ร้านอาหารอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Hotsia เที่ยวสะใจ   รูปภาพของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาก google คลิกที่รูปด้านล่างที่ผมพาเที่ยวได้เลยครับ ชาวเมืองกาฬสินธุ์ รวมพลกันที่นี่คลิกคอมเม้นท์ด้านบน  

รูปภาพอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 

http://www.google.co.th
รูปภาพอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Hotsia เที่ยวสะใจ  ข่าวท่องเที่ยว ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถคลิกที่ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เที่ยวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 

ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 

http://news.google.com
ข่าวท่องเที่ยวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  แผนที่ ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถคลิกที่แผนที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เที่ยวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 

แผนที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 

http://map.google.com
แผนที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
Hotsia เที่ยวสะใจ  เมืองกาฬสินธุ์ ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร้านอาหาร แผนที่  

แนะนำร้านต่างๆของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เช่นหอพัก เช่าบ้าน ชื้อขายรถยนต์ รถมือสอง ประกาศ โฆษณาย่อย ตลาดนัด ใช้ที่แห่งนี้ติดต่อกับชาวเมืองกาฬสินธุ์

เลือกต้นทางดูการเดินทางและระยะทางมาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ตำบลอื่นๆในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 

ตำบลต่างๆในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ ตำบลเหนือ ตำบลหลุบ ตำบลไผ่ ตำบลลำปาว ตำบลลำพาน ตำบลเชียงเครือ ตำบลบึงวิชัย ตำบลห้วยโพธิ์ ตำบลม่วงนา ตำบลภูปอ ตำบลดงพยุง ตำบลภูดิน ตำบลดอนจาน ตำบลหนองกุง ตำบลกลางหมื่น ตำบลขมิ้น ตำบลนาจำปา ตำบลโพนทอง ตำบลนาจารย์ ตำบลลำคลอง ตำบลสะอาดไชยศรี ตำบลนามน ตำบลยอดแกง

 

 

 
ค้นหาข้อมูลจากในไซต์นี้โดย
Google


 

 

จองที่พัก mr.Hotsia รีวิวโรงแรม เว็บโรงแรม บริษัททัวร์ Chris Luck